Chinese Overseas Collection

中文大學圖書館館藏 CUHK Library Collection

Collection on "overseas Chinese studies"
Subject Area - Chinese in Foreign countries

回選覽頁

A-G

 

H-P

 

Q-W

 

X-Z

TITLE   listing in Alphabetical order [ Total : 2199 ]:

Q-W

 1. QI LU XIANG QING.
  Jinan Shi : "Qi Lu xiang qing" bian ji bu, 1984-
  齊魯鄉情.
  济南市 : 《齐鲁乡情》编辑部, 1984-
  LOCATION = ul coc.
  DS793.S4Q54
 2. QI SHI ER LIE SHI ZHONG DE HUA QIAO.
  Xianggang : Hai chao chu ban she, [195-].
  七十二烈士中的華僑.
  香港 : 海潮出版社, [195-].
  華僑青年叢書.
  LOCATION = ul coc.
  DS763.A2C52
 3. QIAN SHOU ER SHI ZAI, YONG YUN JIN SHAN QING : CHAOZHOU JIN SHAN ZHONG XUE GUANGZHOU XIAO YOU HUI CHENG LI 20 ZHOU NIAN QING DIAN JI "GAN DONG, GAN EN" DA XING ZHU TI HUO DONG TE KAN.
  Guangzhou : Chaozhou Jin zhong Guangzhou xiao you hui, 2008.
  牵手二十载, 永运金山情 : 潮州金山中学广州校友会成立20周年庆典暨"感动・感恩"大型主题活动特刊.
  广州 : 潮州金中广州校友会, 2008.
  书名据封面.
  "二00八年一月"
  LOCATION = cc.
  LOCATION = ul coc.
  LG52.C44 Q53 2008
 4. QIAN XI, JIA XIANG YU REN TONG : WEN HUA BI JIAO SHI YE XIA DE HAI WAI HUA REN YAN JIU / CHEN ZHIMING ZHU ; DUAN YING, WU DA YI.
  Tan, Chee Beng.
  迁徙、家乡与认同 : 文化比较视野下的海外华人研究 / 陈志明著 ; 段颖, 巫达译.
  Beijing : Shang wu yin shu guan, 2012.
  北京 : 商务印书馆, 2012.
  LOCATION = ul coc.
  DS539.C5 T3612 2012
 5. QIAN YING ZHI MIN DI DUI DAI YINGGUO DE ZHENG CE : DONG NAN YA GUO JIA DE LI SHI JING YAN DUI XIANGGANG QIAN TU WEN TI DE QI SHI.
  前英殖民地對待英國的政策 : 東南亞國家的歷史經驗對香港前途問題的啟示.
  [香港?] : 經緯顧問研究有限公司, [19--].
  [Xianggang?] : Jing wei gu wen yan jiu you xian gong si, [19--].
  LOCATION = ul coc.
  DS525.9.G7Q53
 6. QIANG TAN FUZHOU / WAN HU ZHU.
  Wan, Hu, 1955-
  Xianggang : Gao lin guo ji chu ban you xian gong si, 2003.
  萬瑚, 1955-
  搶灘福州 / 萬瑚著.
  香港 : 高霖國際出版有限公司, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  HC428.F895W36 2003
 7. QIAO BAO DE DONG XIANG YU LU XIANG / [ZHENG YANFEN LUN] ;
  BIAN JI ZHE HAI WAI CHU BAN SHE.
  Zheng, Yanfen, 1902-
  Taibei : Hai wai chu ban she, min guo 41 [1952].
  鄭彥棻, 1902-
  僑胞的動向與路向 / [鄭彥棻論] ; 編輯者 海外出版社.
  臺北 : 海外出版社, 民國41[1952].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C5145
 8. QIAO BAO JIAO YU / [XING ZHENG YUAN XIN WEN JI BIAN].
  [Nanjing : Xing zheng yuan xin wen ju], Minguo 36 [1947].
  僑胞教育 / [行政院新聞局編].
  [南京 : 行政院新聞局], 民國36 [1947].
  LOCATION = ul coc.
  LC3057.Q5 1947
 9. QIAO BAO YING RU HE FAN GONG / LI PUSHENG ZHU.
  Li, Pusheng, 1896-
  [Taibei Shi : Hai wai chu ban she yin xing], Minguo 41 [1952].
  李樸生, 1896-
  僑胞應如何反共 / 李樸生著.
  [臺北市 : 海外出版社印行], 民國41 [1952].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.L459 1952
 10. QIAO CUN SUANLING DE BIAN QIAN = CHANGE IN SUANLING : VILLAGE HABITATING RETURNED OVERSEAS CHINESE / YU BEIHONG ... [ET AL.] ZHU.
  Yu, Beihong.
  Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2009.
  郁贝红.
  侨村蒜岭的变迁 / 郁贝红 ... [et al.]著.
  北京 : 社会科学文献出版社, 2009.
  LOCATION = ul coc.
  HN740.S83 Y823 2009
 11. QIAO DAO CONG NAN = HONG KONG RESIDENT’S DIRECOTRY / GANG JIU YOU CHAI FU LI HUI BIAN JI. Gang Jiu you chai fu li hui.
  Xianggang : Gang Jiu you chai fu li hui, 1951 (Cheng dai yin wu ju).
  Postmen Welfare Association (Hong Kong).
  港九郵差福利會.
  僑島叢南 = Hong Kong resident's directory / 港九 郵差福利會編輯.
  香港 : 港九郵差福利會, 1951 (誠泰印務局).
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H73C47
 12. QIAO GANG CHAO SHAN WEN JIAO LIAN YI HUI HUI KAN = YEAR BOOK OF THE CULTURAL AND EDUCATIONAL ASSOCIATION OF CHIU-CHOW AND SWATOW RESIDENTS, HONG KONG.
  Hong Kong : Qiao Gang Chao Shan wen jiao
  lian yi hui, [195-?-
  僑港潮汕文敎聯誼會會刊 = Year book of the cultural and educational association of Chiu-chow and Swatow residents, Hong Kong.
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H7C53
 13. QIAO GANG LAN ZHEN TONG XIANG HUI CHENG LI LIU SHI ZHOU NIAN JI NIAN ZHUAN KAN / [QIAO GANG LAN ZHEN TONG XIANG HUI CHENG LI LIU SHI ZHOU NIAN JI NIAN ZHUAN KAN BIAN JI WEI YUAN HUI].
  Xianggang : Qiao Gang lan zhen tong xiang hui, 1981.
  Association of Siulamese in Hong Kong 60th Anniversary 1921-1981.
  僑港欖鎮同鄉會成立六十周年紀念專刊 / [僑港欖鎮同鄉會成立 六十周年紀念專刊編輯委員會].
  香港 : 僑港欖鎮同鄉會, 1981.
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H7C533 1981
 14. QIAO GANG XINHUI SHANG HUI BA SHI ZHOU NIAN JI NIAN TE KAN.
  Qiao Gang Xinhui shang hui.
  Xianggang : Qiao Gang Xinhui shang hui, 1989.
  僑港新會商會.
  僑港新會商會八十週年紀念特刊.
  香港 : 僑港新會商會, 1989.
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H7Q53 1989
 15. QIAO GANG XINHUI SHANG HUI HUI KAN.
  Qiao Gang Xinhui shang hui.
  Xianggang : Qiao Gang Xinhui shang hui.
  僑港新會商會.
  僑港新會商會會刊.
  香港 : 僑港新會商會.
  LOCATION = ul coc.
  HF331.H6Q53 2004
 16. QIAO JIAO SHUANG ZHOU KAN [ELECTRONIC RESOURCE].
  Taibei : Zhonghua Minguo qiao wu wei yuan hui fa xing,
  v.1. Di 347 qi- di 382 qi (1999 nian 7 yue 1 ri-2000 nian 12 yue 16 ri) – v.2. Di 383 qi- di 406 qi (2001 nian 1 yue 1 ri-2001 nian 12 yue 31 ri).
  僑敎雙週刊 [電子資源].
  臺北 : 中華民國僑務委員會發行,
  v.1. 第347期-第382期(1999年7月1日-2000年
  12月16日) – v.2. 第383期-第406期(2001年1月 1日-2001年12月31日).
  LOCATION = ul coc.
  LC3051.Q43
 17. QIAO KAN WEN ZHAI = OVERSEAS MAGAZINES' DIGEST. Taishan Xian : Qiao kan wen zhai she, 1990-
  僑刊文摘 = Overseas magazines' digest.
  台山县 : 僑刊文摘社, 1990-
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.T357Q536 no.6
 18. QIAO LI ZI YUAN XIN YOU SHI YU GUANGDONG ZHUAN XING FA ZHAN : 2011 GUANGDONG HAI WAI QIAO WU ZI YUAN DIAO YAN BAO GAO / [BIAN ZHE GUANGDONG SHENG QIAO BAN].
  Hong Kong : Zhongguo ping lun xue shu chu ban she you xian gong si, 2012.
  广东省(中国). 侨务办公室.
  侨力资源新优势与广东转型发展 : 2011广东海外侨务资源调研报告 / [编者广东省侨办].
  Hong Kong : 中国评论学术出版社有限公司, 2012.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .Q425 2012
 19. QIAO LIAN SAN JIE ER CI LI SHI HUI YI / HUA QIAO JIU GUO LIAN HE ZONG HUI BIAN YIN.
  Hua qiao jiu guo lian he zong hui. Li shi hui yi (3rd, 2nd session : 1966 : Taipei, Taiwan).
  Taibei Shi : Qiao lian chu ban she, Minguo 55 [1966].
  華僑救國聯合總會. 理事會議 (第3屆, 第2次 : 1966 : 臺北, 臺灣).
  僑聯三屆二次理事會議 / 華僑救國聯合總會編印.
  台北市 : 僑聯出版社, 民國55 [1966].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.H78835 1966a
 20. QIAO LIAN ER JIE SAN CI LI SHI HUI YI / HUA QIAO JIU GUO LIAN HE ZONG HUI BIAN YIN ; [BIAN ZHE LIAN QIAO].
  Hua qiao jiu guo lian he zong hui. Li shi hui yi (2nd, 3rd session : 1963 : Taipei, Taiwan).
  Taibei Shi : Qiao lian chu ban she, Minguo 52 [1963].
  華僑救國聯合總會. 理事會議 (第2屆, 第3次 : 1963 : 臺北, 臺灣).
  僑聯二屆三次理事會議 / 華僑救國聯合總會編印 ; [編著連喬].
  台北市 : 僑聯出版社, 民國52 [1963].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.H78835 1963b
 21. QIAO LIAN SAN SHI NIAN / [ZHONGHUA QUAN GUO GUO HUO HUA QIAO LIAN HE HUI].
  Beijing : Zhonghua quan guo gui guo Hhua qiao lian he hui, 1986.
  侨联三十年 / [中华全囯归囯华侨联合会].
  北京 : 中华全囯归囯华侨联合会, 1986.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Q43 1986
 22. QIAO MIN HAN XIAO GAI KUANG / QIAO WU WEI YUAN HUI QIAO MIN JIAO YU HAN SHOU XUE XIAO BIAN YIN.
  China. Qiao wu wei yuan hui. Qiao min jiao yu han shou xue xiao.
  Taibei Shi : Qiao wu wei yuan hui qiao min jiao yu han shou xue xiao, Minguo 47 [1958].
  中國. 僑務委員會. 僑民教育函授學校.
  僑民函校槪況 / 僑務委員會僑民教育函授學校編印.
  臺北市 : 僑務委員會僑民教育函授學校, 民國47 [1958].
  LOCATION = ul coc.
  LC6089.T35Q53 1958
 23. QIAO MIN JIAO YU XUE SHU JIANG ZUO / [JIAO YU BU QIAO MIN JIAO YU WEI YUAN HUI BIAN YIN].
  Taibei Shi : Jiao yu bu qiao min jiao yu wei yuan hui, Min guo 88 [1999].
  僑民教育學術講座 / [教育部僑民教育委員會編印].
  台北市 : 教育部僑民教育委員會, 民國88 [1999].
  教育部僑民教育委員會(中國).
  LOCATION = cc.
  LA1138.7.Q528 1999
 24. QIAO MIN JIAO YU YAN JIU LUN WEN JI / XIA CHENGHUA ZHU BIAN.
  Xinzhu Shi : Xuanzang da xue hai wai Hua ren yan jiu zhong xin, Minguo 94 [2005].
  僑民教育研究論文集 / 夏誠華主編.
  新竹市 : 玄奘大學海外華人研究中心, 民國94 [2005].
  LOCATION = ul coc.
  LC3057.Q535 2005
 25. QIAO PI LI HUA / SHEN JIANHUA, XU MINGWEN ZHU.
  Shen, Jianhua, 1953-.
  [Xianggang] : Zhongguo you shi chu ban she, 2010.
  沈建华, 1953-.
  侨批例话 / 沈建华, 徐名文著.
  [香港] : 中国邮史出版社, 2010.
  LOCATION = ul coc.
  HG3978 .S547 2010
 26. QIAO PI WEN HUA / CHAO SHAN LI SHI WEN HUA YAN JIU ZHONG XIN BIAN.
  [Shantou Shi : Chao Shan li shi wen hua yan jiu zhong xin], 2005-
  僑批文化 / 潮汕历史文化研究中心編.
  [汕头市 : 潮汕历史文化研究中心], 2005-
  LOCATION = ul coc.
  HG5782.Q537
 27. QIAO SHENG = QIAOSHENG.
  Meixian Shi : Meixian Shi "Qiao sheng" za zhi she, 1951-
  侨聲 = Qiaosheng.
  梅县市 : 梅县市"侨声"杂志社, 1951-
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.M552Q53 1985-1991
 28. QIAO SHENG HUI GUO SHENG XUE GAI KUANG / [ZHOU LUQIAO ZHUAN].
  Zhou, Luqiao.
  Taibei : Qiao wu wei yuan hui yan jiu fa zhan kao he chu, Min guo 61 [1972].
  周陸僑.
  僑生回國升學槪況 / [周陸僑撰].
  臺北市 : 僑務委員會硏究發展考核處, 民國61 [1972].
  LOCATION = ul coc.
  L572.T3C46
 29. QIAO SHENG JIAO YU / [JIAO YU BU QIAO MIN JIAO YU WEI YUAN HUI BIAN].
  Taibei Shi : Jiao yu bu qiao min jiao yu wei yuan hui, Min guo 88 [1999].
  僑生教育 / [教育部僑民教育委員會編].
  台北市 : 教育部僑民教育委員會, 民國88 [1999].
  教育部僑民教育委員會(中國).
  LOCATION = cc.
  LA1138.7.Q53 1999
 30. QIAO SHENG ZHENG WEN XUAN JI / [BIAN JI ZHE ZHONGGUO QIAO ZHENG XUE HUI].
  Taibei : Hai wai chu ban she, Minguo 46 [1957]-
  僑生徵文選輯 / [編輯者中國僑政學會].
  臺北 : 海外出版社, 民國46 [1957]-
  LOCATION = ul coc.
  AC149.Q52 1957
 31. QIAO SHI XUE BAO = JOURNAL OF OVERSEAS CHINESE HISTORY.
  Guangzhou : Guangdong Hua qiao li shi xue hui, 1985-
  僑史學報 = Journal of overseas Chinese history.
  广州 : 广东华侨历史学会, 1985-
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Q44
 32. QIAO WAI TOU ZI SHI YE YING YUN ZHUANG KUANG DIAO CHA JI DUI WO GUO JING JI FA ZHAN GONG XIAN FEN XI BAO GAO.
  Taibei Shi : Jing ji bu tou zi shen yi wei yuan hui,
  僑外投資事業營運狀況調查及對我國經濟發展貢獻分析報告.
  台北市 : 經濟部投資審議委員會,
  LOCATION = ul coc.
  HG5796.Q53 1993
 33. QIAO WU BAO. [MICROFORM].
  Beijing : Qiao wu bao she.
  僑務報 [顯微資料].
  北京 : 僑務報社.
  雙月刊, 1960-
  月刊, 1955-1960.
  創刊號- 1956年10月-
  LOCATION = uccmf.
  mic 72
 34. QIAO WU BAO.
  [Beijing] : Qiao wu bao she.
  僑務報.
  [北京] : 僑務報社.
  Began with: 創刊號-總77期 (1956年10月).
  Description based on: 1964年第1期; title from cover.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C519
 35. QIAO WU BAO [MICROFORM] = QIAOWU BAO.
  Hong Kong : You lian yan jiu suo, 1978.
  僑務報.
  月刊.
  月刊 1956-160年6月, 1966年4月- ; 雙月刊 1960年8月-1966年2月.
  顯微影片本. 原出版為: 北京僑務報社, 1956-
  創刊號(1956年)10月-
  僑務報 [顯微資料] = Qiaowu bao.
  香港 : 友聯研究所, 1978.
  LOCATION = uccmf.
  mic 1381
 36. QIAO WU FA GUI / QIAO WU WEI YUAN HUI BIAN.
  China (Republic : 1949- ).
  Taibei : Qiao wu wei yuan hui, Min guo 57 [1968].
  中國(民國 : 1949- ).
  僑務法規 / 僑務委員會編.
  台北 : 僑務委員會, 民國57 [1968].
  中國(民國 : 1949- ). 僑務委員會.
  LOCATION = ul coc.
  KNP245.C5A3 1968
 37. QIAO WU FA GUI HUI BIAN. DI 1 JI / BIAN JI ZHE HUA QIAO WEN TI YAN JIU HUI.
  Beijing : Lian he chu ban she, 1951.
  僑務法規彙編. 第一輯 / 編輯者華僑問題研究會.
  北京 : 聯合出版社, 1951.
  書名據版權頁.
  LOCATION = ul coc.
  KNQ2450.C5C53 1951
 38. QIAO WU WEN TI DE XIN REN SHI / CHENG YANFEN ZHU.
  Zheng, Yanfen, 1902-
  Taibei : Hai wai chu ban she, min guo 42 [1953].
  鄭彥棻, 1902-
  僑務問題的新認識 / 鄭彥棻著.
  臺北 : 海外出版社, 民國42[1953].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C515 1953
 39. QIAO WU WEN TI DE XIN REN SHI / CHENG YANFEN ZHU.
  Zheng, Yanfen, 1902-
  Taibei : Hai wai chu ban she, min guo 44 [1955].
  鄭彥棻, 1902-
  僑務問題的新認識 / 鄭彥棻著.
  增訂本.
  臺北 : 海外出版社, 民國44[1955].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C515
 40. QIAO WU WU SHI NIAN : ZHONGHUA MINGUO 71 NIAN 4 YUE QIAO WU WEI YUAN HUI ZHENG LI WU SHI ZHOU NIAN JI NIAN / QIAO WU WEI YUAN HUI BIAN YIN.
  China (Republic : 1949-). Qiao Wu Wei Yuan Hui.
  [Taipei] : Qiao wu wei yuan hui, [1982?].
  中國 (民國 : 1949-). 僑務委員會.
  僑務五十年 : 中華民國七十一年四月僑務委員會成立五十 周年紀念 / 僑務委員會編印.
  [Taipei] : 僑務委員會, [1982?].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C5345 1982
 41. QIAO WU XING ZHENG YU QIAO WU FA GUI.
  Shen, Jianzhong, 1960-
  Taibei : Qian hua tu shu chu ban shi ye you xian gong si, 1993.
  沈建中, 1960-
  僑務行政與僑務法規 / [沈建中編著].
  第2版.
  臺北 : 千華圖書出版事業有限公司, 1993.
  高普特考公務員升等考用書 ; 83.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.S48 1993
 42. QIAO WU YU WAI JIAO GUAN XI YAN JIU : ZHONGGUO FANG QI "SHUANG CHONG GUO JI" DE HUI GU YU FAN SI / CHENG XI ZHU.
  Cheng, Xi.
  Beijing Shi : Zhongguo Hua qiao chu ban she, 2005.
  程希.
  侨务与外交关系研究 : 中国放弃"双重国籍"的回顾与反思 / 程希著.
  北京市 : 中国华侨出版社, 2005.
  LOCATION = ul coc.
  JQ1517.A2C58 2005
 43. QIAO WU YUE BAO.
  Taibei : Qiao wu yue bao she.
  僑務月報.
  第1期(民國41[1952]年6月)-第264期(民國63[1974]年8月).
  第1-100期由僑務委員會出版.
  與《四海文淵》及《函校通訊》合併為《四海之友》.
  中國. 僑務委員會.
  臺北 : 僑務月報社.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C524
 44. QIAO WU ZHENG CE WEN JI / QIAO WU BAO SHE BIAN.
  Qiao wu bao she.
  Beijing : Ren min chu ban she, 1957.
  僑務報社.
  僑務政策文集 / 僑務報社編.
  北京 : 人民出版社, 1957.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C52
 45. QIAO WU ZHENG CE WEN JI [MICROFORM] / QIAO WU BAO SHE.
  Qiao wu bao she.
  Beijing : Ren min chu ban she, 1957.
  僑務報社.
  僑務政策文集 [顯微資料] / 僑務報社.
  北京 : 人民出版社, 1957.
  顯微影片本. 香港 : 友聯研究所, 197-. 1 reel ; 35 mm.
  與下列同卷 : 僑鄉紀事.
  LOCATION = uccmf.
  mic 381
 46. QIAO WU ZHENG CE WEN JI / QIAO WU BAO SHE BIAN.
  Qiao wu bao she.
  Beijing : Ren min chu ban she, 1957.
  僑務報社.
  僑務政策文集 / 僑務報社編.
  北京 : 人民出版社, 1957.
  LOCATION = uccmf.
  mic 381
 47. QIAO WU ZHI / ZHU BIAN XIE SIJIAN ; FENGKAI XIAN REN MIN ZHENG FU QIAO WU BAN GONG SHI BIAN.
  [Fengkai Xian : Fengkai xian ren min zheng fu qiao wu ban gong shi, 1988?].
  僑務報社.
  侨务志 / 主编谢四建 ; 封开县人民政府侨务办公室编.
  [封开县 : 封开县人民政府侨务办公室, 1988].
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.F462Q53 1988
 48. QIAO WU ZHI JIAN TAO YU ZHAN WANG : FU MEIGUO HUA QIAO GAI KUANG / LI PUSHENG JIANG.
  [Taiwan? : chu ban zhe bu xiang, 19--].
  僑務報社.
  僑務之檢討與展望 : 附美國華僑槪况 / 李樸生講.
  [台灣? : 出版者不詳, 19--].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.L4594
 49. QIAO XIANG FENG QING / FENG HUAQUAN.
  Feng, Huaquan.
  [Zhongguo? : chu ban zhe bu xiang], 1987.
  冯华权.
  侨乡风情 / 冯华权.
  [中囯? : 出版者不詳], 1987.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.F4 1987
 50. QIAO XIANG MENG : HUA QIAO TI CAI ZHONG, CHANG PIAN XIAO SHUO JI / HAN MENG ZHU ; SHANTOU GUI QIAO ZUO JIA LIAN YI HUI BIAN.
  Han, Meng.
  Shantou : Shantou gui qiao zuo jia lian yi hui, 1991.
  韓萌.
  侨乡梦 : 华侨题材中、长篇小说集 / 韓萌著 ; 汕头归侨作家联谊会编.
  汕头 : 汕头归侨作家联谊会, 1991.
  LOCATION = ul coc.
  PL2861.A458Q53 1991
 51. QIAO XIANG MING CI / [ZHU BIAN LIN YONGCHUAN ; ZHU BIAN DAN WEI ZHONGGUO XIN WEN SHE QUANZHOU ZHI SHE].
  [Xianggang] : Xianggang Zhongguo xin wen chu ban she, [2001?].
  僑鄉名祠 / [主編林永傳 ; 主編單位中國新聞社泉州支社].
  [香港] : 香港中囯新闻出版社, [2001?].
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.Q833Q53 2001
 52. QIAO XIANG MO SHI YU ZHONGGUO DAO LU = QIAOXIANG MODELS AND DEVELOPING ROAD IN CHINA / SHEN WEIHONG ZHU.
  Shen, Weihong, 1968-
  Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2009.
  沈卫红, 1968-
  侨乡模式与中国道路 = Qiaoxiang models and developing road in China / 沈卫红著.
  北京市 : 社会科学文献出版社, 2009.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .S485 2009
 53. QIAO XIANG REN JIA : HUA QIAO HUA REN TI CAI ZHONG PIAN XIAO SHUO JI / XIAO CUN ZHU.
  Xiao, Cun.
  Xianggang : Nan dao chu ban she, 1999.
  蕭村.
  僑鄉人家 : 華僑華人題材中篇小說集 / 蕭村著.
  香港 : 南島出版社, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  PL2862.I17795C45 1999
 54. QIAO XIANG XIN HUI HUANG : QING ZHU WENCHANG JIAN SHI 10 ZHOU NIAN, 1995-2005 = QIAOXIANG XIN HUIHUANG / [ZHU BIAN WANG ZHONG].
  [Wenchang Shi] : Zhong gong Wenchang Shi wei wen chang shi ren min zheng fu, [2005].
  侨乡新辉煌 : 庆祝文昌建市10周年, 1995-2005 = Qiaoxiang xin huihuang / [主编王钟].
  [文昌市] : 中共文昌市委文昌市人民政府, [2005].
  LOCATION = ul coc.
  DS797.37.W463Q53 2005
 55. QIAO XIANG ZHI ZI CAI SHIJIA JUAN / CAI YOUMOU, CAO BAOQIN ZHU BIAN.
  Cai, Shijia, 1941-.
  Xianggang : Xianggang ren min chu ban she, 2007.
  蔡世佳, 1941-.
  侨乡之子蔡世佳卷 / 蔡友谋, 曹宝琴主编.
  香港 : 香港人民出版社, 2007.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.S457 C35 2007
 56. QIAO XIE ZA ZHI.
  Taibei Shi : Hua qiao xie hui zong hui,
  僑協雜誌.
  台北市 : 華僑協會總會,
  季刊.
  第1期(民國69[1980]年6月)-
  著錄據: 第57期(民國86[1997]年7月10日); 刊名據封面.
  華僑協會. 總會.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Q46
 57. QIAO XIN / CHEN TIANDI ZHU.
  Chen, Tiandi.
  Beijing : Xin hua chu ban she, 2006-
  陳添地.
  僑心 / 陈添地著.
