Chinese Overseas Collection

中文大學圖書館館藏 CUHK Library Collection

Collection on "overseas Chinese studies"
Subject Area - Chinese in Foreign countries

回選覽頁

A-G

 

H-P

 

Q-W

 

X-Z

TITLE   listing in Alphabetical order [ Total : 2199 ]:

X-Z

 1. XI FANG HAN XUE JIA LUN ZHONGGUO.
  Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 82 [1993].
  西方漢學家論中國 / 傅偉勲, 周陽山主編.
  臺北 : 正中書局, 民國82[1993].
  LOCATION = ul coc.
  DS721.H657 1993.
 2. XI FANG SI XIANG JIA LUN ZHONGGUO.
  Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 82 [1993].
  西方思想家論中國 / 周陽山, 傅偉勲主編.
  臺北 : 正中書局, 民國82[1993].
  LOCATION = ul coc.
  DS721.H658 1993.
 3. XI JIANG XIANG QING = XIJIANG HOMETOWN NEWS.
  Zhaoqing : "Xi Jiang xiang qing" she, 1986-
  西江鄉情 = Xijiang hometown news.
  肇庆 : 《西江乡情》社, 1986-
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.Z458X5.
 4. XI SHOU ZOU GUO DE SUI YUE : ZHONGHUA MIN GUO QIAO WU FA ZHAN LI CHENG / [BIAN JI WEI YUAN WU ZHENBO ... ET AL. ; ZONG BIAN JI ZHAN CHANGHAO ; ZHU BIAN LIN MEIWEI ; BIAN JI CAI HUIZHEN ... ET AL. ; SHE YING LI HOUQIAN, CAI HONGWEN].
  [Taibei] : Qiao wu wei yuan hui ; Taibei : Hua jiao tong xun she, min guo 79 [1990].
  詹長皓.
  中國(民國 : 1949- ). 僑務委員會.
  攜手走過的歲月 : 中華民國僑務發展歷程 / [編輯委員吳振波 ... et al. ; 總編輯詹長皓 ; 主編林美惠 ; 編輯蔡慧貞 ... et al. ; 攝影李厚黔, 蔡鴻文].
  中華民國僑務發展歷程.
  中國. 僑務委員會 History.
  Tai-pei : 僑務委員會 ; 臺北 : 華僑通訊社, 民國79 [1990].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.H67.
 5. XI TONG SHI YE YU YU ZHOU REN SHENG / CHEN TIANJI, XU ZHUOYUN, GUAN ZIYIN ZHU BIAN.
  Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1999.
  系統視野與宇宙人生 / 陳天機, 許倬雲, 關子尹主編.
  許倬雲, 1930-
  香港 : 商務印書館, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  Q295.H77 1999.
 6. XI YIN QIAO ZI PEI HE DI ER QI TAIWAN JING JI JIAN SHE SI NIAN JI HUA ZHI YAN JIU / QIAO WU WEI YUAN HUI DI SAN CHU BIAN.
  Taibei : [Qiao wu wei yuan hui di san chu], Minguo 46 [1957].
  中國(民國 : 1949- ). 僑務委員會. 第三處.
  吸引僑資配合第二期台灣經濟建設四年計劃之研究 / 僑務委員會第三處編.
  台北 : [僑務委員會第三處], 民國46 [1957].
  LOCATION = ul coc.
  HC430.5.X53 1957.
 7. XIAMEN CAI FENG.
  Xiamen Shi : "Xiamen cai feng" bian ji bu, 1985-
  厦門采風.
  厦門市 : 《廈門采風》編輯部, 1985-
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.X536X52.
 8. XIAMEN HAI WAI JIAO TONG / LI JINMING ZHU.
  Li, Jinming.
  Xiamen Shi : Lu jiang chu ban she, 1996.
  李金明.
  厦门海外交通 / 李金明著.
  厦门市 : 鹭江出版社, 1996.
  LOCATION = ul.
  HE698.Z7X53 1996.
 9. XIAMEN HUA QIAO ZHI / "XIAMEN HUA QIAO ZHI" BIAN WEI HUI BIAN.
  Xiamen : Lujiang chu ban she, 1991.
  廈門華僑志 / 《廈門華僑志》編委會編.
  廈門 : 鷺江出版社, 1991.
  廈門(福建省, 中國) Biography.
  廈門華僑志編委會.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.H69 1991.
 10. XIAMEN SHI QIAO PI YE GUAN YU QIAO HUI DE BAO GAO HE YI JIAN / [XIAMEN SHI QIAO PI YE TONG YE GONG HUI CHOU BEI WEI YUAN HUI BIAN].
  Xiamen : bian zhe, 1950.
  廈門市僑批業關於僑匯的報告和意見 / [廈門市僑批業同業公會籌備委員會編].
  廈門 : 編者, 1950.
  LOCATION = ul coc.
  HG3978.X53 1950.
 11. XIAMEN ZI YOU REN = XIAMEN / CHEN JIAN, CHEN SHICHUN DENG BIAN ZHU.
  Guangzhou : Guangdong lü you chu ban she, 2001.
  厦门自游人 = Xiamen / 陈健, 陈世春等编著.
  广州 : 广东旅游出版社, 2001.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.X536X54 2001.
 12. XIAN DAI HUA QIAO REN WU ZHI / DA ZHONGHUA CHU BAN SHE BIAN YIN.
  Taibei Shi : Da Zhonghua chu ban she, Minguo 52 [1963]-
  大中華出版社.
  現代華僑人物誌 / 大中華出版社編印.
  臺北市 : 大中華出版社, 民國52 [1963]-
  LOCATION = ul coc.
  DS732.X53 1963 v.1.
 13. XIAN DAI HUA QIAO REN WU ZHI.
  Taibei shi : Da Zhonghua chu ban she.
  大中華出版社.
  現代華僑人物誌.
  增訂再版.
  臺北 : 大中華出版社, 民國53- {1964-
  LOCATION = ul coc.
  DS732.H7.
 14. XIAN DAI HUA YU HUI HUA / [LIN LIANG ZHU ; SHI JIE HUA WEN JIAO YU XIE JIN HUI BIAN YIN].
  Zimin.
  Taibei Shi : Shi jie Hua wen jiao yu xie jin hui, [1980?].
  子敏.
  現代華語會話 / [林良著 ; 世界華文教育協進會編印].
  臺北市 : 世界華文教育協進會, [1980?].
  LOCATION = ul coc.
  PL1121.C5Z65 1980.
 15. XIAN DAI XIN WEN XUE / [QI JINGYAO].
  Qi, Jingyao.
  Taibei Shi : Qiao min jiao yu han shou xue xiao, Minguo 53 [1964].
  漆敬堯.
  現代新聞學 / [漆敬堯].
  台北市 : 僑民教育函授學校, 民國53 [1964].
  LOCATION = ul coc.
  PN4731.Q427 1964.
 16. XIAN DAI ZHONGGUO HUA MING JIA JING PIN JI = RENOWNED CONTEMPORARY CHINESE PAINTINGS.
  Singapore : Xuan hua shui mo , [1997?-].
  现代中国画名家精品集 = Renowned contemporary Chinese paintings.
  Singapore : 宣华水墨, [1997?-].
  LOCATION = ul coc.
  ND2068 .X548 1997
 17. XIAN QU ZHE DE JIAO YIN : HAI WAI HUA REN JIAO YU SAN BAI NIAN, 1690-1990 NIAN / CHEN GUOHUA.
  Chen, Guohua.
  陳國華.
  先驅者的腳印 : 海外華人教育三百年, 1690-1990年 / 陳國華.
  Toronto : Royal Kingsway Inc., 1992.
  Footprints of the trailblazers : 300 years of Chinese education overseas.
  LOCATION = ul coc.
  LC3057.C4 1992.
 18. XIAN XI XIANG XUN = XIAN XI XIANG XUN.
  [Xianyou Xian] : Xian xi xiang xun she, 1985-
  仙谿鄉訊 = Xian xi xiang xun.
  [仙游县] : 仙谿乡讯社, 1985-
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.X544X53.
 19. XIANG JIANG.
  Zhangzhou Shi : Xiang Jiang xiang xun she,
  薌江.
  漳州市 : 芗江乡讯社,
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.Z445X54.
 20. XIANG SHOU GUO JIAO YU DE REN JIE SHAO FO JIAO / LI HENGYUE JIANG SHU.
  Li, Hengyue.
  李恆鉞.
  向受過教育的人介紹佛教 / 李恆鉞講述.
  [出版地不詳 : 出版者不詳, 1954].
  [Chu ban di bu xiang : Chu ban zhe bu xiang, 1954]
  (Taibei Shi : Ping yang yin shua zhi ban suo).
  LOCATION = ul coc.
  BQ4013.L49 1954.
 21. XIANG TU QING, DU YINGQIANG HUA JI = HOME LAND AFFECTION : THE PAINTING ALBUM OF DU YINGQIANG / [CE HUA/BIAN JI, HE SHUYU ; FAN YI, CHEN YONGMING].
  Du, Yingqiang, 1939-
  Singapore : Xuan Hua shui mo, [2006]
  杜应强, 1939-
  乡土情・杜应强画集 = Home land affection : the painting album of Du Yingqiang / [策划/编辑, 何书裕 ; 翻译, 陈永明].
  Singapore : 宣华水墨, [2006]
  LOCATION = ul coc.
  ND1049.T797 A4 2006b
 22. XIANG WAN SUI BI / ZHANG RENSUN ZHU.
  Zhang, Rensun, 1932-
  [Beijing] : Zhongguo wen lian chu ban she, 1999.
  张任孙, 1932-
  香湾随筆 / 张任孙著.
  [北京] : 中國文联出版社, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  PL2929.5.N82X53 1999.
 23. XIANG YIN = LOCAL ACCENT.
  Jieyang Xian : Jieyang xiang yin bian ji bu, 1985-
  鄉音 = Local accent.
  揭陽縣 : 揭陽鄉音編輯部, 1985-
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.J544X53.
 24. XIANGGANG BIAN YUAN LAO GONG KOU SHU / [ZHU BIAN LIN RUIHAN ; ZUO ZHE LI WANWEI ... (DENG)].
  Xianggang : Le shi hui, 2002.
  香港邊緣勞工口述 / [主編林瑞含 ; 作者黎婉薇 ... (等)].
  香港 : 樂施會, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  HD5709.2.H6X536 2002.
 25. XIANGGANG CHAO SHANG HU ZHU SHE SHE KAN.
  Xianggang Chao shang hu zhu she.
  香港潮商互助社社刊.
  [香港 : 該社],
  [Xianggang : Gai she],
  LOCATION = ul coc.
  HD2429.H6X52 1949.
 26. XIANGGANG CHAO SHANG JIAN SHI / [ZHU BIAN CHEN WEINAN ; ZHU ZUO ZHAO KEJIN].
  Zhao, Kejin.
  趙克進.
  香港潮商簡史 / [主編陳偉南 ; 著作趙克進].
  香港 : 香港潮州商會, 2001.
  Xianggang : Xianggang Chaozhou shang hui, 2001.
  LOCATION = ul coc.
  HC428.H6Z53 2001.
 27. XIANGGANG CHAO SHU SHE TUAN ZONG HUI HUI XUN = FEDERATION OF HONG KONG CHIU CHOW COMMUNITY ORGANIZATIONS NEWSLETTER.
  Xianggang : Xianggang Chao shu she tuan zong hui,
  香港潮屬社團總會會訊 = Federation of Hong Kong Chiu Chow Community Organizations newsletter.
  香港 : 香港潮屬社團總會,
  LOCATION = ul coc.
  HF331.H6X475.
 28. XIANGGANG CHAOZHOU HUI GUAN LUO CHENG KAI MU XIANGGANG CHAOZHOU SHANG HUI JIN XI JI NIAN HE KAN / [XIANGGANG CHAOZHOU SHANG HUI BIAN].
  香港潮州會館落成開幕香港潮州商會金禧紀念合刊 / [香港潮州商會編].
  香港 : 香港潮州商會, 1971.
  Xianggang : Xianggang Chaozhou shang hui, 1971.
  LOCATION = ul coc.
  HF331.H6H758.
 29. XIANGGANG CHAOZHOU SHANG HUI BA SHI ZHOU NIAN HUI QING, DI SI SHI ER JIE HUI DONG JIU ZHI DIAN LI [VIDEORECORDING] / STAR PRODUCTION (VIDEO).
  香港潮州商會八十週年會慶, 第四十二屆會董就職典禮 [錄像資料] / Star Production (Video).
  [香港? : 香港潮州商會?, 2001?].
  [Xianggang? : Xianggang Chaozhou shang hui?, 2001?].
  LOCATION = uc.
  HF331.H6H7642 2001.
 30. XIANGGANG CHAOZHOU SHANG HUI BA SHI ZHOU NIAN HUI QING, DI SI SHI ER JIE HUI DONG JIU ZHI DIAN LI.
  Xianggang Chaozhou shang hui.
  Title on p. 1: 香港潮州商會八十週年會慶暨第四十二屆 會董就職典禮.
  香港潮州商會八十週年會慶, 第四十二屆 會董就職典禮.
  [香港 : Xianggang : 香港潮州商會, 2001].
  [Xianggang : Xianggang Chaozhou shang hui, 2001].
  LOCATION = ul coc.
  HF331.H6H764 2001.
 31. XIANGGANG CHAOZHOU SHANG HUI CHENG LI BA SHI ZHOU NIAN JI NIAN TE KAN / [XIANGGANG CHAOZHOU SHANG HUI BA SHI ZHOU NIAN JI NIAN TE KAN BIAN JI WEI YUAN HUI].
  Xianggang Chaozhou shang hui.
  香港潮州商會成立八十周年紀念特刊 / [香港潮州商會八十周年紀念特刊編輯委員會].
  香港 : 香港潮州商會, 2002.
  Xianggang : Xianggang Chaozhou shang hui, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  HF331.H6H76283 1992.
 32. XIANGGANG CHAOZHOU SHANG HUI CHENG LI QI SHI ZHOU NIAN JI NIAN TE KAN / [XIANGGANG CHAOZHOU SHANG HUI QI SHI ZHOU NIAN JI NIAN TE KAN BIAN JI WEI YUAN HUI].
  Xianggang Chaozhou shang hui.
  香港潮州商會成立七十周年紀念特刊 / [香港潮州商會七十周年紀念特刊編輯委員會].
  香港 : 香港潮州商會, 1992.
  Xianggang : Xianggang Chaozhou shang hui, 1992.
  LOCATION = ul coc.
  HF331.H6H7628 1992.
 33. XIANGGANG CHAOZHOU SHANG HUI CHENG LI SI SHI ZHOU NIAN JI CHAO SHANG XUE XIAO XIN XIAO SHE LUO CHENG JI NIAN.
  Xianggang Chaozhou shang hui.
  香港潮州商會成立四十週年暨潮商學校新校舍落成紀念.
  香港 : [s.n.], 1961.
  Xianggang : [s.n.], 1961.
  LOCATION = ul coc.
  HF331.H6H762.
 34. XIANGGANG CHAOZHOU SHANG HUI DI SI SHI SAN JIE HUI DONG JIU ZHI DIAN LI JI GUI WEI NIAN HUI YUAN LIAN HUAN.
  Xianggang Chaozhou shang hui.
  香港潮州商會第四十三屆會董就職典禮暨癸未年會員聯歡.
  [香港 : Xianggang : 香港潮州商會, 2003].
  [Xianggang : Xianggang Chaozhou shang hui, 2003].
  LOCATION = ul coc.
  HF331.H6H7643 2003.
 35. XIANGGANG CHAOZHOU SHANG HUI HUI XUN = HONG KONG CHIU CHOW CHAMBER OF COMMERCE LTD. NEWSLETTER.
  Xianggang Chaozhou shang hui.
  Xianggang : Xianggang Chaozhou shang hui, [1998]-
  香港潮州商會.
  香港潮州商會會訊 = Hong Kong Chiu Chow Chamber of Commerce Ltd. newsletter.
  香港 : 香港潮州商會, [1998]-
  LOCATION = ul coc.
  HF331.H6X52.
 36. XIANGGANG CHAOZHOU SHANG HUI LIU SHI ZHOU NIAN JI NIAN TE KAN / BIAN JI ZHE XIANGGANG CHAOZHOU SHANG HUI DI SAN SHI ER JIE HUI DONG HUI. Xianggang Chaozhou shang hui.
  香港潮州商會六十周年紀念特刊 / 編輯者香港潮州商會第三十二屆會董會.
  香港 : 香港潮州商會, 1981.
  Xianggang : Xianggang Chaozhou shang hui, 1981.
  LOCATION = ul coc.
  HF331.H6H763.
 37. XIANGGANG CHONG ZHENG ZONG HUI CHU XI SHI JIE KE SHU DI ER CI KEN QIN DA HUI BAO GAO SHU.
  Xianggang chong zheng zong hui.
  Xianggang : Xianggang chong zheng zong hui, 1973.
  香港崇正總會.
  香港崇正總會出席世界客屬第二次懇親大會報告書.
  香港 : 香港崇正總會, 1973.
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H79H7.
 38. XIANGGANG CHONG ZHENG ZONG HUI JIN XI JI NIAN TE KAN / BIAN JI ZHE CHONG ZHENG ZONG HUI JIN XI JI NIAN TE KAN BIAN JI WEI YUAN HUI ; ZHU BIAN YANG RICHAO.
  香港崇正總會金禧紀念特刊 / 編輯者崇正總會金禧紀念特刊編輯委員會 ; 主編楊日超.
  香港 : 香港崇正總會, 民國60[1971].
  Xianggang : Xianggang chong zheng zong hui, Minguo 60 [1971].
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H79H3523 1971.
 39. XIANGGANG CHONG ZHENG ZONG HUI LIU SHI ZHOU NIAN HUI QING TE KAN / BIAN JI ZHE TE KAN BIAN JI WEI YUAN HUI.
  Xianggang chong zheng zong hui.
  香港崇正總會六十週年會慶特刊 / 編輯者特刊編輯委員會.
  香港崇正總會, 1981.
  Xianggang : Xianggang chong zheng zong hui, 1981.
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H79H3526 1976.
 40. XIANGGANG CHONG ZHENG ZONG HUI WU SHI JIU ZHOU NIAN HUI QING DI NIAN BA JIE ZHI YUAN JIU ZHI JI HUI YUAN LIAN HUAN DA HUI TE KAN / BIAN JI ZHE CHONG ZHENG ZONG HUI BIAN YI BU.
  Xianggang chong zheng zong hui.
  香港崇正總會五十九周年會慶第廿八屆職員就職暨會員聯歡大會特刊 / 編輯者崇正總會編譯部.
  香港 : 香港崇正總會, 1980.
  Xianggang : Xianggang chong zheng zong hui, 1980.
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H79H3525 1980.
 41. XIANGGANG CHONG ZHENG ZONG HUI WU SHI WU ZHOU NIAN HUI QING NIAN LIU JIE LI JIAN SHI JIU ZHI DIAN LI TE KAN / BIAN JI WEI YUAN YE MAI ... [DENG].
  Xianggang chong zheng zong hui.
  葉脈.
  香港崇正總會五十五週年會慶廿六屆理監事就職典禮特刊 / 編輯委員葉脈 ... [等].
  [香港 : Xianggang : 香港崇正總會], 1976.
  [Xianggang : Xianggang chong zheng zong hui], 1976.
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H79H3524 1976.
 42. XIANGGANG CHONG ZHENG ZONG HUI YU KE JIA XUE KAI ZHAN / ZHENG CHIYAN.
  Zheng, Chiyan.
  Xianggang : Lingnan da xue zu qun yu hai wai Hua ren jing ji yan jiu bu, 1999.
  鄭赤琰.
  香港崇正總會與客家學開展 / 鄭赤琰.
  香港 : 嶺南大學族群與海外華人經濟硏究部, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  DS730.Z8 no.1.
 43. XIANGGANG : CONG BEI GE ZHAN DAO HUI GUI / YANG YUANHUA, BAO BINGZHONG, SHEN JISHI ZHU.
  Yang, Yuanhua.
  Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1997.
  杨元华.
  香港 : 从被割佔到回归 / 杨元华, 鲍炳中, 沈济时著.
  福州 : 福建人民出版社, 1997.
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H757Y354 1997.
 44. XIANGGANG DE HUIZHOU SHE TUAN : CONG REN LEI XUE KAN KEJIA WEN HUA DE CHI XU.
  Hsieh, Jiann, 1934-
  Hong Kong : Zhong wen da xue chu ban she, 1981.
  謝劍, 1934-
  香港的惠州社團 : 從人類學看客家文化的持續 / 謝劍著.
  香港 : 中文大學出版社, 1981.
  LOCATION = ul coc.
  DS731.H3H69.
 45. XIANGGANG DONG NAN YA YAN JIU SUO SAN SHI ZHOU NIAN JI NIAN TE KAN : YI JIU LIU LING - YI JIU JIU LING / [DONG NAN YA YAN JIU SUO BIAN ZUAN ; SONG ZHEMEI ZHU BIAN]
  Xiang Gang : Xianggang Dong nan Ya yan jiu suo, 1990.
  香港東南亞硏究所三十週年紀念特刊 : 一九六〇 - 一九九〇 / [東南亞硏究所編纂 ; 宋哲美主編]
  香港 : 香港東南亞硏究所, 1990.
  LOCATION = ul coc.
  DS501 .H68
 46. XIANGGANG GAI LUN / YANG QI ZHU BIAN.
  Hong Kong : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1990-1993.
  香港槪論 / 楊奇主編.
  香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 1990-1993.
  LOCATION = ul coc.
  HC428.H6H733.
 47. XIANGGANG HUA QIAO GAI KUANG / YAO QIMU, CHEN ZHAOYI HE ZHU.
  Yao, Qimu.
  Taibei : Zheng zhong shu ju, min guo 80 [1991].
  姚奇木.
  香港華僑槪況 / 姚奇木, 陳兆一合著.
  臺北 : 正中書局, 民國80[1991].
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H75Y3.
 48. XIANGGANG HUA QIAO JIAO YU.
  Ma, Hungshu.
  馬鴻述.
  香港華僑敎育 / 馬鴻述,陳振名編著 ; 華僑敎育叢書
  編輯委員會編輯.
  臺北 : 海外出版社, 民國47[1958].
  Taibei : Hai wai chu ban she.
  LOCATION = ul coc.
  LA1134.H6M33.
 49. XIANGGANG HUA QIAO TUAN TI ZONG LAN / OU SHAOXUAN ... [ET AL.] ZHU BIAN.
  Xianggang : Guo ji chu ban she, Min guo 36 [1947].
  香港華僑團體總覽 / 區少軒 ... [et al.]主編.
  香港 : 國際出版社, 民國36 [1947].
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H73H74.
 50. XIANGGANG HUA ZI GONG CHANG DIAO CHA LU / GONG SHANG RI BAO BIAN JI BU BIAN JI.
  Xianggang : Gong shang ri bao ying ye bu, Min guo 23 [1934].
  香港華資工廠調查錄 / 工商日報編輯部編輯.
  香港 : 工商日報營業部, 民國23 [1934].
  LOCATION = ul coc.
  T12.5.H6H7.
 51. XIANGGANG KEJIA / LIU YIZHANG ZHU BIAN ; XIE JIAN, KE DAWEI PING SHEN.
  Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2005.
  香港客家 / 刘义章主编 ; 谢剑, 科大卫评审.
  桂林市 : 广西师范大学出版社, 2005.
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H79H364 2005.
 52. XIANGGANG MIN QIAO SHANG HAO REN MING LU / [BIAN JI ZHE WU ZAIQIAO].
  吳在橋.
  香港閩僑商號人名錄 / [編輯者吳在橋].
  香港 : 旅港福建商會 : 福建旅港同鄉會, 民國36[1947].
  Xianggang : Lu Gang Fujian shang hui : Fujian lu Gang tong xiang hui, Min guo 36 [1947].
  LOCATION = ul coc.
  HF5263.H72.
 53. XIANGGANG NIAN JIAN.
  Xianggang : Hua qiao ri bao,
  香港年鑑.
  香港 : 華僑日報,
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H7A58.
 54. XIANGGANG SHANG YE REN MING LU : DI 1 CE = BUSINESS GUIDE AND DIRECTORY 1927.
  Hong Kong : Chinese General Chamber of Commerce, [1927].
  香港商業人名錄 : 第1册 = Business guide and directory 1927.
  LOCATION = ul coc.
  HF3851.H72.
 55. XIANGGANG SHE HUI GONG ZUO REN YUAN KAN TAIWAN ZHI SHE HUI FU LI = SOCIAL WELFARE IN TAIWAN : FROM THE EYES OF HONG KONG SOCIAL WORKERS / XIANGGANG SHE HUI GONG ZUO REN YUAN XIE HUI.
  香港社會工作人員看台灣之社會福利 = Social welfare in Taiwan : from the eyes of Hong Kong social workers / 香港社會工作人員協會.
  香港 : 香港社會工作人員協會, 1985.
  Xianggang : Xianggang she hui gong zuo ren yuan xie hui, 1985.
  LOCATION = ul coc.
  HV428.X53 1985.
