Chinese Overseas Collection

中文大學圖書館館藏 CUHK Library Collection

Collection on "overseas Chinese studies"
Subject Area - Chinese in Italy, Greece, Spain, Portugal

回選覽頁

TITLE   listing in alphabetical order [ Total : 12 ]:

 1. ¿ADÓNDE VAN LOS CHINOS CUANDO MUEREN? : VIDA Y NEGOCIOS DE LA COMUNIDAD CHINA EN ESPAÑA / ÁNGEL VILLARINO PÉREZ.
  Villarino Pérez, Ángel.
  Barcelona : Random House Mondadori, 2012.
  LOCATION = ul coc.
  DP53.C5 V54 2012
 2. BOLATU SAN SHU / KUANG JIANXING YI.
  Plato.
  Xianggang : Xue jin shu dian, 1983.
  柏拉圖三書 / 鄺健行譯.
  香港 : 學津書店, 1983.
  LOCATION = ul coc.
  B363.C5K7
 3. "BU SI DE ZHONGGUO REN" : TA MEN GAN HUO, ZHENG QIAN, GAI BIAN ZHE YIDALI, YIN CI LING DANG DI REN HAI PA / LAFEI'ER OULI'ANI, LIKADUO SIDAYANUO ZHU ; DENG JINGHONG YI.
  Oriani, Raffaele.
  Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2011.
  "不死的中国人" : 他们干活, 挣钱, 改变着意大利, 因此令当地人害怕 / 拉菲尔・欧利阿尼, 李卡多・斯达亚诺著 ; 邓京红译. 北京市 : 社会科学文献出版社, 2011.
  Translation of: I cinesi non muoiono mai : [lavorano, guadagnano, cambiano l'Italia e per questo ci fanno paura]. One suppl. stick at the inside back cover.
  LOCATION = ul coc.
  DG457.C47 O74312 2011
 4. CINESI E FIORENTINI A CONFRONTO / ANNA MARSDEN.
  Marsden, Anna.
  Firenze : Firenze Libri, [1994].
  212 p. : col. ill., maps ; 24 cm.
  LOCATION = ul coc.
  DG457.C5M37 1994
 5. CITY OF BROKEN PROMISES.
  Coates, Austin.
  London : Muller, 1967.
  LOCATION = ul coc.
  PR6005.O28C5
 6. DIZHONGHAI DE SHENG NÜ : WEN ZHAO XIAO SHUO JI.
  Wen, Zhao.
  Xianggang : Yin he chu ban she, 2009.
  文釗.
  地中海的聖女 : 文釗小說集.
  香港 : 銀河出版社, 2009.
  LOCATION = ul coc.
  PL2920.E56 D48 2009
 7. FROM VENICE TO OSAKA : A VOYAGE INTO ANCIENT CHINESE CIVILIZATION : UNESCO RETRACES THE MARITIME SILK ROUTE / ARTICLE AND PHOTOGRAPHS BY SUN YIFU.
  Sun, Yifu.
  Weinisi dao Daban.
  Beijing : China Pictorial Publishing Co., 1992.
  從威尼斯到大阪.
  LOCATION = ul coc.
  DS10.S96 1992
 8. HAI WAI HUA REN YAN JIU LUN WEN JI / XIA CHENGHUA ZHU BIAN.
  Xinzhu Shi : Xuanzang da xue hai wai hua ren yan jiu zhong xin, Minguo 94 [2005].
  Xun zhao ta xiang de gu shi = Stories from afar. II ; di 10 ji.
  海外華人研究論文集 / 夏誠華主編.
  新竹市 : 玄奘大學海外華人研究中心, 民國94 [2005].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.H2445 2005
 9. LIVING OUTSIDE THE WALLS : THE CHINESE IN PRATO / EDITED BY GRAEME JOHANSON, RUSSELL SMYTH AND REBECCA FRENCH.
  Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Pub., 2009.
  LOCATION = ul coc.
  JV8139.P73 L58 2009
 10. REN ZAI HEI SHOU DANG ZHI XIANG [VIDEORECORDING] / JIAN ZHI HE ZHILIANG ; BIAN DAO ZENG JIERONG.
  Xianggang : Asia Television Limited : Le mao ying shi fa xing, [2000?].
  Xun zhao ta xiang de gu shi = Stories from afar. II ; di 10 ji.
  人在黑手黨之鄉 [錄像資料] / 監製賀志良 ; 編導曾截容.
  香港 : Asia Television Limited : 樂貿影視發行, [2000?].
  尋找他鄉的故事 = Stories from afar. II ; 第 10 輯.
  LOCATION = uc vcd.
  DS732.X85 no.2 vddisc.10
 11. YIDALI, XILA GONG HE GUO HUA QIAO GAI KUANG / SUN YAOGUANG, HUANG YICAI BIAN ZHU.
  Sun, Yaoguang.
  Taibei : Zheng zhong shu ju, Min guo 77 [1988].
  孫耀光.
  義大利, 希臘共和國華僑概況 / 孫耀光, 黃易采編著.
  臺北 : 正中書局, 民國77 [1988].
  海外華人青少年叢書.
  黃易采.
  LOCATION = ul coc.
  DG457.C5S85
 12. ZHONG PU ZAO QI TONG SHANG SHI / ZHANG TIANZE ZHU ; YAO NAN, QIAN JIANG YI.
  Zhang, Tianze.
  Sino-Portuguese trade from 1514 to 1644. Chinese.
  Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 1988.
  張天澤.
  中葡早期通商史 / 張天澤著 ; 姚楠, 錢江譯.
  香港 : 中華書局(香港)有限公司, 1988.
  LOCATION = ul coc.
  HF3838.P6Z512 1988

回選覽頁     大學圖書館     香港中文大學
List created on: MAY 26, 2014