  北京 : 新华出版社, 2006-
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .C484
 58. QIAO XIN MIN XIN WO XIN / XIE JINYU ZHU.
  Xie, Jinyu, 1948-
  Taibei Shi : Zheng zhong shu ju, Minguo 82 [1993].
  "Lü ju shi jie ge di san qian wan tong bao de sheng huo dong tai, Taiwan er qian wan tong bao zheng jing, wen jiao she hui xie shi, hai wai Hua ren sheng huo si xiang de bi ci gou tong liao jie."
  謝瑾瑜, 1948-
  僑心民心我心 / 謝瑾瑜著.
  臺北市 : 正中書局, 民國82 [1993].
  "旅居世界各地三千萬同胞的生活動態, 台灣二千萬同胞政經, 文敎社會寫實, 海外華人生活思想的彼此溝通瞭解."
  LOCATION = ul coc.
  DS732.X54 1993
 59. QIAO XUN.
  Taibei : Hua qiao jiu guo lian he zong hui, 1953-
  僑訊.
  臺北 : 華僑救國聯合總會, 1953-
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Q464
 60. QIAO YUAN = QIAOYUAN = KAJIN NO ZASSHI = REVISTA QIAO YUAN.
  [Shenyang] : Qiao yuan za zhi she, 1991-
  侨园 = Qiaoyuan = 華人の雜誌 = Revista qiao yuan.
  [沈阳] : 侨园杂志社, 1991-
  Zhu ban dan wei: Liaoning Sheng wai shi ban gong shi, Liaoning Sheng ren min zheng fu qiao wu ban gong shi.
  主办单位: 辽宁省外事办公室, 辽宁省人民政府侨务办公室.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Q53
 61. QIAO ZHE SAN SHI NIAN / LIN LIN ZHU.
  Lin, Lin, 1960-
  Xianggang : Zhongguo ping lun xue shu chu ban she, 2008.
  林琳, 1960-
  侨这三十年 / 林琳著.
  香港 : 中国评论学术出版社, 2008.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .L5325 2008
 62. QIAO ZHENG LUN WEN XUAN JI.
  Taibei : Gai bian zhe, min guo 70 [1981].
  華僑通訊社.
  僑政論文選集 / 華僑通訊社編.
  臺北 : 該編者, 民國70[1981].
  紀念建國七十年僑務叢書 ; 2.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C518
 63. QIAO ZI GONG CHANG ZAI ZI YOU ZHONGGUO / [HAI WAI CHU BAN SHE BIAN JI].
  僑資工廠在自由中國 / [海外出版社編輯].
  臺北 : 編者, 民國47 [1958].
  Taibei : Bian zhe, Minguo 47 [1958].
  LOCATION = ul coc.
  HC430.5.Q536 1958
 64. QIAO ZI YU ZU GUO / DING ZHIZHONG ZHU.
  Ding, Zhizhong.
  Taibei Shi : Ding Zhizhong, Minguo 75 [1986].
  定治中.
  僑資與祖國 / 定治中著.
  臺北市 : 定治中, 民國75 [1986].
  LOCATION = ul coc.
  HG5797.D56 1986
 65. QIAOWU : EXTRA-TERRITORIAL POLICIES FOR THE OVERSEAS CHINESE / BY JAMES JIANN HUA TO.
  To, James Jiann Hua, author.
  Leiden ; Boston : Brill, [2014].
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .T6 2014
 66. QIAOXIANG SHE HUI ZHUAN XING YU HUA QIAO HUA REN DE TUI DONG : YI QUANZHOU WEI ZHONG XIN DE LI SHI KAO CHA / CAI SULONG ZHU.
  Cai, Sulong.
  Tianjin Shi : Tianjing gu ji chu ban she, 2006.
  蔡苏龙.
  侨乡社会转型与华侨华人的推动 : 以泉州为中心的历史考察 / 蔡苏龙著.
  天津市 : 天津古籍出版社, 2006.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.Q833C35 2006
 67. QIAOXIANG TIES : INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO 'CULTURAL CAPITALISM' IN SOUTH CHINA / EDITED BY LEO DOUW, CEN HUANG AND MICHAEL R. GODLEY.
  London ; New York : Kegan Paul International in association with International Institute for Asian Studies, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  HC427.92.Q53 1999
 68. QIE YUE HUA GONG SHI / WU FENGBIN ZHU.
  Wu, Fengbin.
  吳鳳斌.
  契約華工史 / 吳鳳斌著.
  南昌市 : 江西人民出版社, 1988.
  Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu ban she, 1988.
  LOCATION = ul coc.
  HD4875.C6W83 1988
 69. QIN MU HUA QIAO TI CAI ZUO PIN XUAN / QIN MU.
  Qin, Mu.
  Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing,1984.
  秦牧.
  秦牧華僑題材作品選 / 秦牧.
  福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店發行, 1984.
  LOCATION = ul coc.
  PL2848.M8A6 1984
 70. QING DAI HUA QIAO YU MIN YUE SHE HUI BIAN QIAN / SUN QIAN ZHU.
  Sun, Qian.
  Xiamen : Xiamen da xue chu ban she, 1999.
  孫謙.
  清代華僑與閩粵社會變遷 / 孫謙著.
  廈門 : 廈門大學出版社, 1999.
  中英文錄.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.S754 1999
 71. QING DAI TAIWAN HAI YUN FA ZHAN SHI / SONG PUZHANG ZHU ; BIAN FENGKUI YI.
  Matsuura, Akira, 1947-
  Shindai Taiwan no koun shi. Chinese.
  Taibei Xian Luzhou Shi : Bo yang wen hua shi ye you xian gong si, 2002.
  松浦章, 1947-
  淸代臺灣の航運史. Chinese.
  淸代臺灣海運發展史 / 松浦章著 ; 卞鳳奎譯.
  台北縣蘆洲市 : 博揚文化事業有限公司, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  HE896.M3812 2002
 72. QING JI HUA GONG CHU GUO SHI LIAO : 1863-1910 / ZHONG YANG YAN JIU YUAN JIN DAI SHI YAN JIU SUO BIAN YIN ; [ZHU BIAN LU FANGSHANG ; BIAN JI CHEN YALING].
  Chen, Qiongying.
  Taibei shi Nangang qu : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, min guo 84 [1995].
  淸季華工出國史料 : 1863-1910 / 中央硏究院近代史硏究所 編印 ; [主編呂芳上 ; 編輯陳雅鈴].
  臺北市南港區 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國84[1995].
  LOCATION = ul coc.
  HD8736.C53 1995
 73. QING JI LIU XUE ZHENG CE CHU TAN / CHEN QIONGYING ZHU. Chen, Qiongying.
  Taibei : Wen shi zhe chu ban she.
  陳瓊[ying].
  清季留學政策初探 / 陳瓊著.
  臺北 : 文史哲出版社, 民國78 [1989].
  文史哲學集成 ; 217.
  LOCATION = cc.
  LC3059.C42
 74. QING MO LIU XUE JIAO YU / QU LIHE ZHU.
  Qu, Lihe, 1924-
  Taibei shi : San min shu ju you xian gong si, min guo 62 [1973].
  瞿立鶴, 1924-
  清末留學教育 / 瞿立鶴著.
  臺北市 : 三民書局有限公司, 民國62[1973].
  LOCATION = ul coc.
  LC3057.C54 1973
 75. QING MO SHANXI LIU XUE SHENG.
  Guo, Rongsheng.
  Taibei shi : Shanxi wen xian she.
  郭榮生.
  清末山西留學生 / [著作者郭榮生].
  臺北 : 山西文獻社, 民國72 [1983].
  山西文獻叢書 ; 10.
  Students 中國 山西省.
  LOCATION = ul coc.
  LC3059.K8
 76. QING XI HEYUAN : HEYUAN XIANG QING BAO CHUANG KAN ... JI NIAN TE KAN = QINGXIHEYUAN.
  [Heyuan Shi : Heyuan xiang qing bao she]
  河源乡情报社.
  情繫河源 : 河源乡情报创刊 ... 纪念特刊 = Qingxiheyuan.
  [河源市 : 河源乡情报社]
  河源乡情报创刊纪念特刊
  5周年- 副刊名: 河源乡情报创刊纪念画冊
  情繫河源
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.H498 Q455 v.1, v.2, v.3
 77. 情繫金山 : 祝贺潮州市金山中学建校80周年纪念特刊 / 潮州市金山中学广州地区校友联谊会编 ; [主编许昌敏].
  潮州市 : 潮州市金山中学广州地区校友联谊会, 2006.
  LOCATION = ul coc.
  LG52.C44 Q55 2006
 78. QING XI QIONG JU, QIN FEN BI GENG : HUI YI FU QIN LIN LUSAN / LIN SHUFEN ZHU.
  Lin, Shufen, 1948-
  Xinjiapo : Xinjiapo hao mai cOuan mei guo ji gong si, 2007.
  林书奋, 1948-
  情系琼剧, 勤奋笔耕 : 回忆父亲林禄三 / 林书奋著.
  新加坡 : 新加坡豪迈传媒国际公司, 2007.
  LOCATION = ul coc.
  PN2878.L493 L56 2007
 79. QING XI ZHONGHUA / REN MIN RI BAO SHE XIN WEN XIN XI ZHONG XIN, BEIJING SHI GUI GUO HUA QIAO LIAN HE HUI HE BIAN.
  Beijing : Ren min chu ban she, 2000.
  情系中華 / 人民日報社新聞信息中心, 北京市歸國華僑聯合會合編.
  北京 : 人民出版社, 2000.
  中英對照.
  人民日報新聞信息中心.
  北京市歸國華僑聯合會.
  LOCATION = ul coc.
  CT1826.Q45 2000
 80. QING ZHI.
  [Lianjiang Xian] : Qing zhi xiang xun she, 1986-1987.
  靑芝.
  [连江县] : 靑芝乡讯社, 1986-1987.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.L536Q56
 81. QING ZHI XIANG XUN.
  [Lianjiang Xian] : Qing zhi xiang xun she, 1987-
  靑芝鄉訊.
  [连江县] : 靑芝乡讯社, 1987-
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.L536Q56
 82. QIONG QIAO CHUN QIU / [ZUO ZHE FENG ZIPING].
  Feng, Ziping.
  Xianggang : Dong xi wen hua shi ye gong si, 2001.
  馮子平.
  瓊僑春秋 / [作者馮子平].
  香港 : 東西文化事業公司, 2001.
  海南省(中國) Biography.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.F435 2001
 83. QIONGZHOU XIANG YIN = QIUNGZHOU NATIVE NEWS.
  Haikou Si : Qiong Zhou xiang yin bian ji shi, 1984-
  瓊州鄉音 = Qiungzhou native news.
  海口市 : 瓊州乡音编辑室, 1984-
  LOCATION = ul coc.
  DS793.H3Q56
 84. QUAN NAN WEN HUA.
  Quanzhou Shi : Quanzhou li shi wen hua zhong xin,
  泉南文化.
  泉州市 : 泉州历史文化中心,
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.Q833Q735
 85. QUAN QIANG NAN XI JIAN LUN / LIU HAORAN ZHU.
  Liu, Haoran.
  [Quanzhou?] : Quan nan wen hua za zhi she, 1999.
  刘浩然.
  泉腔南戲簡論 / 刘浩然著.
  [泉州?] : 泉南文化杂志社, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  PN2875.F8L58 1999
 86. QUAN QIU HAI WAI HUA REN TIAN ZHU JIAO SHOU CE = WORLDWIDE OVERSEAS CHINESE CATHOLIC DIRECTORY / [BIAN JI ZHI DAO PENG BAOLU ... [DENG] ; ZHI XING BIAN JI HUANG TAOLIN, YOU BIRU].
  Worldwide overseas Chinese Catholic directory.
  [Los Angeles, Calif.] : Sheng zuo wan min xuan dao bu hai wai Hua ren chuan jiao chu fa xing, 1999.
  全球海外華人天主教手册 = Worldwide overseas Chinese Catholic directory / [編輯指導彭保祿 ... [等] ; 執行編輯黃駣麟, 游璧如].
  [Los Angeles, Calif.] : 聖座萬民宣道部海外華人傳教處發行, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  BX842 .Q834 1999
 87. QUAN QIU HUA HUA YU XIA DE ZHONGGUO JI MALAIXIYA / HE GUOZHONG BIAN = CHINA AND MALAYSIA IN THE DISCOURSE OF GLOBALIZATION / EDITED BY HOU KOK CHUNG.
  全球化话语下的中国及马来西亚 / 何国忠编 = China and Malaysia in the discourse of globalization / edited by Hou Kok Chung.
  Kuala Lumpur, Malaysia : Institute of China Studies, University of Malaya, 2007.
  LOCATION = ul coc.
  HN740.Z9 G56 2007
 88. QUAN QIU HUA QIAO HUA YI SHE YING JIA ZUO XUAN JI = SELECTION OF PHOTOGRAPHS BY OVERSEAS CHINESE / ZHONGHUA MINGUO QIAO WU WEI YUAN HUI, ZHONGGUO SHE YING XUE HUI BIAN YIN.
  [Taibei : Zhonghua Minguo qiao wu wei yuan hui : chu ban di bu xiang : Zhongguo she ying xue hui, 1971?].
  全球華僑華裔攝影佳作選集 = Selection of photographs by overseas Chinese / 中華民國僑務委員會, 中國攝影學會 編印.
  [台北 : 中華民國僑務委員會 : 出版地不詳 : 中國攝影學會, 1971?].
  LOCATION = ul coc.
  TR654.Q83 1971
 89. QUAN QIU HUA QIAO LIANG DA JI HUI / HUA QIAO JIU GUO LIAN HE ZONG HUI BIAN ; [BIAN ZHU ZHE LIAN QIAO].
  Lian, Qiao.
  連喬.
  全球華僑兩大集會 / 華僑救國聯合總會編 ; [編著者連喬].
  臺北 : 華僑救國聯會總會, 民國51 [1962].
  Taibei : Hua qiao jiu guo lian hui zong hui, Minguo 51 [1962].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.L4745 1962
 90. QUAN QIU HUA REN FENG YUN LU = ALL CHINESE WHO'S WHO / "QUAN QIU HUA REN FENG YUN LU" BIAN WEI HUI BIAN ZHU.
  Shenzhen Shi : Zhi mao guo ji chuan mei, 2009.
  全球華人風雲錄 = All Chinese who's who / 《全球華人風雲錄》編委會編著.
  深圳市 : 智貿國際傳媒, 2009.
  At head of title: 2008-2009年度全球華人風雲人物評選
  LOCATION = ul coc.
  CT1826 .Q835 2009
 91. QUAN QIU HUA REN JI SUAN JI JIAO YU YING YONG XUE BAO : GCJCE.
  Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Xianggang jiao yu yan jiu suo ; Guangzhou : Hua nan shi fan da xue jiao yu ji shu yan jiu suo, [2003-
  全球华人计算机教育应用学报 : GCJCE.
  香港 : 香港中文大學香港教育研究所 ; 廣州 : 華南師範大學教育技術研究所, [2003-
  LOCATION = ul coc per.
  LB1028.43 .Q8
 92. QUAN QIU HUA REN JING JI LI XIAN KUANG YU ZHAN WANG YAN JIU JI HUA ZONG JIE BAO GAO / YAN JIU REN YUAN WU ZHAOQIN ... [DENG].
  [Taibei : Qiao wu wei yuan hui : Huan qiu jing ji she], Min guo 89 [2000].
  全球華人經濟力現況與展望硏究計劃總結報告 / 硏究人員吳朝欽 ... [等].
  [台北 : 僑務委員會 : 環球經濟社], 民國89 [2000].
  LOCATION = ul coc.
  HC427.Q836 2000
 93. QUAN QIU HUA REN SHANG MAO LIAN XI DE BI JIAO YAN JIU LUN WEN JI / ZHONGGUO SHE HUI KE XUE YUAN, BEI QU YA ZHOU YAN JIU SUO BIAN.
  Quan qiu Hua ren shang mao lian xi de bi jiao yan jiu' guo ji yan tao hui (1996: Beijing, China).
  Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 1998.
  全球华人商贸联系的比较研究'囯际研讨会 (1996: 北京, 中囯).
  全球华人商贸联系的比较研究论文集 / 中囯社会科学院, 北欧亚洲研究所编.
  [北京 : 经济科学出版社, 1998.
  LOCATION = ul coc.
  HC427.Q8365 1996
 94. QUAN QIU HUA REN YI MIN SHENG XUE DA QUAN.
  [Hong Kong] : Hai bin tu shu gong si : Zong dai li Shi jie chu ban she, 1989.
  全球華人移民升學大全.
  [Hong Kong] : 海濱圖書公司 : 總代理世界出版社, 1989.
  婦女與家庭叢書.
  LOCATION = ul coc.
  JV6041.C5
 95. QUAN QIU HUA WEN NÜ ZUO JIA SAN WEN XUAN / SHI LIDONG BIAN.
  Taibei shi : Jiu ge chu ban she you xian gong si, 2010.
  全球華文女作家散文選 / 石麗東編.
  臺北市 : 九歌出版社有限公司, 2010.
  LOCATION = ul coc.
  PL2515 .Q83 2010
 96. QUAN QIU HUA WEN WANG LU JIAO YU ZHONG XIN [ELECTRONIC RESOURCE].
  中國(民國 : 1949-). 僑務委員會.
  全球華文網路教育中心 [電子資源].
  台北市 : 中華民國僑務委員會發行, [200-?].
  Taibei Shi : Zhonghua Minguo qiao wu wei yuan hui fa xing, [200-?].
  LOCATION = uc.
  PL1065.Q83
 97. QUANZHOU / [WU CHUNXI, LI YIYUAN ZHU].
  Wu, Chunxi.
  吳春熙.
  泉州 / [吳春熙, 李亦園著].
  [臺北 : 海外文庫出版社, 民國43 (1954)].
  [Taibei : Hai wai wen ku chu ban she, Minguo 43 (1954)].
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.Q833W84 1954
 98. QUANZHOU DAO JIAO / ZHENG GUODONG, LIN SHENGLI, CHEN CHUICHENG BIAN.
  Xiamen Shi: Lu jiang chu ban she, 1993.
  Quanzhou shi qu dao jiao wen hua yan jiu hui bian.
  泉州道教 / 郑囯栋, 林胜利, 陈垂成编.
  廈门市: 鷺江出版社, 1993.
  泉州市区道教文化硏究会编.
  LOCATION = ul coc.
  BL1910.Q836 1993
 99. QUANZHOU FANG YAN YU WEN HUA / WANG JIANSHE, ZHANG GANLI ; QUANZHOU LI SHI WEN HUA ZHONG XIN BIAN.
  Xiamen : Lu Jiang chu ban she, 1994.
  泉州方言与文化 / 王建设, 张甘荔 ; 泉州历史文化中心编.
  厦门 : 鹭江出版社, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  PL1710.C5Q74 1994
 100. QUANZHOU FENG WU CHUAN SHUO / ZHOU HAIYU ZHU ; QUANZHOU HAI WAI JIAO TONG SHI YAN JIU HUI BIAN.
  Zhou, Haiyu.
  周海宇.
  泉州風物传说 / 周海宇著 ; 泉州海外交通史硏究会编.
  [泉州? : 泉州海外交通史硏究会, 1990?].
  [Quanzhou? : Quanzhou hai wai jiao tong shi yan jiu hui, 1990?].
  Stories of Quanzhou customa [i.e. customs] and scenery.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.Q833Z46 1990
 101. QUANZHOU GANG YU GU DAI HAI WAI JIAO TONG / "QUANZHOU GANG YU GU DAI HAI WAI JIAO TONG" BIAN XIE ZU.
  Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982.
  泉州港與古代海外交通 / 《泉州港與古代海外交通》編寫組.
  北京 : 文物出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1982.
  LOCATION = ul coc.
  DS793.F81C675
 102. QUANZHOU GANG YU HAI SHANG SI CHOU ZHI LU / ZHONGGUO HANG HAI XUE HUI, QUANZHOU SHI REN MIN ZHENG FU BIAN.
  Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2002.
  泉州港与海上丝绸之路 / 中国航海学会, 泉州市人民政府编.
  北京 : 中囯社会科学出版社, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.Q833Q83 2002
 103. QUANZHOU HAI WAI JIAO TONG SHI LIAO HUI BIAN / ZHONGGUO HAI WAI JIAO TONG SHI YAN JIU HUI, FUJIAN SHENG QUANZHOU HAI WAI JIAO TONG SHI BO WU GUAN HE BIAN.
  [S.l. : s.n., between 1983 and 1985].
  泉州海外交通史料編 / 中國海外交通史硏究會, 福建省泉州海外交通史博物館 合編.
  LOCATION = ul.
  HE894.Z5C56
 104. QUANZHOU HAI WAI JIAO TONG SHI LUE / LI YUKUN ; ZHONGGUO LI SHI WEN HUA ZHONG XIN BIAN.
  Li, Yukun, 1941-
  [Quanzhou] : Xiamen da xue chu ban she, 1995.
  李玉昆, 1941-
  泉州海外交通史略 / 李玉昆 ; 泉州历史文化中心编.
  [泉州] : 廈门大学出版社, 1995.
  LOCATION = ul coc.
  HE894.L48 1995
 105. QUANZHOU HUA QIAO LI SHI BO WU GUAN TONG XUN = QUANZHOU MUSEUM OF OVERSEAS CHINESE HISTORY NEWSLETTER.
  Quan-zhou : Quan zhou hua qiao li shi bo wu guan
  泉州華僑歷史博物館通讯 = Quanzhou Museum of Overseas Chinese History newsletter.
  泉州 : 泉州华侨历史博物馆
  LOCATION = ul cocp.
  DS797.26.Q833 Q747
 106. QUANZHOU "HUA QIAO SHI". DI 6 JI, LI GUANGQIAN XUE SHU TAO LUN HUI WEN JI / QUANZHOU HUA QIAO LI SHI XUE HUI BIAN.
  Beijing : Zhongguo Hua qiao chu ban she, 1995.
  泉州《华侨史》. 第6辑, 李光前學術討論會文集 / 泉州华侨 历史学会编.
  北京 : 中囯华侨出版社, 1995.
  LOCATION = ul coc.
  HC426.5.L52Q83 1995
 107. QUANZHOU "HUA QIAO SHI". DI 8 JI, QUANZHOU DE GAI GE KAI FANG YU HAI WAI XIANG QIN / QUANZHOU HUA QIAO LI SHI XUE HUI BIAN.
  Quanzhou Shi : [Quanzhou Hua qiao li shi xue hui], 1999.
  泉州《华侨史》. 第8辑, 泉州的改革开放与海外乡亲 / 泉州华侨历史学会编.
  泉州市 : 出版社不详, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.Q833Q75 1999
 108. QUANZHOU JIA ZU WEN HUA / SU LIMING ZHU.
  Su, Liming, 1957-
  Beijing Shi : Zhongguo yan shi chu ban she, 2000.
  苏黎明, 1957-
  泉州家族文化 / 苏黎明著.
  北京市 : 中囯言实出版社, 2000.
  LOCATION = ul coc.
  HQ684.Z9Q837 2000
 109. QUANZHOU PU DIE HUA QIAO SHI LIAO YU YAN JIU / ZHU BIAN ZHUANG WEIJI, ZHENG SHANYU ; FU ZHU BIAN LI TIANXI, LIN SHAOCHUAN, BAI XIAODONG.
  Beijing : Zhongguo Hua qiao chu ban she, 1998.
  泉州譜牒華僑史料與研究 / 主編庄為璣, 鄭山玉 ; 副主編李天錫, 林少川, 白曉東.
  北京 : 中國華僑出版社, 1998.
  泉州(福建省, 中國) Biography Sources.
  泉州(福建省, 中國) Genealogy.
  庄為璣.
  鄭山玉.
  LOCATION = ul coc.
  CS1168.Q83C47 1998
 110. QUANZHOU SHI HUA QIAO ZHI / QUANZHOU SHI HUA QIAO ZHI BIAN ZUAN WEI YUAN HUI BIAN.
  泉州市華僑志 / 泉州市華僑志編纂委員會編.
  北京 : 中國社會出版社, 1996.
  Beijing : Zhongguo she hui chu ban she, 1996.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Q85 1996
 111. QUANZHOU SHI JI YAN JIU / ZHU BIAN WU YOUXIONG, HUANG WEIMIN, CHEN GUIBING.
  [Xiamen] : Xiamen da xue chu ban she, 1998.
  泉州史迹硏究 / 主编吳幼雄, 黃伟民, 陈桂炳.
  [廈門] : 廈门大学出版社, 1998.
  LOCATION = ul coc.
  DS793.F81C67538 1998
 112. QUANZHOU WEN SHI ZI LIAO : (1-10 JI HUI BIAN) / FUJIAN SHENG QUANZHOU SHI LICHENG QU DI FANG ZHI BIAN ZUAN WEI YUAN HUI, ZHENG XIE QUANZHOU SHI LICHENG QU WEI YUAN HUI WEN SHI ZI LIAO WEI YUAN HUI BIAN YIN.
  [Quanzhou Shi] : Fujian Sheng Quanzhou Shi Licheng Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui : Zheng xie Quanzhou Shi Licheng Qu wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui, [1994?].
  泉州文史資料 : (1-10辑汇编) / 福建省泉州市鲤城区 地方志编纂委员会, 政協泉州市鲤城区委员会文史资料 委员会编印.
  [泉州市] : 福建省泉州市鲤城区地方志编纂委员会 : 政協泉州市鲤城区委員會文史資料委员会, [1994?].
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.Q833Q835 1994
 113. QUANZHOU XIANG XUN.
  泉州鄉訊.
  [泉州] : 泉州市侨联 : 泉州乡讯社, 1993-
  [Quanzhou] : Quanzhou Shi qiao lian : Quanzhou xiang xun she, 1993-
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26Q833W36
 114. QUANZHOU YISILAN JIAO SHI KE / FUJIAN SHENG QUANZHOU HAI WAI JIAO TONG SHI BO WU GUAN BIAN ; ZHU ZHUAN CHEN DASHENG ; YING WEN FAN YI CHEN ENMING.
  Chen, Dasheng.
  Yinchuan : Ningxia ren min chu ban she ; Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1984.
  陳達生.
  泉州伊斯蘭敎石刻 / 福建省泉州海外交通史博物館編 ; 主撰陳達生 ; 英文翻譯陳恩明.
  銀川 : 寧夏人民出版社 ; 福州 : 福建人民出版社, 1984.