 56. XIANGGANG SHUINAN NAN QIANG XUE XIAO JI JIN HUI SHI LU / XIANGGANG SHUINAN NAN QIANG JI JIN HUI, SHUINAN QIAO KAN BIAN JI BU HE BIAN.
  Xianggang Shuinan nan qiang ji jin hui.
  Shuinan qiao kan bian ji bu.
  [Xianggang : Xianggang shui nan nan qiang xue xiao ji jin hui?], 1991.
  香港水南南強学校基金会实錄 / 香港水南南强基金会, 水南侨刊编辑部合编.
  香港水南南強基金会.
  水南侨刊编辑部.
  [香港 : 香港水南南強学校基金会?], 1991.
  LOCATION = ul coc.
  LC245.H6 X5 1991
 57. XIANGGANG SU ZHE TONG XIANG HUI WU SHI ZHOU NIAN JIN XI JI NIAN TE KAN : YI JIU SI LIU – YI JIU JIU LIU.
  Xianggang : Xianggang Su Zhe tong xiang hui, 1996.
  香港蘇浙同鄉會五十週年金禧紀念特刊 : 一九四六-一九九六.
  香港 : 香港蘇浙同鄉會, 1996.
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H79C752 1996.
 58. XIANGGANG YONG AN YOU XIAN GONG SI NIAN WU ZHOU NIAN JI NIAN LU : YOU QIAN (QING) GUANGXU SAN SHI SAN NIAN ZHI ZHONGHUA MINGUO ER SHI YI NIAN.
  Wing On Co., Ltd., Hongkong.
  香港永安有限公司廿五週年紀念錄 : 由前(清)光緒三十三年至中華民國二十一年.
  香港 : 天星印務局, [1932].
  Xianggang : Tian xing yin wu ju, [1932].
  LOCATION = ul hks closed stack.
  HF5465.H64W563 1932.
 59. XIANGGANG ZHONG XI QU DI FANG ZHANG GU = LEGENDS OF THE CENTRAL & WESTERN DISTRICT, HONG KONG.
  梁炳華.
  香港中西區地方掌故 = Legends of the Central & Western District, Hong Kong.
  [香港] : 中西區區議會, [2003].
  [Xianggang] : Zhong xi qu qu yi hui, [2003].
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H76C416 2003.
 60. XIAOHAI YUE BAO.
  Kaiping : Xiaohai yue bao she, 1935-
  小海月報.
  开平 : 小海月报社, 1935-
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.K356X53.
 61. XIAZE QIAO KAN = XIAZE OVERSEAS CHINESE MAGAZINE.
  Zhongshan Shi : Xiaze qiao kan she, 1985-
  下澤僑刊 = Xiaze overseas Chinese magazine.
  中山市 : 下澤僑刊社, 1985-
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.X538X538 no.1.
 62. XIN BIAN CHAOZHOU FANG YAN GE / SHANTOU SHI WEN HUA JU BIAN.
  汕頭(廣東省, 中國). 文化局.
  新編潮州方言歌 / 汕頭市文化局編.
  [中國 : 汕頭市文化局?, 1986].
  [Zhongguo : Shantou Shi wen hua ju?, 1986].
  LOCATION = ul coc.
  M1804.X57 1986.
 63. XIN BIAN ZHENG HE HANG HAI TU JI / HAI JUN HAI YANG CE HUI YAN JIU SUO, DALIAN HAI YUN XUE YUAN HANG HAI SHI YAN JIU SHI BIAN ZHI.
  Hai jun hai yang ce hui yan jiu suo (China).
  海軍海洋測繪硏究所 (中國).
  新編鄭和航海圖集 / 海軍海洋測繪硏究所, 大連海運學院航海史硏究室編制.
  北京 : 人民交通出版社 : 新華書店, 1988.
  Beijing : Ren min jiao tong chu ban she : Xin hua shu dian, 1988.
  LOCATION = ul coc.
  GA1081.H68.
 64. XIN HAI GE MING SHI QI DE HUA QIAO / DU YONGZHEN ZHU. Du, Yongzhen.
  Beijing shi : Zhongguo Hua qiao chu ban she, 1991.
  杜永鎮.
  辛亥革命時期的華僑 / 杜永鎮著.
  北京市 : 中國華僑出版社, 1991.
  LOCATION = ul coc.
  DS773.42.T85.
 65. XIN HAI GE MING SHI LUN WEN XUAN / XIN HAI GE MING SHI YAN JIU HUI BIAN.
  Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1981.
  辛亥革命史论文选 / 辛亥革命史硏究会编.
  北京 : 生活・读书・新知三联书店 : 新华书店发行, 1981.
  LOCATION = ul coc.
  DS773.45.H73.
 66. XIN HAI GE MING YU HUA QIAO / HONG SISI ...[DENG.] ZHU.
  [Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1982.
  辛亥革命與華僑 / 洪絲絲 ... [等]著.
  [北京] : 人民出版社 : 新華書店發行, 1982.
  洪絲絲.
  LOCATION = ul coc.
  DS773.45.H77.
 67. XIN HAI GE MING YU ZHONGGUO MIN ZHU JIN CHENG / WANG JIE ZHU BIAN ; [GUANGDONG SHENG SHE HUI KE XUE YUAN SUN ZHONGSHAN YAN JIU SUO BIAN].
  王杰.
  孫逸仙, 1866-1925.
  辛亥革命與中國民主進程 / 王杰主編 ; [廣東省社會科學院孫中山研究所].
  北京市 : 燕山出版社, 2001.
  Beijing Shi : Yan shan chu ban she, 2001.
  LOCATION = ul coc.
  DS773.45.X57 2001.
 68. XIN HUA QIAO KAN DA SHAN / MIN DULU ZHU.
  敏嘟嚕.
  新華僑侃大山 / 敏嘟嚕.
  北京市 : 中國社會出版社, 2003.
  Beijing Shi : Zhongguo she hui chu ban she, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  PL2949.5.N23X5 2003.
 69. XIN JI YUAN DE HUA WEN XI JU : DI ER JIE HUA WEN XI JU JIE (XIANGGANG, 1998) XUE SHU YAN TAO HUI LUN WEN JI / FANG ZIXUN BIAN.
  Hua wen xi ju jie (2nd : 1998 : Hong Kong, China).
  方梓勳.
  新紀元的華文戲劇 : 第二屆華文戲劇節(香港, 1998)學術研討會論文集 / 方梓勳編.
  香港 : 香港戲劇協會 : 香港戲劇工程, 2000.
  Xianggang : Xianggang xi ju xie hui : Xianggang xi ju gong cheng, 2000.
  LOCATIONS = ul coc.
  PN2876.H6H83 1998.
 70. XIN JING, XIN JING / XINJING YI'ERSAN ZHU.
  Arai, Hifumi.
  新井一二三.
  心井‧新井 / 新井一二三著.
  台北市 : 大田出版有限公司, 1999.
  Taibei shi : Da tian chu ban you xian gong si, 1999.
  LOCATIONS = ul coc.
  PL2833.R3H8 1999.
 71. "XIN MA HAINAN NÜ ZUO JIA XUAN JI".
  [Xinjiapo : Xinjiapo Hainan hui guan, 1994?]
  《新马海南女作家选集》.
  [新加坡 : 新加坡海南会馆, 1994?]
  LOCATION = ul coc.
  PL3097.S5 X54 1994
 72. XIN MIN YUE BAO : XIANGANG QIAO KAN = SUNMINMONTHLY.
  Kaiping : Xin min yue bao she,
  新民月報 : 蜆冈侨刊 = Sunminmonthly.
  开平 : 新民月报社,
  LOCATIONS = ul coc.
  DS797.32.K356X56.
 73. XIN NIAN GAO TONG BAO SHU.
  Gang Jiu ge jie tong bao fan dui Gang Ying po hai dou zheng wei yuan hui.
  新年告同胞書.
  [香港] : s.n., 1968.
  [Xianggang] : s.n., 1968.
  LOCATIONS = ul hks closed stack.
  DS796.H7K14.
 74. XIN REN XIN SHI XUAN JI / ZHONGHUA QUAN GUO GUI GUO HUA QIAO LIAN HE HUI BIAN.
  書名前題: 歸僑僑眷歸國華僑學生.
  新人新事選集 / 中華全國歸國華僑聯合會編.
  [China : 中華全國歸國華僑聯合會], 1958.
  [China : Zhonghua quan guo gui guo hua qiao lian he hui], 1958.
  LOCATION = ul coc.
  DS711.X55 1958.
 75. XIN SHI DAI YOU LUN SHI XIANGGANG DE HAI SHI OU ZHOU DE? / DONG HAOYUN JIANG SHU.
  Tung, C. Y., 1912-1982.
  新時代油輪是香港的還是歐洲的? / 董浩雲講述.
  [香港 : Xianggang : 出版社不詳, 1980].
  [Xianggang : Chu ban she bu xiang, 1980].
  LOCATION = ul coc.
  HE735.D66 1956 v.4.
 76. XIN SHI JI GUO WAI ZHONGGUO WEN XUE YI JIE YU YAN JIU WEN QING BAO GAO. (BEI MEI JUAN) (2001-2003) = XINSHIJI GUOWAI ZHONGGUO WENXUE YIJIE YUYANJIU WENQING BAOGAO / LIU HONGTAO, HUANG CHENGYUAN ZHU BIAN.
  Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2012.
  新世纪国外中国文学译介与研究文情报告. (北美卷)(2001-2003) = Xinshiji guowai Zhongguo wenxue yijie yuyanjiu wenqing baogao / 刘洪涛, 黄承元主编.
  北京 : 中国社会科学出版社, 2012.
  LOCATION = ul coc.
  PL3149 .X56 2012
 77. XIN SHI JI HAI WAI HUA WEN NÜ XING WEN XUE JIANG ZUO PIN JING XUAN / WU LINGYAO, LÜ HONG ZHU BIAN.
  [Taibei Xian Yonghe Shi] : Hai wai Hua wen nü zuo jia xie hui, 2008.
  新世紀海外華文女性文學奬作品精選 / 吳玲瑤, 呂紅主編.
  [臺北縣永和市] : 海外華文女作家協會, 2008.
  吳玲瑤, 1951-
  呂紅.
  海外華文女作家協會.
  LOCATION = ul coc.
  PL2515 .X56 2008
 78. XIN SHI JI YI MIN DE BIAN QIAN / XIA CHENGHUA ZHU BIAN.
  Xinzhu Shi : Xuanzang da xue hai wai Hua ren yan jiu zhong xin, Minguo 95 [2006].
  新世纪移民的變遷 / 夏誠華主編.
  新竹市 : 玄奘大學海外華人研究中心, 民國95 [2006].
  LOCATION = ul coc.
  JV6021.X56 2006.
 79. XIN SHI YE, XIN KAI TUO : DI SHI ER JIE SHI JIE HUA WEN WEN XUE GUO JI XUE SHU YAN TAO HUI LUN WEN JI / ZHU BIAN LU SHIQING ; FU ZHU BIAN ZHU WENHUA, LI ANDONG.
  Shi jie Hua wen wen xue guo ji xue shu yan tao hui (12th : 2002 : Pudong, Shanghai, China).
  世界华文文学囯际学术硏讨会 (第12届 : 2002 : 浦东, 上海, 中囯)
  新视野, 新开拓 : 第十二届世界华文文学囯际学术硏讨会论文集 / 主编陆士淸 ; 副主编朱文华, 李安东. 上海市 : 復旦大学出版社, 2002.
  Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  PL3033.S48 2002.
 80. XINCUN ZU KAN.
  Taishan : Xincun zu kan she,
  莘村族刊.
  台山 : 莘村族刊社,
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.T357X56.
 81. XING BIE XUE YU FU NU YAN JIU : HUA REN SHE HUI DE TAN SUO / ZHANG MIAOQING, YE HANMING, GUO PEILAN HE BIAN.
  性別學與婦女硏究 : 華人社會的探索 / 張妙淸, 葉漢明, 郭佩蘭合編.
  台北縣板橋市 : 稻鄉出版社, 民國86 [1997].
  Taibei Xian Banqiao Shi : Dao xiang chu ban she, Minguo 86 [1997].
  LOCATION = ul coc.
  HQ1181.C5H75 1997.
 82. XING GANG XUE REN YAN JIANG JI ZUO TAN LU / WEI WEIXIAN, XU SUWU BIAN.
  Wei, Weixian.
  Singapore : Nanyang xue hui, 1972.
  魏維賢.
  星港學人演講及座談錄 / 魏維賢, 許甦吾編.
  新加坡 : 南洋學會, 1972.
  LOCATION = ul coc.
  AC149.H752.
 83. XING, MA HUA REN YU XIN HAI GE MING / YAN QINGHUANG ZHU ; LI ENHAN YI.
  Yan, Qinghuang.
  Taibei shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Min guo 71 [1982].
  顏清湟.
  星、馬華人與辛亥革命 / 顏清湟著 ; 李恩涵譯.
  臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國71 [1982].
  李恩涵.
  星馬華人與辛亥革命.
  LOCATION = ul coc.
  DS595.2.C5 Y4612
 84. XING XIAN YI LAI DE QIAO WU SHI ZHENG / QIAO WU WEI YUAN HUI BIAN.
  中國(民國 : 1949-). 僑務委員會.
  行憲以來的僑務施政 / 僑務委員會編.
  [台北] : 僑務委員會, 民國43 [1954].
  [Taibei] : Qiao wu wei yuan hui, Minguo 43 [1954].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.X56 1954.
 85. XING ZHE LIU FANG : WENZUNZHE JI NIAN CE = PHRA AJAHN YU BOON MEMORIAL BOOK.
  Xianggang : Xianggang nan zhuan chan xiu xue hui hu fa tuan, 2012.
  行者流芳 : 文尊者紀念冊 = Phra Ajahn Yu Boon memorial book.
  香港 : 香港南傳禪修學會護法團, 2012.
  LOCATION = ul coc.
  BQ984.A544 X56 2012
 86. XING ZHONG HUI WU JIE / XIAWEIYI HUA REN LI SHI YAN JIU ZHONG XIN ZHU BIAN ; SONG TAN XIUHONG, LIN WEIDONG HE ZHU.
  宋譚秀紅.
  興中會五傑 / 夏威夷華人歷史硏究中心主編 ; 宋譚秀紅, 林為棟合著. 台北市 : 僑聯出版社, 民國78 [1989].
  Taibei shi : Qiao lian chu ban she, Minguo 78 [1989].
  LOCATION = ul coc.
  DU624.7.C5S66.
 87. XINHUI QIAO KAN = XIN HUI NEWS.
  Xinhui Xian Cheng : Xinhui qiao kan bian ji bu, 新會僑刊 = Xin Hui news.
  新會縣城 : 新會僑刊編輯部,
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.X564X567.
 88. XINHUI QIAO KAN [MICROFORM] = XINHUI QIAOKAN.
  Hong Kong : You lian yan jiu suo, 1979.
  新會僑刊 [顯微資料] = Xinhui qiaokan.
  香港 : 友聯硏究所, 1979. 1962-1966.
  LOCATION = ucmf.
  mic 1274.
 89. XINHUI QIAO XIANG NING JU LI / KONG QINGRONG, LIANG SHAN ZHU BIAN.
  孔慶榕.
  新會僑鄉凝聚力 / 孔慶榕, 梁山主編.
  廣州市 : 中山大學出版社, 1994.
  Guangzhou Shi : Zhongshan da xue chu ban she, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.X564X568 1994.
 90. XINJIANG TONG ZHI. DI 26 JUAN, QIAO WU ZHI / XINJIANG WWIWU'ER ZIZHIQU DI FANG ZHI BIAN ZUAN WEI YUAN HUI, "XINJIANG TONG ZHI.QIAO WU ZHI" BIAN ZUAN WEI YUAN HUI.
  新疆通志. 第二十六卷, 僑務志 / 新疆維吾爾自治區地方志編纂委員會, 《新疆通志‧僑務志》編纂委員會.
  [烏魯木齊市] : 新疆人民出版社, 1994.
  [Wulumuqi Shi] : Xinjiang ren min chu ban she, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  DS793.S62X535 1994.
 91. XINNING ZA ZHI = XIN NING MAGAZINE.
  [Taishan Xian] : Xinning za zhi she, 新寧雜誌 = Xin Ning magazine.
  [台山县] : 新宁杂志社,
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.T357X55.
 92. XINXING XIAN HUA QIAO ZHI / XINXING XIAN REN MIN ZHENG FU QIAO WU BAN GONG SHI, XINXING XIAN GUI GUO HUA QIAO LIAN HE HUI BIAN.
  新興縣(中國). 僑務辦公室.
  新興縣華僑志 / 新興縣人民政府僑務辦公室, 新興縣歸國華僑聯合會編.
  [新興縣] : 新興縣人民政府僑務辦公室 : 新興縣歸國華僑聯合會, 1988 [i.e. 1989].
  [Xinxing Xian] : Xinxing Xian ren min zheng fu qiao wu ban gong shi : Xinxing Xian gui guo Hua qiao lian he hui, 1988 [i.e. 1989].
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.X566X56 1989.
 93. XU YANG DUAN SHI XUAN = SELECTED POEMS OF XU YANG / [ZUO ZHE XU YANG ; YI ZHE XU ZHIPEI].
  Xu, Yang, 1938-
  Xianggang : Yin he chu ban she, 2010.
  旭陽, 1938-
  旭陽短詩選 = Selected poems of Xu Yang / [作者旭陽 ; 譯者許志培].
  香港 : 銀河出版社, 2010.
  LOCATION = ul coc.
  PL2921.6.Y364 A6 2010
 94. XUE LEI JIA SHU YI SHU / ZHU BIAN XIANG CHENG.
  向誠.
  血淚家書一束 / 主編向誠.
  台北市 : 發行者海外出版社, 民國50 [1961].
  Taibei Shi : fa xing zhe Hai wai chu ban she, Minguo 50 [1961].
  LOCATION = ul coc.
  DS777.56.X84 1961.
 95. XUE NI HONG ZHUA / GUO YONGFAN.
  Guo, Yongfan, 1919-
  New York : Ke jie chu ban she, 2010.
  郭永凡, 1919-
  雪泥鸿爪 / 郭永凡.
  New York : 柯捷出版社, 2010.
  LOCATION = ul coc.
  PL2938.5.O87 X84 2010
 96. XUE QIU : HAN MIN ZU DE REN LEI XUE FEN XI / ZHU BIAN XU JIESHUN ; FU ZHU BIAN CHEN HUAWEN, ZHOU YAOMING, XU HUALONG.
  Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1999.
  雪球 : 汉民族的人类学分析 / 主编徐杰舜 ; 副主编 陈华文, 周耀明, 徐华龙.
  上海 : 上海人民出版社, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  DS730.H7785 1999.
 97. XUN GEN = ROOT EXPLORATION.
  尋根 = Root exploration.
  鄭州 : 尋根雜志社.
  Zhengzhou : Xun gen za zhi she.
  LOCATION = ul coc.
  DS701.X86.
 98. XUN RU KAO SHI YU ZHONGGUO GUO YUE KAO YUAN / LIN YUANHE.
  Lin, Yuanhe, 1939-1977.
  Xinjiapo : Xinjiapo qing nian shu ju, 2007.
  林源河, 1939-1977.
  荀儒考释与中国国乐考原 / 林源河.
  新加坡 : 新加坡青年书局, 2007.
  南洋大学学术论丛 ; 4.
  LOCATION = ul coc.
  B128.H7 L527 2007
 99. XUN ZHAO TA XIANG DE GU SHI / [YAZHOU DIAN SHI YUAN ZHU ; LIN HUIYI, CHEN MINYI, FANG LIN GAI BIAN].
  Xianggang : Wen lin she chu ban gong si, 1999-
  尋找他鄉的故事 / [亞洲電視原著 ; 林慧儀, 陳敏儀, 方林改編].
  香港 : 文林社出版公司, 1999-
  傳記系列. 林慧儀. 陳敏儀. 方林.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.X852 1999 v.1-5.
 100. XUN ZHAO TA XIANG DE GU SHI / [ZUO ZHE YAZHOU DIAN SHI QI YE YOU XIAN GONG SI].
  Xianggang : Qing tong she wen hua shi ye you xian gong si, 2003.
  尋找他鄉的故事 / [作者亞洲電視企業有限公司].
  香港 : 青桐社文化事業有限公司, 2003.
  傳記系列 ; 1.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.H752 2003.
 101. XUN ZHAO XIN LING DE JIA YUAN = SEEKING HOW TO KEEP CHINESE BODY AND SOUL TOGETHER / GUO SHENGXIANG ZHU.
  Guo, Shengxiang.
  Xianggang : Guo ji cai fu (Ya Zhou) ji tuan you xian gong si, 2005.
  郭生祥.
  寻找心灵的家园 = Seeking how to keep Chinese body and soul together / 郭生祥著.
  香港 : 国际财富(亚洲)集团有限公司, 2005.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .G89 2005
 102. YA TAI DI FANG WEN XIAN YAN JIU LUN WEN JI = COLLECTED ESSAYS ON LOCAL HISTORY OF THE ASIAN-PACIFIC REGION : CONTRIBUTION OF OVERSEAS CHINESE / LIN TIANWEI ZHU BIAN.
  Xianggang : Xianggang da xue Yazhou yan jiu zhong xin, 1991.
  亞太地方文獻研究論文集 = Collected essays on local history of the Asian- Pacific Region : contribution of overseas Chinese / 林天蔚主編.
  香港 : 香港大學亞洲研究中心, 1991.
  中英文. 林天蔚, 1927-
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Y228.
 103. YA ZHOU HUA WEN SAN WEN DE ZHONGGUO TU XIANG, 1949-1999 / ZHONG YIWEN.
  Zhong, Yiwen, 1969-
  鍾怡雯, 1969-
  Taibei : Wan juan lou tu shu you xian gong si, Min guo 90 [2001].
  亞洲華文散文的中國圖象, 1949-1999 / 鍾怡雯.
  台北 : 萬卷樓圖書有限公司, 民國90 [2001].
  LOCATION = ul coc.
  PL3038.Z47 2001.
 104. YA ZHOU SI DI HUA REN DE CHUANG YI : JIAO YU LI LUN YU SHI JIAN / XU NANA, WU ENZE, LIU CHENG BIAN ZHU.
  Xianggang : Fan Taiping Yang chu ban (Xianggang) you xian gong si, 2005.
  亞洲四地華人的創意 : 教育理論與實踐 / 許娜娜, 吳恩澤, 劉誠編著.
  香港 : 泛太平洋出版(香港)有限公司, 2005.
  LOCATION = ul coc.
  LB1062.Y28 2005.
 105. YAN CAO MEINONG : MEINONG DI QU KEJIA WEN HUA YU YAN ZUO JING JI / ZHI DAO JIAO SHOU ZHUANG YING ZHANG ; YAN JIU SHENG HONG XINLAN.
  Hong, Xinlan.
  [Taibei Shi : Hong Xinlan], 1998.
  洪馨蘭.
  菸草美濃 : 美濃地區客家文化與菸作經濟 / 指導教授莊 英章 ; 研究生洪馨蘭.
  [臺北市 : 洪馨蘭], 1998.
  論文(碩士)--國立清華大學社會人類學研究所, 1998.
  LOCATION = ul coc.
  HD9146.T33M45 1998.
 106. YAN HUANG ER NU / [REN JIAYAO BIAN].
  任嘉堯.
  炎黃兒女 / [任嘉堯編].
  [北京] : 人民日報出版社, 1986.
  [Beijing] : Ren min ri bao chu ban she, 1986.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Y2287 1986.
 107. YAN HUANG ZHI GUANG = YAN HUANG ZHI GUANG / FOSHAN YAN HUANG WEN HUA YAN JIU HUI.
  [Foshan Shi : Foshan Yan Huang wen hua yan jiu hui].
  佛山炎黄文化研究会.
  炎黄之光 = Yan Huang zhi guang / 佛山炎黃文化研究会.
  [佛山市 : 佛山炎黃文化研究会].
  著录据: 10周年(2005年); 刊名据封面.
  10周年即总第15期.
  刊名略有变更.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.F664 Y25
 108. YAN HUANG ZI SUN : DIAN SHI XI LIE PIAN = DESCENDANTS OF THE EMPERORS YAN AND HUANG : TELEVISION SERIES.
  [Jianada : Jianada hua yang mao yi wen hua you xian gong si?, 1993].
  "Zhongguo, Liaoning dian shi tai, Jianada, Hua yang mao yi wen hua you xian gong si lian he lu zhi, 1993 nian"--Cover.
  炎黄子孫 : 電視系列片.
  [加拿大 : 加拿大華洋貿易文化有限公司?, 1993].
  "中國・遼寧電視臺, 加拿大・華洋貿易文化有限公司聯合錄制, 1993年"--Cover.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .Y2288 1993
 109. YAN HUANG ZI SUN : HUA REN YI MIN SHI.
  Pan, Lynn.
  Shanghai : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Shanghai fen dian, 1992[i.e. 1993].
  炎黃子孫 : 華人移民史 / 潘琳著 ; 陳定平, 陳廣鰲譯.
  上海 : 生活‧讀書‧新知三聯書店上海分店, 1992[i.e. 1993].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.P3612 1993.
 110. YAN HUANG ZI SUN ZAI HAI WAI / GE RENJU.
  Ge, Renju.
