Chinese Overseas Collection

中文大學圖書館館藏 CUHK Library Collection

Collection on "overseas Chinese studies"
Subject Area - Chinese in Pacific Area

回選覽頁

TITLE   listing in alphabetical order [ Total : 42]:

 1. ASIA PACIFIC COMMUNITY.
  Tokyo : Asian Club.
  LOCATION = ul coc.
  DS1.A68 no.1
 2. ASIA PACIFIC COOPERATION FROM AN INTERNATIONAL ORGANIZATION PERSPECTIVE / GERALD CHAN.
  Chan, Gerald.
  Hong Kong : Centre for Contemporary Asian Studies,
  Chinese University of Hong Kong, 1988.
  LOCATION = ul coc.
  HD3236.C42
 3. ASIA-PACIFIC IMMIGRATION TO THE UNITED STATES : A CONFERENCE REPORT / PREPARED BY JAMES T. FAWCETT, BENJAMIN V. CARINO, FRED ARNOLD.
  Conference on Asia-Pacific Immigration to the United States (1984 : East-West Center).
  Honolulu, Hawaii : East-West Population Institute, East-West Center, [1985].
  LOCATIONS = ul coc.
  JV6455.C66 1984.
 4. ASIAN MIGRATION : PACIFIC RIM DYNAMICS / EDITED BY YEN-FEN TSENG ... [ET AL. ; CONTRIBUTORS, CHILLA BULBECK ... ET AL.].
  Taipei, Taiwan : Interdisciplinary Group for Australian Studies (IGAS), National Taiwan University, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  JV9290.A753 1999
 5. BABUYA XINJINEYA HUA REN BAI NIAN SHI, 1880-1980 / ZHU ZUO ZHE, WU YANHE ; YI SHU ZHE, WANG WEILAN.
  吳燕和.
  Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 74 ﹝1985﹞.
  巴布亞新幾內亞華人百年史,1880-1980 / 著作者,吳燕和 ; 譯述者,王維蘭.
  臺北 : 正中書局, 民國74﹝1985﹞.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.H24 v.7
 6. A BIBLIOGRAPHY OF ASIA-PACIFIC STUDIES / COMPILED BY DIANA CHAN, PAINAN WU.
  Chan, Diana.
  Hong Kong : Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, Chinese University of Hong Kong, c1992.
  Wu, Pai-nan Rashid.
  LOCATION = ul coc.
  Z3001.C45
 7. THE CHINESE DIASPORA IN THE PACIFIC / EDITED BY ANTHONY REID.
  Reid, Anthony, 1939-
  Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, c2008.
  The Pacific world ; v. 16.
  LOCATION = ul coc.
  DU28.1.C5 C45 2008
 8. CULTURAL GOVERNANCE AND RESISTANCE IN PACIFIC ASIA / WILLIAM A. CALLAHAN.
  Callahan, William A.
  London ; New York : Routledge, 2006.
  LOCATION = ul coc.
  JQ750.A58C35 2006
 9. DAXIDI HUA QIAO GAI KUANG / YAN SHAOQI ZHU.
  Yan, Shaoqi.
  嚴少祺.
  Taibei shi : Zheng zhong shu ju, min guo 78 [1989].
  大溪地華僑槪況 / 嚴少祺著.
  臺北市 : 正中書局, 民國78[1989].
  LOCATION = ul coc.
  DU870.Y4
 10. DAXIDI ZHONGHUA HUI GUAN WU SHI ZHOU NIAN JI NIAN CE.
  [Daxidi : Zhonghua hui guan jin xi ji nian ce chu ban chou wei hui, 1971].
  大溪地中華會館五十週年紀念册.
  [大溪地 : 中華會館金禧紀念册出版籌委會, 1971].
  LOCATION = ul coc.
  DU870.T2
 11. ELDERLY CHINESE IN PACIFIC RIM COUNTRIES : SOCIAL SUPPORT AND INTEGRATION / EDITED BY IRIS CHI, NEENA L. CHAPPELL AND JAMES LUBBEN.
  Hong Kong : Hong Kong University Press, c2001.