  LOCATION = ul coc.
  CN1161.C48C5
 115. QUANZHOU YISILAN JIAO YAN JIU LUN WEN XUAN / FUJIAN SHENG QUANZHOU HAI WAI JIAO TONG SHI BO WU GUAN ; QUANZHOU SHI QUANZHOU LI SHI YAN JIU HUI BIAN.
  Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1983.
  泉州伊斯蘭敎硏究論文選 / 福建省泉州海外交通史博物館,泉州市泉州 歷史硏究會編.
  福州 : 福建人民出版社, 1983.
  LOCATION = ul coc.
  BP63.C52C5
 116. QUANZHOU YU SHI JIE : WEN HUA JIAO LIU YU REN WU LUE YING / WU YUANPENG ZHU.
  Wu, Yuanpeng.
  Xianggang : Xianggang she hui ke xue chu ban she you xian gong si, 2006.
  吴远鹏.
  泉州与世界 : 文化交流与人物掠影 / 吴远鹏著.
  香港 : 香港社会科学出版社有限公司, 2006.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26Q833W86 2006
 117. QUANZHOU ZHANG GU / XU ZAIQUAN, WU YOUXIONG, CAI XIANGJIANG ZHU BIAN.
  Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 2000.
  泉州掌故 / 许在全, 吴幼雄, 蔡湘江主编.
  福州 : 福建人民出版社, 2000.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26Q833Q8 2000
 118. QUANZHOU ZHANG GU LU CUI / SHEN YUSHUI ZHU.
  Shen, Yushui.
  [Quanzhou] : Quan nan wen hua za zhi she, 2000.
  沈玉水.
  泉州掌故录粹 / 沈玉水著.
  [泉州] : 泉南文化杂志社, 2000.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26Q833S46 2000
 119. QUANZHOU ZIMAO SHAN / [JINJIANG XIAN ZIMAO XIANG REN MIN ZHENG FU, QUANZHOU LI SHI WEN HUA ZHONG XIN, WENLING XIANG XUN SHE BIAN].
  泉州紫帽山 / [晋江县紫帽乡人民政府, 泉州历史文化中心, 温陵乡讯社编].
  [泉州 : 出版社不详, 庚午 [1990].
  [Quanzhou : chu ban she bu xiang, Geng wu [1990].
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26Q833Q85 1990
 120. QUEER SINOPHONE CULTURES / EDITED BY HOWARD CHIANG AND ARI LARISSA HEINRICH.
  London ; New York : Routledge, 2014.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .Q54 2014
 121. THE QUEST FOR ETERNITY : CHINESE CERAMIC SCULPTURES FROM THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA / ORGANIZED BY LOS ANGELES COUNTY MUSEUM OF ART OVERSEAS ARCHAEOLOGICAL EXHIBITIONS CORPORATION, THE PEOPLE’S REPUBLE OF CHINA.
  Los Angeles, Calif. : Los Angeles County Museum of Art ; San Francisco : Chronicle Books, c1987.
  LOCATION = ul coc.
  NK4165.Q4
 122. QUN XING CAN LAN : XIAN DANG DAI NINGBO JI MING REN / NINGBO SHI ZHENG XIE WEN SHI ZI LIAO WEI YUAN HUI BIAN.
  Ningbo Shi : Ningbo chu ban she, 2003.
  群星灿烂 : 現当代宁波籍名人 / 宁波市政协文史资料 委员会编.
  宁波市 : 宁波出版社, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.88.N564N58 v.23 pt.1-3
 123. RAO ZHE TAIWAN WAN [ELECTRONIC RESOURCE] = TAIWAN TOUR.
  中國(民國 : 1949-). 僑務委員會.
  繞著台灣玩 [電子資源] = Taiwan tour.
  台北市 : 中華民國僑務委員會, 民國89 [2000].
  Taibei Shi : Zhonghua Minguo qiao wu wei yuan hui, Minguo 89 [2000].
  LOCATION = uc.
  DS799.24.R36 2000
 124. RE AI ZU GUO RE AI LAO DONG DE REN MEN [MICROFORM].
  Guangzhou : Hua nan ren min chu ban she, 1952.
  熱愛祖國熱愛勞動的人們 [顯微資料].
  廣州 : 華南人民出版社, 1952.
  At head of title: 廣東僑鄉通訊.
  With: 僑鄉紀事.
  顯微影片本. 香港 : 友聯研究所, 197-. 1 microfilm reel ; 35 mm.
  LOCATION = uccmf.
  mic 381
 125. RE XUE ZHU QIAO QING, DAN XIN XIE CHUN QIU : ZHANG XINGHAN HUA QIAO HUA REN YAN JIU WEN JI / ZHANG XINGHAN ZHU.
  Zhang, Xinghan, 1938-.
  Guangzhou : Ji nan da xue chu ban she, 2013.
  张兴汉, 1938-.
  热血注侨情, 丹心写春秋 : 张兴汉华侨华人研究文集 / 张兴汉著.
  广州 : 暨南大学出版社, 2013.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .Z454 2013
 126. READING CHINESE TRANSNATIONALISMS : SOCIETY, LITERATURE, FILM / EDITED BY MARIA N. NG AND PHILIP HOLDEN.
  Hong Kong : Hong Kong University Press ; London : Eurospan [distributor], c2006.
  LOCATION = ul coc.
  DS721 .R423 2006
 127. THE RECEPTION OF GEORGE BERNARD SHAW IN CHINA, 1918-1996 / WENDI CHEN.
  Chen, Wendi.
  Lewiston, N.Y. : E. Mellen Press, c2002.
  LOCATION = ul coc.
  PR5368.S75C48 2002
 128. RED IN TOOTH AND CLAW : TWENTY-SIX YEARS IN COMMUNIST CHINESE PRISONS / PU NING.
  Wumingshi, pseud.
  New York, N.Y. : Grove Press, c1994.
  1st English language ed.
  Translation from Chinese.
  Han, Wei-tien, 1918- -- Fiction.
  Hong Sha. English.
  LOCATION = ul coc.
  PL2921.M5 H6513 1994
 129. REFUGEES.
  [Geneva, Switzerland : Public Information Section of the United Nations High Commissioner for Refugees, 1984-
  LOCATION = ul coc.
  HV640.R419
 130. THE REINTERPRETATION OF ANTI-CHINESE MOVEMENT IN THAILAND, 1903-1925 / PHUWADOL SONGPRASERT.
  Phuwadol Songprasert.
  Hong Kong : Centre for Contemporary Asian studies, Chinese University of Hong Kong, 1987.
  At head of title: International Conference on the Overseas Chinese (in Asia) Between the Two World Wars = 兩次世界大戰期間在亞洲之海外華人國際研討會.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.P58 1987
 131. THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOLARS AND RULERS IN IMPERIAL CHINA : A COMPARISON BETWEEN CHINA AND THE WEST / KAI-FU TSAO.
  Tsao, Kai-fu, 1921-
  Lanham, MD : University Press of America, c1984.
  Title in Chinese on added t.p.: 中國專制時代士與君主的關係並與西方作一比較
  LOCATION = ul coc.
  HN740.Z9 E467 1984
 132. RELUCTANT EXILES? : MIGRATION FROM HONG KONG AND THE NEW OVERSEAS CHINESE / RONALD SKELDON, EDITOR, FOREWORD BY WANG GUNGWU.
  Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, c1994.
  LOCATION = ul coc.
  JV8701.R4 1994
 133. RELUCTANT EXILES? : MIGRATION FROM HONG KONG AND THE NEW OVERSEAS CHINESE / RONALD SKELDON, EDITOR ; WITH A FOREWORD BY WANG GUNGWU.
  Hong Kong : Hong Kong University Press, c1994.
  LOCATION = ul coc.
  JV8701.R4 1994b
 134. RELUCTANT HEROES : RICKSHAW PULLERS IN HONG KONG AND CANTON, 1874-1954 / FUNG CHI MING.
  Fung, Chi-ming.
  Hong Kong : Hong Kong University Press, c2005.
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H75F86 2005
 135. RELUCTANT PIONEERS : CHINA’S EXPANSION NORTHWARD, 1644-1937 / JAMES REARDON-ANDERSON.
  Reardon-Anderson, James.
  Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2005.
  LOCATION = ul coc.
  HD5856.C5R43 2005
 136. REMOLDING AND RESISTANCE AMONG WRITERS OF THE CHINESE PRISON CAMP : DISCIPLINED AND PUBLISHED / EDITED BY PHILIP F. WILLIAMS AND YENNA WU.
  London ; New York : Routledge, 2006.
  LOCATION = ul coc.
  HV9818.R46 2006
 137. REN CAI WAI LIU YU HUI GUI = RENCAI WAILIU YU HUIGUI / CHEN CHANGGUI ZHU.
  Chen, Changgui.
  Wuhan : Hubei jiao yu chu ban she, 1996.
  陈昌贵.
  人才外流与回归 = Rencai wailiu yu huigui / 陈昌贵著.
  武汉 : 湖北教育出版社, 1996.
  LOCATION = ul coc.
  HD8038.C6C46 1996
 138. REN LEI XUE JIA DE BO WU GUAN : ZHONG YANG YE JIU YUAN MIN ZU XUE YAN JIU SUO BO WU GUAN = GUIDE TO MUSEUM OF INSTITUE OF INSTITUTE OF ETHNOLOGY ACADEMICA SINICA / [ZHU BIAN LU LIZHENG].
  Taibei : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo, min guo 77 [1988].
  人類學家的博物館 : 中央硏究院民族學硏究所博物館 = Guide to Museum of Institute of Ethnology Academia Sinica / [主編呂理政].
  臺北 : 中央硏究院民族學硏究所, 民國77 [1988].
  LOCATION = ul coc.
  DS730.C5
 139. REN MIN WAI YI XIAN KUANG JI WEN TI ZHI TAN TAO / YAN JIU ZHU CHI REN XIE GAOQIAO ; XIE TONG ZHU CHI REN CAI HONGJIN ; YAN JIU ZHU LI YU SHUYI, YE YINGYING, ZHENG YUQING ; XING ZHENG YUAN YAN JIU FA ZHAN KAO HE WEI YUAN HUI BIAN YIN.
  Taibei Shi : Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui, Minguo 78 [1989].
  人民外移現況及問題之探討 / 研究主持人謝高橋 ; 協同主持 人蔡宏進 ; 研究助理余淑[yi], 葉瑛瑛, 鄭予青 ; 行政院研 究發展考核委員會編印.
  台北市 : 行政院研究發展考核委員會, 民國78 [1989].
  LOCATION = ul coc.
  JV8711.J46 1989
 140. REN QIU.
  Shijiazhuang : Hua shan wen yi chu ban she, 1994.
  平路.
  李喬, 1934-
  方中珂.
  田沙.
  人球 / 平路, 李喬等著 ; 方中珂, 田沙編.
  石家莊 : 花山文藝出版社, 1994.
  20世紀臺港及海外華人文學經典系列.
  LOCATION = ul coc.
  PL3033.J47 1994
 141. REN SHE : ZHONGGUO TOU DU CHAO DA ZHUI ZONG / HUANG JIE BIAN ZHU.
  Huang, Jie.
  Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2002.
  黃杰.
  人蛇 : 中國偷渡潮大追蹤 / 黃杰編著.
  香港 : 天地圖書有限公司, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  JV8701.H836 2002
 142. REN ZAI LÜ TU : HAI YUAN KAN SHI JIE / BEI KAI ZHU.
  Bei, Kai.
  Xiang-gang : Hua han wen hua shi ye gong si, 2010.
  貝凱.
  人在旅途 : 海員看世界 / 貝凱著.
  香港 : 華漢文化事業公司, 2010.
  LOCATION = ul coc.
  G465 .B45 2010
 143. REN ZAI YI XIANG / SHI ZIJUN XUAN JI ; GU ZHAOSEN DENG ZHU.
  Taibei : Zheng zhong shu ju ; Flushing, N.Y., U.S.A. (41-35 Kissena Boulevard, Flushing, N. Y. 11355) : Meiguo zong jing xiao Hua qiang tu shu gong si, min guo 80 [1991].
  史紫君.
  顧肇森, 1954-
  人在異鄉 / 史紫君選輯 ; 顧肇森等著.
  臺北 : 正中書局 ; Flushing, N.Y., U.S.A. (41-35 Kissena Boulevard, Flushing , N. Y. 11355) : 美國總經銷華強圖書公司, 民國80 [1991].
  當代都會風情. 異鄉篇.
  正中散文系列.
  當代都會風情 ; 1.
  LOCATION = ul coc.
  PL2623.J4
 144. RENEWAL : THE CHINESE STATE AND THE NEW GLOBAL HISTORY / WANG GUNGWU.
  Wang, Gungwu.
  Hong Kong : Chinese University Press, c2013.
  LOCATION = ul coc. , ul.
  DS774 .W36 2013.
 145. RESEARCH GUIDES AND MONOGRAPHS ON CHINA, HONG KONG AND SOUTH-EAST ASIA.
  Hong Kong : Centre of Asian Studies, University of Hong Kong, [1980].
  LOCATION = ul coc.
  Z3107.H7R475 1980
 146. RESEARCH GUIDES AND MONOGRAPHS ON CHINA, HONG KONG AND SOUTH-EAST ASIA.
  Hong Kong : Centre of Asian Studies, University of Hong Kong, [1992].
  LOCATION = ul coc.
  Z3107.H7R475 1992
 147. THE RESPONSE OF THE OVERSEAS CHINESE IN SINGAPORE AND MALAYA TO THE TSINAN INCIDENT, 1928 / YEN CHING-HWANG.
  Yan, Qinghuang.
  Hong Kong : Centre for Contemporary Asian studies, Chinese University of Hong Kong, 1987.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Y46 1987
 148. RETHINKING CHINESE TRANSNATIONAL ENTERPRISES : CULTURAL AFFINITY AND BUSINESS STRATEGIES / EDITED BY LEO DOUW, CEN HUANG AND DAVID IP.
  Richmond : Curzon ; Leiden : IIAS, 2001.
  LOCATION = ul.
  HD2346.C6R37 2001
 149. RETHINKING TRANSNATIONAL CHINESE CINEMAS : THE AMOY-DIALECT FILM INDUSTRY IN COLD WAR ASIA / JEREMY E. TAYLOR.
  Taylor, Jeremy E., 1973-
  London ; New York : Routledge, 2011.
  LOCATION = ul coc.
  PN1993.5.C4 T395 2011
 150. RETURN MIGRATION AND IDENTITY : A GLOBAL PHENOMENON, A HONG KONG CASE / NAN M. SUSSMAN.
  Sussman, Nan M.
  Hong Kong: Hong Kong University Press, 2011
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H753 S87 2011
 151. RITUAL IS THEATRE, THEATRE IS RITUAL : TANG-KI, CHINESE SPIRIT MEDIUM WORSHIP / MARGARET CHAN.
  Chan, Margaret.
  Singapore : Wee Kim Wee Centre, Singapore Management University : SNP Reference, c2006.
  LOCATION = ul coc.
  BL1812.S45C493 2006
 152. THE ROLE OF JAPAN IN LIANG QICHAO'S INTRODUCTION OF MODERN WESTERN CIVILIZATION TO CHINA / EDITED BY JOSHUA A. FOGEL.
  Berkeley, Calif. : Institute of East Asian Studies, University of California Berkeley, Center for Chinese Studies, c2004.
  China research monograph ; 57.
  LOCATION = ul coc.
  DS764.23.L52 R65 2004
 153. THE ROLE OF THE UNITED STATES IN CHINESE CIVIL CONFLICTS, 1944-1949 / CHONGHAL PETEY SHAW.
  Shaw, Chonghal Petey, 1946-
  Salt Lake City, Utah : C. Schlacks, Jr., c1991.
  LOCATION = ul coc.
  DS777.542 .S53 1991
 154. ROUTLEDGE HANDBOOK OF THE CHINESE DIASPORA / [EDITED BY] TAN CHEE-BENG.
  Tan, Chee-Beng.
  London ; New York : Routledge, 2013.
  LOCATION = ul.
  DS732 .R68 2013
 155. RU GUO NI XIANG YI MIN / WU YANHUANG ZHU.
  Wu, Yanhuang, 1966-
  Taibei : Jing mei shu ban gu fen you xian gong si, 1995.
  吳燕凰, 1966-
  如果你想移民 / 吳燕凰著.
  台北 : 精美書版股份有限公司, 1995.
  精美生活‧勵志 ; 17.
  LOCATION = ul coc.
  JV8711.Z9W8 1995
 156. RU NAN ZHI HUA = NEINAM’S FLOWER.
  [Taishan Xian : Ru nan zhi hua qiao kan she],
  汝南之花 = Neinam's flower.
  [台山縣 : 汝南之花僑刊社],
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.T357R8
 157. RU SHANG XUE / PAN YATUN, WANG YISHENG DENG ZHU.
  Guangzhou : Jinan da xue chu ban she, 1996.
  儒商學 / 潘亞暾, 汪義生等著.
  廣州 : 暨南大學出版社, 1996.
  李氏基金儒商文叢.
  潘亞暾.
  汪義生, 1951-
  LOCATION = ul coc.
  HC427.J8 1996
 158. RURAL WOMEN IN URBAN CHINA : GENDER, MIGRATION, AND SOCIAL CHANGE / TAMARA JACKA.
  Jacka, Tamara, 1965-
  Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, Inc., c2006.
  LOCATION = ul coc.
  HQ1767.R327 2006
 159. SACRED SPACES AND POWERFUL PLACES IN TIBETAN CULTURE : A COLLECTION OF ESSAYS / EDITED BY TONI HUBER.
  Huber, Toni, 1956-
  Library of Tibetan Works & Archives.
  Dharamsala, H.P. : Library of Tibetan Works and Archives, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  BL581.T55 S23 1999
 160. SAI SHANG LUN SHI : WAI GUO SHI, HUA QIAO SHI WEN JI / ZHANG TIAN ZHU.
  Zhang, Tian, 1931-
  张天, 1931-
  Yingchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she, 2005.
  塞上论史 : 外国史、华侨史文集 / 张天著.
  银川市 : 宁夏人民出版社, 2005.
  LOCATION = ul coc.
  D20.Z53 2005
 161. THE SALE OF BODY PARTS BY THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA : JOINT HEARINGS BEFORE THE COMMITTEE ON GOVERNMENT REFORM AND OVERSIGHT AND THE COMMITTEE ON INTERNATIONAL RELATIONS, HOUSE OF REPRESENTATIVES, ONE HUNDRED FIFTH CONGRESS, SECOND SESSION, JUNE 4 AND 16, 1998.
  United States. Congress. House. Committee on Government Reform and Oversight.
  United States. Congress. House. Committee on International Relations.
  Washington : U.S. G.P.O. : For sale by the U.S. G.P.O., Supt. of Docs., Congressional Sales Office, 1998.
  LOCATION = ul coc.
  KF27 .G6 1998d
 162. SAN BAO LIANG SHU ZHONGGUO XIN / "SAN BAO LIANG SHU ZHONGGUO XIN" BIAN WEI HUI BIAN.
  三胞兩屬中國心 / 《三胞兩屬中國心》編委會.
  貴陽市 : 貴州民族出版社, 1998.
  Guiyang Shi : Guizhou min zu chu ban she, 1998.
  LOCATION = ul coc.
  DS778.A1S27 1998
 163. SAN FANG QI XIANG = SANFANG QIXIANG / ZHU BIAN ZHANG ZUOXING.
  Fuzhou Shi : Hai chao she ying yi shu chu ban she, 2006.
  三坊七巷 = Sanfang qixiang / 主编张作兴.
  福州市 : 海潮摄影艺术出版社, 2006.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.F895S36 2006
 164. SAN MIN ZHU YI QIAO WU ZHENG CE ZHI SHI JIAN YU PING GU / CHEN SHUQIANG ZHUAN.
  Chen, Shuqiang.
  [Taibei] : Cai tuan fa ren hai hua wen jiao ji jin hui fa xing, Min guo 83 [1994].
  陳樹強.
  三民主義僑務政策之實踐與評估 / 陳樹強撰.
  [臺北] : 財團法人海華文教基金會發行, 民國83 [1994].
  海華文教基金會華僑學術研究叢書.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C483 1994
 165. SAN MIN ZHU YI, SI HAI TONG XIN : HAI WAI QIAO BAO QI XIANG SAN MIN ZHU YI TONG YI ZHONGGUO DE DA DAO MAI JIN / HUA QIAO TONG XUN SHE BIAN YIN.
  孫逸仙, 1866-1925. 三民主義.
  三民主義‧四海同心 : 海外僑胞齊向三民主義統一中國的大道邁進 / 華僑通訊社編印.
  [臺北] : 該社, 民國70 [1981].
  S[Taibei] : gai she, Minguo 70 [1981].
  LOCATION = ul coc.
  DS777.A53S35 1981
 166. SANJIAO WENXIAN = SAN JIAO WEN XIAN = MATERIAUX POUR L'ETUDE DE LA RELIGION CHINOISE.
  Leiden, the Netherlands : Research School CNWS, 1997- Sanjiao wenxian = 三敎文獻 = Matériaux pour l'étude de la religion chinoise.
  Primarily in French with occasional articles in English and some abstracts in Chinese.
  Issued by: Ecole pratique des hautes études, Section des sciences religieuses, 1997-1999; Groupe de sociologie des religions et de la laïcité, 2005-
  LOCATION = ul coc.
  BL1790.S26 no.4
 167. SANSHUI XIAN HUA QIAO ZHI = OVERSEAS CHINESE MAGAZINE OF SANSHUI COUNTY / SANSHUI SHI DI FANG ZHI BIAN ZUAN WEI YUAN HUI BAN GONG SHI, SANSHUI SHI QIAO WU GONG ZUO BAN GONG SHI BIAN ZUAN.
  [S.l. : s.n.], 1994.
  三水縣華僑志 = Overseas Chinese magazine of Sanshui county / 三水市地方志編篡委員會辦公室, 三水市僑務工作辦公室編篡.
  [出版地不詳 : 出版社不詳], 1994.
  三水地方志叢書.
  三水縣(中國) Biography.
  三水市地方志編纂委員會辦公室.
  三水市僑務工作辦公室.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.S35 1994
 168. SANSHUI XIANG XUN = THE VOICE OF SAN SHUI.
  Sanshui Xian : "Sanshui xiang xun" she,
  三水鄉訊 = The voice of San Shui.
  三水县 : 《三水乡訊》社,
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.S266S26
 169. SARS IN CHINA : PRELUDE TO PANDEMIC? / EDITED BY ARTHUR KLEINMAN, JAMES L. WATSON.
  Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2006.
  LOCATION = ul coc.
  WC505.S275 2006
 170. SCENIC SPOTS : CHINESE TOURISM, THE STATE, AND CULTURAL AUTHORITY / PAL NYIRI.
  Nyiri, M. A.
  Seattle : University of Washington Press, c2006.
  LOCATION = ul coc.
  G155.C55N95 2006
 171. THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE OF INSTITUTES & LIBRARIES FOR OVERSEAS CHINESE STUDIES : "TRANSNATIONAL NETWORKS : CHALLENGES IN RESEARCH AND DOCUMENTATION OF THE CHINESE OVERSEAS" = DI ER JIE HAI WAI HUA REN YAN JIU YU WEN XIAN SHOU CANG JI GOU GUO JI HE ZUO HUI YI : "KUA GUO WANG LUO : HAI WAI HUA REN YAN JIU YU WEN XIAN SHOU CANG MIAN LIN DE TIAO ZHAN".
  International Conference of Institutes & Libraries for Overseas Chinese Studies (2nd : 2003 : Chinese University of Hong Kong).
  [Hong Kong : University Library System, The Chinese University of Hong Kong, 2003].
  The Second International Conference of Institutes & Libraries for Overseas Chinese Studies : "Transnational networks : challenges in research and documentation of the Chinese overseas" = 第二屆海外華人硏究與文獻收藏機構國際合作會議 : 「跨國網絡 : 海外華人硏究與文獻收藏面臨的挑戰」.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.I68 2003
 172. THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE OF INSTITUTES & LIBRARIES FOR OVERSEAS CHINESE STUDIES [VIDEORECORDING] : "TRANSNATIONAL NETWORKS : CHALLENGES IN RESEARCH AND DOCUMENTATION OF THE CHINESE OVERSEAS" = DI ER JIE HAI WAI HUA REN YAN JIU YU WEN XIAN SHOU CANG JI GOU GUO JI HE ZUO HUI YI : "KUA GUO WANG LUO : HAI WAI HUA REN YAN JIU YU WEN XIAN SHOU CANG MIAN LIN DE TIAO ZHAN".
  International Conference of Institutes & Libraries for Overseas Chinese Studies (2nd : 2003 : Chinese University of Hong Kong).
  [Hong Kong : University Library System, The Chinese University of Hong Kong, 2003].
  第二屆海外華人硏究與文獻收藏機構國際合作會議 : 「跨國網絡 : 海外華人 硏究與文獻收藏面臨的挑戰」.
  LOCATION = uc video VHS.
  DS732.I68 2003 vdcst
 173. SEEING TRANSNATIONALLY : HOW CHINESE MIGRANTS MAKE THEIR DREAMS COME TRUE / LI MINGHUAN.
  Minghuan, Li.
  [China] : Zhejiang da xue chu ban she ; Leuven : Leuven University Press, c2013.
  [China] : 浙江大學出版社 ; Leuven : Leuven University Press, c2013.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .M563 2013
 174. SEGMENTARY STRUCTURE OF URBAN OVERSEAS CHINESE COMMUNITIES / BY LAWRENCE W. CRISSMAN.
  Crissman, Lawrence W. (Lawrence William), 1940-
  [S.l. : s.n., 1967?]
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C75 1967
 175. A SELECTIVE GUIDE TO CHINESE LITERATURE, 1900-1949.
  Leiden : E.J. Brill, 1988-1990.
  LOCATION = ul coc.
  PL2302.S45
 176. THE SEMANTIC STRUCTURES OF CHINESE KINSHIP TERMS : AN EXPERIMENTAL CROSS-CUTLURAL STUDY / BY CAROL LYNN COOPER.
  Cooper, Carol Lynn, 1951-
  1979.
  Thesis (Ph.D.)--University of California, Irvine, 1979.
  LOCATIONS = ul coc.