  [Changchun Shi] : Jilin ren min chu ban she : Jilin Sheng xin hua shu dian fa xing, 1986.
  葛仁局.
  炎黄子孙在海外 / 葛仁局.
  [长春市] : 吉林人民出版社 : 吉林省新华书店发行, 1986.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.G47 1986.
 111. YAN HUANG ZI SUN ZAI HAI WAI / "LIAO WANG" ZHOU KAN HAI WAI BAN BIAN JI BU BIAN.
  Beijing : Xin hua chu ban she ; [Peking] : Xin hua shu dian jing xiao, 1989.
  瞭望周刊海外版編輯部.
  炎黃子孫在海外 / 《瞭望》周刊海外版編輯部編.
  北京 : 新華出版社 ; [Peking] : 新華書店經銷, 1989.
  LOCATION = ul coc.
  CT1824.Y4.
 112. YAN HUANG ZONG HENG.
  Fuzhou Shi : Yan Huang zong heng za zhi she.
  炎黃纵橫.
  福州市 : 炎黃纵橫杂志社.
  LOCATION = ul coc.
  DS793.F8Y25.
 113. YAN JIU HUA QIAO GUO JI WEN TI CAN KAO ZI LIAO / ZHONG YANG REN MIN ZHENG FU HUA QIAO SHI WU WEI YUAN HUI ZHENG CE YAN JIU SHI BIAN YIN.
  [Zhongguo] : Zhong yang ren min zheng fu Hua qiao shi wu wei yuan hui zheng ce yan jiu shi bian yin, 1954.
  研究華僑國籍問題參考資料 / 中央人民政府華僑事務委員會政策研究室編印.
  [中國] : 中央人民政府華僑事務委員會政策研究室編印, 1954.
  LOCATION = ul coc.
  JQ1517.A2 Y36 1954
 114. YANDU QIAO QING.
  Taishan Xian : "Yandu qiao qing" bian ji wei yuan hui, 宴都僑情.
  台山县 : 《宴都侨情》编辑委员会,
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.T357Y36.
 115. YANG REN YAN ZHONG DE QING MO ZHONGGUO : 1898-1908 NIAN ZAI HUA XI FANG REN MING XIN PIAN JIE DU / SHOU CANG, WANG JIA’NAN, CAI XIAOLI ; BIAN ZHU, CHEN LING, WANG JIANAN, CAI XIAOLI ; FAN YI, LIN WANMEI = CHINA’S LATE QING PERIOLD ILLUSTRATED BY POSTCARDS : FROM THE COLLECTION OF WANG JIA NAN AND CAI XIAO LI / EDITORS, CHEN LING, WANG JIA NANA AND CAI XIAO LI ; TRANSLATOR, LAM YUEN MEE.
  Chen, Ling.
  Xianggang : Zhonghua shu ju, 2005.
  陳玲.
  洋人眼中的清末中國 : 1898-1908年在華西方人明信片解讀 / 收藏, 王迦南, 蔡小麗 ; 編著, 陳玲, 王迦南, 蔡小麗 ; 翻譯, 林婉媚 = China's late Qing period illustrated by postcards : from the collection of Wang Jia Nan and Cai Xiao Li / editors, Chen Ling, Wang Jia Nan and Cai Xiao Li ; translator, Lam Yuen Mee.
  香港 : 中華書局, 2005.
  LOCATION = ul coc.
  DS764.2.C33 2005.
 116. YANGCHENG WAN BAO : GANG AO, HAI WAI BAN ZENG KAN = YANGCHENG WANBAO : SUPPLEMENT FOR HONG KONG, MACAO AND OVERSEAS.
  Guangzhou Shi : "Yangcheng wan bao, Gang Ao, hai wai ban" bian ji bu, 1987-
  羊城晚报 : 港澳、海外版增刋 = Yangcheng wanbao : supplement for Hong Kong, Macao and overseas.
  廣州市 : 《羊城晚报・港澳、海外版》編輯部, 1987-
  LOCATION = ul coc.
  AP95.C4Y366 no.16,17.
 117. YANGTZE : NATURE, HISTORY, AND THE RIVER / LYMAN P. VAN SLYKE.
  Van Slyke, Lyman P.
  Stanford, Calif. : Stanford Alumni Assoc., c1988.
  LOCATION = ul coc.
  DS793.Y3 V35 1988
 118. YANGZHICUN DE JIA ZU ZU ZHI / XIE JICHANG.
  Xie, Jichang.
  Taibei : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo, Min guo 73 [1984].
  謝繼昌.
  仰之村的家族組織 / 謝繼昌.
  台北 : 中央硏究院民族學硏究所, 民國73 [1984].
  LOCATION = ul coc.
  HQ686.H75.
 119. YAXIYA DE XIANG XING SHI WEI : TAIWAN XIAN DAI SHI, DA LU DANG DAI SHI GE, MA HUA XIAN DAI SHI, YA ZHOU ZHONG WEN XIAN DAI SHI / CHEN DAWEI.
  Chen, Dawei.
  Taibei : Wan juan lou tu shu you xian gong si, Min guo 90 [2001].
  陳大為.
  亞細亞的象形詩維 : 台灣現代詩・大陸當代詩歌・馬華現代 詩・亞洲中文現代詩 / 陳大為.
  台北 : 萬卷樓圖書有限公司, 民國90 [2001].
  LOCATION = ul coc.
  PL2333.C5143 2001.
 120. YE REN ZHI MI / LI JIAN ; ZHONGGUO "YE REN" KAO CHA YAN JIU HUI MI SHU CHU BIAN.
  Li, Jian.
  李建.
  野人之謎 / 李健 ; 中國"野人"考察研究會秘書處編.
  [中國 : 中國"野人"考察研究會秘書處?, 1985?].
  [Zhongguo : Zhongguo "ye ren" kao cha yan jiu hui mi shu chu?, 1985?].
  LOCATION = ul coc.
  GN372.L5 1985.
 121. YE ZHONG / ZHU BIAN ZHANG YANXIAN, ZENG QIUMEI, SHEN LIANG.
  Tai-bei shi : Wu san lian tai wan shi liao ji jin hui, 2010.
  掖種 / 主編張炎憲, 曾秋美, 沈亮.
  臺北市 : 吳三連台灣史料基金會, 2010.
  口述歷史系列.
  青春・逐夢・台灣國系列.
  LOCATION = ul coc.
  DS799.847 .Y475 2010
 122. YI CHUAN SHI YI RAN SHAO DE XIANG YIN / ZUO ZHE TIANYA.
  Tianya, 1939-
  Xianggang : Xianggang ri yue xing zhi zuo gong si, 2008.
  天涯, 1939-
  一串詩意燃燒的鄉音 / 作者天涯.
  香港 : 香港日月星製作公司, 2008.
  香港暨海外散文詩系列 ; 3.
  LOCATION = ul coc.
  PL2909.I297 Y53 2008
 123. YI DAI FENG FAN LI GUANGQIAN / [ZHU BIAN WU DINGJI, LI ZHAOSHENG ; ZHUAN WENCHEN TIAN DI].
  Chen, Tiandi.
  [Xianggang] : Guang da chu ban she you xian gong si : Shi jie jiao yu yi shu chu ban she you xian gong si, [200-?].
  陈添地.
  吴定基.
  李兆生.
  一代风范李光前 / [编著南安市芙蓉基金会, 李成智公众图书馆 ; 主编吴定基, 李兆生 ; 撰文陈添地].
  [香港] : 光大出版社有限公司 : 世界教育艺术出版社有限公司, [200-?].
  LOCATION = ul coc.
  HC426.5.L52 C46
 124. YI DAI SHI MO LUO FU / LONG BIDE ZHU.
  Long, Bide.
  Taibei Shi : Xiao bao wen hua chu ban guan, 1998.
  龍彼德.
  一代詩魔洛夫 / 龍彼德著.
  台北市 : 小報文化出版館, 1998.
  LOCATION = ul coc.
  PL2880.O215Z67 1998
 125. YI GE HAI WAI TAIWAN REN DE XIN SI / [ZUO ZHE LIN ZHUANGSHENG].
  Lin, Zhuangsheng.
  Taibei Shi : Wang chun feng wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999.
  林莊生.
  一個海外臺灣人的心思 / [作者林莊生].
  台北市 : 望春風文化事業股份有限公司, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  DS799.L53 1999.
 126. YI GE HUA QIAO DE JING LI : XU SIMIN HUI YI LU.
  Xu, Simin, 1914-
  徐四民, 1914-
  一個華僑的經歷 : 徐四民回憶錄.
  香港 : 鏡報文化企業有限公司, 2000.
  Xianggang : Jing bao wen hua qi ye you xian gong si, 2000.
  LOCATION = ul coc.
  CT1828.H753A3 2000.
 127. YI GE HUAN GUAN DE ZHUAN QI LI CHENG : ZHENG HE DE YI SHENG / SHI SHAN ZHU.
  Shi, Shan.
  石山.
  一個宦官的傳奇歷程 : 鄭和的一生 / 石山著.
  臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司, 2000.
  Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2000.
  LOCATION = na.
  PL2898.5.S43Y5 2000.
 128. YI JIU BA LIU NIAN HUA QIAO QI YE JI BEN GAI KUANG.
  Zhongguo : chu ban zhe bu xiang, 1987.
  一九八六年华侨企业基本概況.
  中国 : 出版者不详, 1987.
  LOCATION = ul coc.
  HD2910.Y53 1987.
 129. YI MEN LIU MEI XUE SHENG DE JIAN GUO GU SHI / ZHU BIAN ZHANG YANXIAN, ZENG QIUMEI.
  Zhang, Yanxian.
  Zeng, Qiumei.
  Taibei Shi : Cai tuan fa ren Wu Sanlian Taiwan shi liao ji jin hui, 2009.
  一門留美學生的建國故事 / 主編張炎憲, 曾秋美.
  台北市 : 財團法人吳三連台灣史料基金會, 2009.
  青春・逐夢・台灣國系列 ; 1.
  口述歷史 ; E01.
  LOCATION = ul coc.
  LC3501.T28 Y56 2009
 130. YI MIN DUI DANG DAI ZHONG E GUAN XI DE YING XIANG : FEI CHUAN TONG AN QUAN SHI JIAO DE FEN XI = IMPACT FACTORS OF IMMIGRANTS ON THE CURRENT SINO-RUSSIA RELATIONS : AN ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF NON-TRADITIONAL SECURITY / QIANG XIAOYUN ZHU.
  Qiang, Xiaoyun, 1972-
  Beijing Shi : Shi shi chu ban she, 2010.
  强晓云, 1972-
  移民对当代中俄关系的影响 : 非传统安全视角的分析 = Impact factors of immigrants on the current Sino-Russia relations : an analysis from the perspective of non-traditional security / 强晓云著.
  北京市 : 时事出版社, 2010.
  LOCATION = ul coc.
  DK510.35.C5 Q53 2010
 131. YI MIN FA : LILUN YU SHI JIAN = MIGRATION LAW : THEORY AND PRACTICE / LIU GUOFU ZHU BIAN.
  Beijing Shi : Fa lü chu ban she, 2009.
  移民法 : 理论与实践 = Migration law : theory and practice / 刘国福主编.
  北京市 : 法律出版社, 2009.
  汕头大学比较法学丛书.
  LOCATION = ul coc., ul law.
  KNQ3023 .Y54 2009
 132. YI MIN LUN / MIAO RUISHENG, HU ZHENYUAN YI.
  Gregory, J. W. (John Walter), 1864-1932.
  Shanghai : Shang wu yin shu guan, Min guo 25 [1936].
  Translation of: Human migration and the future.
  陳彬.
  移民論 / 繆瑞生, 胡珍元譯.
  上海 : 商務印書館, 民國25 [1936].
  LOCATION = ul coc.
  JV6032.G712.
 133. YI MIN SHANGHAI : WO DE TAIWAN JING YAN YU SHANGHAI PAI ZUO FENG / CHEN BIN ZHU.
  Chen, Bin.
  Taibei Shi : Shang xun wen hua, 2000.
  陳彬.
  移民上海 : 我的台灣經驗遇上海派作風 / 陳彬著.
  台北市 : 商訊文化, 2000.
  LOCATION = ul coc.
  HN740.S48C43 2000.
 134. YI MIN WEN HUA YU SHI CHANG LUN LI = YIMIN WENHUA YU SHICHANG LUNLI / LIU ZHISHAN ZHU BIAN.
  Beijing : Zhongguo fu nü chu ban she, 2003.
  移民文化与市场伦理 / 刘志山主编.
  北京 : 中國婦女出版社, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  JV8701 .Y526 2003
 135. YI MIN WEN TI YU ZHONGGUO.
  Chang, Liang-jen, 1905-
  Shanghai : Shang wu yin shu guan.
  張樑任, 1905-
  移民問題與中國.
  上海 : 商務印書館, 民國22[1933].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C42.
 136. YI MIN XIN LI FU DAO.
  Deng, Jiqiang.
  Hong Kong : Tian yuan shu wu, 1993.
  鄧繼強.
  移民心理輔導 / 鄧繼強著.
  香港 : 田園書屋, 1993.
  LOCATION = ul coc.
  JV8735.H6T4 1993.
 137. YI MIN YING WEN XIAO SHUO HAN YI YAN JIU = INTRACULTURAL TRANSLATION : ON THE CHINESE TRANSLATION OF IMMIGRANT LITERATURE / HE ZIZHANG ZHU.
  He, Zizhang.
  Changchun Shi : Jilin da xue chu ban she, 2011.
  何子章.
  移民英文小说汉译研究 / 何子章著.
  长春市 : 吉林大学出版社, 2011.
  LOCATION = ul coc.
  PR137.C5 H43 2011
 138. YI MIN YU XING QI DE ZHONGGUO / WANG GENGWU ZHU.
  Wang, Gengwu.
  Singapore : Ba fang wen hua chuang zuo shi, 2005.
  Yi zi Ying wen lun wen.
  移民與興起的中國 / 王賡武著.
  Singapore : 八方文化創作室, 2005.
  譯自英文論文.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.W368 2005
 139. YI MIN YU ZHONGGUO / GE JIANXIONG, CAO SHUJI, WU SONGDI ZHU.
  Ge, Jianxiong.
  Hong Kong : Zhonghua shu ju, 1992.
  葛劍雄.
  移民與中國 / 葛劍雄,曹樹基,吳松弟著.
  香港 : 中華書局(香港)有限公司, 1992.
  LOCATION = ul coc.
  HB1952.K6.
 140. YI MIN ZU QUN YI SHU JI QI SHEN FEN : TAIGUO CHAO JU YAN JIU / ZHANG CHANGHONG ZHU.
  Zhang, Changhong.
  Xiamen Shi : Xiamen da xue chu ban she, 2011.
  张长虹.
  移民族群艺术及其身份 : 泰国潮剧研究 / 张长虹著.
  厦门市 : 厦门大学出版社, 2011.
  p. [4] of cover title also in English: Immigrants' art and its identity : studies on Teochew opera in Thailand
  LOCATION = ul coc.
  PN2876.C45 Z42 2011
 141. YI QIAN SAN BAI WAN HUA QIAO DE GUANG RONG / WEN HUI BAO BIAN.
  Xianggang : Wen hui bao, 1956.
  文匯報(香港, 中國).
  一千三百萬華僑的光榮 / 文匯報編.
  香港 : 文匯報有限公司, 1956.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.W45.
 142. YI QIAN SAN BAI WAN HUA QIAO DE GUANG RONG [MICROFORM].
  Xianggang : [Wen hui bao], 1956.
  文匯報(香港, 中國).
  一千三百萬華僑的光榮 [顯微資料].
  香港 : [文匯報], 1956.
  With: 華僑在印尼 / 徐廣興著 -- 歸僑僑眷歸國華僑學生先進事蹟 / 中華全國歸國華僑聯合會編 -- 列寧論新型的革命的無產階級政黨 / 列寧著 -- 蘇維埃國家的對外政策是和平政策 / 列昂節夫著 -- 為甚麼 / 海夫編著 -- 邊倒? - - 近代國際關係史 / 張鐵生著 -- 團結國外一切可能團結的力量 / 傅容著 -- 匈捷訪問記 / 雷加著 -- 國際學生聯合會介紹 / 國際學生聯合會編 -- 赫魯曉夫論當前國際局勢 / 赫魯曉夫 -- 一八七一-一八九八年的歐洲國際關係 -- 一八九八-一九一四年的歐洲國際關係 -- 西德軍國主義 / 中國科學院國際關係研究所編譯室編譯 -- 慕尼黑歷史的新文件 / 蘇聯外交部捷克外交部編 -- 世界民主學生大團結 / 中華全國學生聯合會編.
  顯微影片本.
  香港 : 友聯研究所, 197-. 1 microfilm reel ; 35 mm.
  LOCATION = uccmf.
  mic 382.
 143. YI QIAN ZI SHUO HUA YU = SPEAK MANDARIN IN ONE THOUSAND WORDS / [ZHUAN XIE MA ZHAOHUA].
  Ma, Zhaohua.
  [Taibei] : Zhonghua min guo qiao wu wei yuan hui, c1992.
  馬昭華.
  一千字說華語 = Speak Mandarin in one thousand words / [撰寫馬昭華].
  [台北] : 中華民國僑務委員會, c民國81 [1992].
  LOCATION = ul coc.
  PL1129.E5M32 1992.
 144. YI SHI E E : HUANG SHIHUA XIAN SHENG 'BA YI' RONG SHOU ZHENG WEN JI / RAO MEIJIAO, GUO YIYAO, ZHENG CHIYAN HE BIAN.
  Xianggang : Hui xun chu ban you xian gong si, 2000.
  一士諤諤 : 黃石華先生「八一」榮壽徵文集 / 饒美蛟, 郭益耀, 鄭赤琰合編.
  香港 : 匯訊出版有限公司, 2000.
  LOCATION = ul coc.
  CT1828.H82685Y5 2000.
 145. YI XUE REN LEI XUE / QIAOZHI FUSITE, BABALA JIALETING ANDESEN ZHU ; CHEN HUA, HUANG XINMEI YI ; YANG LING JIAO YUE.
  Foster, George McClelland, 1913-
  Taibei shi : Gui guan tu shu gu fen you xian gong si, 1992.
  馬昭華.
  醫學人類學 / 喬治・福斯特, 芭芭拉・加勒廷・安德森著 ; 陳華, 黃新美譯 ; 楊翎校閱.
  臺北市 : 桂冠圖書股份有限公司, 1992.
  LOCATION = ul coc.
  GN296.F6712 1992.
 146. YI ZHI WEN HUA YU JING XIA DE NU XING SHU XIE : HAI WAI HUA REN NU XING XIE ZUO BI JIAO YAN JIU / XIAO WEI ZHU.
  Xiao, Wei.
  Chengdu Shi : Ba Shu shu she, 2005.
  異質文化語境下的女性書寫 : 海外華人女性寫作比較研究 / 肖薇著.
  肖薇.
  成都市 : 巴蜀書社, 2005.
  LOCATION = ul coc.
  PL3033.X53 2005
 147. YIDIAN WEN CUI : HAI WAI YOU XIU DUAN PIAN XIAO SHUO JING XUAN.
  New York : Ke jie chu ban she, 2008.
  伊甸文萃 : 海外优秀短篇小说精选.
  New York : 柯捷出版社, 2008.
  LOCATION = ul coc.
  PL3033 .Y57 2008
 148. YIDIAN WEN CUI : HAI WAI YOU XIU ZHONG PIAN XIAO SHUO JING XUAN.
  New York : Ke jie chu ban she, 2008.
  伊甸文萃 : 海外优秀中篇小说精选.
  New York : 柯捷出版社, 2008.
  土干 : 土城之歌 -- 为力 : 源 -- 朱晓玲 : 村官余老黑的戏剧人生 -- 赵燮雨 : 妙玉活冤孽 -- 独善斋主 : 背面 -- 章凝 : 华盛顿DC的小提琴.
  LOCATION = ul coc.
  PL3033 .Y58 2008
 149. YIN JU WENGEHUA : YUAN YONGHAI ZHONG PIAN XIAO SHUO XUAN / YUAN YONGHAI ZHU.
  Yuan, Yonghai.
  Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2011.
  袁永海.
  隱居溫哥華 : 袁永海中篇小說選 / 袁永海著.
  台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2011.
  LOCATION = ul coc.
  PL2973.5.A464 Y56 2011
 150. 英林侨史资料.
  香港 : 香港风雅图书出版有限公司.
  晋江市英林镇归国华侨联合会.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.J565 Y56 v.1 .
 151. YING WAI SU PING.
  Ma, Yang, 1938-
  Guangzhou : Ji nan da xue chu ban she, 1991.
  馬陽, 1938-
  瀛外訴評 / 馬陽.
  廣州 : 暨南大學出版社, 1991.
  LOCATION = ul coc.
  PL2881.Y25A6 1991.
 152. YING XIANG ZHONGGUO XIAN DAI HUA DE YI BAI YANG KE / HU GUANGBIAO = CHINA’S MODERNIZATION ODYSSEY : 100 FOREIGNERS / BY KUANG-PIAO HU.
  Hu, Guangbiao, 1897-
  Taibei : Zhuan ji wen xue chu ban she, Min guo 72 [1983].
  胡光麃, 1897-
  影響中國現代化的一百洋客 / 胡光麃 = China's modernization odyssey : 100 foreigners / by Kuang-Piao Hu.
  臺北 : 傳記文學出版社, 民國72 [1983].
  LOCATION = ul coc.
  DS754.19.H8.
 153. YING YA SHENG LAN JI : 1 JUAN / ZHANG SHENG ZHUAN ; SHEN JIEFU JI.
  Zhang, Sheng.
  Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Min guo 58 [1969].
  張昇.
  瀛涯勝覽集 : 1卷 / 張昇撰 ; 沈節甫輯.
  臺北 : 臺灣商務印書館, 民國58 [1969].
  據上海涵芬樓民國27 [1938]影明萬曆刻本影印.
  LOCATION = ul coc.
  DS703.C5 1969 v.20.
 154. YINNI YUAN ZHU MIN, HUA REN YU ZHONGGUO / LIAO JIANYU.
  Suryadinata, Leo.
  Xinjiapo : Xinjiapo qing nian shu ju, 2007.
  印尼原住民、华人与中国 / 廖建裕.
  新加坡 : 新加坡青年书局, 2007.
  南洋大学学术论丛 ; 7.
  第一编. 印尼民族观和华人少数民族观 -- 第二编. 印尼华人的经济与社会 -- 第三编. 印尼政府的政策.
  LOCATION = ul coc.
  DS632.3.C5 S985 2007
 155. YONG HU JIANG ZONG TONG LIAN REN WEN DIAN HUI KAN / GUO MIN DA HUI MI SHU CHU BIAN.
  [Taibei : Guo min da hui mi shu chu, Minguo 49 (1960)]-
  擁護蔣總統連任文電彙刊 / 國民大會秘書處編.
  [台北 : 國民大會秘書處, 民國49 (1960)]-
  LOCATION = ul coc.
  DS777.488.C5Y83 1960.
 156. YONG QUAN XIANG YIN.
  Fuzhou Shi : Fuzhou jiao qu qiao wu ban gong shi, 1993-
  湧泉鄉音.
  福州市 : 福州郊区侨务办公室, 1993-
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.J536Y66.
 157. YONG YUAN SHUO BU WAN DE KE TI : KEJIA WEN HUA LUN JI = AN ENDLESS TOPIC OF RESEARCH : ESSAYS ON HAKKA CULTURE / [ZHU BIAN HE BINGBIAO].
  Xinjiapo : Xinjiapo Chayang (Dapu) hui guan (Kejia wen hua yan jiu shi), 2008.
  永远说不完的课题 : 客家文化论集 = An endless topic of research : essays on Hakka culture / [主编何炳彪].
  新加坡 : 新加坡茶阳(大埔)会馆(客家文化研究室), 2008.
  《客家文化》系列丛书 ; 3.
  LOCATION = ul coc., ul.
  DS731.H3 Y65 2008
 158. YONG YUAN YU QIAO BAO ZAI YI QI : ZENG GUANGSHUN XIAN SHENG DE QIAO ZHENG LI NIAN YU SHI JIAN / ZHONG YANG RI BAO BIAN YIN.
  Taibei Shi : Zhong yang ri bao chu ban bu, Minguo 82 [1993].
  永遠與僑胞在一起 : 曾廣順先生的僑政理念與實踐 / 中央日報編印.
  臺北市 : 中央日報出版部, 民國82 [1993].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Y66 1993
 159. YOU HAN YU DE CHAOZHOU ZHI JI TAN TAO TA ZAI BINGCHENG HAN JIANG XUE XIAO ZHI DI WEI / LIN SHUIGAO.
  Lin, Shuigao.
  Jilongpo : Malaixiya Hua she yan jiu zhong xin, 2003.
  林水檺.
  由韩愈的潮州治绩探讨他在槟城韩江学校之地位 / 林水檺.
  吉隆坡 : 马来西亚华社研究中心, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  PL2670 .L55 2003
 160. YOU MIN YU YING XIONG : 1940 NIAN DAI ZHONGGUO LANG MAN YI PAI DE QIAN XI WEN XUE DI TU / KONG XINREN ZHU.
  Kong, Xinren, 1978- author.