  LOCATION = ul coc.
  HQ1064.P16E43 2001
 12. EXPRESSIVE GENRES AND HISTORICAL CHANGE : INDONESIA, PAPUA NEW GUINEA, AND TAIWAN / EDITED BY PAMELA J. STEWART AND ANDREW STRATHERN.
  Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT : Ashgate, c2005.
  LOCATION = ul coc.
  GR320.E96 2005
 13. FEIJI GUO, SUOLUOMEN QUN DAO, XI SAMOYA QUN DAO HUA QIAO GAI KUANG / SITU ZEBO, CHEN BENJIAN BIAN ZHU.
  司徒澤波.
  Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 80 [1991].
  斐濟國、所羅門群島、西薩摩亞群島華僑概況 / 司徒澤波,陳本健編著.
  臺北 : 正中書局, 民國80[1991].
  LOCATION = ul coc.
  DU600.S75 1991
 14. FIFTH COMMONWEALTH CONFERENCE OF REGISTRARS OF UNIVERSITIES OF SOUTHEAST ASIA AND PACIFIC AREA REPORT.
  Universiti Sains Malaysia, 1977.
  LOCATION = ul coc.
  LB2341.8.S65C65 1977
 15. GLOBALIZATION, LOCALIZATION, AND JAPANESE STUDIES IN THE ASIA-PACIFIC REGION : INTERNATIONAL SYMPOSIUM = AJIA TAIHEYO CHIIKI NI OKERU GURO BARIZEISHON, ROKARIZEISHON TO NIHON BUNKA : SONO KENKYU NO KAKO, GENZAI, MIRAI / ORGANIZED BY INTERNATIONAL RESEARCH CENTER FOR JAPANESE STUDIES AND DEPARTMENT OF JAPANESE STUDIES, THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG.
  Globalization, Localization, and Japanese Studies in the Asia-Pacific Region (2005 : Hong Kong, China).
  [Hong Kong : Dept. of Japanese Studies, The Chinese University of Hong Kong, 2005].
  Globalization, localization, and Japanese studies in the Asia-Pacific region : international symposium = アジア太平洋地域におけるグローバリゼイション、 ローカリゼイションと日本文化:その研究の過去・現在・ 未来 / organized by International Research Center for Japanese Studies and Department of Japanese Studies, The Chinese University of Hong Kong.
  LOCATION = ul coc.
  DS834.95.I58 2005.
 16. HUA QIAO JING JI NIAN JIAN. YA TAI PAIN.
  Taibei shi : Qiao wu wei yuan hui, Minguo 47 [1958]-
  華僑經濟年鑑.亞太篇.
  臺北市 : 僑務委員會, 民國47[1958]-
  LOCATION = ul coc.
  DS732.H782 Ya tai pian
 17. THE IMPERIALIST IMAGINARY : VISIONS OF ASIA AND THE PACIFIC IN AMERICAN CULTURE / JOHN R. EPERJESI ; FOREWORD BY DONALD E. PEASE.
  Eperjesi, John R.
  Hanover, N.H. : Dartmouth College Press : Published by University Press of New England, c2005.
  LOCATION = ul coc.
  PS159.A85E64 2005
 18. INTERNATIONAL MIGRATION IN THE PACIFIC, SRI LANKA AND THAILAND.
  Bangkok, Thailand : United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 1985.
  LOCATION = ul coc.
  JV6143.I57
 19. JIANG TAI SHANG XING TAN WAI : ZHUAN TI YAN JIANG YU JIAO YU SAN LUN / ZHANG CANQUAN ZHU.
  Zhang, Canquan, 1936-
  [Jilongpo] : Hua she zi liao yan jiu zhong xin, 1996.
  張燦泉, 1936-
  講台上杏坛外 : 專題演講與敎育散論 / 張燦泉著.
  [吉隆坡] : 華社資料硏究中心, 1996.
  LOCATION = ul coc.
  HC412 .Z467 1996
 20. KAKUDAISURU CHUGOKU SEKAI TO BUNKA SOZO : AJIA TAIHEIYO NO TEIRYU / YOSHIHARA KAZUO, SUZUKI MASATAKA HEN.
  Tōkyō : Kōbundō, 2002.