  HQ684.C66 1979
 177. SEVEN EPIC VOYAGES OF ZHENG HE IN MING CHINA (1405-1433) : FACTS, FICTION AND FABRICATION / BY MING-YANG SU.
  Su, Ming-Yang.
  [United States? : s.n.], 2005.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.6.C48S86 2005
 178. SHADUI QIAO KAN = SHAR DUI NEWS.
  Xinhui Xian Shadui Zhen : Shadui qiao kan she, 1981-
  沙堆僑刊 = Shar Dui news.
  新会县沙堆镇 : 沙堆侨刊社, 1981-
  LOCATIONS = ul coc.
  DS797.32.X564S53
 179. SHAGANG YUE KAN = SAR KONG MONTHLY MAGAZINE.
  Guangdong Kaiping : Shagang yue kan she,
  沙岡月刊 = Sar Kong monthly magazine.
  广东开平 : 沙冈月刊社,
  LOCATIONS = ul coc.
  DS797.32.K356S53
 180. SHALAYUE LIU TAI TONG XUE HUI ZHI YAN JIU (1964-1996) / HUANG WEIWEN ZHU.
  Huang, Weiwen
  [Malaysia] : Shalayue liu Tai tong xue hui, 2002.
  黃偉雯
  砂拉越留台同學會之研究(1964-1996) / 黃偉雯著.
  [Malaysia] : 砂拉越留台同學會, 2002.
  English title on p. [4] of cover: A study on Sarawak Taiwan Graduates' Association
  LOCATIONS = ul coc.
  LA1138.7 .H84 2002
 181. SHAN NIAN HUA.
  Mei Xian : Sanxiang shi wen she : Sanxiang qiao lian hui,
  山捻花.
  梅县 : 三乡诗文社 : 三乡侨联会,
  LOCATIONS = ul coc.
  DS797.32.M552S536
 182. SHAN XIAO SHI : WANG YONG XIAO SHI XUAN = SELECTED FLASH POEMS BY JAMESON ONG / WANG YONG ZHU.
  Wang, Yong.
  Xiang gang : Xiang gang feng ya tu shu chu ban you xian gong si, 2010.
  王勇.
  闪小诗 : 王勇小诗选 = Selected flash poems by Jameson Ong / 王勇著.
  香港 : 香港风雅图书出版有限公司, 2010.
  LOCATIONS = ul coc.
  PL2965.Y67 S43 2010
 183. SHANDONG SHENG ZHI / SHANGDONG SHENG DI FANG SHI ZHI BIAN ZUAN WEI YUAN HUI.
  山東省志 / 山東省地方史志編纂委員會.
  v.4 自然地理志 -- v.17 軍事志(上、下) -- v.40 交通志 -- v.44 建筑志 -- v.70 文物志 -- v.79 僑務志 -- v.80 民俗志. -- v.86 諸子名家志.
  吉林 : 山東人民出版社, 1996.
  Jinan : Shandong ren min chu ban she, 1996.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS793.S4S486 1996
 184. SHANG REN YU ZHONGGUO JIN SHI SHE HUI / TANG LIXING ZHU.
  Tang, Lixing.
  Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 1995.
  唐力行.
  商人與中國近世社會 / 唐力行著.
  香港 : 中華書局(香港)有限公司, 1995.
  LOCATIONS = ul coc.
  HF3834.5.T3 1995
 185. SHANG YE BU JI / JIANG LIJUN BIAN ZHUAN.
  Jiang, Lijun.
  [Taiwan] : Qiao wu wei yuan hui : Zhonghua han shou xue xiao, [1958].
  Shang ye ke jiang yi.
  江利君.
  商業簿記 / 江利君編撰.
  [台灣] : 僑務委員會 : 中華函授學校, [1958].
  商業科講義.
  LOCATIONS = ul coc.
  HF5655.C5J536 1958
 186. SHANG YE SHI WU JIANG YI / [ZENG YIWO BIAN ZHUAN] ; QIAO WU WEI YUAN HUI, ZHONGHUA HAN SHOU XUE XIAO BIAN.
  Zeng, Yiwo.
  [Taiwan] : Zhonghua han shou xue xiao, Minguo 74 [1985]. Zai ban.
  曾貽我.
  商業實務講義 / [曾貽我編撰] ; 僑務委員會, 中華函授學校編.
  [台灣] : 中華函授學校, 民國74 [1985].
  再版.
  LOCATIONS = ul coc.
  HF1008.Z46 1985
 187. SHANGHAI BRIDE : HER TUMULTUOUS LIFE’S JOURNEY TO THE WEST / CHRISTINA CHING TSAO.
  Tsao, Christina Ching.
  Hong Kong : Hong Kong University Press, c2005.
  LOCATION = ul coc.
  PL2815.A646Z462 2005
 188. SHANGHAI QIAO SHI LUN CONG.
  上海僑史論叢.
  上海市 : 上海市華僑功史學會, 1987-1993.
  Shanghai Shi : Shanghai shi Hua qiao gong shi xue hui, 1987-1993.
  1. 海外洪門述略.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.S45
 189. SHANGHAI QIAO SHI LUN JI.
  上海僑史論集.
  上海市 : 上海市華僑功史學會, 1998-
  Shanghai Shi : Shanghai shi Hua qiao gong shi xue hui, 1998-
  LOCATION = ul coc.
  DS732.S45
 190. SHANGHAI QIAO WU ZHI / ZHU BIAN YUAN CAI ; FU ZHU BIAN GU FUYUAN ... [DENG] ; "SHANGHAI QIAO WU ZHI" BIAN ZUAN WEI YUAN HUI BIAN.
  袁采.
  上海僑務志 / 主編袁采 ; 副主編顧福源 ... [等] ;
  《上海僑務志》編纂委員會編.
  [上海] : 上海社會科學院出版社, 2001.
  [Shanghai] : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2001.
  LOCATION = ul coc.
  DS796.S257S54 2001
 191. SHANGHAI TAN / DABEI.
  Li, Fanyu, -1998.
  [Xinjiapo] : Xin hua wen hua shi ye (Xin) you xian gong si, 1999.
  李贩鱼, -1998.
  上海滩 / 大贝.
  [新加坡] : 新华文化事业(新)有限公司, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  PL2877.F37 S43 1999
 192. SHANTOU QIAO SHI LUN CONG.
  汕頭僑史論叢.
  [汕頭?] : 汕頭華僑歷史學會, 1986-
  [Shantou?] : Shantou Hua qiao li shi xue hui, 1986-
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.S436S467 1986
 193. SHAO NIAN LIU XUE QI SHI LU / HUANG LIQUN ZHU.
  黃隶群.
  少年留学启示录 / 黃隶群著.
  北京 : 新華出版社, 2002.
  Beijing : Xin hua chu ban she, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  LC3065.H84 2002
 194. SHAO SHU MIN ZU HUA QIAO HUA REN YAN JIU / ZHAO HEMAN ZHU.
  Zhao, Heman.
  Beijing : Zhongguo hua qiao chu ban she, 2004.
  赵和曼.
  少数民族华侨华人硏究 / 赵和曼著.
  北京 : 中国华侨出版社, 2004.
  LOCATION = ul coc.
  DS730.Z365 2004
 195. SHAYONG QIAO KAN = SAR CHUNG OVERSEAS EDITION.
  Zhongshan : Shayong qiao kan she, 1982-1984.
  沙涌侨刊 = Sar Chung overseas edition.
  中山 : 沙涌侨刊社, 1982-1984.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.Z465S53
 196. 社会变迁与文化诠释 = SOCIAL CHANGES AND THE INTERPRETATION OF CULTURE / 何囯忠编.
  Kuala Lumpur : 马来西亚华社硏究中心, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  DS595.2.C5 S485 2002
 197. SHE HUI JING JI BIAN QIAN YU KEJIA REN DE JIAO YU / WANG DONG.
  Wang, Dong.
  Xianggang : Ling nan da xue zu qun yu hai wai hua ren jing ji yan jiu bu, 2000.
  王東.
  社會經濟變遷與客家人的敎育 / 王東.
  香港 : 嶺南大學族群與海外華人經濟硏究部, 2000.v
  LOCATION = ul coc.
  DS730.Z8 no.2
 198. 社会巨变与知识人的追寻 / 骆静山著.
  骆靜山.
  Kuala Lumpur : 华社硏究中心, 2006.
  LOCATION = ul coc.
  DS721 .L8572 2006
 199. SHEN FEN REN TONG YU HUA WEN WEN XUE YAN JIU / ZHU LILI ZHU.
  Zhu, Lili.
  Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian, 2008.
  朱立立.
  身份认同与华文文学研究 / 朱立立著.
  上海市 : 上海三联书店, 2008.
  LOCATION = ul coc.
  HM753 .Z48 2008
 200. SHEN FEN SHU XIE YU KUA WEN HUA XIN TAI TOU SHI : ER SHI SHI JI MO QI HAI WAI HUA REN FEI MU YU (YING YU) WEN XUE XIE ZUO YAN JIU / LI SIJIE.
  Li, Sijie.
  Lun wen (bo shi)--Ji nan da xue, 2002.
  李思捷.
  身份书写与跨文化心态透视 : 二十世纪末期海外华人非母语(英语)文学写作研究 / 李思捷.
  论文(博士)--暨南大学, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  PR9450.05 .L53 2002
 201. SHENG CHAN SHI YE TOU ZI JI HUA / QIAO WU WEI YUAN HUI DI SAN CHU BIAN YIN.
  中國(民國 : 1949- ). 僑務委員會. 第三處.
  生產事業投資計劃 / 僑務委員會第三處編印.
  臺北市 : 僑務委員會第三處, 民國49 [1960].
  Taibei Shi : Qiao wu wei yuan hui di san chu, Minguo 49 [1960].
  LOCATION = ul coc.
  HD9736.T32S436 1960
 202. SHENG CUN YU PIAO BO ZHI ZHONG / PENG ZHAORONG ZHU.
  Peng, Zhaorong.
  Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 1997.
  彭兆榮.
  生存于漂泊之中 / 彭兆榮著.
  上海 : 上海文藝出版社, 1997.
  文化人類學筆記叢書.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.P46 1997
 203. SHENG GANG AO SHANG YE HANG MING LU FEN LEI = BUSINESS CLASSIFIED DIRECTORY HONGKONG, CANTON, MACAO.
  1932年創刊.
  省港澳商業行名錄分類 = Business classified directory Hongkong,
  Canton, Macao.
  [Hong Kong : K.F. Look,
  LOCATION = ul coc.
  HF5263.A3S436 1951
 204. SHENG YUN XUE HUI TONG XUN = BULLETIN OF THE ASSOCIATION OF CHINESE PHONOLOGY, R.O.C.
  1992年創刊.
  聲韻學會通訊 = Bulletin of the Association of Chinese Phonology, R.O.C.
  臺北市 : 中華民國聲韻學學會,
  Taibei Shi : Zhonghua Minguo sheng yun xue xue hui,
  LOCATION = ul coc.
  PL1201.S4297
 205. SHENZHEN QIAO XUN.
  Shenzhen Shi : Shenzhen Shi gui guo Hua qiao lian he hui,
  深圳僑讯.
  深圳市 : 深圳市归囯华侨联合会,
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.S546S55
 206. SHI BA HAO MEN FA JIA JI / LIANG JIEYUN ZHU BIAN ; HUA BIYUN ... [DENG] ZHU.
  Beijing shi : Shi shi chu ban she, 1995.
  十八豪門發家記 / 梁洁筠主編 ; 華碧云 ... [等]著.
  北京市 : 時事出版社, 1995.
  梁洁筠.
  華碧云.
  LOCATION = ul coc.
  HG172.A2S7 1995
 207. SHI CHAO ZHU LIU YU GONG SHI / DENG LINGFENG ZHU ; ZHONGGUO QIAO ZHENG XUE HUI BIAN YIN.
  Deng, Lingfeng.
  Taibei Shi : Zhongguo qiao zheng xue hui, Min guo 76 [1987].
  鄧凌峰.
  時潮主流與共識 / 鄧凌峰著 ; 中國僑政學會编印.
  台北市 : 中國僑政學會, 民國76 [1987].
  LOCATION = ul coc.
  DS777.A53 1987
 208. 時代潮人 = TEOCHEW NANG TODAY.
  广州市 : 時代潮人杂志社, 2012-
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.C536 G835
 209. SHI GUANG ZHI YI / QIN ZHAOHUA ZHU ; HAN LIANGYI YI.
  Tsao, Christina Ching.
  The wings of time. Chinese.
  Taibei Shi : Yuan shen chu ban she, 2002.
  時光之翼 / 秦昭華著 ; 韓良憶譯.
  台北市 : 圓神出版社, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  PL2815.A646Z47512 2002
 210. SHI HUA JIN RONG LIAN YI HUI DUI HUA SHANG JIN RONG SHI YE FA ZHAN GONG NENG ZHI FEN XI / SHI ZHAOXING ZHUAN.
  Shi, Zhaoxing.
  施昭興.
  世華金融聯誼會對華商金融事業發展功能之分析 / 施昭興撰.
  [臺北] : 財團法人海華文教基金會發行, 民國83 [1994].
  [Taibei] : Cai tuan fa ren hai hua wen jiao ji jin hui fa xing, Min guo 83 [1994].
  LOCATION = ul coc.
  HG1515.T3S45 1994
 211. SHI HUANG : ZENG XIBANG ZUO PIN XUAN.
  Zeng, Xibang, 1924-.
  Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2014.
  曾希邦, 1924-.
  拾荒 : 曾希邦作品選.
  香港 : 天地圖書有限公司, 2014.
  LOCATION = ul coc.
  PL2929.3.E773 A6 2014
 212. SHI JI HUA TAN = CENTURY ART.
  Xianggang : Xianggang zhuo yue guo ji wen hua zhuan bo zhong xin/Zhongguo mei shu chu ban she, 2004-
  世紀畫壇 = Century art.
  香港 : 香港卓越國際文化傳播中心/中國美術出版社, 2004-
  LOCATION = ul coc.
  ND1045.6.S53 v.1
 213. SHI JI HUI GU YU ZHAN WANG / "SHI JI HUI GU YU ZHAN WANG" BIAN WEI HUI ZU BIAN.
  Beijing : Guang da chu ban she you xian gong si, 2008.
  世纪回顾与展望 / 《世纪回顾与展望》编委会组编.
  北京 : 光大出版社有限公司, 2008.
  LOCATION = ul coc.
  CT1826 .S556 2008
 214. SHI JI ZHI JIAO DE HAI WAI HUA REN / ZHU BIAN ZHUANG GUOTU, HUANG YOU, FANG XIONGPU.
  Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1998.
  世紀之交的海外華人 / 主編庄國土, 黃猷, 方雄普.
  福州 : 福建人民出版社, 1998.
  中英文.
  庄國土.
  黃猷.
  方雄普.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.S526 1998
 215. SHI JIE CHAO REN HUAN JU ZAI BEIJING / BIAN DAO XU ZHAODE ; JIAN ZHI WU ZHIYUAN ... [DENG] ; BEIJING CHAO REN HAI WAI LIAN YI HUI ... [DENG] LIAN HE SHE ZHI.
  巫志遠.
  世界潮人歡聚在北京 / 編導許昭德 ; 監制巫志遠 ... [等] ;
  北京潮人海外聯誼會 ... [等]聯合攝制.
  北京 : 北京京文唱片有限公司, 2001.
  Beijing : Beijing jing wen chang pian you xian gong si, 2001.
  LOCATION = uc VCD.
  DS797.32.C536S53 2001
 216. SHI JIE CHAO REN ZUO JIA YAN JIU LUN WEN JI.
  Guangzhou : Ji nan da xue chu ban she, 1993.
  "海內外潮人作家研討會論文集".
  汕頭大學. 臺港及海外華文文學研究中心.
  海內外潮人作家研討會 (第1屆 : 1991 : 汕頭大學).
  世界潮人作家研究論文集 / 汕頭大學臺港及海外華文文學 研究中心[選編].
  廣州 : 暨南大學出版社, 1993.
  潮汕歷史文化研究叢書.
  潮汕文庫.
  Chinese literature 中國 汕頭地區 History and criticism Congresses.
  LOCATION = ul coc.
  PL3033.S44 1993
 217. SHI JIE DA CHUAN LIAN : ZHONGGUO LIU XUE SHENG SHENG HUO JI SHI / ZHU BIAN WANG LINGXU ; BIAN XUAN YE ZHIFANG, SHEN CHAYING, HUA XIAOYING.
  Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 1993.
  世界大串連 : 中國留學生生活紀實 / 主編王凌虛, 編選葉志方, 沈茶英, 華霄穎.
  中國留學生生活紀實.
  上海 : 上海社會科學院出版社, 1993.
  新時期紀實文學叢書.
  王凌虛.
  葉志方.
  沈茶英.
  華霄穎.
  LOCATION = ul coc.
  PL2614.S5 1993
 218. SHI JIE GE GUO TANG REN JIE JI SHI.
  Shen, Lixin.
  Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 1992.
  沈立新.
  世界各國唐人街紀實 / 沈立新著.
  成都 : 四川人民出版社, 1992.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.S52 1992
 219. 世界廣西同鄉聯誼會會刊. 總第 4 期, 四海鄉親 / [總編輯張驍鷥 ; 主筆李湘].
  香港 : 通天國際出版(香港)有限公司, 2010.
  LOCATION = ul coc.
  DS793.K6 S47 2010 v.4
 220. SHI JIE GUANGDONG TONG XIANG DI YI CI KEN QIN DA HUI ZHUAN JI / SHI JIE GUANGDONG TONG XIANG KEN QIN DA HUI BI SHU CHU BIAN.
  Shi jie Guangdong tong xiang ken qin da hui (1st : 1974 : Taiwan, Taipei).
  Taibei Shi : Taiwan han hua wen wu, Minguo 63 [1974].
  世界廣東同鄉懇親大會 (第1次 : 1974 : 臺灣, 臺北).
  世界廣東同鄉第一次懇親大會專輯 / 世界廣東同鄉懇親大會秘書處編.
  台北市 : 臺灣漢華文物, 民國63 [1974].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.S528 1974
 221. SHI JIE HUA QIAO = THE CHINESE AROUND THE WORLD / ZHANG HANLIANG ZHU BIAN.
  Zhang, Hanliang.
  Mountain View, Calif. : Shi jie Hua qiao chu ban she, 1966-
  張翰良.
  世界華僑 / 張翰良主編.
  Mountain View, Calif. : 世界華僑出版社, 1966-
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Z49 1966 v.1
 222. SHI JIE HUA QIAO HUA REN CI DIAN = DICTIONARY OF OVERSEAS CHINESE.
  Beijing : Beijing da xue chu ban she, 1993.
  周南京.
  梁英明.
  世界華僑華人詞典 = Dictionary of overseas Chinese / 主編周南京 ; 副主編梁英明, 何芳川, 巫樂華.
  北京 : 北京大學出版社, 1993.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.S53
 223. SHI JIE HUA QIAO HUA REN JIAN SHI = SHIJIEHUAQIAOHUARENJIANSHI.
  Chen, Bisheng.
  Xiamen : Xiamen da xue chu ban she, 1991.
  陳碧笙.
  世界華僑華人簡史 = Shijiehuaqiaohuarenjianshi / 陳碧笙.
  廈門 : 廈門大學出版社, 1991.
  華僑研究叢書.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.C4786 1991
 224. SHI JIE HUA QIAO HUA REN JING JI YAN JIU : SHI JIE HUA QIAO HUA REN JING JI GUO JI XUE SHU YAN TAO HUI LUN WEN JI / XIAO XIAOQIN, LI DINGGUO ZHU BIAN.
  Shi jie Hua qiao Hua ren jing ji guo ji xue shu yan tao hui (1993 : Shantou da xue).
  Shantou : Shantou da xue chu ban she, 1996.
  世界華僑華人經濟國際學朮研討會 (1993 : 汕頭大學).
  世界華僑華人經濟研究 : 世界華僑華人經濟國際學朮研討會論文集 / 蕭效欽, 李定國主編.
  汕頭 : 汕頭大學出版社, 1996.
  "世界華僑華人經濟國際學術研討會"於1993年11月27至12月2日在中國汕頭大學學術交 流中心召開.
  中英文.
  蕭效欽.
  李定國.
  LOCATION = ul coc.
  HC427.S54 1996
 225. SHI JIE HUA QIAO HUA REN LI SHI ZONG HENG TAN / YANG QINGNAN BIAN ZHU.
  Yang, Qingnan.
  [Xiamen] : Xiamen da xue chu ban she, 1994.
  楊慶南.
  世界華僑華人歷史縱橫談 / 楊慶南編著.
  [廈門] : 廈門大學出版社, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Y239 1994
 226. SHI JIE HUA QIAO HUA REN YAN JIU = OVERSEAS CHINESE STUDIES.
  Guangzhou : Ji nan da xue chu ban she, 2008-
  世界華僑華人研究 = Overseas Chinese studies.
  广州 : 暨南大学出版社, 2008-
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .S535
 227. SHI JIE HUA QIAO MING REN ZHUAN / YANG QINGNAN BIAN ZHU.
  Yang, Qingnan.
  [Taipei?] : Hua qiao gong shang zhi ye xue xiao ji jin hui : Fa xing zhe Ma Hua qi ye you xian gong si, 1984-.
  楊慶南.
  世界華僑名人傳 / 楊慶南編著.
  [Taipei?] : 華僑工商職業學校基金會 : 發行者馬華企業有限公司, 1984-1987.
  華僑工商職業學校基金會.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Y24
 228. SHI JIE HUA QIAO NIAN JIAN.
  Xianggang : Shi jie hua qiao nian jian she you xian gong si, 1969-
  世界華僑年鑑.
  香港 : 世界華僑年鑑社有限公司, 1969-
  附英文摘錄.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.S54
 229. SHI JIE HUA REN FU HAO BANG 94 / [ZUO ZHE "FORBES ZI BEN JIA" ; ZHU BIAN YANG DONGYI ; BIAN JI CHEN QIGUANG, LI HUIJUAN].
  Xianggang : San si chuan bo you xian gong si, 1994.
  世界華人富豪榜94 / [作者《Forbes資本家》 ; 主編楊東溢 ; 編輯陳啟光, 李慧娟].
  版權頁書名: 94世界華人富豪榜.
  香港 : 三思傳播有限公司, 1994.
  資本家顧問叢書.
  楊東溢.
  陳啟光.
  李慧娟.
  LOCATION = ul coc.
  HC29.S45 1994
 230. SHI JIE HUA REN FU HAO LIE ZHUAN.
  Hong Kong : San si chuan bo you xian gong si : Qin + yuan chu ban she, 1992.
  Forbes 資本家編輯部.
  世界華人富豪列傳 / [作者:《Forbes資本家》編輯部].
  香港 : 三思傳播有限公司 : 勤+緣出版社, 1992.
  資本家顧問叢書.
  LOCATION = hks.
  HG172.A2S45 1992
 231. SHI JIE HUA REN FU HAO SHENG YI JING / XU DEZHI BIAN ZHU.
  Xu, Dezhi.
  Guangzhou : Guangdong lu you chu ban she, 1996.
  徐德志.
  世界華人富豪生意經 / 徐德志編著.
  廣州 : 廣東旅游出版社, 1996.
  徐德志經貿圖書系列.
  LOCATION = ul coc.
  HG172.A2H76 1996
 232. SHI JIE HUA REN MING REN LU = WHO’S WHO OF CHINESE ORIGIN WORLDWIDE.
  Budapest : Shi jie Hua wen chu ban she, 1999-
  世界華人名人錄 = Who's who of Chinese origin worldwide.
  Budapest : 世界华文出版社, 1999-
  LOCATION = ul coc.
  CT1820.S55
 233. SHI JIE HUA REN QI YE JIA ZHUAN LUE / SHI JIE HUA REN QI YE JIA ZHUAN JI BIAN WEI HUI BIAN.
  Xianggang : Xianggang fan rong chu ban she you xian gong si, 1992-
  Ling you Ying yu ban ti ming: Chinese in the world, brief biographies of the Chinese entrepreneurs.
  世界華人企業家傳略 / 世界華人企業家傳記編委會編.
  海外版.
  香港 : 香港繁榮出版社有限公司, 1992-
  第三集- 編者: 陸成哲, 黃勇.
  另有北京新華出版社版.
  第二集起由香港半島出版公司出版.
  另有英語版題名: Chinese in the world, brief biographies of the Chinese entrepreneurs.
  LOCATION = ul coc.
  HC426.5.A2S53
 234. SHI JIE HUA REN WEN XUE YI SHU JIE MING REN LU / ZHU BIAN HUANG LANGHUA, XIA SHANBIN.
  Xianggang : Shi jie Hua ren chu ban she, 1998.
  世界华人文学艺朮界名人录 / 主编黃浪华, 夏善彬.
  香港 : 世界华人出版社, 1998.
  LOCATION = ul coc.
  NX90 .S44 1998 v.1, v.2
 235. SHI JIE HUA REN WEN XUE YI SHU JIE MING REN LU / ZHU BIAN HUANG LANGHUA, XIA SHANBIN.
  Beijing Shi : Zhongguo zhi gong chu ban she, 2001.
  世界华人文学艺朮界名人录 / 主编黃浪华, 夏善彬.
  北京市 : 中國致公出版社, 2001.
  Cover title also in English: World famous Chinese writers and artists
  LOCATION = ul coc.
  NX90 .S442 2001 v.5
 236. SHI JIE HUA REN YAN JIU SHU MU, 1900-1980 / PAN MINGSHEN BIAN.
  Hong Kong : Feng qiao chu ban she, 2002.
  世界華人硏究書目, 1900-1980 / 潘銘燊編.
  Hong Kong : 楓橋出版社, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  Z3008.C5S55 2002
 237. SHI JIE HUA SHANG FA ZHAN BAO GAO = WORLD CHINESE ENTREPRENEURS DEVELOPMENT REPORT.
  Xiang-gang : Xiang gang zhong guo xin wen chu ban she
  世界华商发展报告 = World Chinese entrepreneurs development report.
  香港 : 香港中国新闻出版社
  Description based on: 2008; title from cover.
  LOCATION = ul coc.
  HF3836.5 .S523 2008
 238. SHI JIE HUA SHANG JING JI NIAN JIAN = YEARBOOK OF THE WORLD CHINESE ENTREPREUNEURS / SHI JIE HUA SHANG JING JI NIAN JIAN BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
  Beijing : Qi ye guan li chu ban she, 1995-
  世界華商經濟年鑒 = Yearbook of the world Chinese entrepreuneurs / 世界華商經濟年鑒編輯委員會編.