  Singapore : Nanyang li gong da xue Zhonghua yu yan wen hua zhong xin, 2013.
  孔新人, 1978- author.
  游民与英雄 : 1940年代中国浪漫一派的迁徙文学地图 / 孔新人著.
  Singapore : 南洋理工大学中华语言文化中心, 2013.
  LOCATION = ul coc.
  PL2442 .K784 2013
 161. YOU SHI MEI SHI / [SONG XIAOXIA ZHU BIAN]. Chongqing : Chongqing chu ban she, 2002.
  有事沒事 / [宋晓霞主编].
  重庆 : 重庆出版社, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  NX583.A1Y68 2002.
 162. YOU TONG HUA YU DU BEN = LENGUA CHINA PARA / [ZHUAN XIE LIU XINGHAN, SU AIQIU ; CHA TU LIU BOLE].
  Liu, Xinghan.
  [Taibei] : Zhonghua Minguo qiao wu wei yuan hui, Minguo 77 [1988].
  Zhong wen ji Xibanya wen.
  劉興漢.
  幼童華語讀本 = Lengua China para / [撰寫劉興漢, 蘇愛秋 ; 插圖劉伯樂].
  [台北] : 中華民國僑務委員會, 民國77 [1988].
  中文及西班牙文.
  LOCATION = ul coc.
  PL1115.L57 v.4.
 163. YOU WEI NANHAI, YONG BAO SHI JIE = NANHAI WITH GREAT EXPECTATION EMBRACES THE WORLD.
  [Foshan Shi] : Zhong gong Foshan Shi Nanhai Qu wei xuan zhuan bu : Zhu Jiang shi bao she, [200-?]
  有为南海・拥抱世界 = Nanhai with great expectation embraces the world.
  [佛山市] : 中共佛山市南海区委宣传部 : 珠江时报社, [200-?]
  LOCATION = ul coc.
  HC428.N28 Y68
 164. YOU XIANG TU DAO TAI KONG / [BIAN ZHUAN ZHE FU ZIYAN].
  Fu, Ziyan.
  Beitou Shi : Qiao min jiao yu han shou xue xiao, Minguo 49 [1960].
  傅子衍.
  由鄉土到太空 / [編撰者傅子衍].
  北投市 : 僑民教育函授學校, 民國49 [1960].
  LOCATION = ul coc.
  DS3.F82 1960.
 165. YOU YANG QUANG DE DI FANG JIU YOU HUA REN / [ZHU BIAN CUI GUIQIANG].
  Chui, Kwei-chiang.
  Xinjiapo : Mei du chu ban she, 2010.
  有阳光的地方就有华人 / [主编崔贵强].
  新加坡 : 美都出版社, 2010.
  At head of title on spine: 全球华人, 你好吗?
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .Y68 2010
 166. YOU YOU ZHONG DE CHEN SI : 'AI' YU 'YOU' JIAO ZHI DE MAN BI / WEN ZHAO ZHU.
  Wen, Zhao.
  Xianggang : Yin he chu ban she, 2009.
  文釗.
  悠遊中的沉思 : '愛'與'憂'交織的漫筆 / 文釗著.
  香港 : 銀河出版社, 2009.
  LOCATION = ul coc.
  PL2920.E56 Y68 2009
 167. YOU ZI XIN / WANG QIAOSHENG ZHU.
  Wang, Qiaosheng, 1937-
  Xianggang : Bo shi yuan chu ban she, 2008.
  王僑生, 1937-
  遊子心 / 王僑生著.
  香港 : 博士苑出版社, 2008.
  海外潮人文叢
  LOCATION = ul coc.
  AC150 .W34785 2008
 168. YOU ZI ZHI HUN / YANG KUANGHAN, BAN LAN ZHU.
  Yang, Kuanghan, 1940-
  Zhengzhou shi : Henan ren min chu ban she, 1997.
  杨匡汉.
  游子之魂 / 杨匡汉, 班澜著.
  郑州市 : 河南人民出版社, 1997.
  LOCATION = ul coc.
  DS721.Y3535 1997.
 169. YOUR CHINESE ROOTS : THE OVERSEAS CHINESE STORY / THOMAS TSU-WEE TAN.
  Tan, Thomas Tsu-wee.
  Union City, Calif. : Heian, 1987.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.T27.
 170. YOUR CHINESE ROOTS : THE OVERSEAS CHINESE STORY / THOMAS TSU-WEE TAN.
  Tan, Thomas Tsu-wee.
  Singapore : Times Books International, c1986.
  LOCATION = hks.
  DS732.T27 1986.
 171. 1660. YU RONG XIANG YIN.
  [Fuqing Xian] : "Yu rong xiang yin" bian ji shi, 玉融鄉音.
  [福淸县] : 《玉融乡音》编辑室,
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.F755Y8.
 172. YU TAI GANG FUJIAN REN MING LU / LIU DECHENG, WU HUIYU, YE LAN, ZHANG SHUFEI BIAN XIE.
  [Xianggang : s.n., 1989?].
  寓台港福建人名錄 / 劉德城, 吳惠玉, 葉嵐, 張樹菲編寫.
  [香港 : 出版者不詳, 1989?].
  福建省(中國) Biography.
  劉德城.
  吳惠玉.
  葉嵐.
  張樹菲.
  LOCATION = ul coc.
  DS793.F8Y788.
 173. YU WAI ZHI YIN / ZHANG TANGQI ZHU.
  Zhang, Tangqi.
  Taibei shi : San min shu ju gu fen you xian gong si, Min guo 85 [1996].
  張堂錡.
  域外知音 / 張堂錡著.
  臺北市 : 三民書局股份有限公司, 民國85[1996].
  三民叢刊 ; 141.
  LOCATION = na.
  PL1063.C37 1996.
 174. YU ZU GUO FENG YU TONG ZHOU : DANG DAI ZHONGGUO LIU XUE REN YUAN CHUANG YE JIAN SHI / LI CHUANSONG, XU BAOFA BIAN ZHU.
  Li, Chuansong.
  Shanghai : Shanghai wai yu jiao yu chu ban she, 2001.
  李傳松.
  与祖国风雨同舟 : 当代中国留学人员创业简史 / 李传松, 许宝发编著.
  上海 : 上海外语敎育出版社, 2001.
  LOCATION = ul coc.
  LB2378.5.C5L5 2001.
 175. YUAN : HAI WAI QING NIAN SHU QI FAN GUO YAN XI TUAN JI NIAN CE.
  [Taibei : Qiao wu wei yuan hui?, 1990].
  遠 : 海外靑年暑期返國硏習團紀念册.
  [臺北 : 僑務委員會?, 1990].
  Title in English : 1990 overseas Chinese youth language training and study tour to the Republic of China.
  LOCATION = ul coc.
  G156.5.Y6Y83 1990.
 176. YUAN = YUAN.
  源 = Yuan.
  新加坡 : 新加坡宗乡会馆联合总会.
  Xinjiapo : Xinjiapo zong xiang hui guan lian he zong hui.
  LOCATION = ul coc.
  DS610.25C5Y83.
 177. 远观沧海阔 : 海南历史综述(海南岛・马来西亚・柔佛) / 安焕然, 吴华合著.
  安焕然, 1968-.
  kudai, Johor, Malaysia : 南方学院出版社, 2009.
  LOCATION = ul coc.
  DS793.H3 A6 2009 .
 178. YUAN SHI FO JIAO : QI SI XIANG YU SHENG HUO / ZHONGCUN YUAN ZHU ; SHI JIANHAN, CHEN XINXIAN YI.
  Nakamura, Hajime, 1912-
  Jiayi Shi : Cai tuan fa ren jia yi shi an hui xue yuan wen jiao ji jin hui, 1995.
  Yi zi: Genshi bukkyō : sono shisō to seikatsu.
  中村元, 1912-
  原始佛敎 : 其思想與生活 / 中村元著 ; 釋見憨, 陳信憲譯.
  嘉義市 : 財團法人嘉義市安慧學苑文敎基金會, 1995.
  譯自: 原始佛敎 : その思想と生活.
  LOCATION = ul coc.
  BQ4115.N3512 1995.
 179. YUE GANG AO JIN DAI GUAN XI SHI / DENG KAISONG, LU XIAOMIN ZHU BIAN.
  鄧開頌.
  粵港澳近代關係史 / 鄧開頌, 陸曉敏主編.
  [廣州] : 廣東人民出版社, 1996.
  [Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1996.
  LOCATION = ul coc.
  DS793.K7Y85 1996.
 180. YUE QIAO FENG WU : GUANGDONG SHENG GUI GUO HUA QIAO LIAN HE HUI SAN SHI ZHOU NIAN JI NIAN TE KAN / GUANGDONG SHENG GUI GUO HUA QIAO LIAN HE HUI.
  粵僑鳳舞 : 廣東省歸國華僑聯合會三十週年紀念特刊 / 廣東省歸國華僑聯合會.
  廣州 : 廣東省歸國華僑聯合會, 1988.
  Guangzhou : Guangdong Sheng gui guo Hua qiao lian he hui, 1988.
  LOCATION = ul coc.
  DS793.K7Y853 1988.
 181. YUE SHI YI XIANG MING / SHEN YE ZHU.
  Shen, Ye.
  Xian Xindian Shi : Du jia chu ban she, 2003.
  沈野.
  月是異鄉明 / 沈野著.
  台北縣新店市 : 獨家出版社, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  PN5370.3.S44A3 2003b.
 182. YUE YANG QING JIE / [SHEN YIYAO ZHU] ; ZHU BIAN CHEN YINGLIANG = CONGITATION ACROSS PACIFIC / BY I-YAO SHEN.
  Shen, Yiyao.
  Xianggang : Xianggang jing ji yu fa lü chu ban she, 2005.
  沈已堯.
  越洋情結 / [沈已堯著] ; 主編陳應良 = Congitation across Pacific / by I-Yao Shen.
  香港 : 香港經濟與法律出版社, 2005.
  LOCATION = ul coc.
  DS779.26.S445 2005
 183. YUHUAI SHUANG YUE BAO.
  [Taishan] : Yuhuai shuang yue bao she, 1931-
  玉懷双月報.
  [台山] : 玉懷双月报社, 1931-
  LOCATIONS = ul coc.
  DS797.32.T357Y84.
 184. YUN YUE BIAN ZOU JI.
  Zheng, Ming, 1949-
  鄭明, 1949-
  雲嶽變奏集 / [鄭明].
  Hong Kong : 華風書局, 1983.
  Hong Kong : Hua feng shu ju, 1983.
  LOCATIONS = ul coc.
  ND1049.C4729A4.
 185. YUNNAN SHENG ZHI.
  雲南省志 / 雲南省地方志編纂委員會.
  昆明 : 雲南人民出版社, 1993-
  Kunming : Yunnan ren min chu ban she, 1993-
  LOCATION = ul coc.
  DS793.Y8Y87323 1993.
 186. ZAI HAI WAI DI QU SHE LI TAIBEI XUE XIAO KE XING XING ZHI YAN JIU BAO GAO / [QIAO WU WEI YUAN HUI ZHU CHI REN HAN ZIFENG ; XIE TONG ZHU CHI REN LIANG CHONGLI, QI LIANGYAN ; YAN JIU YUAN WANG SHUHUA, ZENG QINGXIU, YAN GUOYU].
  Wang, Shuhua.
  [Taibei Shi] : Qiao wu wei yuan hui, Minguo 83 [1994].
  汪樹華.
  在海外地區設立台北學校可行性之硏究報告 / [僑務 委員會主持人韓諮豐 ; 協同主持人梁崇禮, 戚良雁 ; 硏究員汪樹華, 曾淸秀, 顔國裕].
  [台北市] : 僑務委員會, 民國83 [1994].
  LOCATION = ul coc.
  LC3057.W4 1994.
 187. ZAI HONG MEN / CHEN DAWEI.
  Chen, Dawei.
  Taibei shi : Wen shi zhe chu ban she, Min guo 86 [1997].
  陳大為.
  再鴻門 / 陳大為著.
  台北市 : 文史哲出版社, 民國86[1997].
  LOCATION = ul coc.
  PL2840.T245T73 1997.
 188. ZAI ZU GUO XUE XI DE HUA QIAO XUE SHENG / GUAN QIULAN DENG ZHU.
  在祖國學習的華僑學生 / 關秋嵐等著.
  香港 : 香港生活・讀書・新知三聯書店, 1956.
  Xianggang : Xianggang sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1956.
  LOCATION = ul khs.
  LA1133.7.Z34 1956.
 189. ZAI ZU GUO XUE XI DE HUA QIAO XUE SHENG / GUAN QIULAN DENG ZHU.
  在祖國學習的華僑學生 / 關秋嵐等著.
  香港 : 香港生活・讀書・新知三聯書店, 1956.
  Xianggang : Xianggang sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1956.
  LOCATION = uccmf.
  mic 381.
 190. ZAO HUA SHI WU SHI, ZHAO WUCHAO HUA JI = THE NATURE MY MASTER : THE PAINTING ALBUM OF ZHAO WU CHAO : THE NATURE MY MASTER / [CE HUA/ BIAN JI, HE SHUYU ; FAN YI, CHEN YONGMING].
  Zhao, Wuchao, 1944-
  Singapore : Xuan Hua shui mo, 2005.
  招务超, 1944-
  造化是吾师・招务超画集 = The nature my master : the painting album of Zhao Wu Chao : the nature my master / [策划/编辑, 何书裕 ; 翻译, 陈永明].
  Singapore : 宣华水墨, 2005.
  LOCATION = ul coc.
  ND1049.C4562 A4 2005
 191. ZAO QI HUA QIAO YU QI YUE HUA GONG (MAI ZHU ZAI) ZI LIAO / WANG LINQIAN, WU KUNXIANG JI BIAN.
  早期華僑與契約華工(賣豬仔)資料 / 王琳乾,吳坤祥輯編.
  普寧市 : 潮汕歷史文化研究中心, 2002.
  Puning Shi : Chao Shan li shi wen hua yan jiu zhong xin, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Z36 2002.
 192. ZENG QIANG ZHONGHUA MIN ZU NING JU LI DI ER CI XUE SHU TAO LUN HUI LUN WEN JI.
  Zeng qiang Zhonghua min zu ning ju li xue shu yan tao hui (2nd : 1991 : Guangzhou).
  增強中華民族凝聚力學術討論會 (第2次 : 1991 : 廣州).
  增強中華民族凝聚力第二次學術討論會論文集 / [主編林卓才, 林佐良].
  香港 : 漢榮書局, 1992.
  Hong Kong : Han rong shu ju, 1992.
  LOCATION = ul coc.
  DS702.T72.
 193. ZENG QIANG ZHONGHUA MIN ZU NING JU LI SHOU CI XUE SHU TAO LUN HUI LUN WEN JI.
  Zeng qiang Zhonghua min zu ning ju li xue shu yan tao hui (1st : 1991).
  增強中華民族凝聚力學術討論會 (第1次 : 1991).
  增強中華民族凝聚力首次學術討論會論文集 / 孔慶榕主編.
  香港 : 漢榮書局, 1991.
  Hong Kong : Han rong shu ju, 1991.
  LOCATION = ul coc.
  DS702.T7.
 194. ZHAN HOU GE GUO HUA QIAO HUA REN ZHENG CE / LIAO XIAOJIAN ZHU.
  Liao, Xiaojian.
  Guangzhou : Jinan da xue chu ban she, 1995.
  战后各囯华侨华人政策 / 廖小健著.
  广州 : 曁南大学出版社, 1995.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.L476 1995.
 195. ZHAN HOU HAI WAI HUA REN BIAN HUA GUO JI XUE SHU YAN TAO HUI LUN WEN JI : ZHONG YING WEN LUN WEN / ZHU BIAN GUO LIANG ; BIAN WEI WANG MUHENG, HUANG YOU, CAI RENLONG.
  Zhan hou hai wai Hua ren bian hua guo ji xue shu yan tao hui (1989 : Xiamen, Xiamen Shi, China).
  戰後海外華人變化國際學術硏討會 (1989 : 廈門, 廈門市, 中國).
  戰後海外華人變化國際學術硏討會論文集 : 中英文論文 / 主編郭梁 ; 編委汪慕恆, 黃猷, 蔡仁龍.
  北京 : 中國華僑出版公司 : 經銷, 1990.
  Beijing : Zhongguo Hua qiao chu ban gong si : jing xiao zhe Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo, 1990.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C34.
 196. ZHAN KAI QIAO BAO DUI FEI JING JI ZHI CAI YUN DONG / HAI WAI CHU BAN SHE BIAN YIN.
  展開僑胞對匪經濟制裁運動 / 海外出版社編印.
  [台灣] : 海外出版社, [民國] 41 [1952].
  [Taiwan] : Hai wai chu ban she, [Minguo] 41 [1952].
  LOCATION = ul coc.
  DS799.818.Z436 1952.
 197. ZHANG HUAYUN XI JU JI / ZHONGGUO XI JU JIA XIE HUI GUANGDONG FEN HUI BIAN.
  Zhang, Huayun.
  張華云.
  張華云喜劇集 / 中國戲劇家協會廣東分會編.
  [廣州] : 花城出版社, [1984?].
  [Guangzhou] : Hua cheng chu ban she, [1984?].
  LOCATION = ul coc.
  PL2929.5.N696Z253 1984.
 198. ZHANG SHENGHE JIA ZU WEN SHU / LIU ZHIWEI BIAN ZUAN.
  Xianggang : Hua nan yan jiu chu ban she, 1999.
  張聲和家族文書 / 劉志偉編纂.
  香港 : 華南硏究出版社, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  HD929.K8X82 1999.
 199. ZHANGZHOU GANG / LI JINMING ZHU.
  Li, Jinming.
  李金明
  漳州港 / 李金明著.
  福州 : 福建人民出版社, 2001.
  Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 2001.
  LOCATION = ul coc.
  HE560.Z45L5 2001.
 200. ZHANJIANG XIANG QING = ZHANJIANG NATIVE NEWS.
  Zhanjiang Shi : "Zhanjiang xiang qing" bian ji shi, 1984-
  湛江鄉情 = Zhanjiang native news.
  湛江市 : 《湛江鄉情》编辑室, 1984-
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.Z456Z45.
 201. ZHE XUE SI XIANG / REN JUEWU ZHU.
  Ren, Juewu, 1901?-
  任覺五, 1901?-
  哲學思想 / 任覺五著.
  [台北? : 中興出版社, 民國54 [1965]].
  [Taibei? : Zhong xing chu ban she, Minguo 54 [1965]].
  LOCATION = ul coc.
  B5231.R45 1965.
 202. ZHEJIANG WEN SHI ZI LIAO XUAN JI. DI 55 JI, BAO GUO QING SHEN : GUI QIAO QIAO JUAN ZAI ZHEJIANG / ZHEJIANG SHENG ZHENG XIE WEN SHI ZI LIAO WEI YUAN HUI, ZHEJIANG SHENG GUI GUO HUA QIAO LIAN HE HUI BIAN.
  Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 1994.
  浙江文史资料选辑. 第55辑, 报国情深 : 归侨侨眷在浙江 / 浙江省政协文史资料委员会, 浙江省归国华侨联合会编.
  杭州 : 浙江人民出版社, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  DS793.C3 Z565 v.55.
 203. ZHENG CHENGGONG / ZHANG YING ZHU.
  Zhang, Ying.
  Xianggang : Yazhou chu ban she.
  張英.
  鄭成功 / 張英著.
  香港 : 亞洲出版社, 民國47 [1958].
  LOCATION = ul coc.
  PL2837.Y5C45.
 204. ZHENG CHENGGONG JIAN MING DU BEN / WANG WEIMING BIAN ZHU.
  Wang, Weiming.
  Quanzhou Shi : Quanzhou shi zheng cheng gong xue shu yan jiu hui, [1998?].
  王伟明.
  郑成功简明读本 / 王伟明编著.
  泉州市 : 泉州市郑成功学朮硏究会, [1998?].
  LOCATION = ul coc.
  DS753.6.C49W36 1998.
 205. ZHENG HE / LIU ZHI’E ZHU.
  Liu, Zhi’e.
  劉志鶚.
  鄭和 / 劉志鶚著.
  南京 : 江蘇古籍出版社 ; [Nan-ching shih] : 江蘇省新華書店 發行, 1984.
  Nanjing : Jiangsu gu ji chu ban she ; [Nanjing shi] : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1984.
  LOCATIONS = ul.
  DS753.6.C48L56.
 206. ZHENG HE / ZHU XIE ZHU.
  Zhu, Xie, 1907-
  朱偰, 1907-
  鄭和 / 朱偰著.
  北京 : 生活.讀書.新知三聯書店, 1956.
  Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1956.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48C5.
 207. ZHENG HE AND THE TREASURE FLEET, 1405-1433 : A MODERN-DAY TRAVELLER’S GUIDE FROM ANTIQUITY TO THE PRESENT / PAUL ROZARIO.
  Rozario, Paul.
  Singapore : SNP Editions, c2005.
  LOCATION = ul coc.
  DS753.6.C48R699 2005.
 208. ZHENG HE BAO CHUAN YANG FAN SHI JIE / XU ZUOSHENG ZHU.
  Xu, Zuosheng.
  Xianggang : Xianggang zhong he chu ban you xian gong si, 2011.
  徐作生.
  鄭和寶船揚帆世界 / 徐作生著.
  香港 : 香港中和出版有限公司, 2011.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48 X8 2011
 209. ZHENG HE : CHINA AND THE OCEANS IN THE EARLY MING DYNASTY, 1405-1433 / EDWARD L DREYER.
  Dreyer, Edward
  New York : Pearson Longman, c2007.
  LOCATION = ul coc.
  DS753.6.Z47D74 2007.
 210. ZHENG HE HANG HAI TU / XIANG DA ZHENG LI.
  Mao, Yuanyi, 1594-1640.
  茅元儀, 1594-1640.
  鄭和航海圖 / 向達整理.
  北京 : 中華書局, 1961.
  Beijing : Zhonghua shu ju, 1961.
  LOCATIONS = ul coc.
  GA1081.M32 1961.
 211. ZHENG HE JIA SHI ZI LIAO / JI NIAN WEI DA HANG HAI JIA ZHENG HE XIA XI YANG 580 ZHOU NIAN CHOU BEI WEI YUAN HUI, ZHONGGUO HANG HAI SHI YAN JIU HUI.
  鄭和家世資料 / 紀念偉大航海家鄭和下西洋580周年籌備委員會, 中國航海史硏究會.
  北京 : 人民交通出版社, 1985.
  Beijing : Ren min jiao tong chu ban she, 1985.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48C484.
 212. ZHENG HE : LIAN JIE ZHONGGUO YU YISILAN SHI JIE DE HANG HAI JAI / SITIAN LONGXIN ZHU ; ZHUANG JINGHUI YI.
  Terada, Takanobu, 1931-
  Tei Wa: Chūgoku to Isuramu sekai o musunda kōkaisha. Chinese.
  寺田隆信, 1931-
  鄭和 : 中國とイスラム世界を結んだ航海者. 中文.
  鄭和 : 聯結中國與伊斯蘭世界的航海家 / 寺田隆信著 ; 莊景輝譯.
  北京 : 海洋出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1988.
  Beijing : Hai yang chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48T412.
 213. ZHENG HE LUN CONG.
  鄭和論叢 / 《鄭和論叢》編輯委員會編.
  昆明 : 雲南大學出版社, 1993-
  Kunming : Yunnan da xue chu ban she, 1993- LOCATIONS = ul.
  DS753.6.C48C492 1993 v.1.
 214. ZHENG HE PING ZHUAN / XU YUHU ZHU.
  Xu, Yuhu.
  徐玉虎.
  鄭和評傳 / 徐玉虎著.
  臺北 : 中華文化出版事業委員會, 民國47 [1958].
  Daibei : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48H73.
 215. ZHENG HE SHI JI WEN WU XUAN / JI NIAN WEI DA HANG HAI JIA ZHENG HE XIA XI YANG 580 ZHOU NIAN CHOU BEI WEI YUAN HUI, ZHONGGUO HANG HAI SHI YAN JIU HUI.
  鄭和史迹文物選 / 紀念偉大航海家鄭和下西洋 580周年籌備委員會, 中國航海史硏究會.
  北京 : 人民交通出版社, 1985.
  Beijing : Ren min jiao tong chu ban she, 1985.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48C493.
 216. ZHENG HE SHI SHI / ZHU BIAN HU YANWU, XIA DAIZHONG ; BIAN ZHU ZHOU WENLIN ... [DENG].
  Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2005.
  鄭和史詩 / 主编胡延武, 夏代忠 ; 編著周文林 ... [等].
  昆明市 : 云南人民出版社, 2005.
  Cover title also in English: Zheng He epic.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48Z38 2005.
 217. ZHENG HE XIA XI YANG / FAN ZHONGYI, WANG ZHENHUA ; [CHA TU CHEN YADAN].
  Fan, Zhongyi, 1935-
  范中義, 1935-
  鄭和下西洋 / 范中義,王振華 ; [插圖陳雅丹].
  北京 : 海洋出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1982.
  Beijing : Hai yang chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982.
  LOCATIONS = ul.
  DS753.6.C48F3.