  拡大する中国世界と文化創造 : アジア太平洋の底流 / 吉原和男, 鈴木正崇編.
  東京 : 弘文堂, 2002.
  中国大陸とその周辺: 漢族と少数民族の交涉と動態: 漢族の 移住と拡大 / 王建新著. 中国における少数民族の「観光出稼ぎ」 と村の変貌 / 曽士才著. 漢族と族の交流による文化表象 / 鈴木 正崇著. 漢族の伝統の再構成: 広東省における道観復興事業の 諸相 / 志賀市子著. 福建省南部農村の同姓結合と華僑 / 潘宏立 著. 台湾漢人の同姓結合にみる柔軟性 / 上水流久彦著. 越境する 漢族の文化と社会: 「香港人」と「越南難民」のあいだ / 芹澤 知広著. 逍する味覚 / 森川眞規雄著. 長崎の龍踊 / 王維著. 東南 アジアとオセアニアへの展開: 復興と再編: タイ華人社会における 文化復興運動 / 吉原和男著. 雲南ムスリムとその移住 / 松本光太郎 著. ベトナム南部におけるオン・ボン神と本頭公 / 中西裕二著. 民族 の動態: マレーシア華人社会における宗敎の諸相 / 山中弘, 林淳, 安藤充著. 中国人の移住、土着化、そしてババ文化の生産 / タン・ チーベン著 ; 河口充勇訳. シンガポール多民族主義と中国系の人々 のアイデンティティ / 増田あゆみ著. 更なる拡大: オーストラリア における「中国系移民」の新しい動き / 川上郁雄著. 中国系タイ人 のエスニック・アイデンティティ / 小野澤ニッタヤー著 ; 加藤桃子 訳. パプアニューギニア、ポートモレスビーの華人社会 / 市川哲著. 周緣の素描 / 宮原曉著索引あり.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.K274 2002
 21. KYOGAI NO BUNKA : KAN TAIHEIYOKEN NO KAJIN BUNGAKU / YAMADA KEIZO HEN.
  Tōkyō : Kyūko Shoin, 2004.
  境外の文化 : 環太平洋圈の華人文学 / 山田敬三編.
  東京 : 汲古書院, 2004.
  LOCATION = ul coc.
  PL2303.K96 2004
 22. LONG DE DI GUO : HUA REN ZAI TAIPING YANG QU DE JU DA YING XIANG LI / SITELIN XIGELIEFU (STERLING SEAGRAVE) ZHU ; LIN WENJI, ZHEN RU YI.
  Seagrave, Sterling.
  Taibei shi : Zhi ku wen hua, 1996.
  龍的帝國 : 華人在太平洋區的巨大影響力 / 斯特林‧席格烈夫(Sterling Seagrave)著 ; 林文集, 真如譯.
  第1版.
  台北市 : 智庫文化, 1996.
  智庫 ; 10.
  LOCATION = ul coc.
  HF3838.P16S4312 1996
 23. LONG XING TIAN XIA : HAI WAI HUA REN DE JU DA YING XIANG LI / SITELIN XIGELEIFU ZHU ; LIN WENJI, ZHEN RU YI.
  Seagrave, Sterling.
  Haikou shi : Hainan chu ban she, 1999.
  龍行天下 : 海外華人的巨大影響力 / 斯特林‧西格雷夫著 ; 林文集, 真如譯.
  第1版.
  海口市 : 海南出版社, 1999.
  譯自: Lords of the rim : the invisible empire of the overseas chinese.
  海外華人的巨大影響力.
  LOCATION = ul coc.
  HF3838.P16S4312 1999
 24. LORDS OF THE RIM. CHINESE.
  Seagrave, Sterling.
  Taibei shi : Zhi ku wen hua, 1996.
  龍的帝國 : 華人在太平洋區的巨大影響力 / 斯特林‧席格烈夫(Sterling Seagrave)著 ; 林文集, 真如譯.
  第1版.
  台北市 : 智庫文化, 1996.