  北京 : 企業管理出版社, 1995-
  附英文編輯說明及目錄.
  世界華商經濟年鑒編輯委員會.
  LOCATION = ul coc.
  HC427.92.S476
 239. SHI JIE HUA SHANG MAO YI HUI YI ER SHI NIAN / [BIAN JI ZHE SHI JIE HUA SHANG MAO YI HUI YI ER SHI NIAN BIAN JI XIAO ZU].
  Taibei : Shi jie hua shang mao yi hui yi zong lian luo chu.
  世界華商貿易會議二十年 / [編輯者世界華商貿易會議二十 年編輯小組].
  臺北 : 世界華商貿易會議總聯絡處, 民國72 [1983].
  LOCATION = ul coc.
  HF3847.3.S45
 240. SHI JIE HUA WEN ER TONG WEN XUE / HONG XUNTAO ZHU BIAN.
  Taiyuan : Xi wang chu ban she, 1993.
  世界华文儿童文学 / 洪汛涛主编.
  太原 : 希望出版社, 1993.
  Singapore : UniPress, 1996.
  LOCATION = ul coc.
  PZ10.82.S458 1993
 241. SHI JIE HUA WEN WEI XING XIAO SHUO LUN : SHOU JIE SHI JIE HUA WEN WEI XING XIAO SHUO YAN TAO HUI LUN WEN JI / WANG RUNHUA, HUANG MENGWEN ZHU BIAN.
  Shi jie Hua wen wei xing xiao shuo yan tao hui (1st : 1994 : Singapore).
  世界华文微型小说研讨会 (第一屆 : 1994 : Singapore).
  世界华文微型小说论 : 首届世界华文微型小说研讨会论文集 / 王润华, 黄孟文主编.
  Singapore : UniPress, 1996.
  LOCATION = ul coc.
  PL2443.S56 1994
 242. SHI JIE HUA WEN WEN XUE GAI YAO = SHIJIE HUAWEN WENXUE GAIYAO / GONG ZHONG ZHU BIAN ; WANG YISHENG, ZHANG QIAOJING FU ZHU BIAN.
  Beijing : Ren min wen xue zhu ban she, 2000.
  世界华文文学槪要 = Shijie huawen wenxue gaiyao / 公仲主编 ; 汪义生, 张俏靜副主编.
  北京 : 人民文学出版社, 2000.
  LOCATION = ul coc.
  PL3033 .S47 2000
 243. SHI JIE JIE CHU HUA REN CHENG GONG GU SHI / MING BAO YUE KAN BIAN JI BU.
  Xianggang : Ming chuang chu ban she you xian gong si, 1999.
  世界傑出華人成功故事 / 明報月刊編輯部.
  香港 : 明窗出版社有限公司, 1999.
  人物系列(明窗出版社).
  明報月刊編輯部.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.S5443 1999
 244. SHI JIE JIE CHU HUA REN HUA CHUAN.
  Xianggang : Xianggang wen hui chu ban she : Shi jie Hua shang ji jin hui, 2009.
  世界傑出華人畫傳.
  香港 : 香港文匯出版社 : 世界華商基金會, 2009.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .S54435 2009
 245. SHI JIE JING JI YU CHUAN BO XU QIU / [DONG HAOYUN JIANG SHU].
  Tung, C. Y., 1912-1982.
  世界經濟與船舶需求 / [董浩雲講述].
  [香港 : 出版社不詳, 1975].
  [Xianggang : Chu ban she bu xiang, 1975] (Xianggang : Hua lian yin shua you xian gong si).
  LOCATION = ul coc.
  HE735.D66 1956 v.3
 246. SHI JIE JING JI ZHONG DE HUA REN JIAO SE YU TAIWAN JING JI FA ZHAN YAN TAO HUI / ZHONGHUA JING JI YAN JIU YUAN.
  Shi jie jing ji zhong de Hua ren jiao se yu Taiwan jing ji fa zhan yan tao hui (1993 : Taipei, Taiwan).
  Taibei Shi : Zhonghua jing ji yan jiu yuan, Minguo 82 [1993].
  世界經濟中的華人角色與臺灣經濟發展硏討會 (1993 : 臺北, 臺灣).
  世界經濟中的華人角色與臺灣經濟發展硏討會 / 中華 經濟硏究院.
  台北市 : 中華經濟硏究院, 民國82 [1993].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.S5444 1993
 247. SHI JIE JING JI ZHONG DE HUA REN JIAO SE YU TAIWAN JING JI FA ZHAN YAN TAO HUI : [CHU GAO] / ZHU BAN DAN WEI ZHONGHUA JING JI YAN JIU YUAN, QIAO WU WEI YUAN HUI.
  Shi jie jing ji zhong de Hua ren jiao se yu Taiwan jing ji fa zhan yan tao hui (1993 : Taipei, Taiwan).
  Taibei Shi : Zhonghua jing ji yan jiu yuan, Minguo 82 [1993].
  世界經濟中的華人角色與臺灣經濟發展硏討會 (1993 : 臺北, 臺灣).
  世界經濟中的華人角色與臺灣經濟發展硏討會 : [初稿] / 主辦單位中華經濟硏究院, 僑務委員會.
  台北市 : 中華經濟硏究院, 民國82 [1993].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.S5444 1993a
 248. SHI JIE KE SHU DI ER CI KEN QIN DA HUI SHI LU / SHI JIE KE SHU DI ER CI KEN QIN DA HUI SHI LU BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN.
  Shi jie Ke shu ken qin da hui (2nd : 1973 : Taibei).
  世界客屬懇親大會 (2nd : 1973 : 臺北).
  世界客屬第二次懇親大會實錄 / 世界客屬第二次懇親大會 實錄編輯委員會編.
  台北 : 世界客屬第二次懇親大會實錄編輯委員會, 民國63 [1974].
  Taibei : Shi jie Ke shu di er ci ken qin da hui shi lu bian ji wei yuan hui, Min guo 63 [1974].
  LOCATION = ul coc.
  DS731.H3S5 1973
 249. SHI JIE RONG YIN.
  Xianggang : Shi lian mi shu chu "Shi jie rong yin" bian wei hui.
  Zhu ban: Shi jie Fuqing she tuan lian yi hui.
  世界融音.
  香港 : 世聯秘書處《世界融音》編委會.
  主辦: 世界福清社團聯誼會.
  LOCATION = ul cocp.
  DS797.26.F875 S553
 250. SHI JIE WEN XUE JIA ZHUAN / SONG ZHEMEI ZHU.
  Song, Zhemei.
  宋哲美.
  世界文學家傳 / 宋哲美著.
  香港 : 人文科學圖書出版公司, 1981.
  Xianggang : Ren wen ke xue tu shu chu ban gong si, 1981.
  LOCATION = ul coc.
  PN466.S85 1981
 251. SHI JIE XING ZHONG YUAN KE SHU NAN QIAN SHI GU JIN ZHONG WAI KE SHU JIE CHU REN WU BIAO ZHUN PING DING YAN TAO HUI ZHUAN JI.
  世界性中原客屬南遷史古今中外客屬傑出人物標準評定硏討會專輯.
  香港 : 香港新聞出版社, [1991].
  Xianggang : Xianggang xin wen chu ban she, [1991].
  中外客家(香港)聯誼會, 渡琼客家(那大)聯誼會聯合主辦.
  LOCATION = ul coc.
  DS731.H3S48 1991
 252. SHI JIE ZHENG FU ZHE : CHENGJISIHAN JI QI ZI SUN / YANG NA ZHU.
  Yang, Na.
  楊訥.
  世界征服者 : 成吉思汗及其子孫 / 楊訥著.
  北京 : 華夏出版社 ; 廣東人民出版社, 1996.
  Beijing : Hua xia chu ban she ; [Guangzhou shi] : Guangdong ren min chu ban she, 1996.
  LOCATION = ul coc.
  DS19.Y36 1996
 253. SHI JUE YU REN TONG : KUA TAIPING YANG HUA YU YU XI BIAO SHU, CHENG XIAN = VISUALITY AND IDENTITY : SINOPHONE ARTICULATIONS ACROSS THE PACIFIC / SHI SHUMEI (SHU-MEI SHIH) ; YANG HUAQING FAN YI ; CAI JIANXIN JIAO DING.
  Shi, Shumei, 1961-.
  Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2013.
  史書美, 1961-.
  視覺與認同 : 跨太平洋華語語系表述・呈現 / 史書美(Shu-mei Shih) ; 楊華慶翻譯 ; 蔡建鑫校訂.
  台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2013.
  LOCATION = ul coc.
  DS730 .S532512 2013
 254. SHI LUN XIANGGANG KEJIA SHE TUAN DE BEN TU HUA JI QI YI YI / XIE JIAN.
  Xie, Jian, 1934-
  [Taibei : Guo li Taiwan da xue kao gu ren lei xue xi], Min guo 80 [1991].
  謝劍, 1934-
  試論香港客家社團的本土化及其意義 / 謝劍.
  [臺北 : 國立臺灣大學考古人類學系], 民國80 [1991].
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H79H365 1991
 255. SHI NIAN LAI DE HAI WAI QIAO BAO / HAI WAI CHU BAN SHE BIAN.
  Taibei : Hai wai chu ban she.
  海外出版社.
  十年來的海外僑胞 / 海外出版社編.
  臺北 : 海外出版社, 民國49 [1960].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.H3
 256. SHI NIAN LAI DE MIN ZU XUE YAN JIU SUO : 1985-1994 / [XHU BIAN XU ZHENGGUANG, XU MUZHU].
  徐正光.
  十年來的民族學研究所 : 1985-1994 / [主編徐正光, 許木柱].
  臺北市 : 中央研究院民族學研究所, 民國84[1995].
  Taibei shi : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo, min guo 84 [1995].
  LOCATIONS = ul coc.
  GN36.T32T33 1995
 257. SHI NIAN LAI DE TAIWAN JIAO YU / TAIWAN SHENG ZHENG FU JIAO YU TING BIAN YIN.
  臺灣. 教育廳.
  十年來的臺灣教育 / 臺灣省政府教育廳編印.
  臺北市 : 臺灣省政府教育廳, 民國44 [1955].
  Taibei Shi : Taiwan Sheng zheng fu jiao yu ting, Minguo 44 [1955].
  LOCATION = ul coc.
  LA1136.81.S55 1955
 258. SHI NIAN LAI HUA QIAO JING JI / [BIAN ZHUAN ZHE SHI NIAN LAI HUA QIAO JING JI BIAN ZHUAN WEI YUAN HUI].
  Taibei shi : Qiao wu wei yuan hui di san chu.
  十年來華僑經濟 / [編撰者十年來華僑經濟編撰委員會].
  台北市 : 僑務委員會第三處, 民國 70 [1981].
  紀念中華民國建國七十年僑務叢書 ; 4.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.S545
 259. SHI SHUI DE BAO XING. WHO IS GUILTY OF THESE ATROCITIES?.
  [Xianggang : Da gong bao bian xing, 1967].
  是誰的暴行. Who is gyilty of these atrocities?.
  香港 : 大公報, [1967].
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H757S45
 260. SHI WAN MEI JIN / YI LI ZHU.
  Yi, Li, 1948-.
  Hong Kong : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1987.
  伊犁, 1948- .
  十萬美金 / 伊犁著.
  香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 1987.
  LOCATION = ul coc.
  LOCATION = na.
  PL2867.L45S55
 261. SHIBI YU KEJIA / ZHU BIAN ZHANG ENTING, LIU SHANQUN.
  Ninghua Shibi yu Kejia shi jie' xue shu yan tao hui (2nd : 2000 :Ninghua Xian, China).
  宁化石壁与客家世界'学术研讨会 (第2屆 : 2000 : 宁化县, 中国).
  Beijing Shi : Zhongguo Hua qiao chu ban she, 2000.
  石壁与客家 / 主编张恩庭, 刘善群.
  北京市 : 中国华侨出版社, 2000.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.N566N56 2000
 262. Shicheng ren yu / Lü Jibao zhu.
  Han, Chuan.
  Xin-bei shi : Wang wen wen chuang chu ban she, Min guo100 [2011].
  寒川.
  獅城人語 / 呂紀葆著.
  新北市 : 旺文文創出版社, 民國100 [2011].
  LOCATION = ul coc.
  DS799.9.J56 H36 2011
 263. SHINDAI CHŪGOKU RYŪKYŪ BŌEKISHI NO KENKYŪ / MATSUURA AKIRA CHO.
  Matsuura, Akira, 1947-
  Ginowan-shi : Yōju Shorin, 2003.
  松浦章, 1947-
  清代中国琉球貿易史の研究 / 松浦章著.
  宜野湾市 : 榕樹書林, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  HF3838.R9 M37 2003
 264. SHIXING XIAN DE ZHUAN TONG JING JI, ZONG ZU YU ZONG JIAO WEN HUA / ZENG HANXIANG ZHU BIAN.
  Xianggang : Guo ji Kejia xue hui : Faguo yuan dong xue yuan : Hai wai Hua ren zi liao yan jiu zhong xin, 2003.
  始興縣的傳統經濟, 宗族與宗敎文化 / 曾漢祥主編.
  香港 : 國際客家學會 : 法國遠東學院 : 海外華人資料研究中心, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.S549S45 2003
 265. SHOU JIE PAN GUANGDAN JI NIAN JIANG ZUO LUN WEN HUI BIAN.
  Pan Guangdan ji nian jiang zuo (1st : 1992).
  首屆潘光旦紀念講座論文彙編.
  [香港 : 出版者不詳, 1992?].
  [Xianggang : chu ban zhe bu xiang, 1992?].
  LOCATION = ul coc.
  HC427.92.P3495 1992
 266. SHU HAI GUAN LAN : ZHONGGUO SHU FA GUO JI XUE SHU HUI YI LUN WEN JI / MO JIALIANG BIAN.
  Zhongguo shu fa guo ji xue shu hui yi (1997 : Xianggang Zhong wen da xue).
  莫家良.
  書海觀瀾 : 中國書法國際學術會議論文集 / 莫家良編.
  香港 : 香港中文大學藝術系 : 香港中文大學文物館, 1998.
  Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue yi shu xi : Xianggang Zhong wen da xue wen wu guan, 1998.
  LOCATIONS = ul coc.
  ND1457.C5C56 1998
 267. SHU LÜ XIN JI / WU JUNHUI ZHU.
  Wu, Junhui, 1944-
  Xianggang : Shi jie Hua wen wen xue jia xie hui chu ban, 2009.
  吴俊辉, 1944-
  書履心迹 / 吴俊辉著.
  香港 : 世界华文文学家協会出版, 2009.
  Subtitle on cover: 世界华文文学(印尼东區、香港)作品评论集
  LOCATION = ul coc.
  PL2303 .W7885 2009
 268. "SHUANG XI ZA JI" YU MING JIAJING CHU NIAN CHAO ZHENG ZHENG YI GUAN XI YAN JIU : "SHU DANG", "FENG JIANG ZHI YU" JI WANG QIONG FU CHU BEI JING ZHI TAN TAO / HU JIXUN.
  Hu, Jixun.
  Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo, 2006.
  胡吉勛.
  《雙溪雜記》與明嘉靖初年朝政爭議關係研究 : 「蜀黨」、 「封疆之獄」及王瓊復出背景之探討 / 胡吉勛.
  香港 : 香港中文大學中國文化研究所, 2006.
  抽印本. 原刊為: 中國文化研究所學報. 第46期(2006年).
  LOCATIONS = ul coc.
  DS753.H863 2006
 269. SHUANG YING : FAN SHU ZI DA PING ZHONG NAN MEI = HANDS ACROSS THE PACIFIC CREATING A WIN-WIN SITUATION IN TAIWAN-LATIN AMERICA RELATIONS / GUANG HUA HUA BAO ZA JI SHE BIAN ZHU.
  Taibei Shi : Guang hua hua bao za ji she, Minguo 86 [1997].
  雙贏 : 蕃薯仔打拚中南美 = Hands across the Pacific creating a win-win situation in Taiwan-Latin America relations / 光華畫報雜誌社編著.
  臺北市 : 光華畫報雜誌社, 民國86 [1997].
  光華畫報雜誌叢書 ; 23.
  LOCATION = ul coc.
  HF1480.5 .S53 1997
 270. SHUI XIANG JIU JU, LIU MAOSHAN HUA JI = THE ROMANCE OF SUZHOU : THE PAINTING ALBUM OF LIU MAO SHAN / [CE HUA/BIAN JI, HE SHUYU ; FAN YI, CHEN YONGMING].
  Liu, Maoshan, 1942-
  Singapore : Xuan Hua shui mo, 2007.
  刘懋善, 1942-
  水乡旧居・刘懋善画集 = The romance of Suzhou : the painting album of Liu Mao Shan / [策划/编辑, 何书裕 ; 翻译, 陈永明].
  Singapore : 宣华水墨, 2007.
  LOCATION = ul coc.
  ND1049.L63664 A4 2007
 271. SHUIBU QIAO KAN.
  Taishan Xian : Shuibu qiao kan she,
  水步僑刊.
  台山縣 : 水步僑刊社,
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.T357S54
 272. SHUINAN QIAO KAN = SHUI NAN NEWS.
  Taishan Xian Shuinan Shi : "Shuinan qiao kan" bian ji bu,
  水南僑刊 = Shui Nan news.
  台山縣水南市 : 《水南僑刊》編輯部,
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.T357S56
 273. SHUNDE XIANG YIN.
  Shunde Xian : "Shunde xiang yin" bian wei hui, 1985-
  順德鄉音.
  順德縣 : 《順德鄉音》編委會, 1985-
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.S554S55
 274. SHUO ZHONGHUA MIN ZU ZHI HUA GUO PIAO LING / TANG JUNYI ZHU.
  Tang, Junyi, 1909-1978.
  Taibei : San min shu ju.
  唐君毅, 1909-1978.
  說中華民族之花果飄零 / 唐君毅著.
  臺北 : 三民書局, 民國63 [1974].
  三民文庫 ; 190.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.T28
 275. SHUO ZHONGHUA MIN ZU ZHI HUA GUO PIAO LING.
  Tang, Junyi, 1909-1978.
  Taibei : San min shu ju.
  內容: 說中華民族之花果飄零-花果飄零及靈根自植-海外中華兒女之發心- 海外中國知識分子對當前時代之態度-海外知識分子對當前時代態度答問- 附錄中國文化與世界.
  唐君毅, 1909-1978.
  說中華民族之花果飄零 / 唐君毅著.
  臺北 : 三民書局, [198-?] (偉倫印製所印 : 香港).
  LOCATION = ul coc.
  DS732.T28 1980
 276. SI HAI TONG GEN : YI MIN YU ZHONGGUO CHUAN TONG WEN HUA / GE JIANXIONG, AN JIESHENG ZHU.
  Ge, Jianxiaong.
  葛剑雄.
  四海同根 : 移民与中国传统文化 / 葛剑雄, 安介生著.
  太原市 : 山西人民出版社, 2004.
  Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2004.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.G45 2004
 277. SI HAI TONG XIN DE RE LIU : ZHAO YE GE FANG DUI 'QUAN QIU HUA QIAO TUAN JIE FAN GONG HUI YI' DE QI WANG / HUA QIAO TONG XUN SHE BIAN YIN.
  [Taibei Shi] : Hua qiao tong xun she, Minguo 68 [1979].
  四海同心的熱流 : 朝野各方對「全球華僑團結 反共會議」的期望 / 華僑通訊社編印.
  [臺北市] : 華僑通訊社, 民國68 [1979].
  LOCATION = ul coc.
  DS799.83.S75 1979
 278. SI HAI ZHI YOU YUE KAN = UNIVERSAL BROTHERHOOD MONTHLY.
  Taibei shi : Si hai zhi you yue kan she.
  四海之友月刊 = Universal brotherhood monthly, 1974-1984.
  臺北市 : 四海之友月刊社, 1974-1984.
  LOCATION = ul coc.
  AP95.C4S7
 279. SI SHI NIAN LAI QIAO HUI DUI GUO NEI JING JI FA ZHAN ZHI YING XIANG / KANG GAOTING ZHU.
  Kang, Gaoting.
  康高挺.
  四十年來僑匯對國內經濟發展之影響 / 康高挺著.
  台北市 : 財團法人海華文教基金會, 民國90 [2001].
  Taibei Shi : Cai tuan fa ren hai hua wen jiao ji jin hui, Minguo 90 [2001].
  LOCATION = ul coc.
  HG3980.K36 2001
 280. SI YI / [WU SHIKUN, HUANG XINIAN ZHU].
  Wu, Shikun.
  伍士焜.
  四邑 / [伍士焜, 黃錫年著].
  [臺北市 : 海外文庫出版社, 民國46 (1957)].
  [Taibei : Hai wai wen ku chu ban she, Minguo 46 (1957)].
  LOCATION = ul coc.
  DS793.K7W795 1957
 281. SI YI HUI SUO HUI KAN.
  四邑會所會刊.
  Continues Si yi hui suo hui xun.
  Continues 四邑會所會訊.
  香港 : [該會所], 1996-.
  Xianggang : [Gai hui suo], 1996-
  LOCATION = ul coc.
  DS793.K7S5
 282. SI YI HUI SUO HUI XUN.
  Xianggang : [Gai hui suo], -1995.
  四邑會所會訊.
  香港 : [該會所], -1995.
  LOCATION = ul coc.
  DS793.K7S5
 283. SICHUAN REN ZAI TAIWAN : GAOXIONG SICHUAN TONG XIANG HUI SHI / LI YINGFA ZHU.
  Li, Yingfa.
  Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 2001.
  李映发.
  四川人在台湾 : 高雄四川同乡会史 / 李映发著.
  成都 : 四川人民出版社, 2001.
  LOCATION = ul coc.
  DS799.832.L568 2001
 284. SICHUAN SHENG ZHI. DANG AN ZHI, QIAO WU ZHI = ANNALS OF SICHUAN PROVINCE / SICHUAN SHENG DI FANG ZHI BIAN ZUAN WEI YUAN HUI BIAN ZUAN.
  四川省志. 档案志, 侨务志 = Annals of Sichuan Province / 四川省地方志编纂委员会编纂.
  成都 : 四川科学技术出版社, 2000.
  Chengdu : Sichuan ke xue ji shu chu ban she, 2000.
  LOCATION = ul coc.
  DS793.S8S5383 2000
 285. SINICIZATION AND THE RISE OF CHINA : CIVILIZATIONAL PROCESSES BEYOND EAST AND WEST / EDITED BY PETER J. KATZENSTEIN.
  Han, Chuan.
  Xin-bei shi : Wang wen wen chuang chu ban she, Min guo100 [2011].
  LOCATION = ul coc.
  DS779.23 .S56 2012
 286. SINO-INDONESIAN RELATIONS (JAN. 1960-APRIL 1961).
  Hong Kong : [s.n.], 1961.
  LOCATION = ul coc.
  DS740.5.I5S566 1961
 287. THE SINO-SOVIET BORDER DISPUTE IN THE 1970'S / TSIEN-HUA TSUI.
  Tsui, Tsien-hua, 1954-
  Oakville, Ont., Canada : Mosaic Press ; New York, N.Y., U.S.A. : Distributed in U.S. by Flatiron Books, c1983.
  LOCATION = ul coc.
  DS740.5.S65 T78 1983
 288. SINOPHONE STUDIES : A CRITICAL READER / EDITED BY SHU-MEI SHIH, CHIEN-HSIN TSAI, AND BRIAN BERNARDS.
  New York : Columbia University Press, c2013.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .S57 2013
 289. SLOWDOWN OR CRISIS? : RESTRUCTURING IN THE 1980S / EDITORS, DAVID EVANS AND RAPHAEL KAPLINSKY.
  Brighton, England : IDS Publications, Institute of Development Studies at the University of Sussex, 1985.
  Bulletin, vol. 16, no. 1 (Jan. 1985).
  LOCATION = ul coc.
  HC59.S552 1985
 290. SOCIAL AND ECONOMIC STATUS OF THE MERCHANT CLASS OF THE MING DYNASTY, 1368-1644 / BY ANGELA NING-JY SUN HSI.
  Hsi, Angela Ning-Jy Sun, 1939-
  1972.
  LOCATION = ul coc.
  HF3835.H754 1972
 291. SOLDIERS, COPS, BANNERMEN : THE RISE AND FALL OF THE FIRST COMMUNIST CHINESE POLICE STATE, 1931-1969 / KEES KUIKEN = [JUN REN, XUN JING, HONG WEI BING : ZHONG GONG CHU QI GONG AN ZHI DU ZHI QI LUO, 1931 ZHI 1969 NIAN / GAO GEN ZHU].
  Kuiken, Kees.
  Groningen : Wolters-Noordhoff, 1993.
  LOCATION = ul coc.
  HV8260.A2K84 1993
 292. SOLOMON BARD’S IN SEARCH OF THE PAST : A GUIDE TO THE ANTIQUITIES OF HONG KONG = XIANGGANG WEN WU ZHI.
  Bard, Solomon.
  Solomon Bard's In search of the past : a guide to the antiquities of Hong Kong = 香港文物志.
  Hong Kong : Urban Council, 1988.
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H747B36
 293. SOME EARLY CHINESE STEPS TOWARD MODERNIZATION / BY KNIGHT BIGGERSTAFF.
  Biggerstaff, Knight, 1906-
  San Francisco : Chinese Materials Center, 1975.
  LOCATION = ul coc.
  DS761.B5
 294. SONG TAO.
  Xiapu Xian : "Song tao" xiang xun she,
  松濤.
  霞浦县 : 《松濤》乡讯社,
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.X546S66
 295. SONGKOU XIANG QING = HOME NEWS FROM SONGKOU.
  Mei Xian : "Songkou xiang qing" bian ji bu, 1986-
  松口鄉情 = Home news from Songkou.
  Mei Xian : "Songkou xiang qing" bian ji bu, 1986-
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.S664 no.1
 296. SONS OF THE YELLOW EMPEROR. CHINESE.
  Pan, Lynn.
  Shanghai : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Shanghai fen dian, 1992 [i.e. 1993].
  炎黃子孫 : 華人移民史 / 潘琳著 ; 陳定平, 陳廣鰲譯.