 218. ZHENG HE XIA XI YANG / JI NIAN WEI DA HANG HAI JIA ZHENG HE XIA XI YANG 580 ZHOU NIAN CHOU BEI WEI YUAN HUI, ZHONGGUO HANG HAI SHI YAN JIU HUI ; [ZHU BIAN ZHANG WEIHUA ; FU ZHU BIAN PAN QUN ; BIAN XIE REN YUAN SHEN HAITIAN ... ET AL.].
  鄭和下西洋 / 紀念偉大航海家鄭和下西洋580周年籌備委員會, 中國航海史硏究會 ; [主編張維華 ; 副主編潘群 ; 編寫人員申海田 ... et al.].
  北京 : 人民交通出版社 ; [Peking] : 新華書店北京發行所發行, 1985.
  Beijing : Ren min jiao tong chu ban she ; Peking : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48C488.
 219. ZHENG HE XIA XI YANG / ZHANG YAN ZHU.
  Zhang, Yan, 1948-
  張硏, 1948-
  鄭和下西洋 / 張硏著.
  台北市 : 雲龍出版社, 1992.
  Taibei shi : Yun long chu ban she, 1992.
  LOCATIONS = ul.
  DS753.6.C48C38 1992.
 220. ZHENG HE XIA XI YANG / ZHOU TIAN ZHU.
  Zhou, Tian.
  周天.
  郑和下西洋 / 周天著.
  上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1998.
  Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1998.
  LOCATIONS = ul.
  DS753.6.C42C5735 1998.
 221. ZHENG HE XIA XI YANG : 1421 ZHONGGUO FA XIAN SHI JIE / SHANGSHAN QIANNIAN ZHU ; DA LU QIAO FAN YI SHE YI.
  Uesugi, Sennen.
  上杉千年.
  鄭和下西洋 : 1421 中國發現世界 / 上杉千年著 ; 大陸橋翻譯社譯.
  上海市 : 上海社會科學院出版社, 2003.
  Shanghai Shi : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2003.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48U4812 2003.
 222. ZHENG HE XIA XI YANG GUO JI XUE SHU YAN TAO HUI LUN WEN JI / CHEN XINXIONG, CHEN YUNU ZHU BIAN ; [BIAN JI ZHE GUO LI CHENGGONG DA XUE LI SHI XI].
  Zheng He xia xi yang guo ji xue shu yan tao hui (2002 : Tainan, Taiwan).
  陳信雄.
  鄭和下西洋國際學術研討會論文集 / 陳信雄, 陳玉女主編 ; [編輯者國立成功大學歷史系].
  台北縣板橋市 : 稻鄉出版社, 2003.
  Taibei Xian Banqiao Shi : Dao xiang chu ban she, 2003.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48Z4 2002.
 223. ZHENG HE XIA XI YANG KAO / YUAN ZHU ZHE BOXIHE ; YI SHU ZHE FENG CHENGJUN.
  Pelliot, Paul, 1878-1945.
  Les grands voyages maritimes chinois au debut du Xve siecle. Chinese.
  鄭和下西洋考 / 原著者伯希和 ; 譯述者馮承鈞.
  上海 : 商務印書館, 民國24 [1935].
  Shanghai : Shang wu yin shu guan.
  LOCATIONS = ul coc. DS23.6812.
 224. ZHENG HE XIA XI YANG KAO / YUAN ZHU ZHE BOXIHE ; YI SHU ZHE FENG CHENGJUN.
  Pelliot, Paul, 1878-1945.
  Les grands voyages maritimes chinois au debut du Xve siecle. Chinese.
  鄭和下西洋考 / 原著者伯希和 ; 譯述者馮承鈞.
  臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國51 [1962].
  Taibei shi : Taiwan Shang wu yin shu guan, Min guo 51 [1962].
  LOCATIONS = ul coc.
  DS23.6812 1962.
 225. ZHENG HE XIA XI YANG KAO / FENG CHENGJUN YI.
  Pelliot, Paul, 1878-1945.
  鄭和下西洋考 / 馮承鈞譯.
  臺北 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966].
  Taibei : Taiwan Shang wu yin shu guan, Min guo 55 [1966].
  LOCATIONS = ul coc.
  DS23.6812 1966.
 226. ZHENG HE XIA XI YANG KAO / YUAN ZHU ZHE BOXIHE ; YI SHU ZHE FENG CHENGJUN.
  Pelliot, Paul, 1878-1945.
  Les grands voyages maritimes chinois au debut du Xve siecle. Chinese.
  鄭和下西洋考 / 原著者伯希和 ; 譯述者馮承鈞.
  臺北 : 臺灣商務印書館, 民國59 [1970].
  Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Min guo 59 [1970].
  LOCATIONS = ul coc.
  DS23.6812 1970.
 227. ZHENG HE XIA XI YANG KAO ; JIAO GUANG YINDU LIANG DAO KAO / BOXIHE ZHU ; FENG CHENGJUN YI.
  Pelliot, Paul, 1878-1945.
  Les grands voyages maritimes chinois au debut du Xve siecle. Chinese.
  郑和下西洋考 ; 交广印度两道考 / 伯希和著 ; 冯承钧译.
  北京市 : 中华书局, 2003.
  Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2003.
  LOCATIONS = ul.
  DS753.6.C48P412 2003.
 228. ZHENG HE XIA XI YANG LUN WEN JI / JI NIAN WEI DA HANG HAI JIA ZHENG HE XIA XI YANG 580 ZHOU NIAN CHOU BEI WEI YUAN HUI, ZHONGGUO HANG HAI SHI YAN JIU HUI.
  鄭和下西洋論文集 / 紀念偉大航海家鄭和下西洋 580周年籌備委員會, 中國航海史硏究會.
  北京 : 人民交通出版社 ; [Peking] : 新華書店北京發行所發行, 1985-
  Beijing : Ren min jiao tong chu ban she, [Peking] : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa shing, 1985-
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48C4885.
 229. ZHENG HE XIA XI YANG SHI TAN / YANG YOU ZHU.
  Yang, You.
  Shanghai Shi : Shanghai ren min chu ban she, 2007.
  杨槱.
  郑和下西洋史探 / 杨槱著.
  上海市 : 上海交通大学出版社, 2007.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48Y36 2007.
 230. ZHENG HE XIA XI YANG WEN WU ZI LIAO ZHAN LAN / NANJING ZHENG HE JI NIAN GUAN.
  郑和下西洋文物资料展览 / 南京郑和纪念馆.
  [南京? : 南京郑和纪念馆, 1985].
  [Nanjing? : Nanjing Zheng He ji nian guan, 1985].
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48Z42 1985.
 231. ZHENG HE XIA XI YANG YAN JIU WEN XUAN (1905-1945) / ZHEN HE XIA XI YANG 600 ZHOU NIAN JI NIAN HUO DONG CHOU BEI LING DAO XIAO ZU BIAN.
  Beijing : Hai yang chu ban she, 2005.
  郑和下西洋研究文选(1905-2005) / 郑和下西洋600周年 纪念活动筹备领导小组编.
  北京 : 海洋出版社, 2005.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48Z425 2005.
 232. ZHENG HE XIA XI YANG, YOU MING, SANBAO TAI JIAN [VIDEORECORDING] = THE PROMINENT EUNUCH CHENG HO / XIANGGANG JIN YANG YING YE GONG SI.
  鄭和下西洋, 又名, 三保太監 [錄像資料] = The prominent eunuch Cheng Ho / 香港金洋影業公司.
  [香港] : 海岸錄影有限公司[發行, 1998?].
  [Xianggang] : Hai an lu ying you xian gong si [fa xing, 1998?].
  LOCATIONS = uc vcd.
  PN1997.Z487 1998.
 233. ZHENG HE XIA XI YANG ZI LIAO HUI BIAN / ZHENG HESHENG, ZHENG YIJUN BIAN.
  郑和下西洋资料汇编 / 郑鹤声, 郑一钧编.
  济南 : 齐鲁书社, 1980-
  Jinan : Qi lu shu she, 1980-
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48C49.
 234. ZHENG HE XIN ZHUAN / LI SHIHOU ZHU.
  Li, Shihou.
  Kunming Shi : Chen guang chu ban she, 2005.
  李士厚.
  郑和新传 / 李士厚著.
  昆明巿 : 晨光出版社, 2005.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48L54 2005.
 235. ZHENG HE YAN JIU.
  鄭和硏究.
  南京市 : 《郑和硏究》编辑部,
  Nanjing Shi : "Zheng He yan jiu" bian ji bu,
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48Z43.
 236. ZHENG HE YAN JIU BAI NIAN LUN WEN XUAN / WANG TIANYOU, WAN MING BIAN.
  郑和研究百年论文选 / 王天有, 万明编.
  北京市 : 北京大学出版社, 2004.
  Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2004.
  LOCATIONS = ul.
  DS753.6.C48Z44 2004.
 237. ZHENG HE YAN JIU ZI LIAO XUAN BIAN / JI NIAN WEI DA HANG HAI JIA ZHENG HE XIA XI YANG 580 ZHOU NIAN CHOU BEI WEI YUAN HUI, ZHONGGUO HANG HAI SHI YAN JIU HUI.
  鄭和硏究資料選編 / 紀念偉大航海家鄭和下西洋580周 年籌備委員會, 中國航海史硏究會.
  北京 : 人民交通出版社, 1985.
  Beijing : Ren min jiao tong chu ban she, 1985.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48C495.
 238. ZHENG HE YI SHI HUI BIAN / ZHENG HESHENG BI.
  Zheng, Hesheng, 1903?-
  鄭鶴聲, 1903?-
  鄭和遺事彙編 / 鄭鶴聲編.
  臺北 : 臺灣中華書局, 民國59 [1970].
  Taibei : Taiwan Zhonghua shu ju.
  LOCATION = ul coc.
  DS753.6.C48C48.
 239. ZHENG HE YU HAI SHANG SI CHOU ZHI LU = ZHENG HE AND THE MARINE SILK ROAD / [ZHU BIAN YANG YUNZHONG].
  [Aomen] : Aomen da xue Aomen yan jiu zhong xin, 2005.
  Aomen yan jiu xi lie cong shu ; 5.
  楊允中, 1933-.
  鄭和與海上絲綢之路 / [主编楊允中].
  [澳門] : 澳門大學澳門研究中心, 2005.
  澳門研究系列叢書 ; 5.
  LOCATION = ul coc.
  DS753.6.C48 Z445 2005
 240. ZHENG RONG SUI YUE : HUA QIAO QING NIAN HUI GUO CAN JIA KANG ZHAN JI SHI / QUAN GUO ZHENG XIE WEN SHI ZI LIAO YAN JIU WEI YUAN HUI HUA QIAO ZU BIAN.
  崢嶸歲月: 華僑青年回國參加抗戰紀實 / 全國政協文史資料研究委員會華僑組編.
  北京 : 中國文史出版社 : 新華書店經銷, 1988.
  Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988.
  LOCATION = ul coc.
  DS777.5314.C46.
 241. ZHENG TI ZHUAN XING QI DE SHE HUI KANG YI : TAIWAN 1980 NIAN DAI / WU JIEMIN ZHUAN.
  Wu, Jiemin.
  [Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue], Minguo 79 [1980].
  Lun wen (shuo shi)--Guo li Taiwan da xue, Taiwan, 1979.
  吳介民.
  政體轉型期的社會抗議 : 台灣1980年代 / 吳介民撰.
  [台北市 : 國立台灣大學], 民國79 [1980].
  論文(碩士)--國立台灣大學, 台灣, 1979.
  LOCATION = ul coc.
  DS799.83.W75 1980.
 242. ZHENG YANFEN XIAN SHENG JI NIAN JI / [BIAN YIN ZHE YANFEN WEN JIAO JI JIN HUI ; ZHU BIAN CHEN BOZHONG].
  Taibei : Yanfen wen jiao ji jin hui, Minguo 80 [1991].
  鄭彥棻先生紀念集 / [編印者彥棻文教基金會 ; 主編陳伯中].
  台北 : 彥棻文教基金會, 民國80 [1991].
  LOCATION = ul coc.
  DS777.488.C497Z44 1991.
 243. ZHI CHI XIANGGANG TONG BAO WEI WEI HU ZI YOU DE FEN DOU / HAI WAI CHU BAN SHE BIAN YIN.
  Taibei : Hai wai chu ban she, Minguo 73 [1984].
  支持香港同胞為維護自由的奮鬥 / 海外出版社編印.
  臺北 : 海外出版社, 民國73 [1984].
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H745Z46 1984.
 244. ZHI FUJIAN SHENG ZHU XI CHEN YI HAN DIAN HUI JI / [CHEN JIAGENG ZHU].
  Chen, Jiageng, 1874-1961.
  陳嘉庚, 1874-1961.
  致福建省主席陳儀函電彙輯 / [陳嘉庚著].
  [出版地不詳 : 出版社不詳], 民國29 [1940].
  [Chu ban di bu xiang Chu ban she bu xiang], Min guo29 [1940].
  LOCATION = ul coc.
  DS778.C519A4 1940.
 245. 知識份子與社會文化 / 駱靜山著.
  駱靜山.
  吉隆坡 : 華社資料硏究中心, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  DS721 .L857 1994
 246. ZHI WEI LE YI GE CHENG NUO : QIANQIANLIYA SHI XUAN / QIANQIANLIYA ZHU.
  Qianqianliya.
  [Xianggang] : Huo yi chu ban shi ye you xian gong si, 2000.
  茜茜麗亞.
  只為了一個承諾 : 茜茜麗亞詩選 / 茜茜麗亞著.
  [香港] : 獲益出版事業有限公司, 2000.
  LOCATION = ul coc.
  LOCATION = na.
  PL2892.5.A54 A17 2000
 247. ZHI ZAI ZHEN XING ZHONGHUA : OU MEI TONG XUE HUI 90 ZHOU NIAN / OU MEI TONG XUE HUI BIAN.
  Shenzhen Shi: Hua xia chu ban she, 2003.
  志在振興中華 : 欧美同学会90周年 / 欧美同学会编.
  深圳市 : 华夏出版社, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .Z455 2003
 248. ZHONG DING KAIPING XIN YE TANG MOFAN CUN REN LING DI DUAN ZHANG CHENG / [KAIPING XIN YE TANG].
  重訂開平新業堂模範村認領地段章程 / [開平新業堂].
  [香港 : 開平新業堂總部], 民國26 [1937].
  [Xianggang : Kaiping Xin ye tang zong bu], Minguo 26 [1937].
  LOCATION = ul coc.
  HD930.K35Z46 1937.
 249. ZHONG GANG PAI HUAI : XIANGGANG LIU DONG XUN HUI QI YE JIA DE GU SHI / CHEN GUOFEN, CHEN HUIYUN ZHU.
  Chan, Kwok B.
  Xianggang : Zhonghua shu ju, 2007.
  Xianggang liu dong xun hui qi ye jia de gu shi.
  陳國賁.
  陳惠雲.
  中港徘徊 : 香港流動巡迴企業家的故事 / 陳國賁, 陳惠雲著.
  香港流動巡迴企業家的故事.
  香港 : 中華書局, 2007.
  LOCATION = ul coc.
  HC470.3 .C334 2007
 250. ZHONG GONG QIAO WU TONG ZHAN XIN DONG XIANG / ZHU ZUO ZHE LONG MA.
  Long, Ma.
  [Taibei?] : Yin shua zhe Zhonghua yin shua chang, Min guo 67 [1978].
  龍馬.
  中共僑務統戰新動向 / 著作者 龍馬.
  [台北?] : 印刷者中華印刷廠, 民國67 [1978].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.L86.
 251. ZHONG GONG QIAO WU YU QIAO XIANG / HE WEI ZHU.
  He, Wei.
  [Xianggang] : Zi lian chu ban she, Min guo 45 [1956].
  何畏.
  中共僑務與僑鄉 / 何畏著.
  [香港] : 自聯出版社, 民國45 [1956].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.H6.
 252. ZHONG GONG SI HUA ZHENG CE DUI QI QIAO WU GONG ZUO ZHI YAN JIU / LIN GUOZHANG ZHUAN.
  Lin, Guozhang.
  [Taibei] : Cai tuan fa ren hai hua wen jiao ji jin hui fa xing, Min guo 83 [1994].
  林國章.
  中共四化政策對其僑務工作之研究 / 林國章撰.
  [臺北] : 財團法人海華文教基金會發行, 民國83[1994].
  海華文教基金會華僑學術研究叢書.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.L479 1994.
 253. ZHONG GONG TIE TI XIA DE QIAO JUAN HE GUI QIAO.
  Chen, Naichao.
  陳乃超.
  中共鐵蹄下的僑眷和歸僑.
  香港 : 自由出版社, 民國40 [1951].
  Hong Kong : Zi you chu ban she.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C477.
 254. ZHONG GONG ZEN YANG DUI DAI HUA JIAO? / ZHENDONG BIAN ZHU.
  Zhendong.
  Xianggang : You lian chu ban she, 1953.
  振冬.
  中共怎樣對待華僑? / 振冬編著.
  香港 : 友聯出版社, 1953.
  中共問題問答叢書.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C49.
 255. ZHONG GONG ZEN YANG DUI DAI HUA QIAO [MICROFORM].
  Zhendong.
  Xianggang : You lian chu ban she, 1953.
  振冬.
  中共怎樣對待華僑 [顯微資料].
  香港 : 友聯出版社, 1953.
  中共問題問答叢書.
  顯微影片本. 香港 : 友聯研究所, 197-. 1 reel ; 35 mm.
  With: 僑鄉紀事.
  LOCATION = uccmf.
  mic 381.
 256. ZHONG GONG ZEN YANG JIE DUO HUA QIAO / [BIAN JI ZHE HAI WAI CHU BAN SHE].
  Taibei : Hai wai chu ban she, Minguo 44 [1955].
  中共怎樣劫奪華僑 / [編輯者海外出版社].
  臺北 : 海外出版社, 民國44 [1955].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Z543 1955.
 257. ZHONG GONG ZHENG JING ZHI NANG TUAN / SHI CHUIJIN ZHU ; LIN ZHENHUI YI.
  Yabuki, Susumu.
  Taibei : Gu xiang chu ban you xian gong si, min guo 77 [1988].
  矢吹晉.
  中共政經智囊團 / 矢吹晉著 ; 林振輝譯.
  台北 : 故鄉出版有限公司, 民國77[1988].
  LOCATION = ul coc.
  DS779.28.Y33.
 258. ZHONG GONG ZUI XIN ZHENG JING QING BAO SHOU CE / SAN LING ZONG HE YAN JIU SUO ZHONGGUO YAN JIU SHI BIAN ; LIU XINXIN YI.
  Taibei shi : Gu xiang chu ban she, Minguo 77 [1988].
  中共最新政經情報手册 / 三菱綜合硏究所中國硏究室編 ; 劉心欣譯.
  臺北 : 故鄉出版社, 民國77 [1988].
  LOCATION = ul coc.
  DS779.2C544.
 259. ZHONG HUA QIAO JIE LIE ZHUAN / TAN SHICHENG ZHU BIAN.
  Beijing : Hai yang chu ban she, 1991-
  中華僑傑列傳 / 談石城主編.
  北京 : 海洋出版社, 1991-.
  談石城, 1925-
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C623 1991.
 260. ZHONG LI XUN TA / YANG ZONGRUN BIAN.
  楊宗潤.
  眾裡尋他 / 楊宗潤編.
  台北市 : 開陽光出版有限公司, 1996-
  Taibei shi : Kai xin yang guang chu ban you xian gong si, 1996-
  LOCATIONS = ul coc.
  PL2629.H62C5 1996.
 261. ZHONG WAI GUAN XI LI SHI YAN JIU / [HAN ZHENHUA ZHU].
  Han, Zhenhua.
  Xianggang : Xianggang da xue Yazhou yan jiu
  韓振華.
  中外關係歷史硏究 / [韓振華著].
  香港 : 香港大學亞洲硏究中心, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  DS740.4.H296 1999.
 262. ZHONG WAI GUAN XI SHI YI CONG / ZHONG WAI GUAN XI SHI XUE HUI BIAN.
  Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing,
  中外关系史译丛 / 中外关系史学会编.
  上海 : 上海译文出版社 : 新华书店上海发行所发行,
  LOCATION = ul coc.
  DS740.4.C568.
 263. ZHONG WAI HAI SHANG JIAO TONG YU HUA JIAO / YU SIWEI ZHU.
  Yu, Siwei, 1954-
  Guangzhou : Ji nan da xue chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991.
  余思偉, 1954-
  中外海上交通與華僑 / 余思偉著.
  廣州 : 暨南大學出版社 : 廣東省新華書店, 1991.
  華夏書列.
  LOCATION = ul coc.
  HE894.Y8.
 264. ZHONG WAI WEN HUA JIAO LIU SHI / WANG JIENAN BIAN ZHU.
  Wang, Jienan, 1943-
  Taiyuan Shi : Shu hai chu ban she, 2004.
  王介南, 1943-
  中外文化交流史 / 王介南编著.
  太原市 : 书海出版社, 2004.
  LOCATION = ul.
  CB251.W23 2004.
 265. ZHONG YANG YAN JIU YUAN TAIWAN SHI TIAN YE YAN JIU TONG XUN = NEWSLETTER OF TAIWAN HISTORY FIELD RESEARCH.
  Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan Taiwan shi tian ye yan jiu shi,
  中央硏究院臺灣史田野硏究通訊 = Newsletter of Taiwan history field research.
  台北市 : 中央硏究院台灣史田野硏究室,
  LOCATION = ul coc.
  DS798.92.Z465.
 266. ZHONG ZU QI SHI.
  Fontette, Francois de.
  Taibei : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 1990.
  種族歧視 / 著者Francois de Fontette ; 譯者王若璧.
  臺北 : 遠流出版事業股份有限公司, 1990.
  LOCATION = ul coc.
  HT1521.P5812 1990.
 267. ZHONGGUO DA LU QIAO WU ZHENG CE YU GONG ZUO TI XI ZHI YAN JIU = A STUDY ON THE POLICY AND OPERATION WORK SYSTEM OF THE OVERSEAS CHINESE AFFAIRS IN CHINA / FAN SHIPING ZHU.
  Fan, Shiping.
  Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2010.
  范世平.
  中國大陸僑務政策與工作體系之研究 = A study on the policy and operation work system of the overseas Chinese affairs in China / 范世平著.
  台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2010.
  LOCATION = ul coc.
  JV8701 .F36 2010
 268. ZHONGGUO DE GU DAI HUA XUE / [AUTHOR SOO HANG-TSUN].
  Su, Hongjun.
  蘇鴻俊.
  中國的古代化學 / [Author Soo Hang-tsun].
  [台北] : 海外文庫出版社, [19--].
  [Taibei] : Hai wai wen ku chu ban she, [19--].
  LOCATION = ul coc.
  QD18.C5S8.
 269. ZHONGGUO DE HAI WAI YI MIN : YI XIANG GUO JI QIAN YI DE LI SHI YAN JIU = CHINESE EMIGRATION : A HISTORICAL STUDY OF THE INTERNATIONAL MIGRATION / ZHU GUOHONG ZHU.
  Zhu, Guohong, 1963-
  Shanghai : Fudan da xue chu ban she, 1994.
  朱國宏, 1963-
  中國的海外移民 : 一項國際遷移的歷史研究 = Chinese emigration : a historical study of the international migration / 朱國宏著.
  上海 : 复旦大學出版社, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C575 1994.
 270. ZHONGGUO DI LI DA FA XIAN / HU AXIANG, PENG ANYU ZHU BIAN.
  Taibei Shi : Jiu jing chu ban she gu fen you xian gong si, 2004.
  中國地理大發現 / 胡阿祥, 彭安玉主編.
  台北市 : 究竟出版社股份有限公司, 2004.
  LOCATION = ul coc.
  DS706.7.Z466 2004.
 271. ZHONGGUO FENG JIAN ZHENG FU DE HUA QIAO ZHENG CE / ZHUANG GUOTU ZHU.
  Zhuang, Guotu.
  [Amoy] : Xiamen da xue chu ban she : Fujian sheng xinhua shu dian fa xing, 1989.
  莊國土.
  中國封建政府的華僑政策 / 莊國土著.
  [Amoy] : 廈門大學出版社 : 福建省新華書店發行, 1989.
  LOCATION = ul coc.
  JV8701.C5.
 272. ZHONGGUO FO JIAO HAI WAI HONG FA REN WU ZHI / YU LINGBO ZHU.
  Yu, Lingbo.
  Taibei : Cai tuan fa ren Taibei Shi Hui ju chu ban she, Minguo 86 [1997].
  于凌波.
  中國佛教海外弘法人物誌 / 于凌波著.
  臺北 : 財團法人臺北市慧炬出版社, 民國86 [1997].
  LOCATION = ul coc.
  BQ843.Y796 1997.
 273. ZHONGGUO FU XING SHU NIU : KANG RI ZHAN ZHENG DE BA NIAN / ZHU BIAN LIU DANIAN, BAI JIEFU ; FU ZHU BIAN HE LI, LUO HUANZHANG.
  Beijing : Beijing chu ban she, 1995.
  中國复興樞紐 : 抗日戰爭的八年 / 主編劉大年, 白介夫 ; 副主編何理, 羅煥章.
  抗日戰爭的八年.
  北京 : 北京出版社, 1995.
  中國抗日戰爭史叢書.
  劉大年.
  白介夫.
  何理.
  羅煥章.