  智庫 ; 10.
  LOCATION = ul coc.
  HF3838.P16S4312 1996
 25. LORDS OF THE RIM. CHINESE.
  Seagrave, Sterling.
  Haikou shi : Hainan chu ban she, 1999.
  龍行天下 : 海外華人的巨大影響力 / 斯特林‧西格雷夫著 ; 林文集, 真如譯.
  第1版.
  海口市 : 海南出版社, 1999.
  譯自: Lords of the rim : the invisible empire of the overseas chinese.
  海外華人的巨大影響力.
  LOCATION = ul coc.
  HF3838.P16S4312 1999
 26. LORDS OF THE RIM : THE INVISIBLE EMPIRE OF THE OVERSEAS CHINESE / BY STERLING SEAGRAVE.
  Seagrave, Sterling.
  New York : G. P. Putnam, c1995.
  LOCATION = ul coc.
  HF3838.P16S43 1995
 27. MIAN XIANG TAIPING YANG.
  Zhongguo : Zhongguo Taiping Yang li shi xue hui, 1994-
  面向太平洋.
  中国 : 中国太平洋历史学会, 1994-
  太平洋学報》特刊.
  主办单位: 中国太平洋历史学会太平洋进化与发展专业委员会, 上海市太平洋区域经济发展研究会.
  LOCATION = ul coc.
  HC681.A1M536 no.1
 28. NEWSLETTER / CENTER FOR PACIFIC ASIA STUDIES AT STOCKHOLM UNIVERSITY.
  Stockholms universitet. Centrum för stillahavsasienstudier.
  Stockholm : Center for Pacific Asia Studies, Stockholm University
  LOCATION = ul coc.
  DS32.9.S8 S76
 29. PACIFIC BANKING, 1859-1959 : EAST MEETS WEST / [EDITED BY] OLIVE CHECKLAND, SHIZUYA NISHIMURA AND NORIO TAMAKI.
  New York : St. Martin's Press, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  HG3252.P33 1994
 30. [PAPUA NEW GUINEA] [VIDEORECORDING] = HUANG MAN JIN DI BA BU YA XIN JI NEI YA / ATV.
  c2002.
  [Papua New Guinea] [videorecording] = 荒蠻禁地巴布亞 新畿内亞 / ATV.
  Stories from afar. [3] = Xun zhao ta xiang de gu shi. III ; [2002-0908, 2002-0916, 2002-0922, 2002-0930].
  What made the Chinese choose to establish himself in Papua New Guinea, a place with only a few hundred years of history? This program, in four episodes, tells the stories of some of these Chinese and shows how they adapted themselves to the backward society & get along with the local people.
  LOCATION = uc local TV program.
  DS732.S76
 31. POLITICS IN ETHNICALLY BIPOLAR STATES : GUYANA, MALAYSIA, FIJI / R.S. MILNE.
  Milne, R. S. (Robert Stephen), 1919-
  Vancouver : University of British Columbia Press, c1981.
  LOCATION = ul coc.
  JF60.M54
 32. SAMOYA HUA QIAO HUA REN JIN XI / ZHAI XINGFU ZHU.
  翟興付.
  Xianggang : Xianggang she hui ke xue chu ban she you xian gong si, 2003.
  薩摩亞華僑華人今昔 / 翟興付著.
  香港 : 香港社會科學出版社有限公司, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  DU819.A2Z43 2003
 33. SHI JIE HUA REN JING YING ZHUAN LUE. DAYANGZHOU YU FEIZHOU JUAN.
  Nanchang : Bai hua zhou wen yi chu ban she, 1994.
  王蒼柏.
  黃靜.
  世界華人精英傳略. 大洋洲與非洲卷 / [作者王蒼柏, 黃靜等].
  南昌 : 百花洲文藝出版社, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  DT16.C48S45 1994.
 34. SHIFTING IMAGES OF IDENTITY IN THE PACIFIC / EDITED BY TOON VAN MEIJL AND JELLE MIEDEMA.
  TOM, NANCY Y.W.
  Leiden : KITLV Press, 2004.