  上海 : 生活‧讀書‧新知三聯書店上海分店, 1992[i.e. 1993].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.P3612 1993
 297. SONS OF THE YELLOW EMPEROR : A HISTORY OF THE CHINESE DIASPORA / LYNN PAN.
  Pan, Lynn.
  Boston ; Toronto : Little, Brown, c1990.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.P36
 298. SONS OF THE YELLOW EMPEROR : THE STORY OF THE OVERSEAS CHINESE / LYNN PAN.
  Pan, Lynn.
  London : Mandarin, 1991.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.P36 1991
 299. SOURCES OF CONFLICT AND COOPERATION IN THE TAIWAN STRAIT / EDITORS, ZHENG YONGNIAN, RAYMOND RAY-KUO WU.
  Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific, c2006.
  Based on an international conference held by the East Asian Institute on June 21, 2004.
  LOCATION = ul coc.
  JZ1733.A57C67 2006
 300. SOURCES ON OVERSEAS CHINESE STUDIES : GENEALOGICAL RECORDS / SHEAU-YUEH J. CHAO.
  Chao, Sheau-Yueh J.
  [S.l.] : Elsevier, c2006.
  "Revised from a paper presented at the Third International Conference of Institutes and Libraries for Chinese Overseas Studies on 'Maritime Asia and the Chinese Overseas (1405-2005),' August 18-20, 2005, in Singapore."
  LOCATION = ul coc.
  CS1162.C28 2006
 301. SOUTH CHINA : STATE, CULTURE AND SOCIAL CHANGE DURING THE 20TH CENTURY / EDITED BY LEO DOUW AND PETER POST.
  Amsterdam ; New York : North-Holland, 1996.
  LOCATION = ul coc.
  HC428.S74S68 1996
 302. SOUTHERN FUJIAN : REPRODUCTION OF TRADITIONS IN POST-MAO CHINA / EDITED BY TAN CHEE-BENG.
  Hong Kong : Chinese University Press, c2006.
  LOCATION = ul coc.
  DS793.F8S68 2006
 303. SPACE, PLACE AND TRANSNATIONALISM IN THE CHINESE DIASPORA / LAURENCE J.C. MA.
  Ma, Laurence J. C., 1937-
  Hong Kong : Centre for China Urban and Regional Studies, Hong Kong Baptist University, [2002].
  LOCATION = ul coc.
  HT169.C6O32 no.20
 304. STATE, MARKET, AND RELIGIONS IN CHINESE SOCIETIES / EDITED BY FENGGANG YANG AND JOSEPH B. TAMNEY.
  Leiden ; Boston : Brill, 2005.
  LOCATION = ul coc.
  BL1802.S72 2005
 305. STATE, SOCIETY AND GOVERNANCE IN REPUBLICAN CHINA / EDITED BY MECHTHILD LEUTNER AND IZABELLA GOIKHMAN.
  Berlin : Lit, 2014.
  Berliner China-Hefte 2013; Chinese history and society ; vol. 43.
  LOCATION = ul.
  LOCATION = ul coc.
  DS775.7 .S73 2014
 306. STUDIES IN CHINESE-WESTERN COMPARATIVE DRAMA / EDITED BY YUN-TONG LUK.
  Hong Kong : Chinese University Press, 1990.
  Papers delivered at the Fourth Hong Kong International Comparative Literature Conference held at the Chinese University of Hong Kong in the summer of 1987.
  LOCATION = ul coc.
  PL2358.S78
 307. STUDIES IN MODERN OVERSEAS CHINESE HISTORY / YEN CHING-HWANG.
  Yen, Ching-huang.
  Singapore : Times Academic Press, 1995.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.Y4 1995
 308. THE STUDY OF CHINESE SOCIETY : ESSAYS / BY MAURICE FREEDMAN ; SELECTED AND INTRODUCED BY G. WILLIAM SKINNER.
  Freedman, Maurice.
  Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1979.
  LOCATION = ul coc.
  HN733.5.F73
 309. SU DONG JU BIAN YU LIANG AN HU DONG / ZHOU YANGSHAN ZHU.
  Zhou, Yangshan.
  Taibei Shi : Dong da tu shu gu fen you xian gong si, Minguo 82 [1993].
  蘇東劇變與兩岸互動 / 周陽山著.
  周陽山.
  臺北市 : 東大圖書股份有限公司, 民國82 [1993].
  滄海叢刊. 政治.
  LOCATION = ul coc.
  DK288 .Z47 1993
 310. SU E ZAI ZHONGGUO : ZHONGGUO YU E GONG SAN SHI NIAN JING LI JI YAO / JIANG ZHONGZHENG ZHU.
  Chiang, Kai-shek, 1887-1975.
  Taibei : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 46 [1957].
  蔣介石, 1887-1975.
  蘇俄在中國 : 中國與俄共三十年經歷紀要 / 蔣中正著.
  臺北 : 中央文物供應社, 民國46 [1957].
  LOCATION = ul coc.
  DS777.47.C427
 311. SU YUAN YUE KAN = SUOYUAN YUEKAN.
  Taishan Xian : [Su yuan yue kan she],
  溯源月刊 = Suoyuan yuekan.
  台山縣 : [溯源月刊社],
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.T357S8
 312. THE SUBTLE REVOLUTION : POETS OF THE "OLD SCHOOLS" DURING LATE QING AND EARLY REPUBLICAN CHINA / JON EUGENE VON KOWALLIS.
  Kowallis, Jon Eugene von.
  Berkeley, Calif. : Institute of East Asian Studies,
  University of California, c2006.
  LOCATION = ul coc.
  PL2327.K69 2006
 313. SUN WEN YU HUA QIAO : JI NIAN SUN ZHONGSHAN DAN CHEN 130 ZHOU NIAN GUO JI XUE SHU TAO LUN HUI LUN WEN JI.
  Shenhu shi : Sun Zhongshan ji nian hui, 1997.
  孫文與華僑 : 紀念孫中山誕辰130周年國際學術討論會論文集.
  神戶市 : 孫中山記念會, 1997.
  "本論文集是1996年11月29日至30日, 在神戶YMCA館舉行的紀念孫中山誕辰130周年國際學術討論會 "孫文與華僑"的報告集" -- 編集后記.
  紀念孫中山誕辰130周年國際學朮討論會論文集.
  LOCATION = ul coc.
  DS777.S88 1997
 314. SUN XIANG YOU PIAO YU REN TONG JIAN GOU / MAI LIUFANG.
  Mak, Lau-Fong.
  [Xinjiapo : s.n., 2013].
  孙像邮票与认同建构 / 麦留芳.
  [新加坡 : s.n., 2013].
  LOCATION = ul coc.
  HE6183.S96 M35 2013
 315. SUN YAT SEN IN PENANG / KHOO SALMA NASUTIONS.
  Khoo, Salma Nasution.
  Penang, Malaysia : Areca Books, c2008.
  LOCATION = ul coc.
  DS777 .K46 2008
 316. "SUN YIXIAN SI XIANG" LUN WEN JI.
  [Taibei Shi] : Sun Yixian si xiang yu nian yi shi ji guo ji xue shu yan tao hui chou bei hui, [1993]-
  Sun Yixian si xiang yu nian yi shi ji guo ji xue shu yan tao hui jian jie / "Sun Yixian si xiang yu er shi yi shi ji" lun wen ji / "Sun Yixian si xiang yu guo jia jian she" lun wen ji / "Sun Yixian si xiang yu Zhongguo xian dai hua" lun wen ji / "Sun Yixian si xiang yu nian yi shi ji" lun wen ji / "Sun Yixian si xiang yu ru jia ren wen jing shen" lun wen ji / Sun Yixian si xiang yu Ya Tai di qu an quan fa zhan lun wen ji.
  「孫逸仙思想」論文集.
  [台北市] : 孫逸仙思想與廿一世紀國際學術硏討會籌備會, [1993]-
  孫逸仙思想與廿一世紀國際學術硏討會簡介 /「孫逸仙思想 與廿一世紀」論文集 /「孫逸仙思想與國家建設」論文 集 /「孫逸仙思想與中國現代化」論文集 /「孫逸仙思想與 廿一世紀」論文集 /「孫逸仙思想與儒家人文精神」論文集 / 孫逸仙思想與亞太地區安全發展論文集.
  LOCATION = ul coc.
  DS777.S76 1991
 317. SUN ZHONGSHAN DE SI XIANG YU SHI JIAN / HUANG YAN ZHU BIAN.
  黃彥.
  孫逸仙, 1866-1925.
  孫中山的思想與實踐 / 黃彥主編.
  [廣州] : 廣東人民出版社, 1999.
  [Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  DS777.S8395 1999
 318. SUN ZHONGSHAN XIAN SHENG JIA YAN LU.
  Sun, Yat-sen, 1866-1925.
  孫逸仙, 1866-1925.
  孫中山先生嘉言錄.
  [新加坡?] : 印行者林牧野, 1951.
  [Xinjiapo?] : yin xing zhe Lin Muye, 1951.
  LOCATION = ul coc.
  DS777.A25 1951
 319. SUN ZHONGSHAN XIAN SHENG SI XIANG DE LI LUN YU JING YAN / CHEN ZHECAN ZHU.
  Chen, Zhecan.
  [Taibei] : Zhonghua han shou xue xiao, [1986].
  陳哲燦.
  孫中山先生思想的理論與經驗 / 陳哲燦著.
  [臺北] : 中華函授學校, [1986].
  LOCATION = ul coc.
  DS777.C5374 1986
 320. SUN ZHONGSHAN YAN JIU LUN CONG / [ZHONGSHAN DA XUE XUE BAO BIAN JI BU BIAN JI].
  孫逸仙, 1866-1925.
  孫中山研究論叢 / [中山大學學報編輯部編輯].
  廣州 : 中山大學歷史系, 1983-1987.
  Guangzhou : Zhong shan da xue li shi xi, 1983-1987.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS777.S847 1983
 321. SUN ZHONGSHAN YU HUA QIAO / REN GUIXIANG ZHU.
  Ren, Guixiang.
  Ha'erbin shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 1998.
  任貴祥.
  孫中山與華僑 / 任貴祥著.
  哈爾濱市 : 黑龍江人民出版社, 1998.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.J46 1998
 322. SUN ZHONGSHAN YU JIN DAI SHE HUI / GUANGDONG SHENG SHE HUI KE XUE YUAN SUN ZHONG SHAN YAN JIU SUO, ZHONGSHAN SHI SUN ZHONGSHAN GU JU JI NIAN GUAN BIAN.
  孫逸仙, 1866-1925.
  孫中山與近代社會 / 廣東省社會科學院孫中山研究所, 中山市孫中山故居紀念館編.
  [廣州] : 廣東人民出版社, 1996.
  [Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1996.
  LOCATION = ul coc.
  DS777.S84785 1996
 323. SUN ZHONGSHAN YU ZHONGGUO JIN DAI HUA : JI NIAN SUN ZHONGSHAN DAN CHEN 130 ZHOU NIAN GUO JI XUE SHU YAN TAO HUI WEN JI / ZHU BIAN ZHANG LEI, FU ZHU BIAN WANG JIE.
  Ji nian Sun Zhongshan xian sheng dan chen 130 zhou nian Sun Zhongshan yu Zhongguo jin dai hua guo ji xue shu tao lun hui (1996 : Cuiheng Cun, China).
  張磊, 1933-
  孫中山與中國近代化 : 紀念孫中山誕辰130周年國際學朮研討會文集 / 主編張磊 ; 副主編王杰.
  北京 : 人民出版社, 1999.
  Beijing : Ren min chu ban she, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  DS777.J5 1996
 324. SUN ZHONGSHAN ZAI GANG AO YU HAI WAI HUO DONG SHI JI / GU WEN CHEN XIQI ; BIAN JI WU LUN NIXIA ... [ET AL.] = HISTORICAL TRACES OF SUN YAT- SEN'S ACTIVITIES IN HONG KONG, MACAO, AND OVERSEAS / CONSULTANT CHEN XIQI ; EDITORS NG LUN NGAI-HA ... [ET AL.].
  陳錫祺.
  孫中山在港澳與海外活動史蹟 / 顧問陳錫祺 ; 編輯吳倫霓霞 ... [et al.] = Historical traces of Sun Yat-sen's activities in Hong Kong, Macao, and overseas / consultant Chen Xiqi ; editors Ng Lun Ngai-ha ... [et al.].
  廣東 : 中山大學孫中山研究所 ; 香港中文大學聯合書院, [1986?].
  Canton : Zhongshan da xue Sun Zhongshan yan jiu suo ; Hong Kong : Xianggang Zhong wen da xue lian he shu yuan, [1986?].
  LOCATIONS = ul coc.
  DS777.S79
 325. SUN ZHONGSHAN ZAI XIAWEIYI : HUO DONG HE ZHUI SUI ZHE / MA YANSHENG ZHU [YI].
  Lum, Yansheng Ma, 1925-
  Sun Yat-sen in Hawaii. Chinese.
  孙中山在夏威夷 : 活动和追隨者 / 马兗生著[譯].
  北京市 : 世界知识出版社, 2003.
  Beijing Shi : Shi jie zhi shi chu ban she, 2003.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS777.L8612 2003
 326. TA GAI BIAN LIAO JIA XIANG : QIAO SHANG JU ZI LIN WENJING HUI XIANG SHI BA NIAN / XIAO LIU ZHU.
  Xiao, Liu.
  Xianggang : Da gong bao chu ban you xian gong si, 2005.
  蕭柳.
  他改變了家鄉 : 僑商巨子林文鏡回鄉十八年 / 蕭柳著.
  香港 : 大公報出版有限公司, 2005.
  LOCATIONS = ul coc.
  HC426.5.L535X53 2005
 327. TA XIANG DE LING YI GE GU SHI / "XUN ZHAO TA XIANG DE GU SHI" SHE ZHI DUI.
  Xianggang : Qing tong she wen hua shi ye you xian gong si, 2003.
  他鄉的另一個故事 / 「尋找他鄉的故事」攝製隊.
  香港 : 青桐社文化事業有限公司, 2003.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS732.T223 2003
 328. TAI DA XIAO XUN = NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY NEWSLETTER.
  Guo li Taiwan da xue.
  Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue
  國立臺灣大學.
  臺大校訊 = National Taiwan University newsletter.
  臺北市 : 國立臺灣大學,
  LOCATION = ul coc.
  LG55.T33A355
 329. TAI GANG AO JI HAI WAI HUA WEN ZUO JIA CI DIAN.
  Wang, Jingshan.
  王景山.
  臺港澳曁海外華文作家辭典 / 主編王景山.
  北京 : 人民文學出版社, 1992.
  Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1992.
  LOCATION = ul coc.
  PL2277.W236
 330. TAI GANG AO JI HAI WAI HUA WEN ZUO JIA CI DIAN.
  Wang, Jingshan.
  王景山.
  臺港澳曁海外華文作家辭典 / 主編王景山.
  北京 : 人民文學出版社, 2003.
  修訂本.
  Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  PL2277.W236 2003
 331. TAIBEI DI QU DA XUE QIAO SHENG SHENG HUO DIAO SHI ZHI YAN JIU / FANG HUI ZHU.
  Fang, Hui.
  方慧.
  台北地區大學僑生生活調適之研究 / 方慧著.
  [台北市 : 財團法人海華文教基金會], 民國90 [2001].
  [Taibei Shi : Cai tuan fa ren hai hua wen jiao ji jin hui], Minguo 90 [2001].
  LOCATION = ul coc.
  LA1138.7.F35 2001
 332. TAISHAN GUANG YU YUE KAN.
  Taishan : Taishan guang yu yue kan she,
  台山光裕月刊.
  台山 : 台山光裕月刊社,
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.T357T36
 333. TAISHAN QIAO XIANG XUE LEI SHI : "ZHONG GONG BAO XING LU" / HEI YAN BIAN ZHU.
  Hei, Yan.
  黑燕.
  台山僑鄉血淚史 : 「中共暴行錄」 / 黑燕編著.
  [香港 : 神州圖書公司], 民國41-42 [1952-1953].
  [Xianggang : Shen zhou tu shu gong si], Minguo 41-42 [1952- 1953].
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.T357H45 1952
 334. TAISHAN QIAO XIANG YU XINNING TIE LU.
  Zheng, Dehua.
  鄭德華.
  台山僑鄉與新寧鐵路 / 鄭德華, 成露西著.
  廣州 : 中山大學出版社, 1991.
  Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she, 1991.
  LOCATION = ul.
  HE3290.H75C5
 335. TAISHAN SHI XINNING ZA ZHI JI JIN HUI JI NIAN CE, 1989-1992.
  Taishan Shi : Taishan Shi Xinning za zhi ji jin hui, 1992.
  台山市新寧雜誌基金會紀念册, 1989-1992.
  台山市 : 台山市新寧雜誌基金會, 1992.
  LOCATION = ul coc.
  HS81.C5T35 1992
 336. TAISHAN XIAN HUA QIAO ZHI / TAISHAN XIAN QIAO WU BAN GONG SHI BIAN.
  台山市(廣東省, 中國). 僑務辦公室.
  台山縣華僑志 / 台山縣僑務辦公室編.
  [台山縣 : 台山縣僑務辦公室?, 1992].
  [Taishan Xian : Taishan Xian qiao wu ban gong shi?, 1992].
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.T357T37 1992
 337. TAIWAN AND POST-COMMUNIST EUROPE : SHOPPING FOR ALLIES / CZESLAW TUBILEWICZ.
  Tubilewicz, Czeslaw, 1968-.
  London ; New York : Routledge, 2007.
  LOCATION = ul coc.
  HF1606.Z4 E868 2007
 338. TAIWAN AND THE UNITED NATIONS : CONFLICT BETWEEN DOMESTIC POLICIES AND INTERNATIONAL OBJECTIVES / HARVEY J. FELDMAN.
  Feldman, Harvey, 1931-
  Stanford, Calif. : Hoover Institution on War, Revolution and Peace, 1995.
  Prepared for the conference, "The United Nations and the China Problem", the Hoover Institution, Stanford CA, June 12, 1995.
  LOCATION = ul coc.
  JX1977.2.T28 F45 1995
 339. TAIWAN COMMUNIQUE.
  The Netherlands : International Committee for Human Rights in Taiwan, 1981-
  [European ed.].
  Issues 14-<31> published in: The Hague, The Netherlands. Issues 4-28 published in both a European and a North American ed. Issues 29-<41> published in a Washington D.C. ed., a European ed., and a North American ed.
  LOCATION = ul coc.
  JC599.T28T34 no.29(1987)-no.78(1997)
 340. TAIWAN DE DI FANG ZI ZHI / [ZHU ZUO ZHE RUAN YICHENG].
  Ruan, Yicheng, 1905-
  阮毅成, 1905-
  台灣的地方自治 / [著作者阮毅成].
  [臺北市 : 海外文庫出版社, 民國43 (1954)].
  [Taibei Shi : Hai wai wen ku chu ban she, Minguo 43 (1954)].
  LOCATION = ul coc.
  JS7366.3.A3R83 1954
 341. TAIWAN DE LIN YE.
  臺灣的林業.
  [臺北市 : 海外文庫出版社, 民國38 (1949)?].
  [Taibei : Hai wai wen ku chu ban she, Minguo 38 (1949)?].
  LOCATION = ul coc.
  SD86.5.T28 1949
 342. TAIWAN DE NONG YE.
  臺灣的農業.
  [臺北 : 海外文庫出版社, 民國42 (1953)?].
  [Taibei : Hai wai wen ku chu ban she, Minguo 42 (1953)?].
  LOCATION = ul coc.
  S471.T28T35 1953
 343. TAIWAN DE SHI YOU / [ZHU ZUO ZHE FENG AICHUN].
  Feng, Aichun.
  馮藹椿.
  臺灣的石油 / [著作者馮藹椿].
  [臺北 : 海外文庫委員會, 民國48 (1959)].
  [Taibei : Hai wai wen ku wei yuan hui, Minguo 48 (1959)].
  LOCATION = ul coc.
  TN876.T28F3 1959
 344. TAIWAN DE TU DI GAI GE / [TANG HUISUN ZHU].
  Tang, Huisun, 1900-1966.
  湯惠蓀, 1900-1966.
  臺灣的土地改革 / [湯惠蓀著].
  [臺北 : 海外文庫出版社, 民國46 (1957)].
  [Taibei : Hai wai wen ku chu ban she, Minguo 46 (1957)].
  LOCATION = ul coc.
  HD938.2.T36 1957
 345. TAIWAN DI QU GUAN CANG HUA QIAO HUA REN YAN JIU ZHONG WEN SHU MU HUI BIAN / ZHOU HUIMIN ZHU BIAN.
  Zhou, Huimin.
  周惠民.
  臺灣地區館藏華僑華人研究中文書目彙編 / 周惠民主編.
  台北市 : 國立政治大學歷史系, 民國90 [2001].
  Taibei Shi : Guo li zheng zhi da xue li shi xi, Minguo 90 [2001].
  LOCATION = ul coc.
  Z3118.C55Z56 2001
 346. TAIWAN HAN REN YI MIN SHI YAN JIU SHU MU / ZHANG YANXIAN ZHU BIAN.
  張炎憲.
  台灣漢人移民史研究書目 / 張炎憲主編.
  [台北] : 中央研究院台灣史田野研究室 : 發行者中央研究院 三民主義研究所, 民國78 [1989].
  [Taibei] : Zhong yang yan jiu yuan Taiwan shi tian ye yan jiu shi : Fa xing zhe Zhong yang yan jiu yuan san min zhu yi yan jiu suo, Minguo 78 [1989].
  LOCATION = ul coc.
  Z3118.E74T34 1989
 347. TAIWAN JI DONG NAN YA HUA WEN HUA YU YAN JIU = STUDIES ON CHINESE LANGUAGE IN TAIWAN AND SOUTHEAST ASIA / LI RULONG, SU XINCHUN ZHU BIAN.
  台湾及东南亚华文华语研究 = Studies on Chinese language in Taiwan and Southeast Asia / 李如龙, 苏新春主编.
  [香港] : 香港蔼明出版社, 2004.
  [Xianggang] : Xianggang ai ming chu ban she, 2004.
  LOCATION = ul coc.
  PL1068.T3T35 2004
 348. TAIWAN JING JI GUO JI HUA YU HAI WAI HUA REN / LAI JINCHENG ZHU.
  Lai, Jincheng.
  賴金城.
  台灣經濟國際化與海外華人 / 賴金城著.
  台北市 : 財團法人海華文教基金會, 民國90 [2001].
  Taibei Shi : Cai tuan fa ren hai hua wen jiao ji jin hui, Minguo 90 [2001].
  LOCATION = ul coc.
  HC430.5.L35 2001
 349. TAIWAN LIU MEI XUE SHENG ZAI ZHONGGUO DA LU DE JIAN WEN / WANG CHUNSHENG, WANG ZHENGFANG HE ZHU.
  Wang, Zhunsheng.
  Xianggang : Wen jiao chu ban she, 1972.
  王春生.
  臺灣留美學生在中國大陸的見聞 / 王春生,王正方合著.
  香港 : 文教出版社, 1972.
  LOCATION = ul coc.
  DS777.55.W3853
 350. TAIWAN SHI YAN JIU.
  Taibei shi : Zhong yang yan jiu yuan Taiwan shi yan jiu suo zhou bei chu, min guo 83- [1994-
  臺灣史硏究.
  台北市 : 中央硏究院台灣史硏究所籌備處, 民國83- [1994-
  LOCATION = ul coc.
  DS798.92.T28
 351. TAIWAN XIAN SHI WEN HUA YI SHU FA ZHAN : LI NIAN YU SHI WU / [ZONG BIAN JI SU ZHAOYING].
  蘇昭英.
  台灣縣市文化藝術發展 : 理念與實務 / [總編輯蘇昭英].
  [臺北市 : 文化環工作室「文化生活圈之調查研究- 縣市文化藝術發展計畫」規列劃研究小組, 1998?].
  [Taibei Shi : Wen hua huan gong zuo shi "Wen hua sheng huo quan zhi diao cha yan jiu-xian shi wen hua yi shu fa zhan ji hua" gui lie hua yan jiu xiao zu, 1998?].
  LOCATION = ul coc.
  NX770.T28T35 1998
 352. TAIWAN XIANGGANG YU HAI WAI HUA WEN WEN XUE LUN WEN XUAN : DI 3 JIE QUAN GUO TAI GANG YU HAI WAI HUA WEN WEN XUE XUE SHU TAO LUN HUI / [DI 3 JIE QUAN GUO TAIWAN YU HAI WAI HUA WEN WEN XUE XUE SHU TAO LUN HUI DA HUI XUE SHU ZU XUAN BIAN].
  Quan guo Tai Gang yu hai wai Hua wen wen xue xue shu tao lun hui (3rd : 1986 : Shenzhen da xue).
  Fuzhou : Hai xia wen yi chu ban she : Fujian sheng Xin hua shu dian jing xiao, 1988.
  全國臺港與海外華文文學學術討論會 (第3屆 : 1986 : 深圳大學).
  臺灣香港與海外華文文學論文選 : 第3屆全國臺港與海外華文 文學學術討論會 / [第3屆全國台灣與海外華文文學學術討論會 大會學術組選編].
  福州 : 海峽文藝出版社 : 福建省新華書店經銷, 1988.
  LOCATION = ul coc.
  PL3033.C452 1986
 353. TAIWAN YU HAI WAI HUA REN ZUO JIA XIAO ZHUAN / WANG JINMIN, KUANG BAIMAN BIAN ZHU.
  Wang, Jinmin.
  王晉民.
  臺灣與海外華人作家小傳 / 王晉民,鄺白曼編著.
  鄺白曼.
  福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店發行, 1983.
  Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1983.
  LOCATIONS = ul coc.
  PL2277.W234
 354. TAIWAN ZONG JIAO XUE HUI TONG XUN = NEWSLETTER OF TAIWAN ASSOCIATION FOR RELIGIOUS STUDIES.
  Taibei Shi : Taiwan zong jiao xue hui.
  台灣宗教学会通訊 = Newsletter of Taiwan Association for Religious Studies.
  台北市 : 台灣宗教學會.
  LOCATIONS = ul coc.
  BL1975.T363 no.8
 355. TAIWAN ZONG JIAO YAN JIU = TAIWAN JOURNAL OF RELIGIOUS STUDIES.
  Taibei Shi : Taiwan zong jiao xue hui : Wen jing shu ju fa xing, 2000-
  臺灣宗敎硏究 = Taiwan journal of religious studies.