  LOCATION = ul.
  DS777.53.C58252 1995.
 274. ZHONGGUO GU DAI DE GONG YI / [SU HONGJUN ZHU ; QIAN SILIANG SHEN CHA ; HAI WAI WEN KU BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN JI].
  Su, Hongjun.
  蘇鴻俊.
  中國古代的工藝 / [蘇鴻俊著 ; 錢思亮審查 ; 海外文庫編輯委員會編輯].
  [臺北 : 海外文庫出版社, 民國45 (1956)].
  [Taibei : Hai wai wen ku chu ban she, Minguo 45 (1956)].
  Hai wai wen ku. Zhongguo wen hua ; 7.
  LOCATION = ul coc.
  T27.C5S97 1956.
 275. ZHONGGUO GU DIAN XI JU WEN XUE YAN JIU JI QI TA / [WANG YONGBING ZHU].
  Wang, Yongbing.
  Singapore : Xinjiapo qing nian shu ju, 2010.
  王永炳.
  中国古典戏剧文学研究及其他 / [王永炳著].
  Singapore : 新加坡青年书局, 2010.
  LOCATION = ul coc., na.
  PL2357 .W358 2010
 276. ZHONGGUO GUAN XI XUE / ZHENG CHIYAN, WEN ZHUOFEI ZHU BIAN.
  Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Xianggang Ya Tai yan jiu suo hai wai Hua ren yan jiu she, 1996.
  中國關係學 / 鄭赤琰, 文灼非主編.
  香港 : 香港中文大學香港亞太硏究所海外華人硏究社, 1996.
  LOCATION = ul coc.
  HM1106.C483 1996.
 277. ZHONGGUO GUANGDONG CHAO JU TUAN / [XIANGGANG CHAOZHOU ZONG HUI].
  中國廣東潮劇團 / [香港潮州總會].
  [香港 : 香港潮州總會, 1981].
  [Xianggang : Xianggang Chaozhou zong hui, 1981].
  LOCATION = ul coc.
  PN2876.C45Z46 1981.
 278. ZHONGGUO GUO JI YI MIN BAO GAO = ANNUAL REPORT ON CHINESE INTERNATIONAL MIGRATION.
  Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she.
  中国国际移民报告 = Annual report on Chinese international migration.
  北京市 : 社会科学文献出版社.
  LOCATION = ul coc.
  JV8700.A1 Z56 2012 no.1
 279. ZHONGGUO GUO MIN DANG DANG WU FA ZHAN SHI LIAO : HAI WAI DANG WU GONG ZUO / ZHONGGUO GUO MIN DANG ZHONG YANG WEI YAUN HUI DANG SHI WEI YUAN ; [ZHU BIAN ZHE CHEN PENGREN].
  Taibei Shi : Jin dai Zhongguo chu ban she, Minguo 87 [1998].
  中國國民黨黨務發展史料 : 海外黨務工作 / 中國國民黨中央 委員會黨史委員 ; [主編者陳鵬仁].
  臺北市 : 近代中國出版社, 民國87 [1998].
  Kuomintang's party work development : overseas aspects.
  LOCATION = ul coc.
  JQ1519.A52Z452 1998.
 280. ZHONGGUO GUO MIN DANG YU HUA QIAO WEN XIAN CHU BIAN : 1908 NIAN--1945 NIAN / YANG JIANCHENG ZHU BIAN ; [ZHU BIAN ZHE HUANG GUANQIN]. Zhonghua min guo Taibei shi Yangmingshan Huagang : Zhonghua xue shu yuan Nanyang yan jiu suo : Jing xiao zhe Wen shi zhe chu ban she, Min guo 73 [1984].
  中國國民黨與華僑文獻初編 : 一九○八年--一九四五年 / 楊建成主編 ; [助編者黃冠欽].
  中華民國台北市陽明山華岡 : 中華學術院南洋研究所 : 經銷者文史哲出版社, 民國73 [1984].
  南洋研究史料叢刊 ; 第 11 集.
  中國國民黨 History Sources.
  楊建成.
  黃冠欽.
  LOCATION = ul coc.
  JQ1519.A52 C645.
 281. ZHONGGUO GUO MIN DANG ZAI HAI WAI YI BAI NIAN / [ZHI XING ZHU BIAN WU JUNDE ; BIAN JI ZHUANG GUANGCAI ... (DENG)].
  Taibei : Hai wai chu ban she, min guo 83 [1994].
  中國國民黨在海外一百年 / [執行主編吳俊德 ; 編輯莊光彩 ... (等)].
  台北 : 海外出版社, 民國83[1994].
  中國國民黨 History.
  孫逸仙, 1866-1925.
  吳俊德.
  莊光彩.
  LOCATION = ul coc.
  DS775.7.C55 1994.
 282. ZHONGGUO GUO YIN JIANG YI / ZHANG XIAOYU BIAN ZHUAN ; [ZHONGHUA HAN SHOU XUE XIAO, QIAO WU WEI YUAN HUI BIAN YIN].
  Zhang, Xiaoyu.
  [Taibei] : Zhonghua han shou xue xiao, Minguo 76 [1987].
  張孝裕.
  中國國音講義 / 張孝裕編撰 ; [中華函授學校, 僑務委員會編印].
  [臺北] : 中華函授學校, 民國76 [1987].
  LOCATION = ul coc.
  PL1205.Z45 1987.
 283. ZHONGGUO GUO YU JIANG YI / [HUANG WENRONG BIAN ZHUAN] ; QIAO WU WEI YUAN HUI ZHONGHUA HAN SHOU XUE XIAO BIAN YIN.
  [Taibei?] : Qiao wu wei yuan hui Zhonghua han shou xue xiao, Minguo 74 [1985].
  中國國語講義 / [黃文榮編撰] ; 僑務委員會中華函授學校編印.
  [臺北?] : 僑務委員會中華函授學校, 民國74 [1985].
  LOCATION = ul coc.
  LB1577.C5Z435145.
 284. ZHONGGUO HAI AN HE DAO YU / [YUAN CHENG ZHU ; HAI WAI WEN KU BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN].
  Yuan, Cheng.
  袁誠.
  中國海岸和島嶼 / [袁誠著 ; 海外文庫編輯委員會編].
  [台北 : 海外文庫出版社, 民國46 (1957)].
  [Taibei : Hai wai wen ku chu ban she, Minguo 46 (1957)].
  LOCATION = ul coc.
  GB460.C6Y83 1957.
 285. ZHONGGUO HAI WAI HUA REN SHENG YI / LONG DENGGAO ZHU.
  Long, Denggao.
  Batu Caves, Selangor D.E., Malaysia : Da jiang chu ban she, 2006.
  龙登高.
  中国海外华人生意 / 龙登高著.
  Batu Caves, Selangor D.E., Malaysia : 大将出版社, 2006.
  大将财经 ; 13.
  大將出版品 ; 第 235 种.
  LOCATION = ul coc.
  HD37.C5 L615 2006
 286. ZHONGGUO HAI WAI JIAO TONG SHI / CHEN SHANGSHENG, CHEN GAOHUA ZHU.
  Chen, Shangsheng.
  Taibei shi : Wen jin chu ban she, Min guo 86 [1997].
  陳尚勝.
  中國海外交通史 / 陳尚勝, 陳高華著.
  台北市 : 文津出版社, 民國86[1997].
  LOCATION = ul.
  HE500.C55 1997.
 287. ZHONGGUO HAI WAI YI MIN SHI.
  Chen, Lite.
  陳里特.
  中國海外移民史.
  上海 : 中華書局, 民國35 [1946].
  Shanghai : Zhonghua shu ju.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C47.
 288. ZHONGGUO HAI YANG FA ZHAN SHI LUN WEN JI / ZHONGGUO HAI YANG FA ZHAN SHI LUN WEN JI BIAN JI WEI YUAN HUI ZHU BIAN.
  Taibei : Zhong yang yan jiu yuan san min zhu yi yan jiu suo, Minguo 73- [1984-
  中國海洋發展史論文集 / 中國海洋發展史論文集編輯委員會主編.
  臺北 : 中央研究院三民主義研究所, 民國73- [1984-
  中國海洋發展史研討會.
  中央研究院. 三民主義研究所.
  v. 3: 中央研究院三民主義研究所叢刊 ; 24,
  v. 4-<6>: 中央研究院中山人文社會科學研究所專書 ; 26, 30, 40,
  Vol. 6- have added title: Essays in Chinese maritime history
  LOCATION = ul coc.
  VK101 .Z46
 289. ZHONGGUO HAI YANG SHI LUN JI / CAO YONGHE ZHU.
  Cao, Yonghe.
  Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, 2000.
  曹永和.
  中國海洋史論集 / 曹永和著.
  臺北市 : 聯經出版事業公司, 2000.
  LOCATION = ul coc.
  VK101.C34 2000.
 290. ZHONGGUO HANG HAI SHI / ZHONGGUO HANG HAI XUE HUI.
  Beijing : Ren min jiao tong chu ban she, 1988-1989.
  v.1. Gu dai hang hai shi -- v. 2.Jin dai hang hai shi -- v.3. Xian dai hang hai shi.
  中國航海史 / 中國航海學會.
  北京 : 人民交通出版社, 1988-1989.
  v.1. 古代航海史 -- v.2. 近代航海史 -- v.3. 現代航海史.
  LOCATION = ul coc.
  VK101.C585 v.1-3.
 291. ZHONGGUO HE QU HE CONG: HAI WAI XUE ZHE DE FAN SI / BIAN ZHE BA FANG WEN HUA QI YE GONG SI.
  Teaneck, [N.J.] : Bian zhe, 1990.
  The future of China : the scholars' views.
  中國何去何從 : 海外學者的反思 / 編者八方文化 企業公司.
  Teaneck, [N.J.] : 編者, 1990.
  LOCATION = ul coc.
  DS779.26.C5354.
 292. ZHONGGUO HUA QIAO HUA REN XUE : XUE KE DING WEI YU YAN JIU ZHAN WANG / ZHU BIAN LI ANSHAN ; FU ZHU BIAN WU XIAOAN, CHENG XI.
  Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2006.
  中国华侨华人学 : 学科定位与研究展望 / 主编李安山 ; 副主编吴小安, 程希.
  北京市 : 北京大學出版社, 2006.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Z545 2006.
 293. ZHONGGUO HUA QIAO HUA REN YAN JIU : YOU SHI YU TIAO ZHAN / WU XIAOAN, WU JIEWEI ZHU BIAN.
  "Zhongguo Hua qiao Hua ren yan jiu : you shi yu tiao zhan" xue shu yan tao hui (2006 : Beijing da xue).
  Xianggang : Xianggang wen hui chu ban she, 2008.
  中国华侨华人研究 : 优势与挑战 / 吴小安, 吴杰伟主编.
  "中国华侨华人研究 : 优势与挑战"学术研讨会 (2006 : 北京大学).
  香港 : 香港文汇出版社, 2008.
  吴小安, 1965-
  吴杰伟, 1974-
  北京大学华侨华人研究中心丛书 ; 40.
  "本书是2006年12月北京大学华侨华人研究中心在北大主持召开的'中国华侨华人研究 : 优势与挑战'学术研讨会论文集"--Abstract.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .Z547 2006
 294. ZHONGGUO HUA QIAO LI SHI XUE HUI CHENG LI SHI ZHOU NIAN JI NIAN LUN WEN JI / "HUA QIAO HUA REN LI SHI YAN JIU" BIAN JI BU BIAN.
  Beijing : Dong fang chu ban she, 1993.
  中国华侨历史学会成立十周年纪念论文集 / 《华侨华人历史研究》编辑部编.
  北京 : 東方出版社, 1993.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .Z55 1993
 295. ZHONGGUO HUI HUA / [HUANG JUNBI ZHU].
  Huang, Junbi, 1898-
  黃君璧, 1898-
  中國繪畫 / [黃君璧著].
  [臺北市] : 海外文庫出版社, [1957].
  [Taibei Shi] : Hai wai wen ku chu ban she, [1957].
  LOCATION = ul coc.
  ND1040.H827 1957.
 296. ZHONGGUO JIDU JIAO TAN YUAN : BEIJING JIAO TANG XUN FANG LU / HUANG MENGLI BIAN ZHU.
  Huang, Mengli.
  Sibu, Sarawak, East Malaysia : Malaixiya Jidu jiao wei li gong hui, Shalayue Hua ren nian yi hui wen zi shi ye bu : Fa xing Wei li fu yin shu ju, 2008.
  黃孟礼.
  中国基督教探源 : 北京教堂寻访录 / 黃孟礼编著.
  Sibu, Sarawak, East Malaysia : 马来西亚基督教卫理公会, 砂拉越华人年议会文字事业部 : 发行卫理福音书局, 2008.
  LOCATION = ul coc.
  BV3425.B4 H83 2008
 297. ZHONGGUO KE JI DIAN JI YAN JIU : DI ER JIE ZHONGGUO KE JI DIAN JI GUO JI HUI YI LUN WEN JI, 1998.8.23-28, DEGUO BOLIN / ZHU BIAN DAI WUSAN, WEI KUAI.
  International Symposium on Ancient Chinese Books and Records of Science and Technology (2nd : 1998 : Berlin, Germany).
  Zhengzhou Shi : Da xiang chu ban she, 2003.
  中国科技典籍研究 : 第二届中国科技典籍国际会议论文集, 1998.8.23-28, 德国柏林 / 主编戴吾三, 维快.
  郑州市 : 大象出版社, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  T27.C5I57 1998.
 298. ZHONGGUO KE JI DIAN JI YAN JIU : DI YI JIE ZHONGGUO KE JI DIAN JI GUO JI HUI YI LUN WEN JI / ZHU BIAN HUA JUEMING ; FU ZHU BIAN SU RONGYU, DAI WUSAN, GAO XUAN.
  International Symposium on Ancient Chinese Books and Records of Science and Technology (1st : 1996 : Zibo Shi, China).
  Zhengzhou shi : Da xiang chu ban she, 1998.
  中囯科技典籍硏究 : 第一屆中囯科技典籍囯际会议论文集 / 主编华觉明 ; 副主编苏荣誉, 戴吾三, 高宣.
  鄭州市 : 大象出版社, 1998.
  LOCATION = ul coc.
  T27.C5I57 1996.
 299. ZHONGGUO JIA TING JI QI BIAN QIAN / ZHU BIAN QIAO JIAN ; BIAN JI LI PEILIANG ... [ET AL.].
  Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue she hui ke xue yuan ji Xianggang Ya Tai yan jiu suo, 1991.
  中國家庭及其變遷 / 主編喬健 ; 編輯李沛良 ... [et al.].
  香港 : 香港中文大學社會科學院暨香港亞太硏究所, 1991.
  LOCATION = ul coc.
  HQ684.C53.
 300. ZHONGGUO JIAO YU SI XIANG YUAN LIU.
  Yan, Yuanzhang, 1909-
  嚴元章, 1909-
  中國敎育思想源流 / 嚴元章.
  北京 : 生活.讀書.新知三聯書店, [1993].
  Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, [1993].
  LOCATION = ul coc.
  LA1131.Y4 1993.
 301. ZHONGGUO JIN DAI JIAO YU SHI ZI LIAO HUI BIAN.
  LIU XUE JIAO YU / CHEN XUEXUN, TIAN ZHENGPING BIAN.
  Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1991.
  陳學恂.
  田正平.
  中國近代教育史資料匯編. 留學教育 / 陳學恂, 田正平編.
  留學教育.
  上海 : 上海教育出版社, 1991.
  LOCATION = cc.
  LC3057.L54.
 302. ZHONGGUO JIN DAI LIU XUE JIAN SHI.
  Yingzhi.
  Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1980.
  穎之.
  中國近代留學簡史 / 穎之編著.
  上海 : 上海教育出版社, 1980.
  中國近代教育史叢書.
  LOCATION = cc.
  LC3057.Y5.
 303. ZHONGGUO JIN DAI NU ZI LIU XUE SHI / SUN SHIYUE ZHU.
  Sun, Shiyue.
  Beijing shi : Zhongguo he ping chu ban she 1995.
  孫石月.
  中國近代女子留學史 / 孫石月著.
  北京市 : 中國和平出版社, 1995.
  LOCATION = cc.
  LC2317.S86 1995.
 304. ZHONGGUO JIN DAI SHI LUN CONG. DI 2 JI / BAO ZUNPENG, WU XIANGXIANG, LI DINGYI BIAN ZUAN.
  Bao, Zunpeng.
  Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 47- [1958- ].
  包遵彭.
  中國近代史論叢. 第2輯 / 包遵彭, 吳相湘, 李定一編纂.
  臺北 : 正中書局, 民國47- [1958- ].
  第1册. 不平等條約與平等新約 -- 第2册. 社會經濟 -- 第 3册. 財政經濟 -- 第4册. 華僑 -- 第5册. 政治 -- 第6 册. 敎育 -- 第7册. 邊疆 -- 第8册. 中華民國之建立 -- 第 9册. 第二次中日戰爭.
  LOCATION = ul coc.
  DS755.P33 v.4.
 305. ZHONGGUO JING JI TE QU JI DONG NAN YA GONG SHANG QI YE MING LU = BUSINESS DIRECTORY OF CHINA SPECIAL ECONOMIC ZONES AND SOUTHEAST ASIA / DONG FANG KE XUE JI SHU FU WU GONG SI BIAN JI BU BIAN.
  中國經濟特區及東南亞工商企業名錄 = Business directory of China special economic zones and Southeast Asia / 東方科學技術服務公司編輯部編.
  北京 : 中國科學技術出版社 ; 巨輪出版社有限公司, 1984.
  Beijing : Zhongguo ke xue ji shu chu ban she ; Xianggang : Ju lun chu ban she you xian gong si, 1984.
  LOCATION = ul coc.
  HF5260.A3Z433 1984.
 306. ZHONGGUO JIU HAI GUAN SHI LIAO (1859-1948) ZHENG DING SHU / "ZHONGGUO JIU HAI GUAN SHI LIAO" BIAN JI WEI YUAN HUI.
  Beijing : Beijing shu ming wen hua yi shu you xian gong si, 2002.
  中國舊海關史料(1859-1948)徵訂書 / 《中國舊海關史料》編輯委員會.
  北京 : 北京書明文化藝術有限公司, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  HJ7071.Z563 2002.
 307. ZHONGGUO KE JI DIAN JI YAN JIU : DI SAN JIE ZHONGGUO KE JI DIAN JI GUO JI HUI YI LUN WEN JI, 2003.3.31-4.3, DEGUO TUBINGEN / ZHU BIAN FU HANSI, MOKELI, GAO XUAN.
  International Symposium on Ancient Chinese Books and Records of Science and Technology (3rd : 2003 : Tubingen, Germany).
  Zhengzhou Shi : Da xiang chu ban she, 2006.
  In Chinese and English.
  Studies on ancient Chinese scientific and technical texts : proceedings of 3rd ISACBRST, March 31-April 3, 2003 Tübingen, Germany.
  3rd ISACBRST.
  中国科技典籍研究 : 第三届中国科技典籍国际会议论文集, 2003.3.31-4.3, 德国圖宾根 / 主编傅汉思, 莫克莉, 高宣.
  郑州市 : 大象出版社, 2006.
  LOCATION = ul coc.
  T27.C5I57 2003.
 308. ZHONGGUO KEJIA MIN XI YAN JIU / ZHU BIAN QIU QUANZHENG ; FU ZHU BIAN WANG KENTANG, YAO YUAN, CHEN YOUZHENG.
  邱權政.
  中國客家民系研究 / 主編邱權政 ; 副主編王肯堂, 姚遠, 陳友政.
  北京 : 中國工人出版社, 1992.
  Beijing : Zhongguo gong ren chu ban she, 1992.
  LOCATION = ul coc.
  DS731.H3Z46 1992.
 309. ZHONGGUO LI DAI LU XING JIA XIAO ZHUAN / WANG JISHEN BIAN.
  Beijing : Zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983.
  中國歷代旅行家小傳 / 王季深編.
  北京 : 知識出版社 : 新華書店北京發行所, 1983.
  LOCATION = ul coc.
  G325.W27.
 310. ZHONGGUO LI DAI WEI REN SHI LUE.
  Wu, Xi.
  Taibei : Qiao wu wei yuan hui Zhonghua han shou xue xiao.
  吳熹.
  中國歷代偉人史略 / [吳熹著].
  臺北 : 僑務委員會中華函授學校, 民國57[1968].
  LOCATION = ul coc.
  DS734.W825.
 311. ZHONGGUO LI SHI GU SHI. JIN DAI = CONTEMPORARY HISTORY, STORIES FROM CHINESE HITORY / [LIN NENGSHI ZHUAN XIE].
  Lin, Nengshi.
  [Taibei] : Hai hua wen ku, Minguo 81 [1992].
  Hai hua wen ku = Overseas Chinese library ; 3112.
  林能士.
  中國歷史故事. 近代 = Contemporary history, stories from Chinese history / [林能士撰寫].
  [台北] : 海華文庫, 民國81 [1992].
  海華文庫 = Overseas Chinese library ; 3112.
  LOCATION = ul coc.
  DS754.L556 1992.
 312. ZHONGGUO LI SHI. XIAO XUE KE / LIU JIYAO, LIN LIYUE BIAN ZHUAN.
  Liu, Jiyao.
  [Taiwan] : Zhonghua han shou xue xiao, Minguo 77 [1988].
  Zhongguo li shi jiang yi.
  劉紀曜.
  中國歷史. 小學科 / 劉紀曜, 林麗月編撰.
  [台灣] : 中華函授學校, 民國77 [1988].
  中國歷史講義.
  LOCATION = ul coc.
  DS734.95.L57 1988.
 313. ZHONGGUO LIU XUE JIAO YU SHI : YI BA SI QI ZHI YI JIU QI WU NIAN / LIN ZIXUN ZHU.
  Lin, Zixun.
  Taibei : Huagang chu ban you xian gong si, 1976.
  林子勛.
  中國留學教育史 : 一八四七至一九七五年 / 林子勛著.
  臺北 : 華岡出版有限公司, 1976.
  華岡叢書.
  LOCATION = ul coc.
  LC3057.L5.
 314. ZHONGGUO LIU XUE SHENG DA CI DIAN / ZHU BIAN ZHOU MIAN.
  Nanjing shi : Nanjing da xue chu ban she, 1999.
  中國留學生大辭典 / 主編周棉.
  南京市 : 南京大學出版社, 1999.
  周棉.
  LOCATION = ccr.
  LB2376.6.C5C55 1999.
 315. ZHONGGUO LIU XUE SHENG DE LI SHI GUI JI, 1872-1949 / WANG QISHENG ZHU.
  Wang, Qisheng, 1963-
  [Wuhan] : Hubei jiao yu chu ban she, 1992.
  王奇生, 1963-
  中國留學生的歷史軌跡, 1872-1949 / 王奇生著.
  [武漢] : 湖北教育出版社, 1992.
  LOCATION = cc.
  LC3057.W3 1992.
 316. ZHONGGUO LIU XUE SHENG WEN XUE DA XI. DANG DAI SAN WEN JI SHI WEN XUE JUAN = ZHONGGUO LIUXUESHENG WENXUE DAXI / BEN SHU BIAN WEI HUI.
  Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2000.
  中国留学生文学大系. 当代散文纪实文学卷 = Zhongguo liuxuesheng wenxue daxi / 本书编委会.
  上海 : 上海文艺出版社, 2000.
  LOCATION = ul coc.
  PL2512.Z46 2000 v.2.
 317. ZHONGGUO MENG : 2013 SHI JIE BIAN JU YU HUA WEN MEI TI DE XIN SHI MING : DI QI JIE SHI JIE HUA WEN CHUAN MEI LUN TAN "LUN WEN JI" / ZHU BIAN XIA CHUNPING.
  Shi jie Hua wen chuan mei lun tan (7th : 2013 : Qingdao Shi, China).
  Xianggang : Xianggang Zhongguo xin wen chu ban she, [2013].
  世界华文传媒论坛 (第7屆 : 2013 : 青岛市, 中国).
  中国梦 : 2013世界变局与华文媒体的新使命 : 第七届世界华文传媒论坛「论文集」 / 主编夏春平.
  香港 : 香港中国新闻出版社, [2013].
  LOCATION = ul coc.
  PN4717 .S45 2013
 318. ZHONGGUO MIN ZU HAI WAI FA ZHAN ZHUANG KUANG / GONG XUESUI BIAN.
  Gong, Xuesui.
  龔學遂.
  中國民族海外發展狀況 / 龔學遂編.
  上海 : 大華書社, 民國18 [1929].
  Shanghai : Da hua shu she, Minguo 18 [1929].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.G65 1929.
 319. ZHONGGUO PU DIE YAN JIU : QUAN GUO PU DIE KAI FA YU LI YONG XUE SHU YAN TAO HUI LUN WEN JI / SHANGHAI TU SHU GUAN BIAN ; WANG HEMING, MA YUANLIANG, WANG SHIWEI ZHU BIAN.
  王鶴鳴, 1940-
  中國譜牒研究 : 全國譜牒開發與利用學術研討會論文集 / 上海圖書館編 ; 王鶴鳴, 馬遠良, 王世偉主編.
  上海 : 上海古籍出版社, 1999.
  Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  CS1162.C57 1998.