  Papers presented at the fourth conference of the European Society for Oceanists (ESfO), which was held in Leiden in June 1999.
  LOCATION = ul coc.
  GN495.6.S55 2004
 35. SHINDAI CHŪGOKU RYŪKYŪ BŌEKISHI NO KENKYŪ / MATSUURA AKIRA CHO.
  Matsuura, Akira, 1947-
  Ginowan-shi : Yōju Shorin, 2003.
  松浦章, 1947-
  清代中国琉球貿易史の研究 / 松浦章著.
  宜野湾市 : 榕樹書林, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  HF3838.R9 M37 2003
 36. A STORY OF THE CHINESE IN WESTERN SAMOA / NANCY Y.W. TOM.
  TOM, NANCY Y.W.
  ﹝Apia, Western Samoa? : s.n.﹞, ﹝1973﹞.
  LOCATION = ul coc.
  DU819.A2T65
 37. TAIPING YANG DE HANG YE / DONG HAOYUN JIANG SHU.
  Tung, C. Y., 1912-1982.
  太平洋的航業 / 董浩雲講述.
  [香港 : 出版社不詳, 1973].
  [Xianggang : Chu ban she bu xiang, 1973] (Xianggang : Hua lian yin shua you xian gong si).
  LOCATION = ul coc.
  HE735.D66 1956 v.2.
 38. THE WEST PACIFIC RIM : AN INTRODUCTION / RUPERT HODDER.
  Hodder, Rupert.
  London : Belhaven Press ; New York : Co-published in the Americas by Halsted Press, 1992.
  LOCATION = ul coc.
  HC460.5.H6 1992.
 39. XIANGGANG YU YATAI QU HUA REN YIN HANG YE.
  Hong Kong : Xianggang Zhong wen da xue Xianggang Ya Tai yan jiu suo hai wai Hua ren yan jiu she, 1991.
  饒美蛟.
  鄭赤琰.
  香港與亞太區華人銀行業 / 饒美蛟, 鄭赤琰編.
  香港 : 香港中文大學香港亞太研究所海外華人研究社, 1991.
  LOCATION = ul coc.
  LOCATION = hks.
  HG3352.H73
 40. YA TAI DI FANG WEN XIAN YAN JIU LUN WEN JI = COLLECTED ESSAYS ON LOCAL HISTORY OF THE ASIAN-PACIFIC REGION : CONTRIBUTION OF OVERSEAS CHINESE / LIN TIANWEI ZHU BIAN.
  Xianggang : Xianggang da xue Yazhou yan jiu zhong xin, 1991.
  亞太地方文獻硏究論文集 = Collected essays on local history of the Asian-Pacific Region : contribution of overseas Chinese / 林天蔚主編.
  香港 : 香港大學亞洲硏究中心, 1991.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Y228
 41. YA TAI YAN JIU LUN CONG = COLLECTED WRITINGS OF ASIA-PACIFIC STUDIES / BEIJING DA XUE YA ZHOU-TAIPING YANG YAN JIU YUAN BIAN.
  Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2004-
  亞太硏究论丛 = Collected writings of Asia-Pacific studies / 北京大学亚洲-太平洋硏究院编.
  北京市 : 北京大学出版社, 2004-
  LOCATION = ul coc.
  DS1.Y187
 42. YA TAI ZI LIAO JI / JI HUA ZHU CHI REN XU JIELIN, XIAO QUANZHENG ; ZHU BIAN LI WENZHI, LI MINGJUN, QIU SHURU.
  Taibei shi : Zhang Rongfa ji jin hui : Guo jia zheng ce yan jiu zhong xin, 1991.
  亞太資料集 / 計劃主持人 許介鱗, 蕭全政 ; 主編 李文志, 李明峻, 邱淑如.
  初版.
  台北市 : 張榮發基金會 ; 國家政策研究中心, 1991.
  智庫叢書 ; 23.
  許介鱗.
  蕭全政.
  李文志, 1962-
  李明峻.
  邱淑如.
  LOCATION = ul coc.
  HC412.Y355

回選覽頁    大學圖書館    香港中文大學
List created on: Jul 4, 2012