  台北市 : 臺灣宗敎學會 : 文景書局發行, 2000-
  LOCATIONS = ul coc.
  BL1975.T364
 356. TAIWAN’S DEFENSE REFORM / EDITED BY MARTIN EDMONDS AND MICHAEL M. TSAI.
  London ; New York : Routledge, 2006.
  LOCATION = ul coc.
  UA853.T28T36 2006
 357. 台中校友通訊 : 庆祝台山一中广州校友会成立二十五周年
  [广州 : 台山一中广州校友会], 2007.
  LOCATION = ul coc.
  LG52.T357 T35 2007
 358. TAN DANG REN SHENG, XUE ZHE QING HUAI : WANG GENGWU FANG TAN YU YAN LUN JI / ZHU BIAN LIU HONG.
  [New Jersey] : Bafang wen hua qi ye gong si, 2000.
  坦蕩人生, 學者情懷 : 王賡武訪談與言論集 / 主編劉宏.
  [New Jersey] : 八方文化企業公司, 2000.
  LOCATION = ul coc.
  LA2383.H62W36 2000
 359. TAN GUO YUE / [ZHU ZUO ZHE LIANG ZAIPING, ZHUANG BENLI ; SHEN CHA ZHE YU JUNZHI ; BIAN JI ZHE HAI WAI WEN KU BIAN JI WEI YUAN HUI].
  Liang, Zaiping.
  梁在平.
  談國樂 / [著作者梁在平, 莊本立 ; 審查者虞君質 ; 編輯者海外文庫編輯委員會].
  [臺北 : 海外文庫出版社 民國46 (1957)].
  [Taibei : Hai wai wen ku chu ban she Minguo 46 (1957)].
  LOCATION = ul coc.
  ML336.L45 1957
 360. TAN JIE ZHONGGUO QIAO WU / SHI HANRONG ZHU.
  Shi, Hanrong, 1950-
  石汉荣, 1950-
  探解中国侨务 / 石汉荣著.
  香港 : 中国评论学术出版社, 2004.
  Xianggang : Zhongguo ping lun xue shu chu ban she, 2004.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.S524 2004
 361. TAN TAO "SHUANG BAI", "FAN YOU" DE BEI JING HE YUAN QI / ZHENG YUSHUO.
  Zheng, Yushuo, 1949-
  鄭宇碩, 1949-
  探討「雙百」、「反右」的背景和緣起 / 鄭宇碩.
  [Hong Kong] : Centre for Contemporary Asian Studies, Chinese University of Hong Kong, 1987.
  LOCATION = ul coc.
  DS777.75.C4
 362. TAN TAO YING XIANG HUA YU LING TING NENG LI DE YIN SU / [ZHU ZHE HE ZIHUANG].
  He, Zihuang.
  Singapore : Xinjiapo qing nian shu ju, 2010.
  何子煌.
  探讨影响华语聆听能力的因素 / [著者何子煌].
  Singapore : 新加坡青年书局, 2010.
  LOCATION = ul coc., na.
  PL1065 .H584 2010
 363. TANG BINGDA ZHUAN / YU SHIYING ZHU.
  Yu, Shiying.
  [Xianggang : "Shi jie chao shang" za zhi she, 2005.
  余世英.
  湯秉達傳 / 余世英著.
  [香港] : 《世界潮商》杂志社, 2005.
  LOCATION = ul coc.
  HC470.3.T38Y827 2005
 364. TANG REN JIE.
  Lin, Yutang, 1895-1976.
  Taibei : Yuan jing chu ban she, Minguo 66 [1977].
  林語堂, 1895-1976.
  唐人街.
  台北 : 遠景出版社, 民國66 [1977].
  LOCATION = ul coc.
  PR6023.I56 C52
 365. TANG REN JIE [ELECTRONIC RESOURCE] / LIN YUTANG ZHU.
  Lin, Yutang, 1895-1976.
  Taibei Shi : Yuan jing, Minguo 73 [1984].
  林語堂, 1895-1976.
  唐人街 [electronic resource] / 林語堂著.
  台北市 : 遠景, 民國73 [1984].
  LOCATION = E-books.
  PR6023.I56 C52 1984
 366. TANG REN JIE [VIDEORECORDING] : [FENG HUANG WEI SHI DE QUAN QIU HUA REN ZHI LU] = CHINATOWN : PHOENIX’S GLOBAL TOUR TO CHINESE COMMUNITIES.
  唐人街 [录象资料] : [凤凰卫视的全球华人之旅] = ChinaTown : Phoenix's global tour to Chinese communities.
  广州市 : 广州南海潮音像出版社, [1999?].
  Guangzhou Shi : Guangzhou Nanhai chao yin xiang chu ban she, [1999?].
  1. 温哥华 : 秋天的选举 -- 2. 留在缅甸 : 中国远征军的最后故事 – 3. 寻梦多伦多 -- 4. 漂泊纽约街头 -- 5. 从地狱开始的故事 : 中国人 在加拿大的历史(上) -- 6. 通往天堂的路用血汗筑成 : 中国人在加拿大 的历史(下) -- 7. 金三角的秘密-- 8. 早安, 越南 -- 9. 网絡新娘 – 10. 飘在他乡的羽毛 -- 11. 在纽约谋生 -- 12. 赌城人生 -- 13. 遥远 的家 -- 14. 金边故事 -- 15. 悉尼唐人街记事 -- 16. 要员的后代 – 17. 风暴过后 -- 18. 曼谷潮商传奇 -- 19. 悉尼模特生涯 -- 20. 活在 东京歌舞妓町 -- 21. 荒漠中的家 -- 22. 吉鸿昌的澳洲之旅 -- 23. 扎 布的最后驿站 -- 24. 东京不相信眼泪 -- 25. 苦恼人的笑 -- 26. 澳洲 金山客遗事 -- 27. 蓝色物语 -- 28. 世外桃源里的中国人 -- 29. 班忠 义的战争 -- 30. 移民北美辛酸泪(回顾片).
  LOCATION = ul coc.
  DS732.T3 1999 vddisc
 367. TANG REN JIE GU SHI = TANGRENJIE GUSHI / [GONG GAO FENG HUANG WEI SHI].
  Beijing Shi : Zhongguo you yi chu ban gong si, 2005.
  唐人街故事 = Tangrenjie gushi / [供稿凤凰卫视].
  北京市 : 中国友谊出版公司, 2005.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .T36 2005
 368. TANG REN JIE : SHUI HETIAN SHE YING JI = CHINA TOWN : PHOTOGRAPHS BY WATER POON.
  Shui, Hetian.
  水禾田.
  唐人街: 水禾田攝影集= China town : photographs by Water Poon.
  香港 : 華漢文化事業公司, 1984.
  Hong Kong : Hua han wen hua shi ye gong si, 1984.
  LOCATION = ul coc.
  TR654.S49 1984
 369. TANNERS OF TAIWAN : LIFE STRATEGIES AND NATIONAL CULTURE / SCOTT SIMON.
  Scott, Simon, 1965-
  Cambridge, Mass. : Westview, c2005.
  LOCATION = ul coc.
  DS799.42.S56 2005
 370. TANXI YUE BAO.
  Guang dong Kaiping : Tanxi yue bao she,
  潭溪月報.
  广东开平 : 潭溪月报社,
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32K356T36
 371. A TASTE FOR CHINA : ENGLISH SUBJECTIVITY AND THE PREHISTORY OF ORIENTALISM / EUGENIA ZUROSKI JENKINS.
  Zuroski Jenkins, Eugenia.
  New York : Oxford University Press, c2013.
  LOCATION = ul coc.
  PR448.O75 J46 2013
 372. TAXATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN TAIWAN / GLENN P. JENKINS, CHUN-YAN KUO, AND KEH-NAN SUN.
  Jenkins, Glenn P.
  [Cambridge, Mass.] : John F. Kennedy School of Government, Harvard University ; [Taiwan] : Chung-Hua Institution for Economic Research ; [Cambridge, Mass.] : Distributed by Harvard University Press, c2003.
  Kuo, Chun-Yan, 1939-
  Sun, Kenan, 1950-
  LOCATION = ul coc.
  HJ2996 .J46 2003
 373. TECHNOLOGICAL EMPOWERMENT : THE INTERNET, STATE, AND SOCIETY IN CHINA / YONGNIAN ZHENG.
  Zheng, Yongnian.
  Stanford, Calif. : Stanford University Press, c2008.
  LOCATION = ul coc., ul.
  JQ1516 .Z4468 2008
 374. TEIKOKU NIHON TO KAKYO : NIHON, TAIWAN, CHOSEN / YASUI SANKICH.
  Yashu, Sankichi, 1941-
  Tōkyō : Aoki Shoten, 2005.
  Japanese Empire and the overseas Chinese in Japan, Taiwan and Korea.
  安井三吉, 1942-
  帝国日本と華僑 : 日本・台湾・朝鮮 / 安井三吉.
  東京 : 青木書店, 2005.
  LOCATION = ul coc.
  DS509.5.C5Y36 2005
 375. THEATER & SOCIETY : AN ANTHOLOGY OF CONTEMPORARY CHINESE DRAMA / HAIPING YAN, EDITOR.
  Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, c1998.
  LOCATIONS = ul coc.
  PL2658.E5T47 1998
 376. THEY MADE REVOLUTION WITHIN THE REVOLUTION : THE STORY OF CHINA'S GREAT PROLETARIAN CULTURAL REVOLUTION / BY IRIS HUNTER.
  Hunter, Iris.
  Chicago, Ill. : RCP Publications, 1986.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS778.7 .H858 1986
 377. THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE OF INSTITUTES & LIBRARIES FOR CHINESE OVERSEAS STUDIES, SINGAPORE 2005 : MARITIME ASIA AND THE CHINESE OVERSEAS, 1405-2005 / JOINTLY ORGANIZED BY INTER-AGENCY COMMITTEE ON THE CHINESE OVERSEAS DATABANK AND RESEARCH (HUAYINET), SINGAPORE AND OHIO UNIVERSITY LIBRARIES, ATHENS, OHIO, USA ; IN ASSOCIATION WITH INTERNATIONAL ZHENGHE SOCIETY, SINGAPORE = DI SAN JIE HAI WAI HUA REN YAN JIU YU WEN XIAN SHOU CANG JI GOU GUO JI HUI YI : HAI YANG YA ZHOU YU HAI WAI HUA REN 1405-2005 / XINJIAPO HAI WAI HUA REN ZI LIAO KU WEI YUAN HUI JI MEIGUO EHAIE DA XUE TU SHU GUAN LIAO BAN ; XINJIAPO GUO JI ZHENG HE XUE HUI XIE BAN.
  International Conference of Institutes & Libraries for Chinese Overseas Studies (3rd : 2005 : Singapore).
  The Third International Conference of Institutes & Libraries for Chinese Overseas Studies, Singapore 2005 : Maritime Asia and the Chinese Overseas, 1405-2005 /Jointly organized by Inter-Agency Committee on the Chinese Overseas Databank and Research (HuayiNet), Singapore and Ohio University Libraries, Athens, Ohio, USA ; in association with International Zhenghe Society, Singapore = 第三届海外华人 研究与文献收藏机构国际会议 : 海洋亚洲与海外华人1405-2005 / 新加坡海外华人资料库委员会及美国俄亥俄大学图书馆联办 ; 新加坡 国际郑和学会协办.
  [Singapore : HuayiNet, 2005].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.I682 2005
 378. THIS IS HONG KONG / [BY] M. SASEK.
  Sasek, M. (Miroslav), 1916-
  New York : Macmillan, [c1965].
  LOCATION = ul coc.
  ND1946.S2A523 1965
 379. THORSONS PRINCIPLES OF CHINESE MEDICINE / ANGELA HICKS.
  Hicks, Angela, 1952-
  London, [England] ; San Francisco, Calif. : Thorsons, 1996.
  Principles of Chinese medicine
  Chinese medicine
  LOCATION = ul coc.
  WB50.JC6 H53 1996
 380. THOUSAND PIECES OF GOLD : A BIOGRAPHICAL NOVEL / BY RUTHANNE LUM MCCUNN.
  McCunn, Ruthanne Lum.
  Boston : Beacon Press, c2004.
  LOCATION = ul coc.
  PS3563.C353 T5 2004
 381. TI LING YUE BAO.
  Taishan : Ti ling yue bao she, 1926-
  提領月報.
  台山 : 提領月報社, 1926-
  LOCATIONS = ul coc.
  DS797.32T357T5
 382. TI YU BU CHONG JIAO CAI / [ZHU BIAN ZHE LIU ZHONGHUA] ; QIAO WU WEI YUAN HUI QIAO MIN JIAO YU HAN SHOU XUE XIAO BIAN YIN.
  Taibei Shi : Qiao min jiao yu han shou xue xiao, Minguo 46 [1957].
  體育補充教材 / [主編者劉仲華] ; 僑務委員會僑民 教育函授學校編印.
  臺北市 : 僑民教育函授學校, 民國46 [1957].
  LOCATIONS = cc.
  GV361.T483 1957
 383. TIAN DI HUI YAN JIU / SHILIEGE ZHU ; XUE CHENGQING YI.
  Schlegel, Gustaaf, 1840-1903.
  Shijiazhuang : Hebei ren min chu ban she, 1990.
  Translation of: Thian Di Hwui, the Hong League; or Heaven-Earth League.
  天地會硏究 / 施列格著 ; 薛澄淸譯.
  石家莊 : 河北人民出版社, 1990.
  LOCATIONS = ul coc.
  HS295.H8S312 1990
 384. TIAN YA HE CHU SHI WU JIA / CHEN HAOQUAN ZHU.
  Chen, Haoquan, 1949-
  Xianggang : Hua han wen hua shi ye gong si, 1999.
  陳浩泉, 1949-
  天涯何處是吾家 / 陳浩泉著.
  香港 : 華漢文化事業公司, 1999.
  LOCATIONS = ul coc.
  PL2840.H33T54 1999
 385. TIAN YA YU HAI JIAO / ZHU BIAN KE LING ; ZHI XING ZHU BIAN GUAN HONG ; BEN JI ZHU BIAN QIU FENG, WANG YIHENG.
  Shanghai shi : Wen hui chu ban she, 1999.
  天涯与海角 / 主编柯灵 ; 执行主编关鸿 ; 本辑主编 丘峰, 汪义生.
  上海市 : 文匯出版社, 1999.
  LOCATIONS = ul coc.
  PL2614.T538 1999
 386. A TIBETAN ON TIBET : BEING THE TRAVELS AND OBSERVATIONS OF MR. PAUL SHERAP (DORJE ZÖDBA) OF TACHIENLU ; WITH AN INTRODUCTORY CHAPTER ON BUDDHISM AND A CONCLUDING CHAPTER ON THE DEVIL DANCE / BY G.A. COMBE.
  Sherap, Paul, b. 1887.
  Combe, G. A. (George Alexander), b. 1877.
  Berkeley, CA : Snow Lion Graphics, c1989.
  LOCATION = ul coc.
  DS785 .S45 1989
 387. TIMELESS SPLENDOUR : TREASURES FROM THE NATIONAL MUSEUM OF CHINA = BU XIU DE HUA LI : LAI ZI ZHONGGUO GUO JIA BO WU GUAN ZHI ZHEN BAO / BAN SENG HOE.
  Hoe, Ban Seng.
  Gatineau, Québec : Canadian Museum of Civilization Corporation, c2007.
  Canadian Museum of Civilization
  Timeless splendour : treasures from the National Museum of China = 不朽的华丽 : 來自中国国家博物馆之珍宝 / Ban Seng Hoe.
  不朽的华丽 : 來自中国国家博物馆之珍宝
  LOCATIONS = ul coc.
  N7343.5 .H63 2007
 388. TO ACT IS TO KNOW : CHINESE DILEMMAS / WANG GUNGWU.
  Wang, Gungwu.
  Singapore : Times Academic Press, 2002.
  LOCATIONS = ul coc.
  DS736.W363 2002
 389. TONG HUI ZHI JI : RAO ZONGYI = THE CALLIGRAPHY OF JAO TSUNG-I / BIAN JI LEI YU, DENG WEIXIONG.
  Rao, Zongyi.
  饒宗頤.
  通會之際 : 饒宗頤 = The calligraphy of Jao Tsung-i / 編輯雷雨, 鄧偉雄.
  香港 : 港澳發展有限公司, 2003.
  Xianggang : Gang Ao fa zhan you xian gong si, 2003.
  LOCATIONS = ul coc.
  NK3634.R36A4 2003
 390. TONG XIANG ZU ZHI ZHI YAN JIU / ZHU BIAN ZHE SHE HUI BU YAN JIU SHI ; BIAN ZHU ZHE DOU JILIANG.
  Dou, Jiliang.
  Shanghai : Zheng zhong shu ju, min guo 35 [1943].
  竇季良.
  同鄉組織之硏究.
  LOCATIONS = ul coc.
  HS1508.C4T6
 391. TONG'AN HUA QIAO ZHI / GUO RUIMING, JIANG CAIPEI BIAN ZHU.
  Guo, Ruiming.
  Xiamen : Lujiang chu ban she, 1992.
  郭瑞明.
  同安華僑志 / 郭瑞明, 蔣才培編著.
  廈門 : 鷺江出版社, 1992.
  同安縣(福建省, 中國) Biography.
  蔣才培.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.K86 1992
 392. TOU TIAO REN WU : HUA REN CHUAN BO JIE JING DIAN ZHI GUO JI XIN WEN CAI FANG SHI LU = HEADLINE MISSION / YANG HUA, YU JIAZHANG HE ZHU.
  Yang, Hua, 1966-
  Taibei Shi : Xing ding shi wen hua chu ban you xian gong si, 2000.
  楊樺, 1966-
  頭條任務 : 華人傳播界經典之國際新聞採訪實錄 = Headline mission / 楊樺, 余佳璋合著.
  台北市 : 星定石文化出版有限公司, 2000.
  LOCATIONS = ul coc.
  PN4726.Y36 2000
 393. TOYO KEIZAISHI / OTSUKA TSUNEO CHO.
  Ostuka, Tsuneo, 1911-
  大塚恒雄, 1911-
  東洋経済史 / 大塚恒雄著.
  東京 : 白桃書房, 1987.
  Tōkyō : Hakutō Shobō, 1987.
  LOCATIONS = ul coc.
  HC427.O75 1987
 394. TRACING IT HOME : A CHINESE FAMILY’S JOURNEY FROM SHANGHAI / LYNN PAN.
  Pan, Lynn.
  New York : Kodansha International, c1993.
  LOCATION = ul coc.
  PR6066.A47T73 1993
 395. TRADE AND SOCIETY : THE AMOY NETWORK ON THE CHINA COAST, 1683-1735 / NG CHIN-KEONG = XIAMEN DE XING DE XING QI / WU ZHENGQIANG ZHU.
  Ng, Chin-Keong.
  Singapore : Singapore University Press, National University of Singapore, c1983.
  Trade and society : the Amoy network on the China coast, 1683-1735 / Ng Chin-keong = 廈門的興起 / 吳振強.
  Revision of the author's thesis (doctoral--Australian National University).
  LOCATION = ul coc.
  DS793.F81A564
 396. THE TRAIL OF THE TRIADS : AN INVESTIGATION INTO INTERNATIONAL CRIME / FENTON BRESLER.
  Bresler, Fenton S.
  London : Weidenfeld and Nicolson, c1980.
  LOCATION = ul coc.
  HS313.Z6T74
 397. TRANSCENDING BOUNDARIES : ZHEJIANGCUN : THE STORY OF A MIGRANT VILLAGE IN BEIJING / BY XIANG BIAO ; TRANSLATED BY JIM WELDON.
  Xiang, Biao.
  Leiden ; Boston : Brill, 2005.
  LOCATION = ul coc.
  DS795.4.Z44X53 2005
 398. TRANSFER OF SATELLITE TECHNOLOGY TO CHINA : HEARING BEFORE THE COMMITTEE ON COMMERCE, SCIENCE, AND TRANSPORTATION, UNITED STATES SENATE, ONE HUNDRED FIFTH CONGRESS, SECOND SESSION, SEPTEMBER 17, 1998.
  United States. Congress. Senate. Committee on Commerce, Science, and Transportation.
  Washington : U.S. G.P.O. : For sale by the U.S. G.P.O., Supt. of Docs., Congressional Sales Office, 1999 [i.e. 2000].
  LOCATION = ul coc.
  KF26 .C69 1998v
 399. TRANSLATION, BIOPOLITICS, COLONIAL DIFFERENCE / EDITED BY NAOKI SAKAI AND JON SOLOMON.
  Hong Kong : Hong Kong University Press, c2006.
  LOCATION = ul coc.
  P306.T7422 2006
 400. TRANSNATIONAL LIVES IN CHINA : EXPATRIATES IN A GLOBALIZING CITY / ANGELA LEHMANN.
  Lehmann, Angela, 1977- author.
  Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2014.
  LOCATION = ul coc.
  JV8701 .L44 2014
 401. TRANSNATIONAL PERSPECTIVES.
  Geneva, Switzerland : René V.L. Wadlow.
  LOCATION = ul coc.
  AP4.T73 v.10 no.3-4
 402. LES TRAVAILLEURS CHINOIS EN FRANCE DANS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE / SOUS LA DIRECTION DE LI MA.
  Colloque international "Les travailleurs chinois dans la Première Guerre mondiale" (2010 : Boulogne-sur-Mer, France).
  Paris : CNRS éditions, [2012].
  LOCATION = ul coc.
  HD8438.C5 T73 2012.
 403. TRIANGLE OF DEATH : THE INSIDE STORY OF THE TRIADS-THE CHINESE MAFIA / FRANK ROBERTSON.
  Robertson, Frank.
  London : Routledge and K. Paul, 1977.
  LOCATION = ul coc.
  HS313.Z6T747 1977
 404. THE TRUTH OF UPS AND DOWNS : COSMIC INEQUALITY / LILY CHUNG.
  Chung, Lily, 1937-
  Durham, CT : Eloquent Books, c2009.
  LOCATION = ul coc.
  BF1773.2.C5 C4938 2009
 405. TONG HUI ZHI JI : RAO ZONGYI = THE CALLIGRAPHY OF JAO TSUNG-I / BIAN JI LEI YU, DENG WEIXIONG.
  Rao, Zongyi.
  Xianggang : Gang Ao fa zhan you xian gong si, 2003. 饒宗頤.
  通會之際 : 饒宗頤 = The calligraphy of Jao Tsung-i / 編輯雷雨, 鄧偉雄.
  香港 : 港澳發展有限公司, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  NK3634.R36A4 2003
 406. TU WEI / LI YUPING ZHU.
  Li, Yuping, 1964- Xianggang : Hua han wen hua shi ye gong si, 2011.
  黎玉萍, 1964-
  突圍 / 黎玉萍著.
  香港 : 華漢文化事業公司, 2011.
  LOCATION = ul coc.
  PL2946.Y87 T83 2011
 407. TUOCHENG KAI JI KE AN JIA : KE JIA XIAN MIN SHOU PI NAN QIAN YU ZHAO TUO JIAN LONGCHUAN ER ER YI ER NIAN JI NIAN XUE SHU YAN TAO HUI LUN WEN JI / [ZHU BIAN QIU QUANZHENG].
  Beijing : Zhongguo Hua qiao chu ban she, 1997.
  佗城開基客安家 : 客家先民首批南遷與趙佗建龍川二二一二年 紀念學術硏討會論文集 / [主编丘权政].
  北京 : 中囯华侨出版社, 1997.
  LOCATION = ul coc.
  DS731.H3T6 1997
 408. TYPICAL AMERICAN : A NOVEL / GISH JEN.
  Jen, Gish.
  New York : Vintage Contemporaries, 2008, c1991.
  1st Vintage Contemporaries ed.
  LOCATION = ul coc.
  PS3560.E474 T9 2008
 409. UNDERSTANDING THE CHINESE PERSONALITY : PARENTING, SCHOOLING, VALUES, MORALITY, RELATIONS, AND PERSONALITY / WILLIAM J.F. LEW.
  Lew, William J. F., 1925-
  Lewiston, NY : Edwin Mellen Press, c1998.
  LOCATION = ul coc.
  BF698.9.C8L49 1998
 410. UNGROUNDED EMPIRES : THE CULTURAL POLITICS OF MODERN CHINESE TRANSNATIONALISM / AIHWA ONG AND DONALD M. NONINI, EDITORS.
  New York : Routledge, 1997.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.U54 1997
 411. UNSETTLED : AN ANTHROPOLOGY OF THE JEWS / MELVIN KONNER.
  Konner, Melvin.
  New York : Viking Compass, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  DS116.K66 2003
 412. UNTYING THE KNOT : MAKING PEACE IN THE TAIWAN STRAIT / RICHARD C. BUSH.
  Bush, Richad C., 1947-
  Washington, D.C. : Brookings Institution Press, c2005.
  LOCATION = ul coc.
  DS799.63.C6B87 2005
 413. URBAN LAND POLICIES AND LAND-USE CONTROL MEASURES.
  New York : United Nations, 1973-75.
  Document (United Nations) ; ST/ECA/167 and Add. 1-6.
  LOCATION = ul coc.
  HD1391.U72 1973
 414. VOLUNTARY ORGANIZATIONS IN THE CHINESE DIASPORA / EDITED BY KHUN ENG KUAH-PEARCE AND EVELYN HU-DEHART.
  Hong Kong : Hong Kong University Press, c2006.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.V65 2006
 415. THE VOYAGE OF THE KEYING, 1846-1855 / STEPHEN DAVIES.
  Davies, Stephen, author.
  Hong Kong : Hong Kong University Press, [2014].
  LOCATION = ul coc.
  VM101 .D38 2014
 416. WAI GUO QI YE JI HUA QIAO, GANG AO QI YE CHANG ZHU DAI BIAO JI GOU MING LU = A DIRECTORY OF RESIDENT OFFICES OF FOREIGN, OVERSEAS CHINESE, HONG KONG, AND MACAO ENTERPRISES.
  中國. 國家工商行政管理署. 企業登記司.
  外國企業及華僑、港澳企業常駐代表機構名錄 = A Directory of resident offices of foreign, overseas Chinese, Hong Kong, and Macao enterprises.
  北京 : 工商出版社,
  Beijing : Gong shang chu ban she,
  LOCATION = ul coc.