 320. ZHONGGUO QIAO LIAN 50 NIAN / "ZHONGGUO QIAO LIAN WU SHI NIAN" BIAN JI BU.
  Zhongguo qiao lian wu shi nian.
  "Zhongguo qiao lian wu shi nian" bian ji bu.
  《中国侨联五十年》编辑部.
  中国侨联50年 / 《中国侨联五十年》编辑部.
  中国侨联五十年.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .Z556 2006
 321. ZHONGGUO QIAO LIAN ZHU XI MING DIAN / ZHU BIAN LIU ZHANYING.
  Zhonghua quan guo gui guo hua qiao lian he hui.
  Beijing : Zhongguo ren shi chu ban she, 1996.
  中华全国归国华侨联会.
  中囯侨联主席名典 / 主编刘战英.
  北京 : 中囯人事出版社, 1996.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Z5633 1996.
 322. ZHONGGUO QIAO SHENG = THE VOICE OF CHINESE.
  New York : Fa xing "Zhongguo qiao sheng" za zhi she.
  Zhongguo qiao sheng yue kan.
  中國僑聲.
  New York : 發行《中國僑聲》雜誌社.
  中國僑聲月刊.
  LOCATION = ul cocp.
  DS732 .Z557
 323. ZHONGGUO QIAO WU ZHENG CE GAI SHU / MAO QIXIONG, LIN XIAODONG BIAN ZHU.
  Mao, Qixiong.
  Beijing : Zhongguo hua qiao chu ban she, 1993.
  毛起雄.
  中國僑務政策概述 / 毛起雄, 林曉東編著.
  北京 : 中國華僑出版社, 1993.
  "內部發行".
  林曉東.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.M3 1993.
 324. ZHONGGUO QIAO WU ZHENG CE YAN JIU = ZHONGGUO QIAOWU ZHENGCE YANJIU / ZHANG SAIQUN ZHU.
  Zhang, Saiqun.
  Beijing Shi : Zhi shi chan quan chu ban she, 2010.
  张赛群.
  中国侨务政策研究 = Zhongguo qiaowu zhengce yanjiu / 张赛群著.
  北京市 : 知识产权出版社, 2010.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .Z523 2010
 325. ZHONGGUO QIAO XIANG YAN JIU / ZHU BIAN ZHUANG GUOTU ; FU ZHU BIAN TIANZHONG GONGZI, ZHAO WENLIU, HUANG CEN.
  Zhongguo qiao xiang yan jiu guo ji yan tao hui (1998 : Jinjiang Shi, China).
  Xiamen Shi : Xiamen da xue chu ban she, 2000.
  中國僑鄉研究國際研討會 (1998 : 晉江市, 中國).
  中國僑鄉研究 / 主編庄國土 ; 副主編田中恭子, 趙文騮, 黃岑.
  書名前題: 1998年10月晉江《中國僑鄉研究國際研討會》論文集.
  中文卷.
  一九九八年十月晉江《中國僑鄉研究國際研討會》論文集.
  中文卷.
  晉江中國僑鄉研究國際研討會論文集.
  中文卷.
  廈門市 : 廈門大學出版社, 2000.
  中國僑鄉研究系列叢書 ; 1.
  "于1998年10月28-31日共同組織"中國僑鄉研究國際學朮會議"--前言.
  庄國土.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Z56 1998.
 326. ZHONGGUO REN DAO DONG NAN YA / CHEN ZHONGXING ZHU.
  Chen, Zhongxing.
  陳中行.
  中國人到東南亞 / 陳中行著.
  香港 : 自由出版社, 民國45 [1956].
  Xianggang : Zi you chu ban she, Min guo 45 [1956].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C45.
 327. ZHONGGUO REN DE GUAN LI GUAN / YANG GUOSHU, ZENG SHIQIANG ZHU BIAN.
  楊國樞, 1932-
  中國人的管理觀 / 楊國樞, 曾仕強主編.
  臺北 : 桂冠圖書股份有限公司, 1988.
  Taibei : Gui guan tu shu gu fen you xian gong si, 1988.
  LOCATION = ul coc.
  HD70.C5C54.
 328. ZHONGGUO REN DE GUANG HUI JI QI TA : DANG DAI MING REN FANG WEN LU.
  Yin, Yunpeng.
  Taibei : Zhi wen chu ban she, Min guo 60 [1971].
  殷允芃.
  中國人的光輝及其他 : 當代名人訪問錄.
  台北 : 志文出版社, 民國60 [1971].
  新潮叢書 ; 9.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Y56.
 329. ZHONGGUO REN DE GUANG HUI JI QI TA : DANG DAI MING REN FANG WEN LU / YIN YUNPENG ZHU.
  Yin, Yunpeng.
  Taibei Shi : Tian xia za zhi gu fen you xian gong si, 2011.
  殷允芃.
  中國人的光輝及其他 : 當代名人訪問錄 / 殷允芃著.
  台北市 : 天下雜誌股份有限公司, 2011.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .Y56 2011
 330. ZHONGGUO REN DE HAI WAI QING JIE.
  Taibei : Zhang lao shi chu ban she.
  顧瑜君.
  中國人的海外情結 / 策劃余德慧 ; 執筆顧瑜君等.
  臺北 : 張老師出版社, 民國80[1991].
  中國人的心理系列 ; 14.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C58 1991.
 331. ZHONGGUO REN DE ZONG JIAO SHENG HUO / ZONG SHUREN, XIA LONG, WEI KELI ZHU BIAN ; WU ZHENGXUAN YI ; YU WEITAO JIAO.
  Xianggang : Xianggang da xue chu ban she, 2014.
  中國人的宗教生活 / 宗樹人, 夏龍, 魏克利主編 ; 吳正選譯 ; 余偉韜校.
  香港 : 香港大學出版社, 2014.
  LOCATION = ul coc.
  LOCATION = cc.
  BL1803 .C4512 2014
 332. ZHONGGUO REN KOU QIAN YI / TIAN FANG, LIN FATANG ZHU BIAN.
  Beijing : Zhi shi chu ban she, 1986.
  中國人口遷移 / 田方, 林發棠主編.
  北京 : 知識出版社, 1986.
  LOCATION = ul coc.
  HB2114.A3C58.
 333. ZHONGGUO REN LIU XUE SHI HUA / WU NI.
  Wu, Ni.
  Beijing : Shang wu yin shu guan, 1997.
  吳霓.
  中國人留學史話 / 吳霓.
  北京 : 商務印書館, 1997.
  中國文化史知識叢書(北京, 中國).
  LOCATION = cc.
  LC3057.W8 1997.
 334. ZHONGGUO REN SHE CHAO / LIU NINGRONG.
  Liu, Ningrong.
  Xianggang : Jiu shi nian dai za zhi she, 1996.
  劉寧榮.
  中國人蛇潮 / 劉寧榮.
  香港 : 九十年代雜誌社, 1996.
  LOCATION = ul coc.
  JV8701.L58 1996.
 335. ZHONGGUO REN SHENG YI JING : HAI WAI HUA REN JING SHANG ZHI FU MI JUE / XIAOJIUBAO QINGXING ZHU ; HUANG HENGZHENG YI.
  Kokubo, Haruyuki, 1936-
  Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 1987 (1997 yin).
  小久保晴行, 1936-
  中國人生意經 : 海外華人經商致富祕訣 / 小久保晴行著 ; 黃恆正譯.
  台北市 : 遠流出版事業股份有限公司, 1987 (1997印).
  LOCATION = ul coc.
  HF5386.K6412 1987.
 336. ZHONGGUO SHI YAN JIU DONG TAI.
  Beijing : Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo, 1979-
  中国史研究动态.
  北京 : 中国社会科学院历史研究所, 1979-
  LOCATION = ul coc.
  DS734.7C63 1987, no.3.
 337. ZHONGGUO WAI JIAO SHI LUN JI / HUANG ZHENGMING DENG ZHU.
  Taibei, Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Min guo 46 [1957].
  中國外交史論集 / 黃正銘等著. 臺北, 中華文化出版事業委員會, 民國46 [1957].
  LOCATION = ul coc.
  DS740.4.C36.
 338. ZHONGGUO WEN HUA YAN JIU / YIN ZUOZHEN.
  Yin, Zuozhen.
  殷作楨.
  中國文化硏究 / 殷作楨.
  北投 : 僑民敎育函授學校, 民國 49 [1960].
  Beitou : Qiao min jiao yu han shou xue jiao, Min guo 49 [1960].
  LOCATION = ul coc.
  DS721.Y5.
 339. ZHONGGUO WEN HUA YU HAI WAI JIAO TONG / PAN QUN ZHU.
  Pan, Qun.
  潘群.
  中囯文化与海外交通 / 潘群著.
  南京 : 江苏古籍出版社, 1994.
  Nanjing : Jiangsu gu ji chu ban she, 1994.
  LOCATION = ul.
  DS735.P32 1994.
 340. ZHONGGUO WEN HUA YU NU XING / WEI GUOYING, WANG CHUNMEI ZHU BIAN.
  Zhongguo wen hua yu fu nu xue shu yan tao hui (2002 : Bei Jing da xue).
  魏國英.
  中國文化與女性 / 魏國英, 王春梅主編.
  香港 : 香港萬海語言出版社, 2003.
  Xianggang : Xianggang wan hai yu yan chu ban she, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  HQ1767.Z485 2002.
 341. ZHONGGUO WEN XUE DE KAI DUAN JIE WEI YAN JIU = THE OPENING AND CLOSURE IN CHINESE LITERATURE / ZONG BIAN JI SHAN ZHOUYAO ; ZHU BIAN LI HUOREN ; ZUO ZHE LI HUOREN ... [DENG].
  中國文學與文化研究叢書 = Monograph on Chinese literature and cultural studies ; no. 2.
  中國文學的開端結尾研究 = The opening and closure in Chinese literature / 總編輯單周堯 ; 主編黎活仁 ; 作者黎活仁 ... [等].
  香港 : 香港大學中文系, 2002.
  Xianggang : Xianggang da xue Zhong wen xi, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  PL2272.5.Z445 2002.
 342. ZHONGGUO WEN XUE SHI HUA / [ZHU ZUO ZHE HUANG QIAN, SHEN YINGMING].
  Huang, Qian.
  Taibei Shi : Zhonghua han shou xue xiao, Minguo 73 [1984].
  7 ban.
  黃乾.
  中國文學史話 / [著作者黃乾, 沈英名].
  臺北市 : 中華函授學校, 民國73 [1984].
  7版.
  LOCATION = ul coc.
  PL2264.H835 1984.
 343. ZHONGGUO WEN XUE XIN ZOU XIANG : WEN XUE SHI SHAN GUANG DE 20 NIAN / ZHU BIAN CHEN XUEFENG.
  Kuala Lumpur : Hua she yan jiu zhong xin, 1999.
  中國文學新走向 : 文學史閃光的二十年 / 主編陳雪風.
  Kuala Lumpur : 華社研究中心, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  PL2303 .Z45274 1999
 344. ZHONGGUO WEN ZHE YAN JIU TONG XUN.
  Taibei : Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo, 1991-
  中國文哲硏究通訊.
  臺北 : 中央硏究院中國文哲硏究所, 1991-
  LOCATION = ul coc.
  PL2250.C58418 v.3,no.1.
 345. ZHONGGUO XING SHI XUN GEN YOU : ZI ZHU LU YOU DI TU SHOU CE / ZI TU ZHONGGUO XING SHI XUN GEN YOU BIAN JI BU ; [WEN ZI BIAN JI WANG KEYOU ... DENG].
  中国姓氏寻根游 : 自助旅游地图手册 / 紫图中国姓氏寻根游编辑部 ; [文字编辑汪可友 ... 等].
  [西安] : 陝西师范大学出版社, 2002.
  [Xi'an] : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2002.
  Cover titlei also in English: Tour guide for root-seeking Chinese.
  LOCATION = ul coc.
  DS712.Z476 2003.
 346. ZHONGGUO YAO QIU PEI CHANG DI ER CI SHI JIE DA ZHAN CHUAN BO SUN SHI JI FU XING HANG YE GONG SI DAN SHENG JING GUO.
  中國要求賠償第二次世界大戰船舶損失及復興航業公司誕生經過.
  [出版地不詳 : 出版社不詳, 197-].
  [Chu ban di bu xiang : Chu ban she bu xiang, 197-].
  LOCATION = ul coc.
  HE894.Z466.
 347. ZHONGGUO YONGDING KEJIA TU LOU / GU WEN DU QIAOYUAN, WEN XIHAO ; ZHU BIAN YU DEHUI ; FU ZHU BIAN ZHANG MEICHANG, YAN ZHIMING, QIU YUYAN = YONGDING HAKKA EARTH BUILDING OF CHINA / CONSULTANTS, DU QIAOYUAN, WEN XIHAO ; CHIEF EDITOR, YU DEHUI ; EDITORS, ZHANG MEICHANG, YAN ZHIMING, QIU YUYAN.
  [Zhongguo : Yongding Xian lü you chan ye fa zhan wei yuan hui : Yongding Kejie tu lou wen hua yan jiu hui, 2000?].
  中国永定客家土楼 / 顾问杜乔元, 溫锡浩 ; 主编余德辉 ; 副主 编张美昌, 严志铭, 邱玉燕 = Yongding Hakka earth building of China / consultants, Du Qiaoyuan, Wen Xihao ; chief editor, Yu Dehui ; editors, Zhang Meichang, Yan Zhiming, Qiu Yuyan.
  [中国 : 永定县旅遊产业发展委员会 : 永定客家土楼文化研究会, 2000?].
  LOCATION = ul coc.
  NA7450.Y86Z56 2000.
 348. ZHONGGUO YOUTAI : HAI WAI WENZHOU SHANG REN CHENG GONG JI SHI / FU QIANG ZHU = ZHONGGUOYOUTAI : HAIWAI WENZHOU SHANGREN CHENGGONGJISHI / FU QIANG ZHU.
  Fu, Qiang.
  Beijing : Zhongguo gong ren chu ban she, 2002.
  富強.
  中囯犹太 : 海外温州商人成功纪实 / 富強著 = Zhongguoyoutai : haiwai Wenzhou shangren chenggongjishi / Fu Qiang zhu.
  北京 : 中囯工人出版社, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  HF3834.5.F83 2002.
 349. ZHONGGUO YU HAI SHANG SI CHOU ZHI LU : LIAN HE GUO JIAO KE WEN ZU ZHI HAI SHANG SI CHOU ZHI LU ZONG HE KAO CHA QUANZHOU GUO JI XUE SHU TAO LUN HUI LUN WEN JI / LIAN HE GUO JIAO KE WEN ZU ZHI HAI SHANG SI CHOU ZHI LU ZONG HE KAO CHA QUANZHOU GUO JI XUE SHU TAO LUN HUI ZU ZHI WEI YUAN HUI BIAN = CHINA AND THE MARITIME SILK ROUTE : UNESCO QUANZHOU INTERNATIONAL SEMINAR ON CHINA AND THE MARITIME ROUTES OF THE SILK ROADS / COMPILED BY QUANZHOU INTERNATIONAL SEMINAR ON CHINA AND THE MARITIME ROUTES OF THE SILK ROADS ORGANIZATION COMMITTEE.
  UNESCO Quanzhou International Seminar on China and the Maritime Routes of the Silk Roads (1991: Quanzhou Shi).
  Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1991.
  中國與海上絲綢之路: 聯合國敎科文組織海上絲綢之路綜合考察 泉州國際學術討論會論文集 / 聯合國敎科文組織海上絲綢之路 綜合考察泉州國際學術討論會組織委員會編 = China and the maritime silk route : UNESCO Quanzhou International Seminar on China and the Maritime Routes of the Silk Roads / compiled by Quanzhou International Seminar on China and the Maritime Routes of the Silk Roads Organization Committee.
  福州 : 福建人民出版社, 1991.
  LOCATION = ul coc.
  HE327.U64 1991.
 350. ZHONGGUO YU HAI SHANG SI CHOU ZHI LU : LIAN HE GUO JIAO KE WEN ZU ZHI HAI SHANG SI CHOU ZHI LU ZONG HE KAO CHA QUANZHOU GUO JI XUE SHU TAO LUN HUI (1991.2. 17-20) LUN WEN JI (XU JI) / LIAN HE GUO JIAO KE WEN ZU ZHI HAI SHANG SI CHOU ZHI LU ZONG HE KAO CHA QUANZHOU GUO JI XUE SHU TAO LUN HUI ZU ZHI WEI YUAN HUI BIAN = CHINA AND THE MARITIME SILK ROUTE : UNESCO QUANZHOU INTERNATIONAL SEMINAR ON CHINA AND THE MARITIME SILK ROUTES (SECOND VOLUME) / COMPILED BY QUANZHOU INTERNATIONAL SEMINAR ON CHINA AND THE MARITIME SILK ROUTES ORGANIZATION COMMITTEE.
  UNESCO Quanzhou International Seminar on China and the Maritime Routes of the Silk Roads (1991: Quanzhou Shi).
  Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1994.
  中囯与海上丝绸之路 : 联合囯敎科文组织海上丝绸之路综合 考察泉州囯际学朮讨论会(1991.2. 17-20)论文集(续集) / 联合囯敎科文组织海上丝绸之路综合考察泉州囯际学朮讨论会 组识委員会编 = China and the Maritime Silk Route : UNESCO Quanzhou International Seminar on China and the Maritime Silk Route (Second volume) / compiled by Quanzhou International Seminar on China and the Maritime Silk Route Organization Committee.
  福州 : 福建人民出版社, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  HE327.U64 1991a.
 351. ZHONGGUO YU HAI WAI HUA REN.
  Wang, Gungwu.
  Hong Kong : Shang wu yin shu guan, 1994.
  譯自: China and the Chinese overseas.
  中國與海外華人 / 王賡武著.
  香港 : 商務印書館, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.W36412 1994.
 352. ZHONGGUO YU HUI HUA JIANG YI / CAI YALIN BIAN ZHUAN ; QIAO WU WEI YUAN HUI, ZHONGGUO HAN SHOU XUE XIAO BIAN.
  Cai, Yalin.
  [Taibei] : Zhonghua han shou xue xiao, Minguo 76 [1987].
  蔡雅琳.
  中國語會話講義 / 蔡雅琳編撰 ; 僑務委員會, 中華 函授學校編.
  [台北] : 中華函授學校, 民國76 [1987].
  LOCATION = ul coc.
  PL1121.C5C34 1987.
 353. ZHONGGUO ZHI MIN SHI / LI CHANGFU ZHU ; WANG YUNWU, FU WEIPING ZHU BIAN.
  Li, Changfu, d. 1966.
  Shanghai : Shang wu yin shu guan, Min guo 26 [1937].
  李長傅, d. 1966.
  中國殖民史 / 李長傅著 ; 王雲五, 傅緯平主編.
  上海 : 商務印書館, 民國26 [1937].
  中國文化史叢書(商務印書館). 第 1 輯.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.L44.
 354. ZHONGGUO ZHI MIN SHI / LI CHANGFU ZHU.
  Li, Changfu, d. 1966.
  Taibei : Shang wu yin shu guan.
  李長傅, d. 1966.
  中國殖民史 / 李長傅著.
  臺北 : 商務印書館, 民國55 [1966].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.L44 1966.
 355. ZHONGGUO ZHI MIN SHI / LI CHANGFU ZHU.
  ZHONGHUA MIN ZU TUO ZHI NANYANG SHI / LIU JIXUAN, SHU SHICHENG ZHU. NANYANG HUA QIAO YU MIN YUE SHE HUI / CHEN DA ZHU.
  Li, Changfu, d. 1966.
  Shanghai : Shanghai shu dian, 1990.
  李長傅, d. 1966.
  中國殖民史 / 李長傅著. 中華民族拓殖 南洋史 / 劉繼宣, 束世澂著. 南洋華僑 與閩粤社會 / 陳達著.
  上海 : 上海書店, 1990.
  LOCATION = ul coc.
  AC149.M4862 V.26.
 356. ZHONGGUO ZHI SHI FEN ZI YU XI FANG / MEI YINSHENG YI ; WANG YIJU (Y.C. WANG) ZHU.
  Wang, Y. C. (Yi Chu), 1916-
  Chinese intellectuals and the West, 1872-1949. Chinese.
  Taibei : Jiu da wen hua gu fen you xian gong si, 1991.
  中國知識份子與西方 / 梅寅生譯 ; 汪一駒(Y.C.Wang)著.
  臺北 : 久大文化股份有限公司, 1991.
  LOCATION = ul coc.
  DS721.W33412 1991.
 357. ZHONGGUO ZHI SHI FEN ZI YU XI FANG : LIU XUE SHENG YU JIN DAI ZHONGGUO (1872-1949) / WANG YIJU ZHU ; MEI YINSHENG YI.
  Wang, Y. C. (Yi Chu), 1916-
  Taibei : Feng cheng chu ban she : zong jing xiao Feng cheng tu shu gong ying she, Min guo 67 [1978]
  中國知識份子與西方 : 留學生與近代中國 (1872-1949) / 汪一駒著 ; 梅寅生譯.
  臺北 : 楓城出版社 : 總經銷楓城圖書供應社, 民國67 [1978]
  LOCATION = ul coc.
  DS721 .W33412
 358. ZHONGGUO ZHONG SHI SHE HUI YU GONG TONG TI / GUCHUAN DAOXIONG ZHU ; MA BIAO YI.
  Tanigawa, Michio, 1925-
  Chūgoku chusei shakai to kyōdōtai. Chinese.
  中囯中世社会と共同体. Chinese.
  Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2002.
  谷川道雄, 1925-
  中囯中世社会与共同体 / 谷川道雄著 ; 马彪译.
  北京市 : 中华书局, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  HN733.T3612 2002.
 359. ZHONGGUO ZHU MING REN WU LIU XUE SHENG YA.
  Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 1993.
  丁揚東.
  中國著名人物流學生涯 / 丁揚東主編.
  北京 : 人民日報出版社, 1993.
  LOCATION = cc.
  LC3057.C55 1993.
 360. ZHONGGUO ZU PU DI FANG ZHI YAN JIU = CHINESE GENEALOGY AND LOCAL HISTORY CONFERENCE PAPERS / YOUTA JIA PU XUE HUI, SHA QIMIN, QIAN ZHENGMIN BIAN.
  沙其敏.
  中國族譜地方志研究 = Chinese genealogy and local history conference papers / 猶他家譜學會, 沙其敏, 錢正民編.
  上海市 : 上海科學技術文獻出版社, 2003.
  Shanghai Shi : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  CS12.Z46 2003.
 361. ZHONGHUA HAI WAI LIAN YI HUI FU SHAN, CHUAN, YU, E HUO DONG AN PAI : (ER LING LING LING NIAN SI YUE).
  Zhonghua hai wai lian yi hui.
  [Beijing : Zhonghua hai wai lian yi hui, 2000]
  中华海外联谊会赴陕、川、渝、鄂活动安排 : (二〇〇〇年四月).
  中华海外联谊会.
  [北京 : 中华海外联谊会, 2000]
  LOCATION = ul coc.
  G153.4 .Z56 2000
 362. ZHONGHUA HAI YANG WEN HUA DE SUO YING : QUANZHOU HAI WAI JIAO TONG SHI BO WU GUAN / WANG LIANMAO, CHEN LIHUA ZHU.
  Wang, Lianmao.
  王連茂.
  中華海洋文化的縮影 : 泉州海外交通史博物館 / 王連茂, 陳麗華著.
  北京 : 中國大百科全書出版社, 1999.
  Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  HE894.W34 1999.
 363. ZHONGHUA JING JI QU LUN GANG : ER SHI YI SHI JI ZHONGHUA JING JI LAN TU / TIAN ZHILI ZHU.
  Tian, Zhili.
  Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 1997.
  田志立.
  中華經濟區論綱 : 二十一世紀中華經濟藍圖 / 田志立著.
  香港 : 中華書局(香港)有限公司, 1997.
  LOCATION = ul coc.
  LOCATION = ul hks.
  HC427.92 .T53 1997
 364. ZHONGHUA LIU XUE MING REN CI DIAN / ZHU BIAN WANG DELIN … DENG ; ZHUAN GAO REN ZHANG GONGCHANG … DENG.
  Changchun Shi : Dong bei shi fan da xue chu ban she : Jilin Sheng xin hua shu dian fa xing, 1992.
  中華留学名人辞典 / 主编王德林 ... 等 ; 撰稿人张弓长 ... 等. 长春市 : 东北师范大学出版社 : 吉林省新华书店发行, 1992.
  LOCATION = ul coc.
  DS755.3.C525 1992.
 365. ZHONGHUA MIN ZU ZHI HAI WAI FA ZHAN / [HUANG CHAOQIN YI].
  Nagano, Akira, 1888-
  Zhonghua min guo Taibei shi Yangming shan Huagang : Zhonghua xue shu yuan Nanyang yan jiu suo ; Taibei shi : Jing xiao zhe Wen shi zhe chu ban she, min guo 72 [1983].
  長野郎, 1888-
  華僑. Chinese.
  中華民族之海外發展 / [黃朝琴譯].
  中華民國台北市陽明山華岡 : 中華學術院南洋研究所 : 台北市 : 經銷者文史哲出版社, 民國72 [1983].
  南洋研究史料叢刊 ; 第 6 集.
  黃朝琴先生小傳: p. 1-6 (last group).