  HG4249.Z65W354
 417. WAN QING HAI WAI BI JI XUAN / FUJIAN SHI FAN DA XUE LI SHI XI HUA QIAO SHI ZI LIAO XUAN JI ZU BIAN.
  Beijing : Hai yang chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983.
  福建師範大學. 華僑史資料選輯組.
  晚清海外筆記選 / 福建師范大學歷史系華僑史資料選輯組編.
  北京 : 海洋出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1983.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.W34
 418. WAN QING JI / ZHANG RENSUN ZHU.
  Zhang, Rensun, 1932-
  Xianggang : Dang dai wen yi chu ban she, 2004.
  张任孙, 1932-
  晚晴集 / 张任孙著.
  香港 : 當代文藝出版社, 2004.
  LOCATION = ul coc.
  PL2929.5.N82W36 2004
 419. WANG BU LIAO! BU SHI MENG / WU QIN ZHU.
  Wu, Qin.
  Xianggang : Xing ya yin shua gong si, [2005].
  You guan ming Hua ren Hua qiao de gu shi (tong su ban).
  吳欽.
  忘不了!不是夢 / 吳欽著.
  香港 : 興亞印刷公司, [2005].
  有關名華人華僑的故事(通俗版).
  LOCATION = ul coc.
  CT1826.W824 2005
 420. WANG MING "JING YING" QI REN QI SHI / ZHAO WANG, XU NINGRAN DENG BIAN.
  Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she ; [Peking] : Xin hua shu dian jing xiao, 1991.
  趙望.
  許寧然.
  亡命"精英"其人其事 / 趙望 , 許寧然等編.
  北京 : 中國青年出版社 ; [Peking] : 新華書店經銷, 1991.
  LOCATION = ul coc.
  DS779.28.W35
 421. WANG ZHENG QUAN YU CHAOXIAN HUA QIAO (1940-1945) : DONG YA ZHI XU ZHI YI YAN JIU / YANG YUNPING ZHU ; LIN MANHONG ZHU BIAN ; WENG JIAYIN FU ZHU BIAN.
  Yang, Yunping.
  Taibei Xian Banqiao Shi : Dao xiang chu ban she, Minguo 96 [2007]
  楊韻平.
  汪政權與朝鮮華僑(1940-1945) : 東亞秩序之一研究 / 楊韻平著 ; 林滿紅主编 ; 翁佳音副主编.
  台北縣板橋市 : 稻鄉出版社, 民國96 [2007]
  LOCATION = ul coc.
  DS904.6.C5 Y285 2007
 422. WAR AND PEACE WITH CHINA : FIRST-HAND EXPERIENCES IN THE FOREIGN SERVICE OF THE UNITED STATES / MARSHALL GREEN, JOHN H. HOLDRIDGE, WILLIAM N. STOKES.
  Green, Marshall.
  Holdridge, John H., 1924-
  Stokes, William N.
  Bethesda, MD : DACOR Press, c1994.
  LOCATION = ul coc.
  E183.8.C5 G725 1994
 423. WEAK STATE, STRONG NETWORKS : THE INSTITUTIONAL DYNAMICS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN CHINA / HONGYING WANG.
  Wang, Hongying, 1966-
  Oxford ; New York : Oxford University Press, 2001.
  LOCATION = ul coc.
  HG5782.W348 2001
 424. WEALTH DOESN'T LAST 3 GENERATIONS : HOW FAMILY BUSINESSES CAN MAINTAIN PROSPERITY / JEAN LEE, HONG LI.
  Lee, Jean, Dr.
  Hackensack, NJ : World Scientific, c2009.
  LOCATION = ul coc., ul.
  HD62.25 .L44 2009
 425. WEI JINGSHENG AND THE PROSPECTS FOR DEMOCRACY IN CHINA / TOM HART AND TORBJORN LODEN, EDITORS.
  Stockholm : Center for Pacific Area Studies, Stockholm University, 1995.
  LOCATION = ul coc.
  JC599.C6W35 1995
 426. WEI MIN ZU DA YI SUO TUO QI : HAI NEI WAI YU LUN DUI GAOXIONG BAO LI SHI JIAN HE TAI DU YIN MOU DE QIAN ZE / HUA QIAO TONG XUN SHE BIAN YIN.
  [Taibei] : Hua qiao tong xun she, Minguo 69 [1980].
  為民族大義所唾棄 : 海內外輿論對高雄暴力事件和臺獨陰謀 的譴責 / 華僑通訊社編印.
  [台北] : 華僑通訊社, 民國69 [1980].
  LOCATION = ul coc.
  DS799.834.W45 1980
 427. WEN HUA JI YI YU HUA REN SHE HUI / HE GUOZHONG BIAN = CULTURAL MEMORY & CHINESE SOCIETY / EDITED BY HOU KOK CHUNG.
  文化记忆与华人社会 / 何国忠编 = Cultural memory & Chinese society / edited by Hou Kok Chung.
  Kuala Lumpur : Institute of China Studies, University of Malaya, 2008.
  LOCATION = ul coc.
  DS721 .W4525 2008
 428. WEN HUA NIAO : ZAI NIUYUE XUN ZHAO WO / SHAO WEI ZHU.
  Shao, Wei.
  Beijing : Guang ming ri bao chu ban she, 2000.
  邵薇.
  文化鳥 : 在紐約尋找我 / 邵薇著.
  在紐約尋找我.
  北京 : 光明日報出版社, 2000.
  海外新移民.
  邵薇.
  LOCATION = na.
  PL2896.O115Z47 2000
 429. WEN HUA ZHUAN HUAN ZHONG DE SHI JIE HUA WEN WEN XUE / HUANG WANHUA ZHU.
  Huang, Wanhua.
  Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1999.
  黃萬華.
  文化轉換中的世界華文文學 / 黃萬華著.
  北京 : 中國社會科學出版社, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  PL3033.H83 1999
 430. WEN MING KANG ZHENG : JIN DAI ZHONGGUO YU HAI WAI HUA REN LUN JI = CIVILIZED PROTESTS : ESSAYS ON MODERN CHINA AND THE CHINESE DIASPORA / HUANG XIANQIANG ZHU BIAN.
  Xianggang : Xianggang jiao yu tu shu gong si, 2005.
  文明抗争 : 近代中國與海外華人論集 = Civilized protests : essays on modern China and the Chinese Diaspora / 黃賢強主編.
  香港 : 香港教育圖書公司, 2005.
  LOCATION = ul coc.
  DS764.2.W36 2005
 431. WEN TI JIE DA HUI BIAN / ZHONGHUA HAN SHOU XUE XIAO BIAN YIN.
  Taibei Shi : Zhonghua han shou xue xiao
  chu ban zu, Minguo 72 [1983].
  問題解答彙編 / 中華函授學校編印.
  臺北市 : 中華函授學校出版組, 民國72 [1983].
  LOCATION = ul coc.
  AG196.C5W46 1983
 432. WEN XUE QING HUAI LU / MENG SHA ZHU.
  Meng, Sha, 1941-
  Xinjiapo : Xinjiapo qing nian shu ju, 2006.
  孟沙, 1941-
  文学情怀录 / 孟沙著.
  新加坡 : 新加坡青年书局, 2006.
  LOCATION = ul coc.
  PL3097.S5 M48 2006
 433. WENLING.
  [Quanzhou Shi] : Wenling xiang xun she, -1993.
  溫陵.
  [泉州市] : 溫陵乡讯社, -1993.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.26.Q833W36
 434. WENLOU XIANG YIN = MAN LAU NEWS.
  Xinhui Xian : Wenlou xiang yin qiao kan she,
  文樓鄉音 = Man Lau news.
  新会县 : 文楼乡音侨刊社,
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.X564W46
 435. WENZHOU DU SHI BAO = WENZHOU DUSHI BAO.
  [Wenzhou Shi] : Wenzhou ri bao she, [2001]-2004.
  溫州都市報 = Wenzhou dushi bao.
  Continues 溫州僑鄉報.
  [溫州市] : 溫州日報社, [2001]-2004.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.88W456W46
 436. WENZHOU HUA QIAO SHI = HISTORY OF OVERSEAS CHINESE FROM WENZHOU / WENZHOU HUA QIAO HUA REN YAN JIU SUO BIAN.
  Beijing : Jin ri Zhongguo chu ban she, 1999.
  溫州華僑史 = History of overseas Chinese from Wenzhou / 溫州華僑華人研究所編.
  北京 : 今日中國出版社, 1999.
  附英文目錄.
  溫州(中國) Biography.
  溫州華僑華人研究所.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.W39 1999
 437. WENZHOU QIAO XIANG BAO = WENZHOU QIAOXIANG BAO.
  Wenzh Wenzhou Shi : Wenzhou qiao xiang bao, 1987-[2001].
  溫州僑鄉報 = Wenzhou qiaoxiang bao.
  溫州市 : 溫州僑鄉報, 1987-[2001].
  LOCATION = ul coc.
  DS797.88W456W46
 438. WESTERN QUEERS IN CHINA : FLIGHT TO THE LAND OF OZ / D.E. MUNGELLO.
  Mungello, D. E. (David Emil), 1943-.
  Lanham, Md. : Rowman & Littlefield Publishers, c2012.
  LOCATION = ul coc.
  HQ76.3.C6 M86 2012
 439. WHAT’S IN A CHINESE NAME / LIN SHAN = FANG MING PU / LIN SHAN.
  Lin, Shan.
  Singapore : Federal Publications, 1986, c2000.
  3rd ed.
  What's in a Chinese name / Lin Shan = 芳名譜 / 林珊.
  LOCATION = ul coc.
  CS2990.L56 2000
 440. WHEN CHINA RULED THE SEAS : THE TREASURE FLEET OF THE DRAGON THRONE 1405-1433 / LOUISE LEVATHES.
  Levathes, Louise.
  New York : Simon & Schuster, 1994.
  LOCATION = ul.
  DS753.6.C48L48 1994
 441. WHERE EMPIRES COLLIDED : RUSSIAN AND SOVIET RELATIONS WITH HONG KONG, TAIWAN, AND MACAO / MICHAEL SHARE.
  Share, Michael.
  Hong Kong : Chinese University Press, c2007.
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H757S464 2007
 442. WHO'S WHO OF SINO-AMERICAN = [MEI HUA MING REN LU].
  New York : Ko's Pub., [1980?].
  LOCATION = ulr.
  E184.C5W4
 443. WO AI NI ZHONGGUO / GONG AN BU ZHENG ZHI BU BIAN.
  Beijing : Qun zhong chu ban she, 1983.
  我愛你中國 / 公安部政治部編.
  北京 : 群眾出版社, 1983.
  LOCATION = na.
  BJ1390.W56.
 444. WO DE LIU XUE SHENG HUO.
  Taibei : Zhonghua ri bao she.
  馬星野, 1900-
  我的留學生活 / 馬星野等著.
  臺北 : 中華日報社, 民國70 [1981].
  中華日報甲種叢書 ; 92.
  LOCATION = cc.
  LC3057.W58
 445. WO DE SHENG YA YU XING SI : CHEN HUIFA YUAN SHI DE XUE SI LI CHENG / CHEN HUIFA ; YU TIANQING, SHI JUNFENG YI ; CHEN HUIFA, HAN DAJIAN JIAO = WAI-FAH CHEN'S LIFE JOURNEY / WAI-FAH CHEN.
  Chen, Wai-Fah, 1936-
  Singapore : Ba fang wen hua chuang zuo shi, 2009.
  我的生涯與省思 : 陳惠發院士的學思歷程 / 陳惠發 ; 余天慶, 石峻峰譯 ; 陳惠發, 韓大建校 = Wai-Fah Chen's life journey / Wai-Fah Chen.
  Singapore : 八方文化創作室, 2009.
  Translation of: My life's journey : reflections of an academic.
  LOCATION = ul coc.
  TA140.C49 C4412 2009
 446. WO DE YI YU SHENG HUO / CHEN TIANLAN, YOU YUWEN BIAN.
  陳天嵐, 1939-
  我的異域生活 / 陳天嵐, 尤宇文編.
  北京 : 中國建設出版社, 1989.
  Beijing : Zhongguo jian she chu ban she, 1989.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.W65 1989
 447. WO GUO QIAO WU ZHENG CE ZHI YAN JIU : MINGUO LIU SHI NIAN YI HOU ZHI FA ZHAN FEN XI.
  Yan, Guoyu.
  Taibei : Long wen chu ban she, 1991.
  顏國裕.
  我國僑務政策之研究 : 民國六十年以後之發展分析 / 顏國裕著.
  臺北 : 龍文出版社, 1991.
  LOCATION = ul coc.
  DS799.818.Y4
 448. WO HE WO DE HAI ZI ZAI HAI WAI = MY CHILDREN AND I LIVE ABROAD / MENG XIAOYUN ZHU BIAN.
  Beijing : Dang dai shi jie chu ban she, 2000.
  我和我的孩子在海外 = My children and I live abroad / 孟晓云主编.
  北京 : 当代世界出版社, 2000.
  LOCATION = ul coc.
  HQ769.W796 2000
 449. WO KE PEI DE HUA QIAO PENG YOU / LI PUSHENG ZHU.
  Li, Pusheng, 1896-
  Taibei : Zheng zhong shu ju.
  李樸生, 1896-
  我可佩的華僑朋友 / 李樸生著.
  臺北 : 正中書局, 民國47 [1958].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.L46
 450. WO MEN DE FEN DOU : YANG MANKE MIN YUN PING LUN JI / YANG MANKE ZHU.
  Yang, Manke, 1958-
  Xianggang : Yazhou ke xue chu ban she, 2000.
  楊漫克, 1958-
  我們的奮斗 : 楊漫克民運評論集 / 楊漫克著.
  香港 : 亞洲科學出版社, 2000.
  楊漫克民運評論集.
  LOCATION = ul coc.
  JQ1516.Y35 2000
 451. WO MEN DE GUO JIA / [DENG FEIPEN ZHU ; HAI WAI WEN KU BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN JI].
  Deng, Feipeng.
  鄧飛鵬.
  我們的國家 / [鄧飛鵬著 ; 海外文庫編輯委員會編輯].
  [臺北 : 海外文庫出版社, 民國43 (1954)].
  [Taibei : Hai wai wen ku chu ban she, Minguo 43 (1954)].
  LOCATION = ul coc.
  DS706.D45 1954
 452. WO MEN DE GUO QI HE GUO GE / [ZHU ZUO ZHE WU SHAOSUI].
  Wu, Shaosui.
  吳紹璲.
  我們的國旗和國歌 / [著作者吳紹璲].
  [臺北] : 海外文庫出版社, [1959].
  [Taibei] : Hai wai wen ku chu ban she, [1959].
  LOCATION = ul coc.
  JC347.T33W8 1959
 453. WO MEN DE JIANG ZONG TONG / [ZHU ZUO ZHE WANG SHENG].
  Wang, Sheng.
  王昇.
  我們的蔣總統 / [著作者王昇].
  [臺北市 : 海外文庫出版社, 195-].
  [Taibei Shi : Hai wai wen ku chu ban she, 195-].
  Our president Chiang Kai-shek.
  LOCATION = ul coc.
  DS777.488.C5W364 1950z
 454. WO MEN DE QIAO WU / [DONG SHIFANG ZHU ; HAI WAI WEN KU BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN JI].
  Dong, Shifang.
  董世芳.
  我們的僑務 / [董世芳著 ; 海外文庫編輯委員會編輯].
  [臺北 : 海外文庫出版社, 民國43 (1954)].
  [Taibei : Hai wai wen ku chu ban she, Minguo 43 (1954)].
  LOCATION = ul coc.
  DS732.D65 1954
 455. WO MEN DE SHENG YIN / [HE MEIBAO, MA HUIHONG HE BIAN].
  何美寶, 1964-
  我們的聲音 / [何美寶, 馬輝洪合編].
  香港 : 山邊社, 1991.
  Xianggang : Shan bian she, 1991.
  LOCATION = ul coc.
  PL2513.W63
 456. WO MEN DE XIAN FA / [AUTHOR CHEN SHIH-YUAN].
  Chen, Ruxuan, 1894-1955.
  陳茹玄, 1894-1955.
  我們的憲法 / [Author Chen Shih-yuan].
  [臺北] : 海外文庫出版社, [民國46 [1957].
  [Taibei] : Hai wai wen ku chu ban she, [Minguo 46 [1957].
  LOCATION = ul coc.
  KNP207.C437 1957
 457. WO MEN DE ZHENG FU / [DENG FEIPENG ZHU ; HAI WAI WEN KU BIAN JI WEI YUAN HUI BIAN JI].
  Deng, Feipeng.
  鄧飛鵬.
  我們的政府 / [鄧飛鵬著 ; 海外文庫編輯委員會編輯].
  [臺北 : 海外文庫出版社, 民國43 (1954)].
  [Taibei : Hai wai wen ku chu ban she, Minguo 43 (1954)].
  LOCATION = ul coc.
  DS775.7.D46 1954
 458. WO MEN HUI JIA : XIN ZHONGGUO CHU QI HUA QIAO GUI GUO JI / WANG YIXIN ZHU.
  Wang, Yixin.
  Jinan Shi : Shandong ren min chu ban she, 2013.
  王一心.
  我们回家 : 新中国初期华侨归国记 / 王一心著.
  济南市 : 山东人民出版社, 2013.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .W38 2013
 459. WO XIN JI / WU WENHUAN.
  Go, Bon Juan.
  Manila : Feilübin Hua yi qing nian lian he hui, 2001.
  臥薪集 / 吳文煥.
  馬尼拉 : 菲律濱華裔青年聯合會, 2001.
  LOCATION = ul coc.
  DS666.C5G63 2001
 460. WO ZOU GUO DE LU / [ZHU BIAN SU CHENGFU ; ZHONGHUA MINGUO QIAO WU WEI YUAN HUI BIAN YIN].
  Taibei Shi : Zhonghua Minguo qiao wu wei yuan hui, Minguo 80 [1991-
  我走過的路 / [主編蘇成福 ; 中華民國僑務委員會編印].
  台北市 : 中華民國僑務委員會, 民國80 [1991-
  LOCATION = ul coc.
  LA2383.T3W62 1991 v.1
 461. WOMEN OF THE LONG MARCH / LILY XIAO HONG LEE AND SUE WILES.
  Lee, Lily Xiao Hong.
  Wiles, Sue, 1940-
  St. Leonards : Allen & Unwin, 1999.
  LOCATION = ul coc.
  DS777.5134 .L34 1999
 462. WOMEN WRITERS OF TRADITIONAL CHINA : AN ANTHOLOGY OF POETRY AND CRITICISM / EDITED BY KANG-I SUN CHANG AND HAUN SAUSSY ; CHARLES KWONG, ASSOCIATE EDITOR ; ANTHONY C. YU AND YU-KUNG KAO, CONSULTING EDITORS.
  Stanford, Calif. : Stanford University Press, c1999.
  LOCATION = ul coc.
  PL2278.W65 1999
 463. WORK AND MIGRATION : LIFE AND LIVELIHOODS IN A GLOBALIZING WORLD / EDITED BY NINNA NYBERG SORENSEN AND KAREN FOG OLWIG.
  London ; New York : Routledge, 2002.
  LOCATION = ul coc.
  HD6300.W67 2002
 464. WORLD ON FIRE : HOW EXPORTING FREE MARKET DEMOCRACY BREEDS ETHNIC HATRED AND GLOBAL INSTABILITY / AMY CHUA.
  Chua, Amy.
  New York : Anchor Books, 2004.
  LOCATION = ul coc.
  HF1359.C583 2004
 465. WORLD.WIDE.WEB : CHINESE MIGRATION IN THE 21ST CENTURY, AND HOW IT WILL CHANGE THE WORLD / BERTIL LINTNER.
  Lintner, Bertil.
  Bangkok, Thailand : Orchid Press, 2012.
  LOCATION = ul coc.
  DS732 .L533 2012
 466. WU JICHENG ZHUAN / YIN ZONGQI.
  Yin, Zongqi.
  殷宗器.
  伍集成傳 / 殷宗器.
  [香港] : 香港亞太教育書局 : 雲南教育出版社, 1994.
  [Xianggang] : Xianggang Ya tai jiao yu shu ju : Yunnan jiao yu chu ban she, 1994.
  LOCATION = ul coc.
  HC426.5.W83Y55 1994
 467. WU JIN DE ZHUI XUN : DANG DAI SAN WEN DE QUAN SHI YU PI PING / ZHONG YIWEN ZHU = AN ETERNAL PURSUIT : INTERPRETATION AND CRITICISM OF CONTEMPORARY PROSE / YI-WEN CHUNG.
  Zhong, Yiwen.
  Taibei Shi : Lian he wen xue chu ban she, 2004.
  鍾怡雯.
  無盡的追尋 : 當代散文的詮釋與批評 / 鍾怡雯著 = An eternal pursuit : interpretation and criticism of contemporary prose / Yi-wen Chung.
  台北市 : 聯合文學出版社, 2004.
  LOCATION = ul coc.
  PL2413.Z474 2004
 468. WU YAN ZHI YUE : WO MEN DE LIU XUE GU SHI / ZHEN BAI DENG ZHU.
  Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2001.
  無言之約 : 我們的留學故事 / 真白等著.
  我們的留學故事.
  天津市 : 百花文藝出版社, 2001.
  真白.
  LOCATION = cc.
  LC3057.W86 2001
 469. WU YI DA XUE = WUYI UNIVERSITY, 1985-2005 / [BIAN WEI JI QIUYING ... [DENG]].
  [Jiangmen : Wu yi da xue, 2005?].
  五邑大學 = Wuyi University, 1985-2005 / [编委 纪秋颖 ... [等]].
  [江門 : 五邑大學, 2005?].
  LOCATION = ul coc.
  LG51.J54W8 2005
 470. WU YI HUA QIAO HUA REN SHI / MEI WEIQIANG, ZHANG GUOXIONG ZHU BIAN ; MEI WEIQIANG ... [DENG] ZHUAN GAO.
  Guangzhou : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she, 2001.
  五邑華僑華人史 / 梅偉強, 張國雄主編 ; 梅偉強 ... [等]撰稿.
  廣州 : 廣東高等教育出版社, 2001.
  廣東區域華僑華人史叢書.
  江門市(中國) Emigration and immigration History.
  梅偉強.
  張國雄.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.W849 2001
 471. WU YI HUA QIAO WEN XIAN XUAN BIAN / ZHANG DANIAN BIAN ZUAN = SELECTED DOCUMENTS OF OVERSEAS CHINESE OF THE CITIES OF WUYI / COMPILED BY ZHANG DA-NIAN.
  [Xianggang] : Yin shui shu shi, 1996.
  五邑華僑文獻選編 / 張大年編纂 = Selected documents of overseas Chinese of the cities of Wuyi / compiled by Zhang Da-nian.
  [香港] : 飲水書室, 1996.
  廣東地方文獻叢書 = Guangdong document series ; 5. "本書為第一本有關廣東江門五邑(台山、新會、開平、鶴山、 恩平)的僑史...介紹關於五邑僑民、僑務、僑鄉的圖文資料" --內容提示.
  張大年, 1909-
  廣東地方文獻叢書(香港) ; 5.
  LOCATION = ul coc.
  DS732.W85 1996
 472. WU YI QIAO SHI.
  [Jiangmen Shi] : Jiangmen Shi Hua qiao li shi xue hui, 1985-
  五邑僑史.
  [江门市] : 江门市华侨历史学会, 1985-
  LOCATION = ul coc.
  DS793.K7W695
 473. WU YI TONG XIANG : QING ZHU ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO CHENG LI ... TE KAN.
  Xianggang : Guo qing te kan xuan chuan zu.
  五邑同鄉 : 慶祝中華人民共和國成立 ... 特刊.
  香港 : 國慶特刊宣傳組.
  LOCATION = ul coc.
  HC428.K9W785 no.45, 1994
 474. WU YUAN WEN HUA GAI LUN / ZHU BIAN LIN QIXIAN, LU LIANGBI.
  Fuzhou Shi : Fujian ren min chu ban she, 2003.
  五缘文化概论 / 主编林其锬, 吕良弼.
  福州市 : 福建人民出版社, 2003.
  LOCATION = ul coc.
  DS727.W83 2003
 475. WU YUE FENG BAO / XIANGGANG SHANG BAO JI ZHE JI TI CAI XIE.
  Jiulong : Yi sheng chu ban she, 1967.
  五月風暴 / 香港商報記者集體採寫.
  九龍 : 義聲出版社, 1967.
  LOCATION = ul coc.
  DS796.H757W8
 476. WU ZHEN REN YU DAO JIAO WEN HUA YAN JIU / WU ZHEN REN YAN JIU HUI BIAN ; ZHU BIAN LUO YAOJIU ; BIAN WEI LIN QIQUAN, KE ZHAOLI ; GU WEN FANG WENTU ... [DENG].
  [Xiamen Shi] : Xiamen da xue chu ban she, 1993.
  吴真人与道教文化研究 / 吴真人研究会编 ; 主编罗耀九 ; 编委 林其泉, 柯兆利, 连心豪 ; 顾问方文图 ... [等].
  [厦门市] : 厦门大学出版社, 1993.
  LOCATION = ul coc.
  BL1940.W82W82 1993
 477. WU ZHOU HUA REN WEN XUE GAI GUAN / ZHU BIAN MA XIANWU, JIN GE.
  Taiyuan Shi : Shanxi jiao yu chu ban she, 2001.
  五洲华人文学槪观 / 主编马相武, 金戈.
  太原市 : 山西敎育出版社, 2001.
  LOCATION = ul coc.
  PL3033.W8 2001
 478. WUYI QIAO XIANG = WUYI OVERSEAS CHINESE HOMETOWN / JIANGMEN SHI QIAO WU BAN GONG SHI, JIANGMEN SHI GUI GUO HUA QIAO LIAN HE HUI BIAN YIN.
  [Jiangmen Shi] : "Wuyi qiao xiang" hua ce chu ban wei yuan hui, 1990.
  五邑僑鄉 = Wuyi overseas Chinese hometown / 江門市僑務辦公室, 江門市歸國華僑聯合會編印.
  [江門市] : 《五邑僑鄉》畫冊出版委員會, 1990.
  LOCATION = ul coc.
  DS797.32.J536 W89 1990

回選覽頁    大學圖書館    香港中文大學
List created on: MAR 09, 2015