  據1929年國立暨南大學南洋文化事業部排印本影印.
  黃朝琴, 1897-1972.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.N2612.
 366. ZHONGHUA MINGUO ... NIAN JIAN CHA BAO GAO SHU / JIAN CHA YUAN BIAN.
  Taibei : Jian cha yuan, Minguo 83[1994]-.
  中華民國 ... 年監察報告書 / 監察院編.
  臺北 : 監察院, 民國83[1994]-.
  LOCATION = ul coc.
  JQ1529.5.O4 Z46 2000
  JQ1529.5.O4 Z46 2012
 367. ZHONGHUA MINGUO BA SHI ER NIAN HAI WAI HUA YI QING NIAN SHU QI FAN GUO YAN XI TUAN JI NIAN CE = 1993 OVERSEAS CHINESE YOUTH LANGUAGE TRAINING AND STUDY TOUR TO THE REPUBLIC OF CHINA.
  [Taibei : Qiao wu wei yuan hui?, 1993].
  中華民國八十二年海外華裔靑年暑期返國硏習團紀念册 = 1993 overseas Chinese youth language training and study tour to the Republic of China.
  [臺北 : 僑務委員會?, 1993].
  LOCATION = ul coc.
  G156.5.Y6Z46 1993.
 368. ZHONGHUA MINGUO GUO JIA FA ZHAN CE JIN HUI JIAN JIE / GAI HUI BIAN.
  Zhonghua Minguo guo jia fa zhan ce jin hui.
  中華民國國家發展策進會簡介 / 該會編.
  [臺北市] : 該會, 1991.
  [Taibei Shi] : Gai hui, 1991.
  LOCATION = ul coc.
  DS799.84.Z46 1991.
 369. ZHONGHUA MINGUO JIAN GUO QI SHI NIAN QUAN QIU HUA QIAO ZHONG YAO HUO DONG HUI ZHI / QIAO WU WEI YUAN HUI BIAN YIN.
  中國(民國 : 1949- ). 僑務委員會.
  中華民國建國七十年全球華僑重要活動彙誌 / 僑務委員會編印.
  [臺北市] : 僑務委員會, 民國71 [1982].
  [Taibei Shi] : Qiao wu wei yuan hui, Minguo 71 [1982].
  LOCATION = ul coc.
  DS799.83.Z46 1982.
 370. ZHONGHUA MINGUO … NIAN JIAN CHA BAO GAO SHU / JIAN CHA YUAN BIAN.
  Taibei : Jian cha yuan, Minguo 83[1994]- 中華民國 ... 年監察報告書 / 監察院編.
  臺北 : 監察院, 民國83[1994]-
  LOCATION = ul coc.
  JQ1529.5.O4Z46 2000.
 371. ZHONGHUA MINGUO QIAO WU TONG JI NIAN BAO.
  Taibei : Qiao wu wei yuan hui,
  中華民國僑務統計年報.
  臺北 : 僑務委員會,
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Z5626 2001.
 372. ZHONGHUA MINGUO SHI GANG / ZHANG QIYUN.
  Zhang, Qiyun.
  Taibei : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui.
  張其昀.
  中華民國史綱 / 張其昀.
  臺北 : 中華文化出版事業委員會, 民國43- {1954-
  LOCATION = ul coc.
  DS774.C36 v.2.
 373. ZHONGHUA MINGUO XUN ZHANG TU SHUO / ZONG TONG FU DI 3 JU BIAN.
  China (Republic : 1949-). Zong tong fu. Di 3 ju.
  [Taibei : Zong tong fu di 3 ju], Minguo 72 [1983].
  Xiu ding zai ban.
  中國 (民國 : 1949-). 總統府. 第三局.
  中華民國勳章圖說 / 總統府第三局編.
  [臺北 : 總統府第三局], 民國72[1983].
  修訂再版.
  LOCATION = ul coc.
  CJ6392.C5 1983.
 374. ZHONGHUA MINGUO YU DONG NAN YA GE GUO WAI JIAO GUAN XI SHI : 1912-2000 / CHEN HONGYU ZHU ; GUO LI BIAN YI GUAN ZHU BIAN.
  Chen, Hongyu.
  Taibei Shi : Ding wen shu ju gu fen you xian gong si, Minguo 93 [2004].
  陳鴻瑜.
  中華民國與東南亞各國外交關係史 : 1912-2000 / 陳鴻瑜著 ; 國立編譯館主編.
  臺北市 : 鼎文書局股份有限公司, 民國93 [2004].
  LOCATION = ul coc.
  DS740.63.C44 2004
 375. ZHONGHUA MINGUO ZHI JING JI JIAN SHE / [BIAN JI ZHE ZHONG YANG RI BAO SHE].
  中華民國之經濟建設 / [編輯者中央日報社].
  台北 : 中央日報社, 民國47 [1958].
  Taibei : Zhong yang ri bao she, Minguo 47 [1958].
  LOCATION = ul coc.
  HC430.5Z466 1958.
 376. ZHONGHUA QIAO JIE LIE ZHUAN / TAN SHICHENG ZHU BIAN.
  Beijing : Hai yang chu ban she, 1991-
  中華僑傑列傳 / 谈石城主编.
  北京 : 海洋出版社, 1991-
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C623 1991
 377. ZHONGHUA QIU SHI ZU PU YAN JIU ZONG HUI HUI KAN.
  Zhonghua Qiu shi zu pu yan jiu zong hui.
  中华丘氏族谱研究总会.
  中华丘氏族谱研究总会会刊.
  [石獅市?] : 中华丘氏族谱研究总会.
  [Shishi Shi?] : Zhonghua Qiu shi zu pu yan jiu zong hui.
  LOCATION = ul coc.
  CS2990.Z8Q456.
 378. ZHONGHUA QUAN GUO GUI GUO HUA QIAO LIAN HE HUI CHENG LI DA HUI TE KAN / ZHONGHUA QUAN GUO GUI GUO HUA QIAO LIAN HE HUI BIAN YIN.
  Zhonghua quan guo gui guo Hua qiao lian he hui.
  中華全國歸國華僑聯合會成立大會特刊 / 中華全國歸國華僑聯合會編印.
  [北京?] : 該會, [1956].
  [Beijing?] : Gai hui, [1956].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Z563 1956.
 379. ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO GUI QIAO QIAO JUAN QUAN YI BAO HU FA JIE SHUO.
  Hong Kong : Wen hua jiao yu chu ban she ; Beijing : Zhongguo Hua qiao chu ban gong si, 1990.
  中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法解說 / 全國人民 代表大會華僑委員會硏究室編寫.
  香港 : 文化教育出版社 ; 北京 : 中國華僑出版公司, 1990.
  LOCATION = ul coc.
  KNQ2440.C48 1990.
 380. ZHONGHUA WEN HUA FU XING YUN DONG LUN WEN JI.
  [Taibei] : Qiao wu wei yuan hui, Minguo 56 [1967].
  中華文化復興運動論文集.
  [臺北] : 僑務委員會, 民國56 [1967].
  LOCATION = ul coc.
  DS777.6.C448 1967.
 381. ZHONGSHAN QIAO KAN = ZHONGSHAN OVERSEAS EDITION.
  中山侨刊 = Zhongshan overseas edition.
  中山 : 中山僑刊社委員會, 1981-
  Zhongshan : Zhongshan qiao kan she wei yuan hui, 1981-
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.Z465Z46.
 382. ZHOU NANJING YOU HUA SHUO : HUA QIAO HUA REN YAN JIU JI LU / ZHOU NANJING ZHU SHU.
  Zhou, Nanjing.
  Xianggang : Xianggang she hui ke xue chu ban she you xian gong si, 2006.
  周南京.
  周南京有话说 : 华侨华人研究辑录 / 周南京著述.
  香港 : 香港社会科学出版社有限公司, 2006.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Z57 2006.
 383. ZHU CHAO YING YAN : 1978-1993 NIAN JIANGMEN WUYI QIAO WU GONG ZUO JI SHI / ZHU BIAN LIANG QINGZHAO.
  Guangzhou Shi : Guangdong ke ji chu ban she, 1999.
  筑巢迎燕 : 1978-1993年江门五邑侨务工作纪实 / 主编梁清兆.
  广州市 : 广东科技出版社, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  JV8709.Z6 J53 1999
 384. ZHU FAN ZHI ZHU BU / [ZHAO RUGUA YUAN ZHU ; XIADE (F. HIRTH), ROUKEYI (W. ROCKHILL) HE ZHU ; HAN ZHENHUA FAN YI BING BU ZHU].
  Han, Zhenhua.
  Xianggang : Xianggang da xue Ya zhou yan jiu zhong xin, 2000.
  韓振華.
  諸蕃志注補 / [趙汝适原著 ; 夏德(F. Hirth), 柔克義 (W. Rockhill)合注 ; 韓振華翻譯並補注].
  香港 : 香港大學亞洲硏究中心, 2000.
  LOCATION = ul coc.
  HF3835.Z483H36 2000.
 385. "ZHU HUA"—BEI FAN MAI HAI WAI DE FU NU / KE’ER HONGMING ZHU ; SUN GUOQUN, ZHAO ZONGPO YI; CHEN JIALIN, CHEN QIUFENG JIAO.
  Kani, Hiroaki, 1932-
  Kindai Chugoku no kuri to “choka”. Chinese.
  可兒弘明, 1932-
  近代中國の苦力と「豬花」. Chinese.
  “豬花”--被贩卖海外的妇女 / 可儿弘明著 ; 孙囯群, 赵宗颇译 ; 陈家麟, 陈秋峰校.
  [郑州市] : 河南人民出版社, 1990.
  [Zhengzhou shi] : Henan ren min chu ban she, 1990.
  LOCATION = ul coc.
  HN733.K3612.
 386. ZHU JUN WEN JI.
  Lin, Yuexiu.
  林月秀.
  竹君文集.
  [香港 : 出版者不詳], 1997.
  [Xianggang : Chu ban zhe bu xiang], 1997.
  LOCATION = ul coc.
  PL2878.N26A16 1997.
 387. ZHU JUN WEN JI. 2, XIANGJIANG GUO DU QING / [ZUO ZHE LIN YUEXIU].
  Lin, Yuexiu.
  林月秀.
  竹君文集. 2, 香江過渡情 / [作者林月秀].
  香港 : 三一設計製作, 1999.
  Xianggang : San yi she ji zhi zuo, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  PL2878.N26A16 1999.
 388. ZHU MU BA YUE JI / ZHANG GUOXING ZHU = EIGHT MONTHS BEHIND BAMBOO CURTAIN, BY CHANG KUO-SIN.
  Zhang, Guoxing, 1916-
  張國興, 1916-
  竹幕八月記 / 張國興著 = Eight months behind bamboo curtain, by Chang Kuo-sin.
  [新加坡] : 大光明出版社, [1950].
  [Xingjiapo] : Da guang ming chu ban she, [1950].
  LOCATION = ul coc.
  DS777.55.C374 1950b.
 389. ZHU XI YU QUANZHOU WEN HUA = ZHUXI YU QUANZHOU WENHUA / LIN ZHENLI ZHU.
  Lin, Zhenli, 1951-
  Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1999.
  林振礼, 1951-
  朱熹与泉州文化 = Zhuxi yu Quanzhou wenhua / 林振礼著.
  福州 : 福建人民出版社, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  B128.C54L69 1999.
 390. ZHU YAO GONG YE ZHI GONG ZI JIE GOU YU CHU KOU JIE GOU DE GUAN XI : MINGUO LIU SHI SAN NIAN ZHI MINGUO QI SHI SI NIAN ZHI ZAO YE ER SHI GE CHAN YE DE SHI ZHENG FEN XI / WU ZHONGJI.
  Wu, Zhongji.
  吳忠吉.
  主要工業之工資結構與出口結構的關係 : 民國六十三年至民國七十四年製造業 的實證分析 / 吳忠吉.
  臺北 : 中央研究院三民主義研究所, 民國76[1987].
  Taibei : Zhong yang yan jiu yuan San min zhu yi yan jiu suo.
  LOCATION = ul coc.
  HD5082.W78.
 391. ZHUAN BIAN ZHONG DE HUA REN JIA ZHI GUAN : JIAO YU, ZHENG ZHI YU SHE HUI JIE GOU ZHI HU DONG / ZHANG SHANNAN ZHU.
  Zhang, Shannan.
  張善楠.
  轉變中的華人價值觀 : 教育、政治與社會結構之互動 / 張善楠著.
  台北市 : 商鼎文化出版社, 2000.
  Taibei Shi : Shang ding wen hua chu ban she, 2000.
  LOCATIONS = ul coc.
  JQ1516.Z426 2000.
 392. ZHUANG SHIPING ZHUAN / LIAO QI ZHU.
  Liao, Qi.
  Beijing : Zhonghua gong shang lian he chu ban she, 2004.
  廖琪.
  庄世平传 / 廖琪著.
  北京 : 中华工商联合出版社, 2004.
  LOCATIONS = ul coc.
  HG1552.Z58L53 2004.
 393. ZHUANG XIN YI PIAN JUN SHI QING : DI WU CI QUAN GUO GUI QIAO, QIAO JUAN DAI BIAO DA HUI XIAN JIN MO FAN ZHUAN JI / ZHU TIANHUA ZHU BIAN ; ZHONGGUO QIAO LIAN WEN HUA GONG ZUO BU BIAN.
  Beijing : Zhongguo hua qiao chu ban she, 1995.
  壯心一片均是情 : 第五次全國歸僑‧僑眷代表大會先進模范專輯 / 朱添華主編 ; 中國僑聯文化工作部編.
  北京 : 中國華僑出版社, 1995.
  朱添華.
  中國僑聯文化工作部.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C595 1995.
 394. ZHUHAI = ZHU HAI.
  [Zhuhai Shi] : Guangdong Sheng Zhuhai Shi wen lian, 珠海 = Zhu Hai.
  [珠海市] : 广东省珠海市文联,
  LOCATION = ul hks.
  DS797.32.Z468Z46.
 395. ZHUHAI TE QU DE TOU ZI HUAN JING YU FA ZHAN QIAN JING / CAI RENQUN.
  Cai, Renqun.
  Hong Kong : Centre for Contemporary Asian Studies, The Chinese University of Hong Kong, 1987.
  Working paper (Centre for Contemporary Asian Studies) ; no. 17.
  蔡人群.
  珠海特區的投資環境與發展前景 / 蔡人群.
  LOCATION = ul coc.
  HG5790.C53T75.
 396. ZHUHAI XIANG YIN = ZHUHAI NEWS.
  Zhuhai Shi : Zhuhai xiang yin bian ji bu, 1984- 珠海鄉音 = Zhuhai news.
  珠海市 : 珠海鄉音編輯部, 1984-
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.Z468Z485.
 397. ZI XUN SHE HUI YAN JIU. 9 / NAN HUA DA XUE SHE HUI XUE YAN JIU SUO, TAIWAN ZI XUN SHE HUI YAN JIU XUE HUI BIAN.
  [Jiayi Xian : Nan hua da xue she hui xue yan jiu suo], 2005.
  資訊社會硏究. 9 / 南華大學社會學硏究所, 台灣資訊 社會研究學會編.
  [嘉義縣 : 南華大學社會學硏究所], 2005.
  網路虛擬社群之研究先驅--Barry Wellman / 黃心怡, 蘇健華 整理 -- 數位落差再定義與衡量指標之研究 / 李孟壕, 曾淑芬 -- 線上購物經營者與消費者在網站信任方面認知落差之 探討 / 邱顯貴, 楊亨利 -- 從網際網路看客家社群的想像建 構 / 王雯君 -- 資訊社會的傳播權 / 賴祥蔚 -- A high-tech illusion or a solution? American political scientists' perspectives on e-democracy /Liu, Cheng-shan -- The diminishing public domain with regard to the copyright in the digital age / Chiang, Yachi -- 資訊時代的媒介、 速度與愛情 / 曹家榮 -- 家庭內兩性數位機會、電腦態度與 網路使用行為初探 / 陳碧姬, 吳宜鮮 -- 依戀型態對網路他人 信任感與網路自我確定度之影響 / 吳佳煇, 林以正 -- The Chinese overseas organizations on the internet, with a note on the socio-cultural phenomena beyond the webscape / Chiu, Ann Shu-ju -- What influences online STDs and HIV/AIDS information seeking among young people? Learning a lesson from American studies / Lu, Hung-Yi.
  Title in English : Journal of cyber culture and information society. 9.
  LOCATION = ul coc.
  HM1206.Z528 2005.
 398. ZI YANG YUE KAN = ZHI YANE [I.E. YANG] MONTHLY.
  Taishan : Zi yang yue kan she,
  紫陽月刊 = Zhi Yane [i.e. Yang] monthly.
  台山 : 紫陽月刊社,
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.T357Z5.
 399. ZI YOU XIAN ZHENG YU MIN ZHU ZHUAN XING / ZHOU YANGSHAN ZHU.
  Zhou, Yangshan.
  Taibei shi : Dong da tu shu gu fen you xian gong si : Zong jing xiao San min shu ju, Minguo 82 [1993].
  周陽山.
  自由憲政與民主轉型 / 周陽山著.
  臺北市 : 東大圖書股份有限公司 : 總經銷三民書局, 民國 82 [1993].
  LOCATION = ul coc.
  DS799.83.Z534 1993.
 400. ZI YOU YU QUAN WEI / ZHOU YANGSHAN ZHU.
  Zhou, Yangshan.
  Taibei shi : San min shu ju, min guo 79 [1990].
  周陽山.
  自由與權威 / 周陽山著.
  臺北市 : 三民書局, 民國79[1990].
  LOCATION = ul coc.
  JC423.C564 1990.
 401. ZI ZAI XUAN WEN JI / YE JIAWEI ZHU.
  Ye, Jiawei.
  [Xianggang] : Ye Jiawei, 2003.
  葉嘉煒.
  自在軒文集 / 葉嘉煒著.
  [香港] : 葉嘉煒, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  AC150.Y432 2003.
 402. ZONG HENG = HORIZON MAGAZINE.
  Xianggang : Da long (Xianggang) you xian gong si, 1997-
  縱橫 = Horizon magazine.
  香港 : 達隆(香港)有限公司, 1997-
  LOCATION = ul coc.
  DS732.T78.
 403. ZOU JIN KEJIA SHE HUI : TIAN YE KAO CHA, WEN HUA YAN JIU / HUANG XIANQIANG ZHU BIAN.
  Singapore : Xinjiapo guo li da xue zhong wen xi : Xinjiapo Cha yang (Dabu) hui guan ke jia wen hua yan jiu shi : Ba fang wen hua chuang zuo shi, 2012.
  走进客家社会 : 田野考察、文化研究 / 黄贤强主编.
  Singapore : 新加坡国立大学中文系 : 新加坡茶阳(大埔)会馆客家文化研究室 : 八方文化创作室, 2012.
  LOCATION = ul coc.
  DS731.H3 Z68 2012
 404. ZOU XIANG 21 SHI JI DE SHI JIE HUA WEN WEN XUE : DI JIU JIE SHI JIE HUA WEN WEN XUE GUO JI YAN TAO HUI WEN XUAN / ZHONGGUO SHE HUI KE XUE YUAN WEN XUE YAN JIU SUO BIAN.
  Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1999.
  走向21世纪的世界华文文学 : 第九届世界华文文学囯际硏讨会文选 / 中囯社会科学院文学硏究所编.
  北京 : 中囯社会科学出版社, 1999.
  LOCATION = ul coc., na.
  PL2262.2 .T768 1999
 405. ZOU XIANG HAI YANG DE ZHONGGUO REN : ZHENG HE XIA XI YANG 590 ZHOU NIAN GUO JI XUE SHU YAN TAO HUI LUN WEN JI / NANJING ZHENG HE YAN JIU HUI BIAN.
  Zheng He xia Xi yang 590 zhou nian guo ji xue shu yan tao hui (1995 : Nanjing, Jiangsu Sheng, China).
  郑和下西洋590周年囯际学朮硏讨会 (1995: 南京, 江蘇省, 中國).
  走向海洋的中囯人 : 郑和下西洋590周年囯际学朮硏讨会论文集 / 南京郑和硏究会编.
  北京 : 海潮出版社 : 新华书店经销, 1996.
  Beijing : Hai chao chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1996.
  LOCATION = ul coc.
  DS753.6.C48C4914 1996.
 406. ZOU XIANG XIN SHI JI : DI LIU JIE SHI JIE HUA WEN WEN XUE GUO JI YAN TAO HUI LUN WEN JI / ZHU BIAN GONG ZHONG, JIANG BING.
  Shi jie hua wen wen xue guo ji yan tao hui (6th : 1993 : Lushan, China).
  Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1994.
  世界华文文学国际研讨会 (第六届 : 1993: 庐山, 中国).
  走向新世纪 : 第六屆世界华文文学囯际硏讨会论文集 / 主编公仲, 江冰.
  北京 : 人民文学出版社, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  PL2303.S5 1994.
 407. ZU GUO XING / BIAN ZHU ZHE CHEN LICHUAN.
  Chen, Lichuan.
  陳禮傳.
  祖國行 / 編著者陳禮傳.
  香港 : 香港正風教育出版社, 1982.
  Xianggang : Xianggang zheng feng jiao yu chu ban she, 1982.
  LOCATION = ul coc.
  ND1457.C56C435 1982.
 408. ZU GUO YU HUA QIAO / SITU MEITANG ; [SITU BINGHE BIAN JI].
  Situ, Meitang, 1868-1955.
  Xianggang, Wen hui pao, 1956.
  司徒美堂, 1868-1955.
  香港 : 文匯報, 1956.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .S65 1956 v.1
 409. ZU GUO YU HUA QIAO [MICROFORM] / SITU BINGHE BIAN JI.
  Situ, Meitang, 1868-1955.
  Xianggang : Wen hui bao, 1956.
  司徒美堂, 1868-1955.
  祖國與華僑 [顯微資料] / 司徒丙鶴編輯.
  香港 : 文匯報, 1956.
  顯微影片本. 香港 : 友聯研究所, 197-.
  1 reel ; 35 mm.
  與下列同卷 : 僑鄉紀事.
  司徒丙鶴, 1916-
  LOCATION = uccmf.
  mic 381.
 410. ZU GUO YU QIAO XIN : JI NIAN XIAN ZONG TONG JIANG GONG BAI NIAN DAN CHEN / HUA QIAO TONG XUN SHE BIAN.
  [Taibei] : Qiao wu wei yuan hui, Min guo 75 [1986].
  祖國與僑心: 紀念先總統蔣公百年誕辰 / 華僑通訊社編.
  [臺北] : 僑務委員會, 民國75 [1986].
  中英對照.
  英文書名: A collection of articles in momory of late president Chiang Kai-shek's.
  蔣介石, 1887-1975.
  華僑通訊社.
  LOCATION = ul coc.
  DS799.24.T78.
 411. ZU PU HE HAI WAI HUA REN YAN JIU / ZHU BIAN JI BAOKUN, CUI GUIQIANG, ZHUANG GUOTU = GENEALOGIES AND CHINESE MIGRATION STUDIES / EDITORS KEE POOKONG, CHAI KWAI KEONG, ZHUANG GUOTU.
  Xiamen : Xiamen da xue dong nan Ya yan jiu zhong xin, 2002.
  族谱和海外华人硏究 / 主编纪宝坤, 崔贵强, 庄囯土 = Genealogies and Chinese migration studies / editors Kee Pookong, Chai Kwai Keong, Zhuang Guotu.
  新加坡 : 新加坡华裔馆 ; 厦门 : 厦门大学东南亚硏究中心, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  CS14.Z82 2002.
 412. ZUI XIN HUA QIAO HUI GUO ZHI NAN / ZUO MING BIAN.
  Zuo, Ming.
  左明.
  最新華僑回國指南 / 左明編.
  [香港] : 星光出版社, 1956.
  [Xianggang] : Xing guang chu ban she, 1956.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Z86 1956.
 413. ZUO RI ZHI HE = RIVER OF YESTERDAY / LI LI.
  Li, Li, 1948-
  Xinbei Shi : INK yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban you xian gong si, 2011.
  李黎, 1948-
  昨日之河 = River of yesterday / 李黎.
  新北市 : INK印刻文學生活雜誌出版有限公司, 2011.
  LOCATION = ul coc.
  PL2877.L49 Z46 2011
 414. ZUO RU YOU JIA / DING YANMO BIAN ZHU.
  Ding, Yanmo.
  Guangzhou Shi : Guangdong jing ji chu ban she, 2001.
  丁言模.
  左儒右贾 / 丁言模编著.
  广州市 : 广东经济出版社, 2001.
  LOCATION = ul coc.
  HF3839.A5D56 2001.
 415. ZUO YAN YOU YAN KAN HUA REN = A DIFFERENT CHINESE / [ZUO ZHE FU CEQIN].
  Fu, Ceqin, 1955-
  Kuala Lumpur : Da zhong ke ji chu ban you xian gong si, 2004.
  Di 2 ban.
  符策勤, 1955-
  左眼右眼看华人 = A different Chinese / [作者符策勤].
  Kuala Lumpur : 大众科技出版有限公司, 2004.
  第2版.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.F75 2004.

回選覽頁    大學圖書館    香港中文大學
List created on: MAR 09, 2015